Kwartierstaat van Dirk Walravensz. van Brederode / Afstammingslijn naar Karel de Grote

Familiewapen van de Brederodes               Ruine van Brederode in Santpoort                 Standbeeld van Karel de Grote in Luik in Belgie              Het rijk van Karel de Grote   

    Familiewapen van de                     Ruïne van Brederode                           Standbeeld van Karel de                        Het rijk van Karel de Grote    
    Brederodes                                      in Santpoort                                         Grote in Luik in België

            Karel de Grote (Keizer der Franken)

            Omdat Karel de Grote nu eenmaal een tot de verbeelding sprekende figuur is, zoeken veel genealogen soms jaren in archieven, en speuren het internet af, om ‘het bewijs’ te vinden dat ook zij van hem afstammen. 
            Het probleem is echter om een bewezen afstammingsreeks te vinden. Want over de gewone man van vóór 1600 is er nu eenmaal weinig op schrift gestelde informatie te vinden.

            Jaren geleden ben ik eens geattendeerd op een linkje, via mijn kwartieren, naar een bastaard uit het Huis Brederode, een (hoog)adellijke familie uit Holland. 
            Via deze Brederodes lopen er meerdere afstammingslijnen naar Karel de Grote, maar deze zijn niet allemaal onderbouwd. Volledige zekerheid over een familierelatie is namelijk niet altijd te krijgen.

            Maar er zijn meerdere wegen die naar Rome, in dit geval Aken, leiden.

            Hieronder wel een sluitend bewezen afstamming vanaf Dirk Walravensz. van Brederode.


1.            Dirk Walravensz. van Brederode (Bastaard van Brederode)

Bastaardzoon van Walraven van Brederode. Hij liet zeven zonen na die werden erkend als zijnde uit het Huis Brederode, dit bij een open brief van Walraven II van Brederode in 1501.

Deze verklaring is in november 1555 door Balthasar van Brederode bevestigd bij open brief d.d. 28-6-1557, geregistreerdten kantore van Arien Gerrit Egmont, openbaar notaris bij den Hove van Holland te Alkmaar d.d. 27-8-1590.

 

Hij had een talrijk nageslacht, landlieden in Noord Holland. (Volgens J.J. van Brederode, Het geslacht van Brederode, uitgave 1869, Haarlem).

 

2.            Walraven van Brederode

Broer van  Reinoud I van Brederode, 6e heer van Brederode, raad en zegelbewaarder van de graaf van Holland, baljuw van Kennemerland, heer van Gennep, leider der Hoeken.

 

3.            Dirk van Brederode – via zijn vrouw Beatrix van Kleef Heinsberg, van Valkenburg

Dirk werd door Willem III van Holland benoemd tot heer van Brederode wanneer zijn oom Hendrik I van Brederode zou komen te overlijden. Deze Hendrik is in 1345 gesneuveld bij Stavoren. 

            Dirk steunde tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten de zijde van Margaretha van Beieren maar werd gevangengenomen bij de Slag bij Zwartewaal, maar werd later vrijgekocht.

 

4.            Reinoud van Kleef Heinsberg

Reinoud I van Valkenburg, heer van Valkenburg, Montjoie, Sittard en Susteren.

 

5.            Walram van Kleef Heinsberg – via zijn vrouw Philippa van Gelre

"De Rossige", heer van Valkenburg, Montjoie en Marville, stadhouder van Gelre en Zutphen.

 

6.            Otto II van Gelre

"De Lamme", graaf van Gelderland en Zutphen.

 

7.            Gerard IV van Gelre – via zijn vrouw Margaretha van Brabant

 

8.            Hendrik I van Leuven

"De Krijgszuchtige", hertog van Brabant, van Leuven, en van Neder-Lotharingen, markgraaf van Antwerpen.

 

9.            Godfried III van Leuven

"De Moedige", hertog van Neder-Lotharingen, landgraaf van Brabant, graaf van Leuven.

 

10.          Godfried II van Leuven

Hertog van Neder-Lotharingen, landgraaf van Brabant.

 

11.          Godfried I van Leuven

"Met de Baard", graaf van Leuven en Brussel, en hertog van Neder-Lotharingen.

 

12.          Hendrik II van Leuven

Graaf van Leuven.

 

13.          Lambert II van Leuven

"Balderik", graaf van Leuven

 .

14.          Lambert I van Leuven – via zijn vrouw Gerberga der Franken

Gerberga van Neder-Lotharingen.

 

15.          Karel der Franken

Karel van West-Francië, hertog van Neder-Lotharingen, koning der Franken.

 

16.          Lodewijk IV der Franken

"Van Overzee" van West-Francië, hertog van Neder-Lotharingen, koning der Franken.

 

17.          Karel III der Franken                     

"De Eenvoudige", koning van West-Francië, Lotharingen, Lotharingen, Frankrijk.

 

18.          Lodewijk II der Franken

"De Stamelaar" van West-Francië, koning van Neustrië, Aquitanië, West-Lotharingen, hertog van Maine, graaf van Meaux, Autun.

 

19.          Karel II der Franken

"De Kale", Koning van Italië, Koning van West-Franken, keizer van het Heilige Roomse Rijk, hertog van Maine.

 

20.          Lodewijk I der Franken

"De Vrome", koning der Franken, keizer van het Heilige Roomse Rijk.

 

21.          Karel der Franken

           Karel de Grote, koning der Franken, keizer van het Heilige Roomse Rijk, hertog van Beieren.De kwartierstaat die u hieronder 'bewandelt' is gemaakt met Progenuit het bestand 'Middeleeuwse Vorsten' van Frans Roelvink..


Generatie I

 
1    Dirk Walraven van BREDERODE.
Geboren circa 1365.
Dirk Walravensz. van Brederode, bastaardzoon van Walraven van Brederode, en als zodanig officieel erkend door de Heren van Brederode.

Hij heeft in Noord Holland een talrijk nageslacht.

Volgens onderstaande stamreeks zou hier dus ook een aansluiting moeten zijn in 'MIJN KWARTIEREN'.

===============

I

Dirk Walravensz. van Brederode (Bastaardzoon van Walraven)
Geb. circa 1365

===============

II

Walraven Dirks van Brederode
Geb. circa 1400
Overl. voor 1501

===============

III

Dirk Walravensz. van Brederode
Geb. circa 1440
Overl. na 1501

===============

IV

Jan Dircksz. van Brederode
Geb. circa 1480
Overl. ?

===============

V

Dirk Jansz. van Brederode Van de Stroet
Geb. circa 1530, gedoopt Hargen
Overl. voor 11-04-1628

===============

VI

Maarten Dirksz. van Brederode
Geb. circa 1576
Overl. ?

Notities over Maarten Dirksz van Brederode
buyrman op de Slaper te Groet, schepen te Groet. In een notariële akte te Alkmaar d.d. 25 feb 1617
worden de volgendepersonen genoemd: Maarten Dirksz.; zijn vader Dirk Jansz.; diens grootvader
Dirk Walravensz., die een zoon was van Walraven Dirksz. Verder nog: Dirk Willemsz. (neef van Dirk
Jansz.) met zijn vrouw Anna Aelberts Ruyl enhun zoon jan Dirksz. (GA Alkmaar Reg 52, nr. 155) In
een uitspraak van de Rechtsdagen van de Houtvesterij Holland enWestfriesland d.d. 15 mei 1679
werd met betrekking tot het jachtrechtoverwogen, dat Dirck Jansz Brederode "afkomstigh (is) van
den Huijseende Hoffstede van Brederode ende sulcx gequalificeert tot de jacht endeoock van alle
oude tijden tselve rustelk ende vredelyck te hebbengebruyckt ende geexerceert ....." In dat stuk
worden tevens zijn zoon,kleinzoon en achterkleinzoon genoemd. Dat waren resp. Maarten
Dirksz.,Gerrit Maartensz, en Frederik Gerritsz. (ARA Den Haag, Reg. 17)
(ARA Den Haag, Reg. 17)

===============

VII

Walraven Maartensz. van Brederode
Geb. circa 1615
Overl. ?
Geh. circa 1640
Grietje Jurriaansd.

===============

HIER DAN DE AANSLUITING IN MIJN KWARTIEREN.

Kwartierstaat van Franciscus Johannes Vriendjes, geboren 1959 te Den Helder.

2418 Walraven Maartensz. van BREDERODE.
2419 Grietje Jurriaansd.

===============.
Zoon van Walraven van BREDERODE (zie 2) en nn van BREDERODE? (zie 3).
 
Generatie II

 
2    Walraven van BREDERODE.
Geboren circa 1340.
Heer van Brederode.
Overleden op 01-07-1369.
Begraven te Haarlem.
Zoon van Dirk van BREDERODE (zie 4) en Beatrix van KLEEF HEINSBERG (zie 5).
Gehuwd (1) op 13-12-1360 met Bertha van EGMOND.
Geboren circa 1340.
Overleden circa 1413.
Dochter van Johan van EGMOND en Guyote (Gudele) van AMSTEL. {Zij is later gehuwd op 06-07-1371 met Gerrit van CULEMBORG, geboren circa 1335. Heer van Culemborg, overleden op 28-05-1394, zoon van Hubert van CULEMBORG en Jutta van der LECK.}
Gehuwd (2) circa 1365, geen wettelijke huwelijk, maar een buitenechtelijke relatie met nn van BREDERODE? (zie 3).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Dirk Walraven (zie 1).
3    nn van BREDERODE?
Geboren circa 1340.
van onbekende herkomst.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 2).
 
Generatie III

 
4    Dirk van BREDERODE.
Geboren circa 1315.
Heer van Brederode.
Overleden op 01-09-1377.
Begraven te Haarlem.
Zoon van Willem van BREDERODE (zie 8) en Elisabeth van KLEEF (zie 9).
Gehuwd op 21-04-1340 met
5    Beatrix van KLEEF HEINSBERG.
Geboren circa 1315.
Overleden op 28-12-1354.
Begraven te Rijnsburg.
Dochter van Reinoud van KLEEF HEINSBERG (zie 10) en Maria van BOUTERSHEM (zie 11).
Uit dit huwelijk:
   1.  Reinoud.
Geboren circa 1340.
Heer van Brederode.
Overleden circa 1390.
Gehuwd circa 1368 met Jolanda van GENNEP.
Geboren circa 1340.
Vrouwe van Gennep en van der Eem.
Overleden op 11-04-1413.
   2.  Walraven (zie 2).

Generatie IV

 
8    Willem van BREDERODE.
Geboren circa 1290.
Heer van Brederode.
Overleden op 26-12-1316.
Zoon van Dirk (de Goede) van BREDERODE (zie 16) en Maria van der LECK (zie 17).
Gehuwd circa 1311 met
9    Elisabeth van KLEEF.
Geboren circa 1290.
Overleden op 21-03-1363.
Dochter van Dirk Luf II (de Wilde Luf) van KLEEF (zie 18) en Lisa van VIRNEBURG (zie 19).
Gehuwd (1) circa 1311 met Willem van BREDERODE (zie 8).
Gehuwd (2) circa 1326 met Konrad van de MARK.
Geboren circa 1290.
Overleden op 14-03-1353.
Zoon van Eberhard van MARK ALTENA en Irmgard van LIMBURG.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Dirk (zie 4).
   2.  Maria.
Geboren circa 1320.
Overleden circa 1385.

10    Reinoud van KLEEF HEINSBERG.
Geboren circa 1282.
Heer van Valkenburg en Montjoie.
Overleden op 12-07-1332.
Zoon van Walram (de Rossige) van KLEEF HEINSBERG (zie 20) en Philippa van GELRE (zie 21).
Gehuwd circa 1303 met
11    Maria van BOUTERSHEM.
Geboren circa 1280.
Overleden op 04-12-1317.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk van KLEEF.
Geboren circa 1305.
Overleden op 19-07-1346.
Gehuwd circa 1336 met Mathilde van VOORNE.
Geboren circa 1297.
burggravin van Zeeland.
Overleden op 12-03-1372.
Dochter van Gerard van VOORNE en Hadewich van BORSELEN. {Zij was eerder gehuwd circa 1323 met Dirk Luf III van KLEEF, geboren circa 1286. Graaf van Hulchrath, overleden op 10-07-1332, zoon van Dirk Luf II (de Wilde Luf) van KLEEF (zie 18) en Lisa van VIRNEBURG (zie 19).}
   2.  Maria.
Geboren circa 1310.
Overleden op 20-09-1365.
   3.  Beatrix (zie 5).
   4.  Margarethe.
Geboren circa 1315.
Overleden op 04-06-1360.
   5.  Aleida.
Geboren circa 1315.
Overleden circa 1350.
Gehuwd circa 1346 met Hendrik van SALM VIANDEN.
Geboren circa 1295.
Graaf van Salm Vianden in de Ardennen.
Overleden circa 1340.
Zoon van Willem van SALM VIANDEN en Catharina van PROUVY. {Hij was eerder gehuwd circa 1325 met Philippa van GRANDPRE, geboren circa 1300, overleden circa 1346, dochter van Gerard van GRANDPRE en Beatrix van LIMBURG.}
   6.  Philippa van KLEEF.
Geboren circa 1320.
Overleden circa 1368.
Gehuwd op 10-10-1352 met Hendrik van VLAANDEREN.
Geboren circa 1310.
Graaf van Lodi, hertog van Ninove.
Overleden circa 1366.
Zoon van Hendrik van VLAANDEREN en Margaretha van KLEEF. {Hij was eerder gehuwd circa 1330 met Margaretha van VIANDEN, geboren circa 1280, overleden circa 1336, dochter van Godfried van SALM VIANDEN en Aleidis van OUDENAARDE.}
   7.  Jan.
Geboren circa 1320.
Heer van Valkenburg.
Overleden op 09-08-1352.
Gehuwd op 12-09-1341 met Johanna van VOORNE.
Geboren circa 1325.
Vrouwe van Bergen op Zoom.
Overleden op 29-12-1349.
Dochter van Albrecht van VOORNE en Mathilde van WESEMAELE.

Generatie V

 
16    Dirk (de Goede) van BREDERODE.
Geboren circa 1250.
Heer van Brederode, baljuw van Kennemerland.
Overleden op 16-08-1318.
Zoon van Willem van BREDERODE (zie 32) en Hillegonde van VOORNE (zie 33).
Gehuwd circa 1290 met
17    Maria van der LECK.
Geboren circa 1272.
Overleden op 01-04-1307.
Dochter van Hendrik van der LECK (zie 34) en Jutta van BORSELEN (zie 35).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem (zie 8).
   2.  Hendrik.
Geboren circa 1290.
Heer van Brederode.
Overleden circa 1345.
Gehuwd circa 1321 met Isabella de HENIN.
Geboren circa 1290.
Vrouwe van Fontaines.
Overleden op 09-07-1346.
Dochter van Baudouin de HENIN en Mathilde (Mahaut) van LIMBURG.
   3.  Jutta.
Geboren circa 1290.
Overleden op 06-06-1346.
Gehuwd op 03-03-1314 met Johan van PERSIJN.
Geboren circa 1290.
heer van Waterland.
Overleden op 20-12-1353.
   4.  Catharina.
Geboren circa 1300.
Overleden op 28-06-1372.
Gehuwd circa 1325 met Jan van POLANEN.
Geboren circa 1300.
Heer van de Lek en Polanen.
Overleden op 26-09-1342.
Zoon van Philips van DUIVENVOORDE en Elisabeth van BEUSINCHEM VIANEN.

18    Dirk Luf II (de Wilde Luf) van KLEEF.
Geboren circa 1263.
Graaf van Kleef, Hulchrath, heer van Grevenbroich, Kervenheim, Hulchrath.
Overleden op 08-05-1309.
Zoon van Dirk VII\V (van Meissen) van KLEEF (zie 36) en Adelheid van SPONHEIM HEINSBERG (zie 37).
Gehuwd (1) circa 1282 met Aleidis van GELRE.
Geboren circa 1265.
Overleden circa 1285.
Dochter van Otto II (de Lamme) van GELRE (zie 42) en Philippa van DAMMARTIN (zie 43).
Gehuwd (2) op 18-03-1286 met Lisa van VIRNEBURG (zie 19).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Katharina.
Geboren circa 1282.
Overleden op 02-07-1357.
Gehuwd (1) circa 1299 met Walram van KESSEL.
Geboren circa 1250.
Overleden op 10-11-1304.
Zoon van Willem van KESSEL en nn van LIMBURG?
Gehuwd (2) op 16-08-1308 met Dietrich van KATZENELNBOGEN.
Geboren circa 1265.
Overleden op 11-05-1315.
Zoon van Dietrich van KATZENELNBOGEN en Margarethe van GULIK.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Dirk Luf III.
Geboren circa 1286.
Graaf van Hulchrath.
Overleden op 10-07-1332.
Gehuwd (1) circa 1310 met Jolanda van HULCHRATH?
Geboren circa 1290.
onbekende herkomst.
Overleden circa 1320.
Gehuwd (2) circa 1323 met Mathilde van VOORNE.
Geboren circa 1297.
burggravin van Zeeland.
Overleden op 12-03-1372.
Dochter van Gerard van VOORNE en Hadewich van BORSELEN. {Zij is later gehuwd circa 1336 met Dirk van KLEEF, geboren circa 1305, overleden op 19-07-1346, zoon van Reinoud van KLEEF HEINSBERG (zie 10) en Maria van BOUTERSHEM (zie 11).}
   3.  Elisabeth (zie 9).
   4.  Agnes.
Geboren circa 1290.
Overleden op 17-05-1338.
Gehuwd (1) circa 1310 met Roger van LEEFDAEL.
Geboren circa 1285.
Burggraaf van Brussel, Heer van Leefdael, Oirschot, Hilvarenbeek en
Diessen.
Overleden op 29-01-1333.
Begraven te Brussel.
Gehuwd (2) op 28-01-1311 met Wigbold van STADTLOHN.
Geboren circa 1280.
Overleden op 14-08-1312.
Zoon van Herman van STADTLOHN en Gertrud van HOLTE.
   5.  Aleidis.
Geboren circa 1290.
Overleden circa 1353.
Gehuwd circa 1310 met Rudolf van REIFFERSCHEIDT.
Geboren circa 1280.
heer van Millendonk.
Overleden op 16-04-1329.
Zoon van Friedrich van REIFFERSCHEIDT en Anna van MALBERG.
   6.  Sifrid Luf.
Geboren circa 1290.
Domheer, domproost te Munster, Mechelen en Keulen.
Overleden op 11-08-1343.
   7.  Otto Luf.
Geboren circa 1300.
Domproost.
Overleden op 10-05-1349.
   8.  Reinoud.
Geboren circa 1300.
Overleden circa 1340.
Gehuwd circa 1332 met Mathilde van WESEMAELE.
Geboren circa 1310.
Overleden circa 1353.
Dochter van Arnold van WESEMAELE en Johanna van LOOZ. {Zij was eerder gehuwd op 13-11-1324 met Albrecht van VOORNE, geboren circa 1300. Heer van Voorne, Burggraaf van Zeeland, heer van Bergen op Zoom, overleden op 25-09-1331, zoon van Gerard van VOORNE en Hadewich van BORSELEN.}
19    Lisa van VIRNEBURG.
Geboren circa 1260.
Volgens ES-NF VI.21 en ES-NF XVIII.22 , maar ze komt niet voor in de tabellen van Isenburg betreffende Virneburg (NF.VIII.144). Bij Isenburg AF, Band IV, Tafel 33 komt wel een Lisa van Virneburg voor, maar dan als echtgenote van Heinrich van Solms. Volgens Isenburg AF, Band I, Tafel 185 was zij een dochter van een graaf van Kessel, maar volgens ES NF XVIII.22 was zij weduwe van Heinrich van Kessel. Op Tafel 60B (Kessel) wordt zij ook vermeld als diens echtgenote genoemd en is zij een dochter van een Graaf Heinrich van Virneburg.
Overleden circa 1304.
Gehuwd (1) op 18-03-1286 met Dirk Luf II (de Wilde Luf) van KLEEF (zie 18).
Gehuwd (2) op 28-06-1286 met Heinrich van KESSEL.
Geboren circa 1250.
Overleden op 05-09-1285.
Zoon van Willem van KESSEL en nn van LIMBURG?
Uit het eerste huwelijk: 7 kinderen (zie onder 18).
 
20    Walram (de Rossige) van KLEEF HEINSBERG.
Geboren circa 1253.
Heer van Valkenburg en Montjoie.
Overleden op 05-09-1302.
Begraven te Sittard.
Zoon van Dirk II van KLEEF HEINSBERG (zie 40) en Bertha van LIMBURG MONTJOIE (zie 41).
Gehuwd op 30-05-1275 met
21    Philippa van GELRE.
Geboren circa 1250.
Overleden op 12-06-1294.
Dochter van Otto II (de Lamme) van GELRE (zie 42) en Philippa van DAMMARTIN (zie 43).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth.
Geboren circa 1280.
Overleden op 01-09-1335.
Gehuwd op 01-11-1293 met Simon II van SPONHEIM KREUZNACH.
Geboren circa 1275.
Graaf van Sponheim in Kreuznach.
Overleden op 25-03-1337.
Zoon van Johann van SPONHEIM en Adelheid van LEININGEN.
   2.  Johan I.
Geboren circa 1281.
Heer van Borne, Sittard en Susteren.
Overleden op 03-03-1356.
Gehuwd (1) circa 1300 met Marina van CUIJK.
Geboren circa 1280.
Erfdochter van Herpen en Ravenstein.
Overleden circa 1337.
Dochter van Albert van CUIJK en nn van HERPEN?
Gehuwd (2) op 12-01-1339 met Catharina van VOORNE.
Geboren circa 1310.
Vrouwe van Acquoy.
Overleden op 01-09-1366.
Dochter van Hendrik van VOORNE en Aleydis van CUIJK.
   3.  Reinoud (zie 10).
   4.  Johanna.
Geboren circa 1282.
Overleden circa 1334.

Generatie VI

 
32    Willem van BREDERODE.
Geboren circa 1220.
Heer van Brederode.
Overleden op 03-06-1285.
Zoon van Dirk van BREDERODE (zie 64) en Alveradis van HEUSDEN (zie 65).
Gehuwd (1) circa 1250 met Hillegonde van VOORNE (zie 33).
Gehuwd (2) circa 1260, geen wettelijk huwelijk, maar een buitenechtelijke verbintenis! Echtgenote is Margiet Danielsdr van de MERWEDE.
Geboren circa 1240.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Dirk (de Goede) (zie 16).
   2.  Floris.
Geboren circa 1260.
Heer van Schoten en Adrichem. Vermoedelijk een bastaardzoon. Vermoedelijke stamvader van het adelijke geslacht Van Adrichem.
Overleden op 01-01-1327.
Gehuwd circa 1290 met Brechta van ROLLAND.
Geboren circa 1260.
Overleden op 11-10-1335.
   3.  Aleid.
Geboren circa 1260.
Overleden op 25-07-1333.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Willem.
Geboren circa 1260.
Van hem stamt nageslacht in en om Dordrecht.
Overleden circa 1317.
33    Hillegonde van VOORNE.
Geboren circa 1230.
Overleden op 05-04-1302.
Dochter van Hendrik van VOORNE (zie 66) en Catharina van PETEGHEM CYSOING (zie 67).
Gehuwd (1) circa 1245 met Costijn (Constantijn) van RENESSE.
Geboren circa 1200.
Heer van Zierikzee, (uit het geslacht van de heren van Voorne).
Overleden circa 1248.
Gehuwd (2) circa 1250 met Willem van BREDERODE (zie 32).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan.
Geboren circa 1245.
Heer van Zierikzee.
Overleden circa 1295.
Gehuwd circa 1265 met Margaretha van SCARPORD.
Geboren circa 1245.
Overleden circa 1295.
Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen (zie onder 32).
 
34    Hendrik van der LECK.
Geboren circa 1230.
Raad van Holland, graaf van der Leck.
Overleden circa 1305.
Gehuwd op 30-10-1271 met
35    Jutta van BORSELEN.
Geboren circa 1259.
Overleden circa 1296.
Dochter van Peter van BORSELEN (zie 70) en Hadewig van KRUININGEN (zie 71).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sophia.
Geboren circa 1270.
Gehuwd circa 1290 met Dirk van BYLANDT (Doys).
Geboren circa 1250.
heer van Bylandt.
Overleden circa 1313.
zie ES NF Band XVIII Tafel 48.
   2.  Maria (zie 17).
   3.  Peter.
Geboren circa 1272.
Heer van de Leck.
Overleden circa 1338.
Gehuwd circa 1295 met nn van der LECK?
Geboren circa 1275.
van onbekende herkomst.
Overleden circa 1338.

36    Dirk VII\V (van Meissen) van KLEEF.
Geboren circa 1226.
Graaf van Kleef.
Overleden op 18-03-1275.
Zoon van Dirk VI\IV (Nust) van KLEEF (zie 72) en Hedwig van SAKSEN MEISSEN (zie 73).
Gehuwd op 22-11-1255 met
37    Adelheid van SPONHEIM HEINSBERG.
Geboren circa 1235.
Overleden circa 1303.
Dochter van Heinrich van SPONHEIM (zie 74) en Agnes van KLEEF HEINSBERG (zie 75).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk VIII\VI.
Geboren circa 1256.
Graaf van Kleef.
Overleden op 28-09-1305.
Gehuwd (1) circa 1270 met Margaretha van GELRE.
Geboren circa 1255.
Overleden circa 1284.
Dochter van Otto II (de Lamme) van GELRE (zie 42) en Philippa van DAMMARTIN (zie 43).
Gehuwd (2) op 04-07-1290 te Erfurt met Margaretha van HABSBURG (Kyrburg).
Geboren circa 1270.
Overleden circa 1305.
Dochter van Eberhard van HABSBURG en Anna van KIBURG.
   2.  Mathilde.
Geboren circa 1257.
Overleden op 21-12-1309.
Gehuwd op 28-02-1276 met Heinrich I van HESSEN (Het Kind van Hessen), 31 jaar oud.
Geboren op 24-06-1244.
Landgraaf van Hessen. Stamvader van de Hessische Vorstenhuizen.
Overleden op 21-12-1308 te Marburg a/d Lahn op 64-jarige leeftijd.
Begraven te Marburg.
Zoon van Hendrik II (de Grootmoedige) van BRABANT en Sophie van THURINGEN, zie ES NF Band I.2 Tafel 239. {Hij was eerder gehuwd op 19-jarige leeftijd op 10-09-1263 met Adelheid van BRUNSWIJK, geboren circa 1230, overleden op 12-06-1274 te Marburg a/d Lahn, begraven te Marburg a/d Lahn, dochter van Otto I (het Kind) van BRUNSWIJK en Mathilde van SAKSEN, zie ES NF Band I.2 Tafel 239.}
   3.  Irmgard Jutta.
Geboren circa 1261.
Overleden op 11-05-1319.
Gehuwd circa 1285 met Willem van LIMBURG.
Geboren circa 1250.
Overleden op 16-04-1308.
Zoon van Adolf van LIMBURG en Margaretha van AHR HOSTADEN.
   4.  Dirk Luf II (de Wilde Luf) (zie 18).

40    Dirk II van KLEEF HEINSBERG.
Geboren circa 1220.
Heerf van Valkenburg.
Overleden op 15-10-1268 te Keulen.
vermoord.
Zoon van Dirk I van KLEEF HEINSBERG (zie 80) en Beatrix van KYRBURG DHAUN (zie 81).
Gehuwd (1) circa 1235, gescheiden circa 1236 van Margaretha van GELRE.
Geboren circa 1210.
Overleden circa 1251.
Dochter van Gerard IV van GELRE (zie 84) en Margaretha van BRABANT (zie 85). {Zij is later gehuwd op 12-03-1237 te Leuven met Willem IV van GULIK, geboren circa 1218. Heer van Gulik, overleden op 16-03-1278 te Aken, zoon van Willem III van GULIK en Mathilde van LIMBURG.}
Gehuwd (2) op 11-01-1246 met Bertha van LIMBURG MONTJOIE (zie 41).
Gehuwd (3) circa 1255 met Aleidis van LOOZ.
Geboren circa 1230.
Overleden circa 1290.
Dochter van Arnold III van LOOZ en Johanna van CHINY. {Zij is later gehuwd circa 1268 met Albrecht van VOORNE, geboren circa 1240. Heer van Voorne, burggraaf van Zeeland, overleden circa 1287, zoon van Hendrik van VOORNE (zie 66) en Catharina van PETEGHEM CYSOING (zie 67).}
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Isabella Elisabeth van KLEEF.
Geboren circa 1248.
Overleden circa 1277.
Gehuwd circa 1265 met Engelbert van ALTENA.
Geboren circa 1220.
Graaf van de Mark.
Overleden op 16-11-1277 te Bredevoort.
Zoon van Adolf I van ALTENA en Irmingard van GELRE. {Hij was eerder gehuwd circa 1250 met Kunegonde van METZ BLIESKASTEL, geboren circa 1220, overleden circa 1264, dochter van Heinrich van METZ BLIESKASTEL en Agnes van SAYN.}
   2.  Beatrix van KLEEF.
Geboren circa 1250.
Overleden op 17-10-1277.
Gehuwd op 16-06-1269 met Richard van ENGELAND, 60 jaar oud.
Geboren op 05-01-1209.
Graaf van Cornwall, Rooms Duits Koning.
Overleden op 02-04-1272 te Berkhemstead op 63-jarige leeftijd.
Zoon van Jan I (Lackland, Zonder Land) van ENGELAND en Isabella van ANGOULEME. {Hij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-03-1231 met Isabella MARSHALL, 30 jaar oud, geboren op 09-10-1200, overleden op 17-01-1240 op 39-jarige leeftijd, dochter van William MARSHALL en Isabelle de CLARE. Hij was eerder gehuwd op 34-jarige leeftijd op 22-11-1243 te Westminster met Sancha van ARAGON PROVENCE, geboren circa 1225 te Aix en Provence, overleden op 09-11-1261 te Berkhemstead, dochter van Raymond Berengar V van ARAGON en Beatrix van SAVOYE.}
   3.  Walram (de Rossige) (zie 20).
41    Bertha van LIMBURG MONTJOIE.
Geboren circa 1225.
Overleden op 20-04-1254.
Dochter van Walram van LIMBURG (zie 82) en Elisabeth van BAR MOUSSON (zie 83).
Gehuwd (1) circa 1244 met Dietrich van AHR HOSTADEN.
Geboren circa 1230.
Graaf van Are en Hostaden.
Overleden circa 1246.
Zoon van Lothar van AHR HOSTADEN en Margarethe van GELRE.
Gehuwd (2) op 11-01-1246 met Dirk II van KLEEF HEINSBERG (zie 40).
Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen (zie onder 40).
 
42    Otto II (de Lamme) van GELRE.
Geboren circa 1215.
Graaf van Gelre en Zutphen bijgenaamd de Lamme.
Overleden op 10-01-1271.
Begraven te Gravendal (Duitsl.).
Zoon van Gerard IV van GELRE (zie 84) en Margaretha van BRABANT (zie 85).
Gehuwd (1) op 24-01-1240 met Margarethe van KLEEF.
Geboren circa 1218.
Overleden op 10-09-1251.
Dochter van Dirk VI\IV (Nust) van KLEEF (zie 72) en Mathilde van DINSLAKEN.
Gehuwd (2) circa 1250 met Philippa van DAMMARTIN (zie 43).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Elisabeth.
Geboren circa 1240.
Overleden op 21-03-1313.
Gehuwd circa 1260 met Adolf van LIMBURG.
Geboren circa 1240.
Graaf van Berg.
Overleden op 28-09-1296.
Zoon van Adolf van LIMBURG en Margaretha van AHR HOSTADEN.
   2.  Margarethe.
Geboren circa 1240.
Overleden circa 1264.
Gehuwd circa 1264 met Enguerrand van COUCY.
Geboren circa 1240.
Overleden op 20-03-1312.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Philippa (zie 21).
   4.  Reinout.
Geboren circa 1255.
Graaf van gelre en Zutphen.
Overleden op 19-10-1326 te Montfort.
Gehuwd (1) circa 1276 met Irmgard van LIMBURG.
Geboren circa 1252.
Overleden op 01-07-1283.
Dochter van Walram van LIMBURG en Jutta van KLEEF.
Gehuwd (2) op 03-07-1286 te Namen met Margaretha van VLAANDEREN.
Geboren circa 1272.
Overleden circa 1331 te Gravendal.
Dochter van Guido (Gwijde, Guy) van DAMPIERRE en Isabella van LUXEMBURG. {Zij was eerder gehuwd op 15-11-1282 met Alexander van SCHOTLAND, 19 jaar oud, geboren op 26-01-1263, overleden op 28-01-1283 op 20-jarige leeftijd, zoon van Alexander van SCHOTLAND en Margaretha van ENGELAND.}
   5.  Margaretha.
Geboren circa 1255.
Overleden circa 1284.
Gehuwd circa 1270 met Dirk VIII\VI van KLEEF.
Geboren circa 1256.
Graaf van Kleef.
Overleden op 28-09-1305.
Zoon van Dirk VII\V (van Meissen) van KLEEF (zie 36) en Adelheid van SPONHEIM HEINSBERG (zie 37). {Hij is later gehuwd op 04-07-1290 te Erfurt met Margaretha van HABSBURG (Kyrburg), geboren circa 1270, overleden circa 1305, dochter van Eberhard van HABSBURG en Anna van KIBURG.}
   6.  Heinrich.
Geboren circa 1260.
heer van Born.
Overleden circa 1300.
Gehuwd op 05-09-1272 met Elisabeth van WEISWEILER.
Geboren circa 1260.
   7.  Aleidis.
Geboren circa 1265.
Overleden circa 1285.
Gehuwd circa 1282 met Dirk Luf II (de Wilde Luf) van KLEEF (zie 18).
43    Philippa van DAMMARTIN.
Geboren circa 1220.
Overleden op 14-04-1281.
Begraven te Gravendal.
Dochter van Simon van MELLO DAMMARTIN (zie 86) en Maria van MONTGOMERY (zie 87).
Gehuwd (1) circa 1242 met Raoul van LUSIGNAN.
Geboren circa 1200.
Graaf van Eu, graaf van Guines en Mello.
Overleden op 09-02-1250.
Zoon van Raoul van LUSIGNAN en Alice van EU NORMANDIE. {Hij was eerder gehuwd circa 1220 met Johanna van BOURGONDIE, geboren circa 1200, overleden circa 1222, dochter van Odo III van BOURGONDIE en Adelheid van SEMUR VERGY. Hij was eerder gehuwd circa 1225 met Yolanda van DREUX, geboren circa 1195, overleden op 01-02-1240, dochter van Robert II van FRANKRIJK en Yolanda van COUCY.}
Gehuwd (2) circa 1250 met Otto II (de Lamme) van GELRE (zie 42).
Uit het tweede huwelijk: 5 kinderen (zie onder 42).
 
Generatie VII

 
64    Dirk van BREDERODE.
Geboren circa 1190.
Heer van Brederode, heer van Dorthoge. Drost van Holland.
Stamvader van de heren van Brederode. Volgens oude genealogien zou hij
een bastaardzoon zijn geweest van graaf Willem I van Holland, maar dit
is onjuist. Ook Winkhaus (blz. 71) volgt die stelling! Zie echter o.a.
het artikel van Obreen in de Ned. Leeuw (1926) en van Dek in het
Jaarboek v.h. CBG 1959.
Overleden circa 1234.
Gehuwd circa 1215 met
65    Alveradis van HEUSDEN.
Geboren circa 1190.
Overleden circa 1234.
Dochter van Jan van HEUSDEN (zie 130) en Aleijdis PERSIJN (zie 131). Zie ES NF Band XVIII Tafel 39.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem (zie 32).
   2.  Agnies.
Geboren circa 1220.
Zie Gens Nostra 1995, blz 293 e.v., echter met twijfel aan het bewijs!
Overleden circa 1280.
Gehuwd circa 1240 met Herbaren van ARKEL.
Geboren circa 1220.
Heer van den Berghe (Bergambacht).
Overleden circa 1280.
Zoon van Herbaren van ARKEL van der LEDE en Aleida van HEUSDEN.
   3.  Floris.
Geboren circa 1225.
Heer van Dorthoge.
Overleden circa 1296.
Gehuwd circa 1260 met nn van DORTOGE?
Geboren circa 1240.
van onbekende herkomst.
Overleden circa 1290.

66    Hendrik van VOORNE.
Geboren circa 1200.
Heer van Voorne, burggraaf van Zeeland.
Overleden circa 1261.
Zoon van Dirk van VOORNE (zie 132) en Alveradis van CUIJK (zie 133).
Gehuwd circa 1230 met
67    Catharina van PETEGHEM CYSOING.
Geboren circa 1215.
Overleden circa 1260.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hillegonde (zie 33).
   2.  Margarethe.
Geboren circa 1230.
Overleden circa 1270.
Gehuwd circa 1240 met Hubert van BEUSINCHEM.
Geboren circa 1220.
Heer van Beusinchem.
Overleden circa 1272.
Zoon van Stefan van BEUSINCHEM en Ava van BEUSINCHEM?
   3.  Albrecht.
Geboren circa 1240.
Heer van Voorne, burggraaf van Zeeland.
Overleden circa 1287.
Gehuwd (1) circa 1268 met Aleidis van LOOZ.
Geboren circa 1230.
Overleden circa 1290.
Dochter van Arnold III van LOOZ en Johanna van CHINY. {Zij was eerder gehuwd circa 1255 met Dirk II van KLEEF HEINSBERG (zie 40).}
Gehuwd (2) op 16-12-1280 met Catharina van LIMBURG.
Geboren circa 1255.
Overleden op 26-09-1328.
Dochter van Gerard van LIMBURG en Mathilde van KLEEF. {Zij is later gehuwd circa 1290 met Wolfert I van BORSELEN, geboren circa 1250. Heer van Veere, overleden op 01-08-1299, zoon van Hendrik Wisse van BORSELEN en nn van BORSELEN?}

70    Peter van BORSELEN.
Geboren circa 1210.
Heer van Borselen.
Overleden circa 1278.
Zoon van Nicolaas van BORSELEN (zie 140) en nn van BORSELEN? (zie 141).
Gehuwd circa 1259 met
71    Hadewig van KRUININGEN.
Geboren circa 1225.
Overleden circa 1278.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jutta (zie 35).
   2.  Floris.
Geboren circa 1260.
Heer van Borselen.
Overleden op 22-06-1322.
Gehuwd circa 1280 met Isabella van GISTEL.
Geboren circa 1240.
Overleden circa 1300.
   3.  Oda.
Geboren circa 1263.
Overleden circa 1300.
Gehuwd circa 1280 met Willem van STRIJEN.
Geboren circa 1250.
Heer van Strijen.
Overleden circa 1293.
zie ES NF Band VIII Tafel 47b.

72    Dirk VI\IV (Nust) van KLEEF.
Geboren circa 1190.
Graaf van Kleef.
Overleden op 26-06-1260.
Zoon van Dirk V\III van KLEEF (zie 144) en Margaretha van HOLLAND (zie 145).
Gehuwd (1) circa 1215 met Mathilde van DINSLAKEN.
Geboren circa 1190.
Overleden circa 1226.
Gehuwd (2) circa 1226 met Hedwig van SAKSEN MEISSEN (zie 73).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Dirk (van Dinslaken).
Geboren circa 1216.
Overleden op 24-03-1245.
Gehuwd op 19-03-1233 te Leuven met Elisabeth van BRABANT.
Geboren circa 1214.
Overleden op 23-10-1273.
Dochter van Hendrik I van LEUVEN (zie 170) en Maria van FRANKRIJK. {Zij is later gehuwd op 05-07-1246 met Gerard II van LIMBURG WASSENBERG, geboren circa 1210. Heer van Wassenberg, overleden op 01-09-1254, zoon van Gerard I van LIMBURG WASSENBERG en Beatrix van MEERHEIM.}
   2.  Margarethe.
Geboren circa 1218.
Overleden op 10-09-1251.
Gehuwd op 24-01-1240 met Otto II (de Lamme) van GELRE (zie 42).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Dirk VII\V (van Meissen) (zie 36).
   4.  Dirk Luf (van Saarbrucken, de Grote Luf).
Geboren circa 1228.
Graaf van Saarbrucken.
Overleden op 25-05-1277.
Gehuwd op 13-12-1252 met Lauretta van SAARBRUCKEN.
Geboren circa 1230.
Overleden op 30-09-1271.
Dochter van Simon III van SAARBRUCKEN en Laurette van LOTHARINGEN. {Zij was eerder gehuwd op 04-04-1235 met Joffry van ASPREMONT, geboren circa 1220, overleden circa 1250, zoon van Govert van ASPREMONT en Juliana van ROSOY.}
   5.  Agnes.
Geboren circa 1230.
Overleden op 01-08-1285.
Gehuwd circa 1265 met Bernhard van LIPPE.
Geboren circa 1240.
Overleden op 05-06-1275.
Zoon van Bernhard van LIPPE en Sophie van ARNSBERG.
   6.  Jutta.
Geboren circa 1232.
Overleden circa 1276.
Gehuwd circa 1249 met Walram van LIMBURG.
Geboren circa 1220.
Heer van Valkenburg.
Overleden op 24-10-1279.
Zoon van Hendrik van LIMBURG en Irmgard van BERG. {Hij is later gehuwd op 10-01-1278 met Kunegonde van SAKSEN, geboren circa 1252, overleden op 08-06-1292, dochter van Otto III van SAKSEN en Beatrix van BOHEMEN.}
73    Hedwig van SAKSEN MEISSEN.
Geboren circa 1195.
Overleden op 02-02-1249.
Dochter van Dietrich (der Bedrangter) van SAKSEN MEISSEN (zie 146) en Jutta van THURINGEN (zie 147).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 72).
 
74    Heinrich van SPONHEIM.
Geboren circa 1212.
Graaf van Sponheim, heer van Heinsberg, zie Isenburg AF-IV-13.
Overleden circa 1258.
Zoon van Godfried van SPONHEIM (zie 148) en Adelheid van SAYN (zie 149).
Gehuwd circa 1230 met
75    Agnes van KLEEF HEINSBERG.
Geboren circa 1220.
Erfgename van Heinsberg.
Overleden circa 1267.
Dochter van Dirk I van KLEEF HEINSBERG (zie 80) en Beatrix van KYRBURG DHAUN (zie 81). Zie ES NF Band XVIII Tafel 25.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dietrich I.
Geboren circa 1235.
Graaf van Sponheim, Heinsberg en Blankenberg.
Overleden op 26-07-1303.
Gehuwd op 14-04-1253 met Johanna van LEUVEN GAASBEEK.
Geboren circa 1245.
Overleden op 01-04-1291.
Dochter van Godfried van BRABANT en Maria van OUDENAARDE.
   2.  Adelheid van SPONHEIM HEINSBERG (zie 37).
   3.  Johann.
Geboren circa 1240.
Graaf van Sponheim Heinsberg in Lowenberg.
Overleden circa 1299.
Gehuwd (1) circa 1265 met Gisela van FALKENSTEIN.
Geboren circa 1240.
Overleden circa 1287.
Dochter van Philipp van FALKENSTEIN en Isengard van MUNZENBERG.
Gehuwd (2) circa 1275 met Mechtild van MEISENBURG.
Geboren circa 1250.
Overleden circa 1300.

80    Dirk I van KLEEF HEINSBERG.
Geboren circa 1192.
Heer van Kleef, Heinsberg en Valkenburg.
Overleden op 08-11-1228.
Zoon van Arnold III\II van KLEEF (zie 160) en Adelheid van HEINSBERG (zie 161).
Gehuwd (1) circa 1215 met Isabelle van LIMBURG (Isalde).
Geboren circa 1185.
Overleden circa 1220.
Dochter van Hendrik III van LIMBURG (zie 328) en Sofie van SAARBRUCKEN (zie 329).
Gehuwd (2) circa 1220 met Beatrix van KYRBURG DHAUN (zie 81).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Dirk II (zie 40).
   2.  Agnes (zie 75).
81    Beatrix van KYRBURG DHAUN.
Geboren circa 1190.
Vrouwe van Valkenburg.
Overleden circa 1236.
Dochter van Gerhard van KYRBURG DHAUN (zie 162) en Beatrix van WITTELSBACH? (zie 163).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 80).
 
82    Walram van LIMBURG.
Geboren circa 1205.
Heer van Valkenburg, Montjoie en Sittard.
Overleden op 20-04-1242.
Zoon van Walram IV van LIMBURG (zie 164) en Kunegonda van LIMBURG? (zie 165).
Gehuwd circa 1218 met
83    Elisabeth van BAR MOUSSON.
Geboren circa 1210.
Overleden op 11-04-1262.
Dochter van Theobald (Diepold) van BAR MOUSSON (zie 166) en Ermesinde van NAMEN (zie 167).
Uit dit huwelijk:
   1.  Walram.
Geboren circa 1220.
Heer van Montjoie en Sittard.
Overleden circa 1265.
Gehuwd circa 1250 met Jutta van RAVENSBERG.
Geboren circa 1230.
Overleden circa 1302.
Dochter van Otto van RAVENSBERG en Sophia van OLDENBURG. {Zij was eerder gehuwd circa 1244 met Heinrich van TECKLENBURG, geboren circa 1230. Graaf van Tecklenburg, overleden op 25-07-1247, zoon van Otto van TECKLENBURG en Mechteld van ALTENA.}
   2.  Bertha van LIMBURG MONTJOIE (zie 41).

84    Gerard IV van GELRE.
Geboren circa 1185.
Graaf van Gelre en Zutphen.
Overleden op 22-10-1229 te Roermond.
Begraven te Roermond.
Zoon van Otto I van GELRE (zie 168) en Richardis van WITTELSBACH (zie 169).
Gehuwd circa 1206 te Leuven met
85    Margaretha van BRABANT.
Geboren circa 1195.
Overleden op 21-09-1231.
Begraven te Roermond.
Dochter van Hendrik I van LEUVEN (zie 170) en Mathilde van de ELZAS (zie 171).
Uit dit huwelijk:
   1.  Margaretha.
Geboren circa 1210.
Overleden circa 1251.
Gehuwd (1) circa 1235, gescheiden circa 1236 van Dirk II van KLEEF HEINSBERG (zie 40).
Gehuwd (2) op 12-03-1237 te Leuven met Willem IV van GULIK.
Geboren circa 1218.
Heer van Gulik.
Overleden op 16-03-1278 te Aken.
Zoon van Willem III van GULIK en Mathilde van LIMBURG. {Hij is later gehuwd op 10-01-1250 met Richardis van GELRE, geboren circa 1212, overleden circa 1298, begraven te Nudeggen, dochter van Gerard IV van GELRE (zie 84) en Margaretha van BRABANT (zie 85).}
   2.  Richardis.
Geboren circa 1212.
Overleden circa 1298.
Begraven te Nudeggen.
Gehuwd op 10-01-1250 met Willem IV van GULIK.
Geboren circa 1218.
Heer van Gulik.
Overleden op 16-03-1278 te Aken.
Zoon van Willem III van GULIK en Mathilde van LIMBURG. {Hij was eerder gehuwd op 12-03-1237 te Leuven met Margaretha van GELRE, geboren circa 1210, overleden circa 1251, dochter van Gerard IV van GELRE (zie 84) en Margaretha van BRABANT (zie 85).}
   3.  Otto II (de Lamme) (zie 42).

86    Simon van MELLO DAMMARTIN.
Geboren circa 1180.
Heer van Dammartin, graaf van Aumale en Ponthieu.
Overleden op 21-09-1239.
Zoon van Alberic van MELLO DAMMARTIN (zie 172) en Mabile van CLERMONT BEAUVAIS (zie 173).
Gehuwd circa 1220 met
87    Maria van MONTGOMERY.
Geboren circa 1200.
Dame, comtesse de Ponthieu.
Overleden circa 1251.
Dochter van Willem II van MONTGOMERY (zie 174) en Alix van FRANKRIJK (zie 175).
Gehuwd (1) circa 1220 met Simon van MELLO DAMMARTIN (zie 86).
Gehuwd (2) circa 1241 met Mathieu van MONTMORENCY.
Geboren circa 1210.
Overleden circa 1250.
Zoon van Matheus van MONTMORENCY en Gertrude van NESLE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Philippa van DAMMARTIN (zie 43).
   2.  Johanna van DAMMARTIN.
Geboren circa 1220.
gravin van Ponthieu.
Overleden op 15-03-1279 te Abbeville.
Gehuwd circa 1237 te Burgos met Ferdinand III van CASTILIE (el Santo).
Geboren op 19-08-1201.
Koning van Castilie, Leon, Cordoba.
Overleden op 30-05-1252 te Sevilla op 50-jarige leeftijd.
Zoon van Alfons IX van CASTILIE en Berengaria van CASTILIE. {Hij was eerder gehuwd op 18-jarige leeftijd op 30-11-1219 met Elisabeth Beatrix van HOHENSTAUFEN, geboren circa 1202, overleden op 05-12-1235 te Toro, dochter van Philips van HOHENSTAUFEN en Irene Angelos van BYZANTIUM.}
   3.  Maria van DAMMARTIN.
Geboren circa 1220.
Overleden circa 1279.
Gehuwd op 15-12-1241 met Johan van PIERREPONT.
Geboren circa 1206.
Graaf van Roucy, heer van Pierrepont.
Overleden circa 1251.
Zoon van Robert van PIERREPONT en Eustatia van ROUCY. {Hij was eerder gehuwd circa 1221 met Isabella van DREUX, geboren circa 1187, overleden circa 1242, dochter van Robert II van FRANKRIJK en Yolanda van COUCY.}

Generatie VIII

 
130    Jan van HEUSDEN.
Geboren circa 1160.
Overleden circa 1217.
Gehuwd circa 1185 met
131    Aleijdis PERSIJN.
Geboren circa 1160.
zie ES NF Band VIII Tafel 34.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alveradis (zie 65).
   2.  Arnold.
Geboren circa 1190.
Overleden circa 1242.
Gehuwd circa 1215 met Mechtild van KLEEF.
Geboren circa 1200.
Overleden circa 1254.
Dochter van Arnold III\II van KLEEF (zie 160) en Adelheid van HEINSBERG (zie 161).
   3.  Aleida.
Geboren circa 1200.
Eventueel Alveradis van Heusden, weduwe van de heer van Brederode. zie ES NF Band VIII (Heusden), Band XVIII (Brederode) en V (Arkel). Zie ook Ned. Leeuw 1954, 1966, 1971.
Overleden circa 1260.
Gehuwd circa 1220 met Herbaren van ARKEL van der LEDE.
Geboren circa 1200.
Heer van Arkel van der Lede. Zie Ned. Leeuw 1941-1943 (bevat fouten!), 1954, 1966, 1970, 1971, 1972, 1982, 1983, 1988; Isenburg: Europaische Stammtafeln Alte Folge Band V, Tafel 91-93; Schwennicke: Europaische Stammtafeln Neue Folge, Band V, Tafel 167-171; Gens Nostra 1963, 1991; Jaarboek CBG 1949, 1956; Ons Voorgeslacht 1970; Brabantse Leeuw 1975; Taxandria 1941; Navorscher 1900, 1910, 1913.
Overleden circa 1264.
Zoon van Floris van der LEDE (Herbaren) en nn BOTTER van SCHOONHOVEN, zie ES NF Band V Tafel 167.

132    Dirk van VOORNE.
Geboren circa 1170.
Burggraaf van Zeeland, Heer van Voorne.
Overleden op 31-12-1228.
Gehuwd circa 1200 met
133    Alveradis van CUIJK.
Geboren circa 1170.
Overleden circa 1230.
Dochter van Hendrik van CUIJK (zie 266) en Sophia van RHENEN (zie 267).
Gehuwd (1) circa 1197 met Hendrik van KESSEL.
Geboren circa 1170.
Overleden circa 1200.
Zie ES NF Band XVIII Tafel 60B.
Gehuwd (2) circa 1200 met Dirk van VOORNE (zie 132). Zie ES NF Band XVIII Tafel 55.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Heinrich IV.
Geboren circa 1195.
Overleden circa 1232.
Gehuwd circa 1210 met Uthelhildis van HENGEBACH (Othelinde).
Geboren circa 1190.
Dochter van Everhard van HENGEBACH en Jutta van GULIK.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Hendrik (zie 66).
   3.  Hugo.
Geboren circa 1210.
Heer van Heenvliet, stamvader van de heren van Heenvliet.
Overleden circa 1271.
Gehuwd circa 1240 met Justina van HEEZE.
Geboren circa 1210.
Overleden op 17-03-1258.
Zie Band VIII Tafel 46.
   4.  Albrecht.
Geboren circa 1210.
Overleden circa 1262.
Gehuwd circa 1250 met Margarethe van HORN.
Geboren circa 1230.
Dochter van Willem van HORN en Heilwig van ALTENA.

140    Nicolaas van BORSELEN.
Geboren circa 1180.
Heer van Borselen (Zie Ned. Leeuw 1927, Jaarboek CBG 1957).
Overleden circa 1263.
Gehuwd circa 1210 met
141    nn van BORSELEN?
Geboren circa 1180.
van onbekende herkomst.
Overleden circa 1260.
Zie ES NF Band XVIII Tafel 37.
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter (zie 70).
   2.  Hendrik Wisse.
Geboren circa 1210.
Heer van Borselen.
Overleden circa 1271.
Gehuwd circa 1240 met nn van BORSELEN?
Geboren circa 1210.
van onbekende herkomst.
Overleden circa 1270.

144    Dirk V\III van KLEEF.
Geboren circa 1160.
Graaf van Kleef.
Overleden circa 1200.
Zoon van Dirk IV\II van KLEEF (zie 288) en Adelheid van SULZBACH (zie 289).
Gehuwd circa 1182 te Lisse met
145    Margaretha van HOLLAND.
Geboren circa 1164.
Overleden circa 1203.
Dochter van Floris III van HOLLAND (zie 290) en Ada (Aleida) van SCHOTLAND (zie 291).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk VI\IV (Nust) (zie 72).

146    Dietrich (der Bedrangter) van SAKSEN MEISSEN.
Geboren circa 1162.
Markgraaf van Meissen, de verdrukker.
Overleden op 17-02-1221 te Zella.
Zoon van Otto van SAKSEN WETTIN (zie 292) en Hedwig van SAKSEN BALLENSTADT (zie 293).
Gehuwd circa 1194 met
147    Jutta van THURINGEN.
Geboren circa 1183.
Overleden op 06-08-1235 te Klooster Vestra.
Dochter van Hermann I van THURINGEN (zie 294) en Sophie van SOMMERSCHENBURG? (zie 295).
Gehuwd (1) circa 1194 met Dietrich (der Bedrangter) van SAKSEN MEISSEN (zie 146).
Gehuwd (2) op 03-01-1223 met Poppo VII van HENNEBERG.
Geboren circa 1180.
Graaf van Henneberg.
Overleden op 21-03-1245.
Zoon van Poppo VI van HENNEBERG en Sophie van DIESSEN. Zie ES NF Band XVI Tafel 146. {Hij was eerder gehuwd circa 1200 met Elisabeth van WILDBERG, geboren circa 1170, overleden circa 1220. Zie ES NF Band XVI Tafel 146.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hedwig (zie 73).
   2.  Sofie.
Geboren circa 1210.
Overleden op 17-03-1280.
Gehuwd circa 1245 met Heinrich van HENNEBERG.
Geboren circa 1200.
Overleden op 17-03-1262.
Zoon van Poppo VII van HENNEBERG en Elisabeth van WILDBERG.
   3.  Heinrich.
Geboren circa 1215.
Markgraaf van Saksen Meissen, bijgenaamd de doorluchtige.
Overleden op 08-02-1288.
Gehuwd (1) op 01-05-1234 met Constance van OOSTENRIJK, 21 jaar oud.
Geboren op 06-05-1212.
Overleden op 05-06-1243 op 31-jarige leeftijd.
Dochter van Leopold VI van OOSTENRIJK en Theodora van BYZANTIUM.
Gehuwd (2) circa 1245 met Agnes van BOHEMEN.
Geboren circa 1234.
Overleden op 10-10-1268.
Dochter van Wenceslaw I van BOHEMEN en Kunegonde van HOHENSTAUFEN.
Gehuwd (3) circa 1270 met Elisabeth van MALTITZ.
Geboren circa 1238.
Overleden op 25-01-1333.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Herman I.
Geboren circa 1224.
Graaf van Henneberg.
Overleden op 18-12-1290.
Gehuwd op 12-07-1249 met Margaretha van HOLLAND.
Geboren circa 1232.
Overleden op 26-03-1277.
Begraven te Loosduinen.
Dochter van Floris IV van HOLLAND en Machteld van BRABANT.
   5.  Margaretha.
Geboren circa 1225.
Overleden circa 1270.
Gehuwd circa 1242 met Heinrich van STOLBERG.
Geboren circa 1225.
Graaf van Stolberg. Stamvader van de graven van Stolberg.
Overleden circa 1272.
Zoon van Heinrich van STOLBERG en nn van ROTENBURG?

148    Godfried van SPONHEIM.
Geboren circa 1180.
Graaf van Sponheim.
Overleden circa 1223.
Zoon van Gottfried van SPONHEIM (zie 296) en nn van LOTHARINGEN (zie 297).
Gehuwd circa 1210 met
149    Adelheid van SAYN.
Geboren circa 1190.
Overleden op 26-05-1263.
Dochter van Heinrich van SAYN (zie 298) en Agnes van SAFFENBERG (zie 299).
Gehuwd (1) circa 1210 met Godfried van SPONHEIM (zie 148).
Gehuwd (2) circa 1225 met Eberhard van EBERSTEIN.
Geboren circa 1190.
Graaf van Eberstein.
Overleden op 18-03-1263.
Zoon van Eberhard van EBERSTEIN en Kunegonde van DIESSEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johann.
Geboren circa 1210.
Heer van Sayn, Stamvader van de graven van Sayn.
Overleden circa 1266.
Gehuwd circa 1233 met Adelheid van ALTENA.
Geboren circa 1210.
Overleden circa 1270.
Dochter van Adolf I van ALTENA en Irmingard van GELRE.
   2.  Heinrich (zie 74).
   3.  Simon I.
Geboren circa 1215.
Heer van Sponheim.
Overleden op 08-04-1264.
Gehuwd op 06-12-1240 met Margaretha van HENGEBACH.
Geboren circa 1225.
Vrouwe van Heimbach.
Overleden circa 1299.
Dochter van Eberhard van HENGEBACH en Elisabeth van HOSTADEN.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Agnes.
Geboren circa 1225.
Overleden circa 1283.
Gehuwd circa 1238 met Heinrich van ZWEIBRUCKEN.
Geboren circa 1200.
Graaf van Zweibrucken.
Overleden circa 1282.
Zoon van Heinrich van SAARBRUCKEN en Hedwig van LOTHARINGEN.

150 =    80 Dirk I van KLEEF HEINSBERG.
151 =    81 Beatrix van KYRBURG DHAUN.
 
160    Arnold III\II van KLEEF.
Geboren circa 1165.
Graaf van Kleef, Heer van Heinsberg.
Overleden circa 1199.
Zoon van Dirk IV\II van KLEEF (zie 288) en Adelheid van SULZBACH (zie 289).
Gehuwd circa 1190 met
161    Adelheid van HEINSBERG.
Geboren circa 1175.
Erfgename van Heinsberg.
Overleden op 12-02-1217.
Dochter van Gosewin III van HEINSBERG (Godfried) (zie 322) en Sophia van NORVENICH (zie 323). Zie ES NF Band XVIII Tafel 23.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk I van KLEEF HEINSBERG (zie 80).
   2.  Mechtild.
Geboren circa 1200.
Overleden circa 1254.
Gehuwd circa 1215 met Arnold van HEUSDEN.
Geboren circa 1190.
Overleden circa 1242.
Zoon van Jan van HEUSDEN (zie 130) en Aleijdis PERSIJN (zie 131).

162    Gerhard van KYRBURG DHAUN.
Geboren circa 1160.
Wildgraaf van Dhaun.
Overleden circa 1220.
Gehuwd circa 1190 met
163    Beatrix van WITTELSBACH?
Geboren circa 1160.
Zie opmerking bij KdG, blz. 369/689. Zij zou geen van Wittelsbach zijn!
Europaische Stammtafeln Neue Folge, Band IV, Tafel 113 is niet juist!
Overleden circa 1220.
Uit dit huwelijk:
   1.  Beatrix (zie 81).

164    Walram IV van LIMBURG.
Geboren circa 1178.
Hertog van Limburg. Door zijn huwelijk met de erfdochter van Luxemburg, kwam dit graafschap aan het geslacht Limburg - Berg.
Overleden circa 1226.
Zoon van Hendrik III van LIMBURG (zie 328) en Sofie van SAARBRUCKEN (zie 329).
Gehuwd (1) circa 1205 met Kunegonda van LIMBURG? (zie 165).
Gehuwd (2) circa 1214 met Ermesinde van NAMEN (zie 167).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrik.
Geboren circa 1205.
Graaf van Berg.
Overleden op 25-02-1246.
Gehuwd circa 1218 met Irmgard van BERG.
Geboren circa 1190.
Overleden op 11-08-1248.
Dochter van Adolf VI van BERG en Bertha van BERG? zie ES NF Band I.2 Tafel 230.
   2.  Walram (zie 82).
   3.  Mathilde.
Geboren circa 1205.
Overleden op 01-04-1234.
Gehuwd circa 1215 met Willem III van GULIK.
Geboren circa 1180.
Graaf van Gulik.
Overleden circa 1218 te Damiate.
Zoon van Everhard van HENGEBACH en Jutta van GULIK.
   4.  Sofie.
Geboren circa 1208.
Overleden circa 1230.
Gehuwd circa 1220 met Frederik II van ALTENA.
Geboren circa 1190.
Graaf van Altena en Isenberg.
Overleden op 14-11-1226.
Zoon van Arnold van ALTENA en Mathilde van HOLTEN.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Catharina.
Geboren circa 1215.
Overleden op 10-07-1255.
Gehuwd circa 1229 met Mattheus II van LOTHARINGEN.
Geboren circa 1210.
Hertog van Lotharingen.
Overleden op 24-07-1251.
Zoon van Friedrich II van LOTHARINGEN en Agnes van BAR MOUSSON.
   6.  Hendrik (de Blonde).
Geboren circa 1220.
Graaf van Luxemburg en La Roche, markies van Arlon (Aarlen).
Overleden op 24-11-1281.
Gehuwd (1) circa 1239 met Margaretha van BAR MOUSSON.
Geboren circa 1220.
Overleden op 23-11-1275.
Dochter van Heinrich van BAR MOUSSON en Philippa van DREUX, zie ES NF Band I.2 Tafel 231.
Gehuwd (2) circa 1240, geen wettelijk huwelijk, maar een buitenechtelijke verbintenis met nn van LUXEMBURG?
Geboren circa 1220.
van onbekende herkomst!
   7.  Gerard.
Geboren circa 1222.
Graaf van Durbuy.
Overleden op 20-12-1298.
Gehuwd circa 1253 met Mathilde van KLEEF.
Geboren circa 1233.
Overleden circa 1304.
Dochter van Dirk van KLEEF (van Dinslaken) en Elisabeth van BRABANT.
165    Kunegonda van LIMBURG?
Geboren circa 1180.
onbekende herkomst.
Overleden circa 1210.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 164).
 
166    Theobald (Diepold) van BAR MOUSSON.
Geboren circa 1158.
Graaf van Bar.
Overleden op 12-02-1214.
Zoon van Reinauld II van BAR MOUSSON (zie 332) en Agnes van BLOIS (zie 333).
Gehuwd (1) circa 1175 met Adelheid Laurette van LOOZ.
Geboren circa 1150.
Overleden circa 1192.
Dochter van Ludwig I van LOOZ (zie 678) en Agnes van METZ (zie 679). {Zij was eerder gehuwd circa 1172 met Gilles van MONTAIGU, geboren circa 1150. Graaf van Clermont en Duras, overleden circa 1192, zoon van Godfried van MONTAIGU en Juliana van LOOZ.}
Gehuwd (2) circa 1186 met Isabella van BRETEUIL.
Geboren circa 1170.
Overleden circa 1211.
Dochter van Hugo van BRETEUIL en Petronella van BRIENNE.
Gehuwd (3) circa 1196 met Ermesinde van NAMEN (zie 167).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Agnes.
Geboren circa 1175.
Overleden op 21-06-1221.
Gehuwd circa 1188 met Friedrich II van LOTHARINGEN.
Geboren circa 1170.
Hertog van Lotharingen.
Overleden op 10-03-1213.
Zoon van Friedrich van LOTHARINGEN en Ludmilla van POLEN. Zie ES NF Band I.2 Tafel 205.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Heinrich.
Geboren circa 1185.
Graaf van Bar.
Overleden op 13-11-1239.
Gehuwd circa 1219 met Philippa van DREUX.
Geboren circa 1192.
Overleden op 17-03-1240.
Dochter van Robert II van FRANKRIJK en Yolanda van COUCY.
   3.  Margaretha.
Geboren circa 1190.
Overleden circa 1230.
Gehuwd circa 1220 met Heinrich III van SALM.
Geboren circa 1186.
Graaf van Salm, heer van Viviers.
Overleden op 22-09-1228.
Zoon van Heinrich II van SALM en Judith van LOTHARINGEN.
   4.  Agnes.
Geboren circa 1195.
Overleden circa 1225.
Gehuwd circa 1220 met Hugo I van CHATILLON.
Geboren circa 1200.
Graaf van Chatillon St. Pol, graaf van Blois.
Overleden circa 1248.
Zoon van Walter III van CHATILLON en Elisabeth van SAINT POL. {Hij is later gehuwd circa 1225 met Maria van AVESNES, geboren circa 1210, overleden circa 1241, dochter van Walter van AVESNES en Margaretha van BLOIS, zie ES NF Band VII Tafel 18.}
Uit het derde huwelijk:
   5.  Elisabeth (zie 83).
167    Ermesinde van NAMEN.
Geboren circa 1180.
erfodchter van Luxemburg.
Overleden circa 1253.
Dochter van Hendrik (de Blinde) van NAMEN (zie 334) en Agnes van GELRE (zie 335).
Gehuwd (1) circa 1196 met Theobald (Diepold) van BAR MOUSSON (zie 166).
Gehuwd (2) circa 1214 met Walram IV van LIMBURG (zie 164).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind (zie onder 166).
Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen (zie onder 164).
 
168    Otto I van GELRE.
Geboren circa 1150.
Graaf van Gelre en Zutphen.
Overleden op 22-10-1207.
Zoon van Hendrik II (de Jongere) van GELRE (zie 336) en Agnes van ARNSTEIN (zie 337).
Gehuwd circa 1183 met
169    Richardis van WITTELSBACH.
Geboren circa 1173.
Overleden op 21-09-1231.
Dochter van Otto I van WITTELSBACH (zie 338) en Agnes van LOOZ (zie 339).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik.
Geboren circa 1183.
Overleden circa 1197.
Ondertrouwd circa 1197, nooit gehuwd geweest, alleen verloofd. De man overleed kort na de verloving met Aleidis van HOLLAND.
Geboren circa 1185.
Overleden circa 1203.
Dochter van Dirk VII van HOLLAND en Adelheid van KLEEF.
   2.  Gerard IV (zie 84).
   3.  Aleida.
Geboren circa 1185.
Overleden op 12-02-1218.
Begraven te Rijnsburg.
Gehuwd circa 1198 te Stavoren met Willem I van HOLLAND.
Geboren circa 1168.
Graaf van Holland. In de negentiende eeuw veronderstelde men, dat Willem I twee bastaardzonen had: Dirk Drossaard, Heer van Brederode, stamvader van het geslacht van Brederode en Willem, Heer van Teylingen. Hiervoor is echter geen bewijs gevonden! Als een andere stamvader van de heren van Brederode en Teylingen werd ook een andere zoon van een graaf van Holland verondersteld, nl. Sicco (Siegfried), zoon van Arnulf, overl. 18.09.0993. Ook hieromtrent bestaat geen enkel bewijs!
Overleden op 04-02-1222.
Begraven te Rijnsburg.
Zoon van Floris III van HOLLAND (zie 290) en Ada (Aleida) van SCHOTLAND (zie 291). {Hij is later gehuwd op 01-07-1220 met Maria van BRABANT, geboren circa 1191, overleden op 09-03-1260, dochter van Hendrik I van LEUVEN (zie 170) en Mathilde van de ELZAS (zie 171).}
   4.  Irmingard.
Geboren circa 1190.
Overleden circa 1230.
Gehuwd op 07-04-1210 met Adolf I van ALTENA.
Geboren circa 1185.
Graaf van Altena, graaf van der Mark.
Overleden op 28-06-1249.
Zoon van Frederik I van ALTENA en Alveradis van GULIK. {Hij was eerder gehuwd circa 1200 met Luitgard van LOOZ, geboren circa 1175, overleden circa 1205, dochter van Gerard II van LOOZ en Adelheid van GELRE.}
   5.  Mechteld.
Geboren circa 1190.
Overleden circa 1247.
Gehuwd circa 1221 met Hendrik II (de Rijke) van NASSAU.
Geboren circa 1180.
Graaf van Nassau Dillenburg.
Overleden op 12-01-1251.
Zoon van Walram van NASSAU en Kunegonde SPONHEIM.
   6.  Margarethe.
Geboren circa 1200.
Overleden circa 1264.
Gehuwd circa 1228 met Lothar van AHR HOSTADEN.
Geboren circa 1210.
Graaf van Are en Hostaden.
Overleden op 02-11-1242.
Zoon van Lothar van AHR HOSTADEN en Mechtilde van SALM VIANDEN.

170    Hendrik I van LEUVEN.
Geboren circa 1165.
Hertog van Neder Lotharingen, Hertog van Brabant.
Overleden op 03-09-1235 te Keulen.
Begraven te Leuven.
Zoon van Godfried III van LEUVEN (zie 340) en Margaretha van LIMBURG (zie 341).
Gehuwd (1) circa 1180 met Mathilde van de ELZAS (zie 171).
Gehuwd (2) op 22-04-1213 te Soissons met Maria van FRANKRIJK.
Geboren circa 1198.
Overleden op 15-08-1224.
Begraven te Affligem.
Dochter van Philips II Augustus van FRANKRIJK en Agnes Maria van ANDECHS MERAN. {Zij was eerder gehuwd op 01-08-1210 met Filips I van HENEGOUWEN, geboren circa 1174. Graaf van Namen, overleden op 12-10-1212, begraven te Namen, zoon van Boudewijn V (VIII) van HENEGOUWEN en Margaretha van de ELZAS.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Machteld van BRABANT.
Geboren circa 1190.
Overleden op 22-12-1267.
Begraven te Loosduinen.
Gehuwd (1) circa 1212 met Heinrich van BRUNSWIJK.
Geboren circa 1195.
Pfalzgraf am Rheim.
Overleden op 01-05-1214.
Zoon van Heinrich (de Lange) van BRUNSWIJK en Agnes van HOHENSTAUFEN.
Gehuwd (2) op 06-12-1224 te Antwerpen met Floris IV van HOLLAND, 14 jaar oud.
Geboren op 24-06-1210.
Graaf van Holland.
Overleden op 19-07-1234 te Corbie op 24-jarige leeftijd.
Vermoord tijdens een tournooi in Corbie.
Begraven te Rijnsburg.
Zoon van Willem I van HOLLAND en Aleida van GELRE.
   2.  Adelheid van BRABANT.
Geboren circa 1190.
Overleden circa 1261.
Gehuwd (1) circa 1206 met Arnulf van LOOZ.
Geboren circa 1180.
Graaf van Looz.
Overleden op 19-04-1220.
Zoon van Gerard II van LOOZ en Adelheid van GELRE.
Gehuwd (2) op 03-02-1225 met Willem IX van AUVERGNE.
Geboren circa 1200.
Graaf van Clermont Auvergne.
Overleden circa 1246.
Zoon van Guido van AUVERGNE en Pernelle de CHAMBON.
Gehuwd (3) circa 1251 met Arnold van WESEMAELE.
Geboren circa 1190.
Heer van Wezemaal.
Overleden circa 1260.
zie ES NF Band VII Tafel 101. {Hij was eerder gehuwd circa 1220 met Beatrix van BREDA, geboren circa 1200, overleden circa 1251, dochter van Godfried van BREDA en Luitgard van CUIJK (van Perk Vilvoorde). Zie ES NF Band VII Tafel 101.}
   3.  Maria van BRABANT.
Geboren circa 1191.
Overleden op 09-03-1260.
Gehuwd (1) op 19-05-1214 te Maastricht met Otto IV van BRUNSWIJK.
Geboren circa 1177.
Rooms Duits Koning.
Overleden op 09-05-1219 te Harzburg.
Zoon van Heinrich (de Leeuw) der WELFEN en Mathilde van ENGELAND. {Hij was eerder gehuwd op 02-07-1212 met Beatrix van HOHENSTAUFEN, geboren circa 1198, overleden op 11-08-1212, dochter van Philips van HOHENSTAUFEN en Irene Angelos van BYZANTIUM.}
Gehuwd (2) op 01-07-1220 met Willem I van HOLLAND.
Geboren circa 1168.
Graaf van Holland. In de negentiende eeuw veronderstelde men, dat Willem I twee bastaardzonen had: Dirk Drossaard, Heer van Brederode, stamvader van het geslacht van Brederode en Willem, Heer van Teylingen. Hiervoor is echter geen bewijs gevonden! Als een andere stamvader van de heren van Brederode en Teylingen werd ook een andere zoon van een graaf van Holland verondersteld, nl. Sicco (Siegfried), zoon van Arnulf, overl. 18.09.0993. Ook hieromtrent bestaat geen enkel bewijs!
Overleden op 04-02-1222.
Begraven te Rijnsburg.
Zoon van Floris III van HOLLAND (zie 290) en Ada (Aleida) van SCHOTLAND (zie 291). {Hij was eerder gehuwd circa 1198 te Stavoren met Aleida van GELRE, geboren circa 1185, overleden op 12-02-1218, begraven te Rijnsburg, dochter van Otto I van GELRE (zie 168) en Richardis van WITTELSBACH (zie 169).}
   4.  Hendrik II (de Grootmoedige) van BRABANT.
Geboren circa 1194.
Hertog van Brabant.
Overleden op 01-02-1248 te Leuven.
Begraven te Villers.
Gehuwd (1) circa 1210 met Maria van HOHENSTAUFEN.
Geboren op 01-04-1196 te Arezzo.
Overleden circa 1235 te Leuven.
Dochter van Philips van HOHENSTAUFEN en Irene Angelos van BYZANTIUM.
Gehuwd (2) circa 1240 met Sophie van THURINGEN.
Geboren op 20-03-1224 te Wartburg.
Overleden op 29-05-1275 te Marburg op 51-jarige leeftijd.
Begraven te Villers.
Dochter van Ludwig IV (de Heilige) van THURINGEN en Elisabeth (de Heilige) van HONGARIJE.
   5.  Margaretha van BRABANT (zie 85).
   6.  Godfried van BRABANT.
Geboren circa 1209.
graaf van Leuven, Heer van Gaesbeeck en Beaucignies.
Overleden op 21-01-1253.
Begraven te Affligem.
Gehuwd op 07-08-1243 met Maria van OUDENAARDE.
Geboren circa 1220.
Overleden op 24-08-1293.
Dochter van Arnold van OUDENAARDE en Adelheid van ROSOY. {Zij was eerder gehuwd circa 1235 met Jan van RETHEL, geboren circa 1225. Graaf van Rethel, overleden circa 1243, zoon van Hugo III van RETHEL en Mabilia van BAILLEUL.}
Uit het tweede huwelijk:
   7.  Elisabeth van BRABANT.
Geboren circa 1214.
Overleden op 23-10-1273.
Gehuwd (1) op 19-03-1233 te Leuven met Dirk van KLEEF (van Dinslaken).
Geboren circa 1216.
Overleden op 24-03-1245.
Zoon van Dirk VI\IV (Nust) van KLEEF (zie 72) en Mathilde van DINSLAKEN.
Gehuwd (2) op 05-07-1246 met Gerard II van LIMBURG WASSENBERG.
Geboren circa 1210.
Heer van Wassenberg.
Overleden op 01-09-1254.
Zoon van Gerard I van LIMBURG WASSENBERG en Beatrix van MEERHEIM.
171    Mathilde van de ELZAS.
Geboren circa 1163.
Overleden circa 1211 te Leuven.
Dochter van Mattheus van de ELZAS (zie 342) en Maria van BLOIS BOULOGNE (zie 343).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen (zie onder 170).
 
172    Alberic van MELLO DAMMARTIN.
Geboren circa 1140.
Graaf van Dammartin.
Overleden op 20-09-1200.
Zoon van Alberic de MELLO (zie 344) en Clemence de MELLO? (zie 345).
Gehuwd circa 1165 met
173    Mabile van CLERMONT BEAUVAIS.
Geboren circa 1140.
Overleden circa 1200.
Dochter van Reinauld van CLERMONT BEAUVAIS (zie 346) en Clementia van BAR MOUSSON (zie 347).
Uit dit huwelijk:
   1.  Reinauld.
Geboren circa 1170.
Graaf van Dammartin en Boulogne.
Overleden op 21-04-1227 te Chateau de Goulet.
zelfmoord tijdens gevangenschap.
Gehuwd (1) circa 1180, gescheiden circa 1185 van Maria van CHATILLON.
Geboren circa 1170.
Overleden op 13-03-1241.
Dochter van Guido II van CHATILLON en Adelheid van FRANKRIJK.
Gehuwd (2) circa 1190 met Ida van de ELZAS.
Geboren circa 1160.
gravin van Boulogne.
Overleden op 21-04-1216.
Dochter van Mattheus van de ELZAS (zie 342) en Maria van BLOIS BOULOGNE (zie 343). {Zij was eerder gehuwd circa 1180 met Gerard III van GELRE, geboren circa 1140. Graaf van Gelre, overleden circa 1182, zoon van Hendrik II (de Jongere) van GELRE (zie 336) en Agnes van ARNSTEIN (zie 337). Zij was eerder gehuwd circa 1183 met Berthold IV van ZAHRINGEN, geboren circa 1140. Hertog van Zahringen, overleden op 08-12-1186, zoon van Konrad van ZAHRINGEN en Clementina van NAMEN.}
   2.  Aelis.
Geboren circa 1170.
Overleden circa 1237.
Gehuwd circa 1190 met Jean van BEAUMONT SUR OISE.
Geboren circa 1170.
Seigneur de Vaumain, Chatelain de Trie (uit het huis van Beaumont sur
Oise, zie ES III.645).
Overleden circa 1237.
   3.  Simon (zie 86).
   4.  Agnes van DAMMARTIN.
Geboren circa 1185.
Overleden circa 1233.
Gehuwd circa 1203 met Willem van FIENNES.
Geboren circa 1180.
Heer van Fiennes.
Overleden circa 1241.

174    Willem II van MONTGOMERY.
Geboren circa 1178.
Graaf van Ponthieu en Montrieul.
Overleden op 04-10-1221.
Zoon van Johan van MONTGOMERY (zie 348) en Beatrix van SAINT POL (zie 349).
Gehuwd op 20-08-1195 te Meudon met
175    Alix van FRANKRIJK.
Geboren circa 1170.
Overleden circa 1220.
Dochter van Lodewijk VII (De jonge Fleury (Pius Florus)) van FRANKRIJK (zie 350) en Adelheid (Alice) van BLOIS CHAMPAGNE (zie 351).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (zie 87).

Generatie IX

 
266    Hendrik van CUIJK.
Geboren circa 1140.
heer van Cuijk, stadsgraaf van Utrecht.
Overleden circa 1204.
Zoon van Herman van CUIJK (zie 532) en nn van CHINY? (zie 533).
Gehuwd circa 1160 met
267    Sophia van RHENEN.
Geboren circa 1140.
vrouwe van Herpen.
Overleden circa 1191.
Uit dit huwelijk:
   1.  Luitgard (van Perk Vilvoorde).
Geboren circa 1165.
Zie: Jaarboek Oranjeboom XVII (1964) en het boek "De Heren van Breda en Schoten" door Dr. P.C. Boeren (Bibliotheek GA Breda, 2-C-18). Volgens Europaische Stammtafeln, Neue Folge, Band VII Tafel 100 (Heren van Breda) is zij een dochter van Hendrik II, heer van Cuijk.
Overleden circa 1217.
Gehuwd circa 1185 met Godfried van BREDA.
Geboren circa 1160.
Heer van Breda en Schoten.
Overleden circa 1216.
Zoon van Hendrik van BREDA en Christina van SCHOTEN?
   2.  Alveradis (zie 133).
   3.  Albert.
Geboren circa 1170.
Heer van Cuijk en Herpen, burggraaf van Utrecht.
Overleden circa 1233.
Gehuwd circa 1200 met Hadewych van MEERHEIM (Heilwich).
Geboren circa 1170.
Overleden circa 1235.
Dochter van Rutger van MEERHEIM en Aleidis van BEMELEN.

288    Dirk IV\II van KLEEF.
Geboren circa 1129.
Overleden circa 1172.
Zoon van Arnold I van KLEEF (zie 576) en Ida van LEUVEN (zie 577).
Gehuwd circa 1155 met
289    Adelheid van SULZBACH.
Geboren circa 1140.
Overleden op 12-02-1189.
Dochter van Gebhard III van SULZBACH (zie 578) en Mathilde der WELFEN (zie 579).
Uit dit huwelijk:
   1.  Margaretha.
Geboren circa 1155.
Overleden circa 1183.
Gehuwd circa 1172 met Ludwig III van THURINGEN.
Geboren circa 1155.
Landgraaf van Thuringen.
Overleden op 16-10-1190.
Zoon van Ludwig II (de IJzeren) van THURINGEN (zie 588) en Jutta Clementia van HOHENSTAUFEN (zie 589). {Hij is later gehuwd circa 1184 met Sophie van POLOTZK MINSK, geboren circa 1140, overleden op 05-05-1198, begraven te Ringsted, dochter van Wolodar van POLOTZK MINSK en Richiza van POLEN.}
   2.  Dirk V\III (zie 144).
   3.  Arnold III\II (zie 160).
   4.  Adelheid.
Geboren circa 1165.
Overleden circa 1241.
Gehuwd circa 1186 te Loosduinen met Dirk VII van HOLLAND.
Geboren circa 1165.
Graaf van Holland.
Overleden op 04-11-1203.
Zoon van Floris III van HOLLAND (zie 290) en Ada (Aleida) van SCHOTLAND (zie 291).

290    Floris III van HOLLAND.
Geboren circa 1132.
Graaf van Holland.
Overleden op 01-08-1190 te Antiochie.
Begraven te Antiochie.
Zoon van Dirk VI van HOLLAND (zie 580) en Sophia van SALM RHEINECK (zie 581).
Gehuwd op 28-08-1162 met
291    Ada (Aleida) van SCHOTLAND.
Geboren circa 1140.
Gravin van Ross, Huntingdon.
Overleden op 11-01-1208.
Begraven te Middelburg.
Dochter van Hendrik van SCHOTLAND (zie 582) en Ada van VARENNES (zie 583).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adelheid.
Geboren circa 1163.
Overleden circa 1205.
Gehuwd circa 1176 met Otto van SAKSEN BALLENSTADT.
Geboren circa 1130.
Markgraaf van Brandenburg.
Overleden circa 1184.
Zoon van Albrecht van SAKSEN BALLENSTADT (der Bar) (zie 586) en Sophie van WINZENBURG (zie 587), zie ES NF Band I.2 Tafel 183. {Hij was eerder gehuwd op 06-01-1147 met Judith van POLEN, geboren circa 1130, overleden op 08-07-1172, dochter van Boleslaw III van POLEN en Salome van BERG SCHELKLINGEN, zie ES NF Band I.2 Tafel 183.}
   2.  Margaretha (zie 145).
   3.  Dirk VII.
Geboren circa 1165.
Graaf van Holland.
Overleden op 04-11-1203.
Gehuwd circa 1186 te Loosduinen met Adelheid van KLEEF.
Geboren circa 1165.
Overleden circa 1241.
Dochter van Dirk IV\II van KLEEF (zie 288) en Adelheid van SULZBACH (zie 289).
   4.  Willem I.
Geboren circa 1168.
Graaf van Holland. In de negentiende eeuw veronderstelde men, dat Willem I twee bastaardzonen had: Dirk Drossaard, Heer van Brederode, stamvader van het geslacht van Brederode en Willem, Heer van Teylingen. Hiervoor is echter geen bewijs gevonden! Als een andere stamvader van de heren van Brederode en Teylingen werd ook een andere zoon van een graaf van Holland verondersteld, nl. Sicco (Siegfried), zoon van Arnulf, overl. 18.09.0993. Ook hieromtrent bestaat geen enkel bewijs!
Overleden op 04-02-1222.
Begraven te Rijnsburg.
Gehuwd (1) circa 1198 te Stavoren met Aleida van GELRE.
Geboren circa 1185.
Overleden op 12-02-1218.
Begraven te Rijnsburg.
Dochter van Otto I van GELRE (zie 168) en Richardis van WITTELSBACH (zie 169).
Gehuwd (2) op 01-07-1220 met Maria van BRABANT.
Geboren circa 1191.
Overleden op 09-03-1260.
Dochter van Hendrik I van LEUVEN (zie 170) en Mathilde van de ELZAS (zie 171). {Zij was eerder gehuwd op 19-05-1214 te Maastricht met Otto IV van BRUNSWIJK, geboren circa 1177. Rooms Duits Koning, overleden op 09-05-1219 te Harzburg, zoon van Heinrich (de Leeuw) der WELFEN en Mathilde van ENGELAND.}
   5.  Floris.
Geboren circa 1171.
Domproost van Utrecht.
Overleden op 30-11-1210.

292    Otto van SAKSEN WETTIN.
Geboren circa 1118.
Markgraaf van Meissen, bijgenaamd de Rijke.
Overleden op 18-02-1190.
Zoon van Konrad van SAKSEN WETTIN (zie 584) en Luitgard van ZWABEN (zie 585).
Gehuwd circa 1147 met
293    Hedwig van SAKSEN BALLENSTADT.
Geboren circa 1125.
Overleden circa 1203.
Dochter van Albrecht van SAKSEN BALLENSTADT (der Bar) (zie 586) en Sophie van WINZENBURG (zie 587). Zie ES NF Band I.1 Tafel 152.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sofie van SAKSEN MEISSEN.
Geboren circa 1150.
Overleden circa 1180.
Gehuwd circa 1170 met Ulrich van BOHEMEN.
Geboren circa 1120.
Hertog van Brunn.
Overleden op 11-11-1177.
Zoon van Sobieslaw I van BOHEMEN en Adelheid van HONGARIJE. {Hij was eerder gehuwd circa 1160 met Caecilia van THURINGEN, geboren circa 1130, overleden circa 1170, dochter van Ludwig I van THURINGEN (zie 1176) en Hedwig van GUDENSBERG (zie 1177).}
   2.  Albrecht van SAKSEN MEISSEN.
Geboren circa 1158.
De Trotse, Markgraaf van Meissen.
Overleden op 24-06-1195.
Gehuwd op 23-04-1186 met Sofie van BOHEMEN.
Geboren circa 1166.
Overleden op 25-03-1195.
Dochter van Friedrich van BOHEMEN en Elisabeth van HONGARIJE.
   3.  Dietrich (der Bedrangter) van SAKSEN MEISSEN (zie 146).
   4.  Adelheid van SAKSEN MEISSEN.
Geboren circa 1165.
Overleden op 01-02-1211.
Gehuwd circa 1180 met Przemysl Ottokar I van BOHEMEN.
Geboren circa 1155.
Koning van Bohemen.
Overleden op 15-12-1230.
Zoon van Wladislaw II van BOHEMEN en Jutta van THURINGEN. {Hij is later gehuwd circa 1198 met Constance van HONGARIJE, geboren circa 1180, overleden op 04-12-1240, dochter van Bela III van HONGARIJE en Agnes van CHATILLON.}

294    Hermann I van THURINGEN.
Geboren circa 1152.
Pfalzgraaf van Saksen, Landgraaf van Thuringen.
Overleden op 25-04-1217 te Grimmenstein.
Begraven te Reinhardsbrunn.
Zoon van Ludwig II (de IJzeren) van THURINGEN (zie 588) en Jutta Clementia van HOHENSTAUFEN (zie 589).
Gehuwd (1) circa 1182 met Sophie van SOMMERSCHENBURG? (zie 295).
Gehuwd (2) circa 1196 te Wartburg met Sophia van WITTELSBACH.
Geboren circa 1170 te Kelheim.
Overleden op 15-07-1238 te Eisenbach.
Dochter van Otto I van WITTELSBACH (zie 338) en Agnes van LOOZ (zie 339).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jutta (zie 147).
   2.  Hedwig.
Geboren circa 1185.
Overleden circa 1247.
Gehuwd circa 1210 met Albrecht van ORLAMUNDE.
Geboren circa 1180.
Overleden circa 1245.
Zoon van Siegfried van SAKSEN BALLENSTADT en Sophie van DENEMARKEN.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Irmgard.
Geboren circa 1197.
Overleden circa 1244.
Gehuwd circa 1215 met Heinrich van SAKSEN ANHALT.
Geboren circa 1175.
Vorst van Anhalt.
Overleden circa 1252.
Zoon van Bernhard III van SAKSEN BALLENSTADT en Judith van POLEN, zie ES NF Band I.2 Tafel 186.
   4.  Ludwig IV (de Heilige).
Geboren op 28-10-1200.
Landgraaf van Thuringen, de Heilige.
Overleden op 11-09-1227 te Otranto op 26-jarige leeftijd.
overleden tijdens een kruistocht.
Begraven te Reinhardsbrunn.
Gehuwd circa 1221 met Elisabeth (de Heilige) van HONGARIJE.
Geboren circa 1207 te Saros Patak.
Overleden op 19-11-1231 te Marburg / Lahn.
Begraven te Marburg / Lahn.
Dochter van Andreas II van HONGARIJE en Gertrud van ANDECHS MERAN.
   5.  Heinrich IV Raspe.
Geboren circa 1205.
Overleden op 16-02-1247.
Gehuwd (1) circa 1228 met Elisabeth van SAKSEN.
Geboren circa 1207.
Overleden circa 1237.
Dochter van Albrecht II van SAKSEN en Mathilde van SAKSEN WETTIN.
Gehuwd (2) circa 1238 met Gertrud van OOSTENRIJK.
Geboren circa 1214.
Overleden circa 1238.
Dochter van Leopold VI van OOSTENRIJK en Theodora van BYZANTIUM.
Gehuwd (3) op 10-03-1241 met Beatrix van BRABANT.
Geboren circa 1225.
Overleden op 11-11-1288.
Dochter van Hendrik II (de Grootmoedige) van BRABANT en Maria van HOHENSTAUFEN. {Zij is later gehuwd circa 1247 met Willem III van DAMPIERRE, geboren circa 1226. Graaf van Vlaanderem, overleden op 06-06-1251, zoon van Willem II van DAMPIERRE en Margaretha van HENEGOUWEN.}
   6.  Agnes.
Geboren circa 1206.
Overleden circa 1247.
Gehuwd (1) op 29-11-1225 met Heinrich van OOSTENRIJK.
Geboren circa 1208.
Overleden op 29-11-1228.
Zoon van Leopold VI van OOSTENRIJK en Theodora van BYZANTIUM.
Gehuwd (2) circa 1228 met Albrecht van SAKSEN ANHALT.
Geboren circa 1175.
Graaf van Saksen Anhalt, Hertog van Saksen.
Overleden op 08-11-1261.
Zoon van Bernhard III van SAKSEN BALLENSTADT en Judith van POLEN. {Hij was eerder gehuwd circa 1222 met Agnes van OOSTENRIJK, geboren op 19-02-1206, overleden op 29-07-1226 op 20-jarige leeftijd, dochter van Leopold VI van OOSTENRIJK en Theodora van BYZANTIUM. Hij is later gehuwd circa 1247 met Helena van BRUNSWIJK, geboren circa 1231, overleden op 06-09-1273, dochter van Otto I (het Kind) van BRUNSWIJK en Mathilde van SAKSEN.}
295    Sophie van SOMMERSCHENBURG?
Geboren circa 1155.
Overleden circa 1195.
Begraven te Reinhardsbrunn.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 294).
 
296    Gottfried van SPONHEIM.
Geboren circa 1135.
Graaf van Sponheim.
Overleden circa 1183.
Zoon van Meinhard van SPONHEIM (zie 592) en Mathilde Mechtilde van MORSBERG (zie 593).
Gehuwd circa 1175 met
297    nn van LOTHARINGEN.
Geboren circa 1135.
Overleden circa 1200.
Dochter van Simon van LOTHARINGEN (zie 594) en Adelheid van LEUVEN (zie 595).
Uit dit huwelijk:
   1.  Godfried (zie 148).

298    Heinrich van SAYN.
Geboren circa 1160.
Overleden circa 1205.
Gehuwd circa 1190 met
299    Agnes van SAFFENBERG.
Geboren circa 1165.
Overleden circa 1223.
Dochter van Hermann van SAFFENBERG (zie 598) en nn van SAFFENBERG? (zie 599).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adelheid (zie 149).
   2.  Agnes.
Geboren circa 1190.
Overleden op 05-09-1259.
Gehuwd circa 1220 met Heinrich van METZ BLIESKASTEL.
Geboren circa 1180.
Graaf van Bliescastel.
Overleden circa 1237.
Zoon van Volmar van METZ BLIESKASTEL en Jutta van SAARBRUCKEN.
   3.  Heinrich.
Geboren circa 1200.
Overleden circa 1247.
Gehuwd circa 1230 met Mathilde van SAKSEN GROITSCH.
Geboren circa 1200.
Overleden circa 1290.
Dochter van Dietrich van SAKSEN GROITSCH en Jutta van THURINGEN.

320 =    288 Dirk IV\II van KLEEF.
321 =    289 Adelheid van SULZBACH.
 
322    Gosewin III van HEINSBERG (Godfried).
Geboren circa 1130.
Overleden circa 1175.
Zoon van Gosewin II van HEINSBERG (zie 644) en Aleidis van SOMMERSCHENBURG (zie 645).
Gehuwd circa 1170 met
323    Sophia van NORVENICH.
Geboren circa 1140.
Overleden circa 1185.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adelheid (zie 161).

328    Hendrik III van LIMBURG.
Geboren circa 1145.
Hertog van Limburg.
Overleden circa 1221.
Zoon van Hendrik II van LIMBURG (zie 656) en Mathilde van SAFFENBERG (zie 657).
Gehuwd circa 1170 met
329    Sofie van SAARBRUCKEN.
Geboren circa 1160.
Overleden circa 1214.
Dochter van Simon I van SAARBRUCKEN (zie 658) en Mathilde van SPONHEIM (zie 659).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adelheid.
Geboren circa 1170.
Overleden circa 1200.
Gehuwd circa 1180 met Fastre van GHOER CORSWAREM.
Geboren circa 1165.
Heer van Berlo, Corswarem en Frexin.
Overleden circa 1190.
Zoon van Robert van GHOER CORSWAREM en Maria van DIEST.
   2.  Walram IV (zie 164).
   3.  Gerard I van LIMBURG WASSENBERG.
Geboren circa 1180.
Heer van Wassenberg.
Overleden op 07-09-1225.
Gehuwd circa 1200 met Beatrix van MEERHEIM.
Geboren circa 1180.
Overleden circa 1236.
Dochter van Rutger van MEERHEIM en Aleidis van BEMELEN.
   4.  Friedrich.
Geboren circa 1180.
Graaf van Lumain, voogt van Hesbaye.
Overleden circa 1212.
Gehuwd circa 1200 met nn van CHINY.
Geboren circa 1180.
Erfdochter van Lumain.
Overleden circa 1220.
Dochter van Lodewijk van CHINY en nn van RUMIGNY.
   5.  Jutta.
Geboren circa 1182.
Overleden circa 1201.
Gehuwd circa 1200 met Gosewin IV van HEINSBERG.
Geboren circa 1160.
Heer van Valkenburg.
Overleden circa 1217.
Zoon van Godfried van HEINSBERG en Aleidis van HEINSBERG?
   6.  Isabelle (Isalde).
Geboren circa 1185.
Overleden circa 1220.
Gehuwd circa 1215 met Dirk I van KLEEF HEINSBERG (zie 80).

332    Reinauld II van BAR MOUSSON.
Geboren circa 1115.
Graaf van Bar, Mompelgard.
Overleden op 25-07-1170.
Zoon van Reinauld van BAR MOUSSON (zie 664) en Gisela van VAUDEMONT (zie 665).
Gehuwd circa 1155 met
333    Agnes van BLOIS.
Geboren circa 1138.
Overleden circa 1197.
Dochter van Theobald IV (le Grand) van BLOIS (zie 666) en Mathilde van KARINTIE (zie 667).
Uit dit huwelijk:
   1.  Heinrich.
Geboren circa 1156.
Graaf van Bar.
Overleden circa 1190.
   2.  Theobald (Diepold) (zie 166).

334    Hendrik (de Blinde) van NAMEN.
Geboren circa 1120.
Graaf van Namen.
Overleden op 14-08-1196 te Echternach.
Zoon van Godfried van NAMEN (zie 668) en Ermesinde van LUXEMBURG (zie 669).
Gehuwd (1) circa 1159, gescheiden circa 1163 van Laurette van de ELZAS.
Geboren circa 1125.
Overleden circa 1175.
Dochter van Dirk (van de Elzas) van LOTHARINGEN (zie 684) en Swanhilde van ELZAS? {Zij was eerder gehuwd op 22-09-1139 met Jan van AALST, geboren circa 1090. Heer van Aalst, overleden op 08-08-1145, zoon van Boudewijn II van AALST en Rignildis van AALST? Zij was eerder gehuwd circa 1150, gescheiden circa 1152 van Hendrik II van LIMBURG (zie 656). Zij was eerder gehuwd circa 1153 met Rudolf I (le Vaillant) van VERMANDOIS, geboren circa 1082. Graaf van Vermandois, overleden op 14-10-1152, zoon van Hugo van FRANKRIJK (zie 2334) en Adelheid van VERMANDOIS (zie 2335).}
Gehuwd (2) circa 1168 met Agnes van GELRE (zie 335).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Ermesinde (zie 167).
335    Agnes van GELRE.
Geboren circa 1135.
Overleden circa 1186.
Dochter van Hendrik II (de Jongere) van GELRE (zie 336) en Agnes van ARNSTEIN (zie 337).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 334).
 
336    Hendrik II (de Jongere) van GELRE.
Geboren circa 1117.
Graaf van Gelre en Zutphen.
Overleden op 10-09-1182.
Zoon van Gerard van GELRE (zie 672) en Ermgard van ZUTPHEN (zie 673).
Gehuwd circa 1134 met
337    Agnes van ARNSTEIN.
Geboren circa 1120.
Overleden circa 1179.
Uit dit huwelijk:
   1.  Agnes (zie 335).
   2.  Margarethe.
Geboren circa 1135.
Overleden circa 1180.
Gehuwd circa 1150 met Engelbert I van BERG.
Geboren circa 1120.
Graaf van Berg.
Overleden op 01-11-1189 te Servie.
Zoon van Adolf IV van BERG en Margaretha van SCHWARZENBERG.
   3.  Gerard III.
Geboren circa 1140.
Graaf van Gelre.
Overleden circa 1182.
Gehuwd circa 1180 met Ida van de ELZAS.
Geboren circa 1160.
gravin van Boulogne.
Overleden op 21-04-1216.
Dochter van Mattheus van de ELZAS (zie 342) en Maria van BLOIS BOULOGNE (zie 343). {Zij is later gehuwd circa 1183 met Berthold IV van ZAHRINGEN, geboren circa 1140. Hertog van Zahringen, overleden op 08-12-1186, zoon van Konrad van ZAHRINGEN en Clementina van NAMEN. Zij is later gehuwd circa 1190 met Reinauld van MELLO DAMMARTIN, geboren circa 1170. Graaf van Dammartin en Boulogne, overleden op 21-04-1227 te Chateau de Goulet, zelfmoord tijdens gevangenschap, zoon van Alberic van MELLO DAMMARTIN (zie 172) en Mabile van CLERMONT BEAUVAIS (zie 173).}
   4.  Adelheid.
Geboren circa 1140.
Overleden op 08-07-1190.
Gehuwd circa 1175 met Gerard II van LOOZ.
Geboren circa 1140.
Graaf van Looz en Rieneck.
Overleden circa 1197.
Zoon van Ludwig I van LOOZ (zie 678) en Agnes van METZ (zie 679).
   5.  Otto I (zie 168).

338    Otto I van WITTELSBACH.
Geboren circa 1120.
Hertog van Beieren.
Overleden op 11-07-1183 te Pfullendorf.
Begraven te Scheyern.
Zoon van Otto (IV) van WITTELSBACH (zie 676) en Heilica van LENGENFELD (zie 677).
Gehuwd circa 1157 met
339    Agnes van LOOZ.
Geboren circa 1145.
Overleden op 26-03-1191 te Wartenberg.
Begraven te Scheyern.
Dochter van Ludwig I van LOOZ (zie 678) en Agnes van METZ (zie 679).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sophia.
Geboren circa 1170 te Kelheim.
Overleden op 15-07-1238 te Eisenbach.
Gehuwd circa 1196 te Wartburg met Hermann I van THURINGEN (zie 294).
   2.  Mathilde.
Geboren circa 1170.
Overleden circa 1235.
Gehuwd circa 1208 met Rapoto II van ORTENBURG.
Geboren circa 1165.
Graaf van Ortenburg.
Overleden op 19-03-1231.
Zoon van Rapoto van SPONHEIM KARINTIE en Elisabeth van SULZBACH.
   3.  Richardis (zie 169).
   4.  Ludwig I.
Geboren op 23-12-1174.
Hertog van Beieren.
Overleden op 15-09-1231 op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd circa 1204 met Ludmilla van BOHEMEN.
Geboren circa 1170.
Overleden op 05-08-1240.
Dochter van Friedrich van BOHEMEN en Elisabeth van HONGARIJE, zie ES NF Band I.1 Tafel 91. {Zij was eerder gehuwd circa 1185 met Adelbert 4 van BOGEN, geboren circa 1165. Graaf van Bogen, overleden op 20-12-1197, zoon van Berthold II van BOGEN en Liutgard van BURGHAUSEN.}
   5.  Elisabeth.
Geboren circa 1176.
Overleden circa 1200.
Gehuwd circa 1190 met Berthold van VOHBURG.
Geboren circa 1165.
Markgraaf van Vohburg.
Overleden op 25-04-1204.
Zoon van Berthold van VOHBURG en nn van VOHBURG?

340    Godfried III van LEUVEN.
Geboren circa 1140.
Hertog van Neder Lotharingen, Hertog van Brabant.
Overleden op 21-08-1190.
Begraven te Leuven.
Zoon van Godfried II van LEUVEN (zie 680) en Lutgardis van SULZBACH (zie 681).
Gehuwd (1) circa 1155 met Margaretha van LIMBURG (zie 341), zie ES NF Band I.2 Tafel 237.
Gehuwd (2) circa 1175 met Imagina van LOOZ.
Geboren circa 1150.
Overleden op 05-06-1214.
Dochter van Ludwig I van LOOZ (zie 678) en Agnes van METZ (zie 679), zie ES NF Band I.2 Tafel 237.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrik I (zie 170).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Willem.
Geboren circa 1180.
Heer van Perwez en Ruysbroeck.
Overleden op 01-08-1224.
Gehuwd circa 1210 met Maria van ORBAIS.
Geboren circa 1180.
Overleden op 10-04-1233.
   3.  Godfried.
Geboren circa 1180.
Heer van Leuven, stamvader van de heren van Leuven in Engeland (Lords of Louvain) Zie ES NF III.714.
Overleden op 26-04-1226.
Gehuwd circa 1199 met Alice van HASTINGS.
Geboren circa 1180.
Overleden circa 1220.
341    Margaretha van LIMBURG.
Geboren circa 1138.
Overleden circa 1172.
Begraven te Leuven.
Dochter van Hendrik II van LIMBURG (zie 656) en Mathilde van SAFFENBERG (zie 657), zie ES NF Band I.2 Tafel 237.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 340).
 
342    Mattheus van de ELZAS.
Geboren circa 1138.
Graaf van Boulogne.
Overleden op 25-07-1173 te Driencourt.
Zoon van Dirk (van de Elzas) van LOTHARINGEN (zie 684) en Sibylle van ANJOU (zie 685).
Gehuwd (1) circa 1160, gescheiden circa 1169 van Maria van BLOIS BOULOGNE (zie 343).
Gehuwd (2) circa 1170 met Eleonore van VERMANDOIS.
Geboren circa 1152.
Overleden circa 1221.
Dochter van Rudolf I (le Vaillant) van VERMANDOIS en Aelis Petronella van AQUITANIE. {Zij was eerder gehuwd circa 1160 met Godfried van HENEGOUWEN, geboren circa 1147. Graaf van Oostervant, overleden op 07-04-1163, zoon van Boudewijn IV van HENEGOUWEN en Adelheid Ermesinde van NAMEN. Zij was eerder gehuwd circa 1166 met Willem van NEVERS AUXERRE, geboren circa 1145. Graaf van Nevers Auxerre, overleden op 24-10-1168, zoon van Willem IV van NEVERS AUXERRE en Ida van KARINTIE. Zij is later gehuwd circa 1175 met Matheus III van BEAUMONT SUR OISE, geboren circa 1140. Graaf van Beaumont en Oisy, overleden op 27-11-1209, zoon van Matheus van BEAUMONT SUR OISE en Mathilde van CHATEAUDUN. Zij is later gehuwd circa 1210, gescheiden circa 1214 van Stephan van BLOIS, geboren circa 1170. Heer van Chatillon sur Loing, seigneur de Saint Brisson, overleden circa 1252, zoon van Etienne van BLOIS en Mathilde van DONZY.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Ida.
Geboren circa 1160.
gravin van Boulogne.
Overleden op 21-04-1216.
Gehuwd (1) circa 1180 met Gerard III van GELRE.
Geboren circa 1140.
Graaf van Gelre.
Overleden circa 1182.
Zoon van Hendrik II (de Jongere) van GELRE (zie 336) en Agnes van ARNSTEIN (zie 337).
Gehuwd (2) circa 1183 met Berthold IV van ZAHRINGEN.
Geboren circa 1140.
Hertog van Zahringen.
Overleden op 08-12-1186.
Zoon van Konrad van ZAHRINGEN en Clementina van NAMEN. {Hij was eerder gehuwd circa 1160 met Heilwich van FROBURG, geboren circa 1140, overleden circa 1180.}
Gehuwd (3) circa 1190 met Reinauld van MELLO DAMMARTIN.
Geboren circa 1170.
Graaf van Dammartin en Boulogne.
Overleden op 21-04-1227 te Chateau de Goulet.
zelfmoord tijdens gevangenschap.
Zoon van Alberic van MELLO DAMMARTIN (zie 172) en Mabile van CLERMONT BEAUVAIS (zie 173). {Hij was eerder gehuwd circa 1180, gescheiden circa 1185 van Maria van CHATILLON, geboren circa 1170, overleden op 13-03-1241, dochter van Guido II van CHATILLON en Adelheid van FRANKRIJK.}
   2.  Mathilde (zie 171).
343    Maria van BLOIS BOULOGNE.
Geboren circa 1136.
Overleden circa 1182 te Montreuil.
Dochter van Stefan Etienne van BLOIS (zie 686) en Mathilde van BOULOGNE (zie 687).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 342).
 
344    Alberic de MELLO.
Geboren circa 1084.
Zie opmerking bij overlijden!
Heer van Mello, van Dammartin.
Overleden circa 1181.
Zie Isenburg, Neue Folge, Band III Tafel 650. Zijn vader overleed voor
diens vader, die na 1084 overleed. Dit zou betekenen, dat hij voor 1084
geboren zou moeten zijn! En dus ongeveer 100 jaar zou zijn geworden!
Zoon van Alberic de MELLO (zie 688) en Adele de BULLES DAMMARTIN (zie 689).
Gehuwd circa 1140 met
345    Clemence de MELLO?
Geboren circa 1120.
Volgens Isenburg Neue Folge, Band III, Tafel 649: Clemence de Dammartin, Volgens Ned. Leeuw 1962: Clemence van Bar.
Overleden circa 1180.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alberic van MELLO DAMMARTIN (zie 172).

346    Reinauld van CLERMONT BEAUVAIS.
Geboren circa 1082.
Graaf van Clermont en Beauvais.
Overleden circa 1162.
Zoon van Hugo van CLERMONT BEAUVAIS (zie 692) en Margaretha van RAMERU (zie 693).
Gehuwd (1) circa 1103 met Adelheid van VERMANDOIS (zie 2335).
Gehuwd (2) circa 1129 met Clementia van BAR MOUSSON (zie 347).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Margarete.
Geboren circa 1103.
Overleden circa 1160.
Gehuwd (1) circa 1115 met Karel (de Goede) van DENEMARKEN.
Geboren circa 1084.
Graaf van Vlaanderen. Na zijn dood (1127) komt Vlaanderen in het bezit
van Willem Clito van Normandie, een kleinzoon van Mathilde van
Vlaanderen, gehuwd met Willem van Normandie (hertog van N., koning van
Engeland, bijgenaamd de Veroveraar). Hij sneuvelt in Aalst 27.07.1128.
Omdat hij geen kinderen nalaat, vervalt Vlaanderen aan Dirk van Boven
Lotharingen (van de Elzas), een zoon van Gertruide van Vlaanderen uit
haar tweede huwelijk met Dirk II van Boven Lotharingen.
Overleden op 02-03-1127 te Brugge.
Zoon van Knut II van DENEMARKEN (de heilige) en Adela van VLAANDEREN.
Gehuwd (2) circa 1128 met Hugo (de Candavene) van SAINT POL (zie 1396).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Rudolf.
Geboren circa 1130.
Graaf van Clermont.
Overleden op 15-10-1191.
Gehuwd circa 1153 met Adelheid van BRETEUIL.
Geboren circa 1130.
Overleden circa 1195.
Dochter van Walram III van BRETEUIL en Holdeburga van AILLY.
   3.  Simon.
Geboren circa 1132.
Heer van Ailly.
Overleden circa 1190.
Gehuwd circa 1155 met Mathilde van BRETEUIL.
Geboren circa 1135.
Overleden circa 1190.
Dochter van Walram III van BRETEUIL en Holdeburga van AILLY.
   4.  Mabile (zie 173).
347    Clementia van BAR MOUSSON.
Geboren circa 1110.
Overleden op 20-01-1183.
Dochter van Reinauld van BAR MOUSSON (zie 664) en Gisela van VAUDEMONT (zie 665).
Gehuwd (1) circa 1129 met Reinauld van CLERMONT BEAUVAIS (zie 346).
Gehuwd (2) circa 1163 met Thibaut van CREPY.
Geboren circa 1140.
Ridder van Crepy.
Overleden op 20-01-1183.
Zoon van Thibaut? van CREPY en Elisabeth van CHATILLON.
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen (zie onder 346).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Philips.
Geboren circa 1165.
Sire de Nanteuil le Haudouin.
Overleden circa 1228.

348    Johan van MONTGOMERY.
Geboren circa 1135.
Graaf van Ponthieu.
Overleden op 30-06-1191 te Akko.
Zoon van Guido van MONTGOMERY (zie 696) en Ida van PONTHIEU? (zie 697).
Gehuwd op 04-11-1170 met
349    Beatrix van SAINT POL.
Geboren circa 1140.
Overleden circa 1191.
Dochter van Anselm (Candavene) van SAINT POL (zie 698) en nn van CANVADENE SAINT POL? (zie 699).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adele van MONTGOMERY PONTHIEU.
Geboren circa 1160.
Overleden circa 1210.
Gehuwd circa 1180 met Thomas de SAINT VALERY.
Geboren circa 1160.
Heer van Saint Valery.
Overleden circa 1210.
   2.  Willem II (zie 174).

350    Lodewijk VII (De jonge Fleury (Pius Florus)) van FRANKRIJK.
Geboren circa 1120.
Koning van Frankrijk.
Overleden op 18-09-1180 te Parijs.
Begraven te Fontainebleau.
Zoon van Lodewijk VI (Le Gros (Dikke)) van FRANKRIJK (zie 700) en Adelheid (Alix) van SAVOYE (zie 701).
Gehuwd (1) op 25-07-1137 te Bordeaux, gescheiden na 14 jaar op 21-03-1152 te Beaugency van Eleonore van AQUITANIE POITOU.
Geboren circa 1122 te Nieul sur l'Autrec (Vendee).
Overleden op 31-03-1204 te Poitiers.
Begraven te Fontevrault.
Dochter van Willem VIII (X) van AQUITANIE en Eleonore van CHATELLERAULT. {Zij is later gehuwd op 18-05-1152 te Bordeaux met Hendrik II (Curtmantle) van ENGELAND, 19 jaar oud, geboren op 25-03-1133 te Le Mans. Koning van Engeland, overleden op 06-07-1189 te Chinon op 56-jarige leeftijd, begraven te Fontevrault, zoon van Godfried V van ANJOU en Mathilde van ENGELAND.}
Gehuwd (2) op 18-11-1153 te Orleans met Constance van CASTILIE.
Geboren circa 1140.
Overleden op 04-10-1160.
Begraven te St Denis.
Dochter van Alfons VII (de Keizer) van CASTILIE en Berengaria van BARCELONA.
Gehuwd (3) op 13-11-1160 met Adelheid (Alice) van BLOIS CHAMPAGNE (zie 351).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria.
Geboren circa 1138.
Overleden op 11-03-1198 te Meaux.
Begraven te Meaux.
Gehuwd circa 1164 met Henri (le Liberal) van BLOIS.
Geboren circa 1126.
Graaf van Champagne.
Overleden op 17-03-1181 te Troyes.
Begraven te Troyes (S. Etienne).
Zoon van Theobald IV (le Grand) van BLOIS (zie 666) en Mathilde van KARINTIE (zie 667).
   2.  Alix.
Geboren circa 1151.
Overleden circa 1195.
Gehuwd circa 1164 met Theobald V (de Goede, le Bon) van BLOIS.
Geboren circa 1127.
Graaf van Blois.
Overleden circa 1191 te Akko.
Begraven te Fontigny.
Zoon van Theobald IV (le Grand) van BLOIS (zie 666) en Mathilde van KARINTIE (zie 667).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Margaretha.
Geboren circa 1158.
gravin van Vexin.
Overleden circa 1197 te Akko.
Gehuwd (1) op 21-08-1172 met Hendrik van ENGELAND, 17 jaar oud.
Geboren op 28-02-1155.
Hertog van Normandie, Medekoning van Engeland.
Overleden op 11-06-1183 op 28-jarige leeftijd.
Begraven te Rouen.
Zoon van Hendrik II (Curtmantle) van ENGELAND en Eleonore van AQUITANIE POITOU.
Gehuwd (2) circa 1186 met Bela III van HONGARIJE.
Geboren circa 1148.
Koning van Hongarije.
Overleden op 23-04-1196.
Begraven te Szekesfehervar.
Zoon van Geisa II van HONGARIJE en Euproxyne van KIEV. {Hij was eerder gehuwd circa 1164 met Maria Kommena van BYZANTIUM, geboren circa 1148, overleden circa 1183, dochter van Manuel van BYZANTIUM en Bertha van SULZBACH. Hij was eerder gehuwd circa 1168 met Agnes van CHATILLON, geboren circa 1153, overleden circa 1184, dochter van Reinauld van CHATILLON en Constance van ANTIOCHIE.}
Uit het derde huwelijk:
   4.  Philips II Augustus.
Geboren op 21-08-1165 te Parijs.
Koning van Frankrijk.
Overleden op 14-07-1223 te Mantes op 57-jarige leeftijd.
Begraven te St Denis.
Gehuwd (1) op 14-jarige leeftijd op 28-04-1180 te Bapaume met Isabella van HENEGOUWEN, 10 jaar oud.
Geboren op 01-04-1170 te Valenciennes.
Gravin van Atrecht (Artois).
Overleden op 15-03-1190 te Parijs op 19-jarige leeftijd.
Dochter van Boudewijn V (VIII) van HENEGOUWEN en Margaretha van de ELZAS. Zie ES NF Band II Tafel 12.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 15-08-1193 te Compiegne, eerst verstoten, later (in 1200) hertrouwt) met Ingeborg van DENEMARKEN.
Geboren circa 1175.
Overleden op 29-07-1236 te Corbeil.
Dochter van Waldemar I van DENEMARKEN (de Grote) en Sophie van POLOTZK MINSK. Zie ES NF Band II Tafel 12.
Gehuwd (3) op 30-jarige leeftijd op 01-06-1196 met Agnes Maria van ANDECHS MERAN.
Geboren circa 1180.
Overleden op 29-07-1201 te Kasteel Poissy.
Begraven te St Correntin les Mantes.
Dochter van Berthold III\VI van DIESSEN en Agnes van GROITZSCH. Zie ES NF Band II Tafel 12.
   5.  Alix (zie 175).
   6.  Agnes.
Geboren circa 1171.
Overleden circa 1240.
Gehuwd (1) op 02-03-1180 met Alexius van BYZANTIUM, 12 jaar oud.
Geboren op 10-09-1167.
Keizer van Byzantium.
Overleden op 24-09-1183 op 16-jarige leeftijd.
vermoord.
Zoon van Manuel van BYZANTIUM en Maria van ANTIOCHIE.
Gehuwd (2) circa 1183 met Andronikus van BYZANTIUM.
Geboren circa 1110.
Keizer van Byzantium.
Overleden op 12-09-1185.
door gepeupel levend gevild.
Zoon van Isaak Kommenos van BYZANTIUM en nn KOMMENOS? {Hij was eerder gehuwd circa 1167 met Theodora van BYZANTIUM, geboren circa 1144, overleden circa 1180, dochter van Johannes Isaak van BYZANTIUM en nn van BYZANTIUM?}
351    Adelheid (Alice) van BLOIS CHAMPAGNE.
Geboren circa 1140.
Overleden op 04-06-1206 te Parijs.
Begraven te Fontigny.
Dochter van Theobald IV (le Grand) van BLOIS (zie 666) en Mathilde van KARINTIE (zie 667).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder 350).
 
Generatie X

 
532    Herman van CUIJK.
Geboren circa 1100.
heer van Cuijk en Grave, stadsgraaf van Utrecht.
Overleden circa 1170.
Zoon van Hendrik van CUIJK (zie 1064) en Alverade van HOCHSTADEN (zie 1065).
Gehuwd circa 1130 met
533    nn van CHINY?
Geboren circa 1110.
Volgens Ned. Leeuw 1949 was zij een dochter uit het geslacht van de Heren van Goye (Utengoye). Volgens ES NF Band VIII Tafel 35 was zijn een dochter van Graaf Otto van Chiny en Adeleide van Namen.
Overleden circa 1170.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie 266).
   2.  Albert.
Geboren circa 1140.
bisschop van Luik.
Overleden circa 1200.

576    Arnold I van KLEEF.
Geboren circa 1090.
Graaf van Kleef.
Overleden op 20-02-1147.
Zoon van Dirk III\I van KLEEF (zie 1152) en nn van KLEEF? (zie 1153).
Gehuwd circa 1128 met
577    Ida van LEUVEN.
Geboren circa 1110.
Overleden op 27-07-1162.
Dochter van Godfried I van LEUVEN (met de baard) (zie 1154) en Ida van CHINY (zie 1155). Zie ES NF Band XVIII Tafel 22.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk IV\II (zie 288).

578    Gebhard III van SULZBACH.
Geboren circa 1114.
Graaf van Sulzbach.
Overleden op 28-10-1188.
Begraven te Kastl.
Zoon van Berengarius II van SULZBACH (zie 1156) en Adelheid van DIESSEN (zie 1157).
Gehuwd op 24-10-1129 met
579    Mathilde der WELFEN.
Geboren circa 1105.
Overleden op 16-03-1183.
Begraven te Kastl.
Dochter van Heinrich (de Zwarte) der WELFEN (zie 1158) en Wulfhild van SAKSEN BILLUNG (zie 1159).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth.
Geboren circa 1135.
Overleden op 23-01-1206.
Gehuwd circa 1163 met Rapoto van SPONHEIM KARINTIE.
Geboren circa 1120.
Graaf van Ortenburg en Krainburg.
Overleden circa 1185.
Zoon van Engelbert van SPONHEIM KARINTIE (zie 1334) en Uta van PASSAU (zie 1335).
   2.  Adelheid (zie 289).
   3.  Sophie.
Geboren circa 1140.
Overleden op 25-02-1227.
Gehuwd circa 1160 met Gebhard I van KIRCHBERG.
Geboren circa 1140.
Graaf van Kirchberg.
Overleden circa 1188.
   4.  Adelheid.
Geboren circa 1140.
Overleden circa 1200.
Gehuwd circa 1163 met Boleslaw van POLEN.
Geboren circa 1130.
Hertog van Silezie.
Overleden op 08-12-1201.
Zoon van Wladislav II(I) van POLEN en Agnes van OOSTENRIJK.

580    Dirk VI van HOLLAND.
Geboren circa 1108.
Graaf van Holland.
Overleden op 05-08-1157.
Begraven te Egmond.
Zoon van Floris II (de Vette) van HOLLAND (zie 1160) en Geertruid Petronella van LOTHARINGEN (zie 1161).
Gehuwd circa 1131 met
581    Sophia van SALM RHEINECK.
Geboren circa 1115.
Overleden op 26-09-1176 te Jerusalem.
Begraven te Jerusalem.
Dochter van Otto van SALM RHEINECK (zie 1162) en Gertrud van NORTHEIM (zie 1163).
Uit dit huwelijk:
   1.  Floris III (zie 290).
   2.  Otto IV\I.
Geboren circa 1135.
Graaf van Bentheim.
Overleden circa 1208.
Gehuwd circa 1172 met Alveradis van CUIJK.
Geboren circa 1150.
Overleden circa 1205.
Dochter van Godfried van CUIJK en Ida van ARNSBERG, zie ES NF Band VIII Tafel 81.
   3.  Boudewijn.
Geboren circa 1140.
Proost van Oldenzaal en Utrecht (St. Marie), bisschop van Utrecht.
Overleden op 30-04-1196.
   4.  Dirk.
Geboren circa 1151.
Domproost, bisschop van Utrecht.
Overleden op 28-08-1197 te Pavia.

582    Hendrik van SCHOTLAND.
Geboren circa 1115.
Graaf van Huntingdon.
Overleden op 12-06-1152.
Zoon van David van SCHOTLAND (zie 1164) en Mathilde van HUNTINGDON (zie 1165).
Gehuwd circa 1139 met
583    Ada van VARENNES.
Geboren circa 1125.
Overleden circa 1178.
Dochter van Willem II van VARENNES (zie 1166) en Elisabeth Isabella van VERMANDOIS (zie 1167).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ada (Aleida) (zie 291).
   2.  Margaretha.
Geboren circa 1141.
Overleden circa 1201.
Gehuwd (1) circa 1160 met Conan IV van BRETAGNE.
Geboren circa 1141.
Hertog van Bretagne, bijgenaamd De Zwarte.
Overleden op 20-02-1171.
Zoon van Alain II van BRETAGNE en Bertha van BRETAGNE.
Gehuwd (2) circa 1175 met Humphrey IV de BOHUN.
Geboren circa 1140.
Overleden circa 1182.
   3.  Malcolm IV.
Geboren op 20-03-1142.
Koning van Schotland.
Overleden op 09-12-1165 op 23-jarige leeftijd.
   4.  Willem I (The Lion).
Geboren circa 1143.
Koning van Schotland.
Overleden op 04-12-1214.
Gehuwd op 05-09-1185 met Ermgarde van BEAUMONT MAINE.
Geboren circa 1165.
Overleden op 11-02-1233.
Dochter van Richard van BEAUMONT MAINE en nn van AIGLE?
   5.  David.
Geboren circa 1144.
Earl of Huntingdon.
Overleden op 17-06-1219 te Yardley.
Begraven te Sawtrey Abbey.
Gehuwd op 26-08-1190 met Mathilde (Maud) van CHESTER.
Geboren circa 1170.
Overleden op 06-01-1233.
Dochter van Hugo (de Keveloc) van CHESTER en Bertrade van MONTFORT L'AMAURY.

584    Konrad van SAKSEN WETTIN.
Geboren circa 1098.
Markgraaf van Meissen, Graaf van Saksen, bijgenaamd De Grote, uit het huis Wettin.
Overleden op 05-02-1157.
Zoon van Thimo II van WETTIN (zie 1168) en Ida van NORTHEIM (zie 1169).
Gehuwd circa 1116 met
585    Luitgard van ZWABEN.
Geboren circa 1100.
Overleden op 19-06-1146.
Zie ES NF Band I.1 Tafel 151.
Uit dit huwelijk:
   1.  Otto (zie 292).
   2.  Dietrich.
Geboren circa 1120.
Overleden op 09-02-1185.
Gehuwd circa 1142 met Dobrogena Luitgard van POLEN.
Geboren circa 1128.
Overleden op 26-10-1147.
Dochter van Boleslaw III van POLEN en Salome van BERG SCHELKLINGEN.
   3.  Gertrud.
Geboren circa 1122.
Overleden circa 1180.
Gehuwd circa 1160 met Gunther 2 van SCHWARZBURG.
Geboren circa 1135.
Graaf van Schwarzburg.
Overleden circa 1197.
Zoon van Sizzo van SCHWARZBURG en Gisela van BERG. {Hij is later gehuwd circa 1180 met Adelheid van HALLERMUND, geboren circa 1140, overleden circa 1200, dochter van Wilbrand van LOCUM HALLERMUND en Beatrix van RHEINECK.}
   4.  Adelheid van SAKSEN MEISSEN.
Geboren circa 1124.
Overleden circa 1171.
Gehuwd (1) circa 1152 met Sven van DENEMARKEN.
Geboren circa 1135.
Koning van Denemarken.
Overleden op 28-10-1157 te Grahede.
Begraven te Vidborg.
Zoon van Erik van DENEMARKEN en Malmfried van KIEV.
Gehuwd (2) circa 1157 met Adelbert van SAKSEN BALLENSTADT.
Geboren circa 1130.
Graaf van Ballenstadt.
Overleden circa 1171.
Zoon van Albrecht van SAKSEN BALLENSTADT (der Bar) (zie 586) en Sophie van WINZENBURG (zie 587).
   5.  Heinrich.
Geboren circa 1128.
Graaf van Wettin.
Overleden op 30-08-1181.
Gehuwd circa 1156 met Sophie van SOMMERSCHENBURG.
Geboren circa 1130.
Overleden circa 1189.
Dochter van Friedrich van SOMMERSCHENBURG en Luitgard van STADE.
   6.  Dedo V.
Geboren circa 1130.
Graaf van Groitzsch.
Overleden op 16-08-1190.
Gehuwd circa 1155 met Mathilde van HEINSBERG.
Geboren circa 1125.
Overleden op 20-01-1189.
Dochter van Gosewin II van HEINSBERG (zie 644) en Aleidis van SOMMERSCHENBURG (zie 645).
   7.  Friedrich.
Geboren circa 1132.
Graaf van Brehna.
Overleden op 04-01-1182.
Gehuwd circa 1160 met Hedwig van BOHEMEN.
Geboren circa 1140.
Overleden op 19-02-1211.
Dochter van Diepold I van BOHEMEN en Gertrude Sibylle van SAKSEN BALLENSTADT.

586    Albrecht van SAKSEN BALLENSTADT (der Bar).
Geboren circa 1100.
Hertog van Saksen, Markgraaf van Brandenburg, bijgenaamd De Beer.
Overleden op 18-11-1170.
Zoon van Otto van SAKSEN BALLENSTADT (der Reiche) (zie 1172) en Eilica van SAKSEN BILLUNG (zie 1173).
Gehuwd circa 1125 met
587    Sophie van WINZENBURG.
Geboren circa 1100.
Overleden op 08-07-1160.
Dochter van Herman van WINZENBURG (zie 1174) en Hadewig van WEIMAR ISTRIE (zie 1175).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hedwig (zie 293).
   2.  Hermann.
Geboren circa 1128.
Graaf van Orlamunde.
Overleden op 19-10-1178.
Gehuwd circa 1142 met Irmgard van ORLAMUNDE?
Geboren circa 1128.
van onbekende herkomst.
Overleden circa 1170.
zie ES NF Band I.2 Tafel 185.
   3.  Otto.
Geboren circa 1130.
Markgraaf van Brandenburg.
Overleden circa 1184.
Gehuwd (1) op 06-01-1147 met Judith van POLEN.
Geboren circa 1130.
Overleden op 08-07-1172.
Dochter van Boleslaw III van POLEN en Salome van BERG SCHELKLINGEN, zie ES NF Band I.2 Tafel 183.
Gehuwd (2) circa 1176 met Adelheid van HOLLAND.
Geboren circa 1163.
Overleden circa 1205.
Dochter van Floris III van HOLLAND (zie 290) en Ada (Aleida) van SCHOTLAND (zie 291), zie ES NF Band I.2 Tafel 183.
   4.  Adelbert.
Geboren circa 1130.
Graaf van Ballenstadt.
Overleden circa 1171.
Gehuwd circa 1157 met Adelheid van SAKSEN MEISSEN.
Geboren circa 1124.
Overleden circa 1171.
Dochter van Konrad van SAKSEN WETTIN (zie 584) en Luitgard van ZWABEN (zie 585). {Zij was eerder gehuwd circa 1152 met Sven van DENEMARKEN, geboren circa 1135. Koning van Denemarken, overleden op 28-10-1157 te Grahede, begraven te Vidborg, zoon van Erik van DENEMARKEN en Malmfried van KIEV.}
   5.  Gertrude Sibylle.
Geboren circa 1135.
Overleden circa 1170.
Gehuwd circa 1150 met Diepold I van BOHEMEN.
Geboren circa 1120.
Hertog van Jamnitz.
Overleden op 15-08-1167.
Zoon van Wladislaw I van BOHEMEN en Richza van BERG SCHELKLINGEN.
   6.  Dietrich.
Geboren circa 1138.
Graaf van Werden.
Overleden op 05-09-1183.
Gehuwd circa 1150 met Mathilde van THURINGEN.
Geboren circa 1138.
Overleden circa 1180.
Dochter van Ludwig I van THURINGEN (zie 1176) en Hedwig van GUDENSBERG (zie 1177).
   7.  Bernhard III.
Geboren circa 1140.
Hertog van Saksen.
Overleden op 09-02-1212.
Gehuwd circa 1175 met Judith van POLEN.
Geboren circa 1145.
Overleden circa 1201.
Dochter van Mieczyslaw III van POLEN en Elisabeth van HONGARIJE, zie ES NF Band I.2 Tafel 196.

588    Ludwig II (de IJzeren) van THURINGEN.
Geboren circa 1128.
Landgraaf van Thuringen, zie Isenburg I.44.
Overleden op 14-10-1172 te Naumburg.
Begraven te Reinhardsbrunn.
Zoon van Ludwig I van THURINGEN (zie 1176) en Hedwig van GUDENSBERG (zie 1177).
Gehuwd circa 1150 met
589    Jutta Clementia van HOHENSTAUFEN.
Geboren circa 1134.
Overleden op 07-07-1191.
Begraven te Reinhardsbrunn.
Dochter van Friedrich II (Monocolus, de eenogige) van HOHENSTAUFEN (zie 1178) en Agnes van SAARBRUCKEN (zie 1179).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermann I (zie 294).
   2.  Ludwig III.
Geboren circa 1155.
Landgraaf van Thuringen.
Overleden op 16-10-1190.
Gehuwd (1) circa 1172 met Margaretha van KLEEF.
Geboren circa 1155.
Overleden circa 1183.
Dochter van Dirk IV\II van KLEEF (zie 288) en Adelheid van SULZBACH (zie 289).
Gehuwd (2) circa 1184 met Sophie van POLOTZK MINSK.
Geboren circa 1140.
Overleden op 05-05-1198.
Begraven te Ringsted.
Dochter van Wolodar van POLOTZK MINSK en Richiza van POLEN. {Zij was eerder gehuwd circa 1157 te Viborg met Waldemar I van DENEMARKEN (de Grote), geboren op 14-01-1131. Koning van Denemarken, overleden op 12-05-1182 te Vordingsborg op 51-jarige leeftijd, begraven te Ringsted, zoon van Knut van DENEMARKEN en Ingeborg van KIEV.}
   3.  Friedrich.
Geboren circa 1160.
Graaf van Ziegenhain.
Overleden op 05-09-1213.
Gehuwd circa 1180 met Liutgard van ZIEGENHAIN.
Geboren circa 1160.
Overleden op 15-08-1207.
   4.  Jutta.
Geboren circa 1170.
Overleden circa 1218.
Gehuwd circa 1200 met Hermann van RAVENSBERG.
Geboren circa 1160.
Graaf van Ravensberg.
Overleden op 22-04-1221.
Zoon van Otto van RAVENSBERG CALVELAGE en Oda van RAVENSBERG? Zie ES NF Band XVII Tafel 129.

592    Meinhard van SPONHEIM.
Geboren circa 1100.
Graaf van Sponheim.
Overleden op 18-02-1155.
Gehuwd circa 1125 met
593    Mathilde Mechtilde van MORSBERG.
Geboren circa 1105.
Overleden circa 1150.
Dochter van Adelbert van MORSBERG (zie 1186) en Mathilde van BAR MOUSSON (zie 1187).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mathilde (zie 659).
   2.  Gottfried (zie 296).

594    Simon van LOTHARINGEN.
Geboren circa 1090.
Hertog van Lotharingen.
Overleden op 14-01-1138.
Zoon van Dirk II van LOTHARINGEN (zie 1188) en Hedwig van FORMBACH (zie 1189).
Gehuwd circa 1110 met
595    Adelheid van LEUVEN.
Geboren circa 1090.
Dochter van Hendrik III van LEUVEN (zie 1190) en Geertruide van VLAANDEREN (zie 1191).
Uit dit huwelijk:
   1.  Agatha.
Geboren circa 1110.
Overleden circa 1150.
Gehuwd circa 1142 met Reinauld III van BOURGONDIE.
Geboren circa 1090.
Graaf van Bourgondie en Macon.
Overleden op 22-01-1148.
Zoon van Stephan Etienne I (Dolkop) van BOURGONDIE en Beatrix van LOTHARINGEN.
   2.  Gisela (zie 1317).
   3.  Mattheus I.
Geboren circa 1120.
Hertog van Lotharingen.
Overleden op 13-05-1176.
Gehuwd op 25-03-1139 met Judith Bertha van HOHENSTAUFEN.
Geboren circa 1123.
Overleden op 25-03-1195.
Dochter van Friedrich II (Monocolus, de eenogige) van HOHENSTAUFEN (zie 1178) en Judith der WELFEN.
   4.  Robert.
Geboren circa 1120.
Heer van Florange (Fleurchingen). Zie ES NF Band I.2 Tafel 222.
Overleden circa 1208.
   5.  nn (zie 297).

598    Hermann van SAFFENBERG.
Geboren circa 1125.
Overleden circa 1170.
Zoon van Adolf van SAFFENBERG (zie 1196) en Margaretha van SCHWARZENBERG (zie 1197).
Gehuwd circa 1160 met
599    nn van SAFFENBERG?
Geboren circa 1125.
Overleden circa 1170.
Uit dit huwelijk:
   1.  Agnes (zie 299).

644    Gosewin II van HEINSBERG.
Geboren circa 1090.
Graaf van Heinsberg.
Overleden circa 1170.
Zoon van Gerard van HEINSBERG (zie 1288) en Oda van WALBECK (zie 1289).
Gehuwd circa 1120 met
645    Aleidis van SOMMERSCHENBURG.
Geboren circa 1100.
Overleden circa 1170.
Dochter van Friedrich van SOMMERSCHENBURG (zie 1290) en Adelheid van LAUFEN (zie 1291).
Uit dit huwelijk:
   1.  Godfried.
Geboren circa 1120.
Overleden circa 1180.
Gehuwd circa 1150 met Aleidis van HEINSBERG?
Geboren circa 1120.
onbekende herkomst.
Overleden circa 1180.
   2.  Mathilde.
Geboren circa 1125.
Overleden op 20-01-1189.
Gehuwd circa 1155 met Dedo V van SAKSEN WETTIN.
Geboren circa 1130.
Graaf van Groitzsch.
Overleden op 16-08-1190.
Zoon van Konrad van SAKSEN WETTIN (zie 584) en Luitgard van ZWABEN (zie 585).
   3.  Gosewin III (Godfried) (zie 322).

656    Hendrik II van LIMBURG.
Geboren circa 1112.
Hertog van Limburg.
Overleden op 01-08-1167 te Rome.
Zoon van Walram III (I) Paganus van LIMBURG (zie 1312) en Judith van GELRE (zie 1313).
Gehuwd (1) circa 1136 met Mathilde van SAFFENBERG (zie 657).
Gehuwd (2) circa 1150, gescheiden circa 1152 van Laurette van de ELZAS.
Geboren circa 1125.
Overleden circa 1175.
Dochter van Dirk (van de Elzas) van LOTHARINGEN (zie 684) en Swanhilde van ELZAS? {Zij was eerder gehuwd op 22-09-1139 met Jan van AALST, geboren circa 1090. Heer van Aalst, overleden op 08-08-1145, zoon van Boudewijn II van AALST en Rignildis van AALST? Zij is later gehuwd circa 1153 met Rudolf I (le Vaillant) van VERMANDOIS, geboren circa 1082. Graaf van Vermandois, overleden op 14-10-1152, zoon van Hugo van FRANKRIJK (zie 2334) en Adelheid van VERMANDOIS (zie 2335). Zij is later gehuwd circa 1159, gescheiden circa 1163 van Hendrik (de Blinde) van NAMEN (zie 334).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Margaretha (zie 341).
   2.  Hendrik III (zie 328).
657    Mathilde van SAFFENBERG.
Geboren circa 1100.
Overleden op 02-01-1145.
Dochter van Adelbert van SAFFENBERG (zie 1314) en Mathilde van SAFFENBERG? (zie 1315).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 656).
 
658    Simon I van SAARBRUCKEN.
Geboren circa 1120.
Graaf van Saarbrucken.
Overleden op 23-06-1182.
Zoon van Friedrich van SAARBRUCKEN (zie 1316) en Gisela van LOTHARINGEN (zie 1317).
Gehuwd circa 1150 met
659    Mathilde van SPONHEIM.
Geboren circa 1125.
Overleden circa 1180.
Dochter van Meinhard van SPONHEIM (zie 592) en Mathilde Mechtilde van MORSBERG (zie 593).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jutta.
Geboren circa 1150.
Overleden circa 1223.
Gehuwd circa 1170 met Volmar van METZ BLIESKASTEL.
Geboren circa 1145.
Graaf van Bliescastel.
Overleden circa 1223.
Zoon van Volmar van METZ BLIESKASTEL en Clementia van METZ.
   2.  Simon II.
Geboren circa 1155.
Graaf van Saarbrucken.
Overleden circa 1208.
Gehuwd circa 1185 met Lucardis van LEININGEN.
Geboren circa 1165.
Overleden circa 1243.
Dochter van Emich van LEININGEN en Elisabeth van LEININGEN?
   3.  Sofie (zie 329).
   4.  Heinrich.
Geboren circa 1160.
Graaf van Zweibrucken (zie Isenburg, AF III tafel 91).
Overleden circa 1228.
Gehuwd circa 1180 met Hedwig van LOTHARINGEN.
Geboren circa 1160.
Overleden circa 1225.
Zie ES NF Band XVIII Tafel 148.

664    Reinauld van BAR MOUSSON.
Geboren circa 1090.
Graaf van Bar.
Overleden op 24-06-1150.
Zoon van Dietrich III van BAR MOUSSON (zie 1328) en Irmtrud van BOURGONDIE (zie 1329).
Gehuwd circa 1108 met
665    Gisela van VAUDEMONT.
Geboren circa 1080.
Overleden circa 1150.
Dochter van Gerard IV(I) van LOTHARINGEN (zie 1330) en Hedwig van EGISHEIM (zie 1331), zie ES NF Band I.2 Tafel 227.
Uit dit huwelijk:
   1.  Clementia (zie 347).
   2.  Agnes.
Geboren circa 1114.
Overleden circa 1185.
Gehuwd circa 1131 met Albert I van CHINY.
Geboren circa 1090.
Overleden circa 1162.
Zoon van Otto II van CHINY (zie 2310) en Adelheid van NAMEN (zie 2311).
   3.  Reinauld II (zie 332).
   4.  Stephania.
Geboren circa 1120.
Overleden circa 1178.
Gehuwd circa 1140 met Hugo III van BROYES.
Geboren circa 1120.
Overleden circa 1199.
Zoon van Simon van BROYES en Felicitas van BRIENNE. {Hij is later gehuwd circa 1178 met Elisabeth van FRANKRIJK, geboren circa 1160, overleden circa 1239, dochter van Robert van FRANKRIJK en Agnes van BAUDEMONT.}
   5.  nn.
Geboren circa 1120.
Overleden circa 1170.
Gehuwd circa 1140 met Konrad van KIRBURG.
Geboren circa 1115.
Wildgraaf van de Rhein.
Overleden circa 1170.
Zie ES NF Band IV Tafel 113.

666    Theobald IV (le Grand) van BLOIS.
Geboren op 02-04-1090.
Graaf van Blois Champagne, bijgenaamd de Grote.
Overleden op 10-01-1152 te Lagny sur Marne op 61-jarige leeftijd.
Begraven te Lagny sur Marne.
Zoon van Stefanus II Henri (le Sage) van BLOIS (zie 1332) en Adela van ENGELAND (zie 1333).
Gehuwd circa 1123 met
667    Mathilde van KARINTIE.
Geboren circa 1100.
Overleden op 13-12-1160.
Dochter van Engelbert van SPONHEIM KARINTIE (zie 1334) en Uta van PASSAU (zie 1335).
Uit dit huwelijk:
   1.  Henri (le Liberal).
Geboren circa 1126.
Graaf van Champagne.
Overleden op 17-03-1181 te Troyes.
Begraven te Troyes (S. Etienne).
Gehuwd circa 1164 met Maria van FRANKRIJK.
Geboren circa 1138.
Overleden op 11-03-1198 te Meaux.
Begraven te Meaux.
Dochter van Lodewijk VII (De jonge Fleury (Pius Florus)) van FRANKRIJK (zie 350) en Eleonore van AQUITANIE POITOU.
   2.  Theobald V (de Goede, le Bon).
Geboren circa 1127.
Graaf van Blois.
Overleden circa 1191 te Akko.
Begraven te Fontigny.
Gehuwd circa 1164 met Alix van FRANKRIJK.
Geboren circa 1151.
Overleden circa 1195.
Dochter van Lodewijk VII (De jonge Fleury (Pius Florus)) van FRANKRIJK (zie 350) en Eleonore van AQUITANIE POITOU.
   3.  Maria van BLOIS CHAMPAGNE.
Geboren circa 1128.
Overleden op 07-08-1190.
Gehuwd circa 1145 te Citeaux met Odo II Borrel van BOURGONDIE.
Geboren circa 1118.
Hertog van Bourgondie.
Overleden op 27-09-1162.
Begraven te Citeaux.
Zoon van Hugo II (le Pacifique) van BOURGONDIE en Mathilde van TURENNE MAYENNE.
   4.  Elisabeth.
Geboren circa 1130.
Overleden circa 1170.
Gehuwd (1) circa 1140 met Roger van APULIE SICILIE.
Geboren circa 1125.
Hertog van Apulie.
Overleden circa 1149.
Zoon van Roger II van APULIE SICILIE en Elvira van CASTILIE.
Gehuwd (2) circa 1150 met Willem IV van MONTMIRAIL.
Geboren circa 1130.
Heer van Montmirail.
Overleden circa 1170.
Zoon van Willem Goeth III van MONTMIRAIL en Eustatia van ENGELAND.
   5.  Etienne.
Geboren circa 1133.
Graaf van Sancerre.
Overleden circa 1191.
Gehuwd circa 1170 met Mathilde van DONZY.
Geboren circa 1135.
Overleden circa 1190.
   6.  Agnes (zie 333).
   7.  Adelheid (Alice) van BLOIS CHAMPAGNE (zie 351).
   8.  Mathilde.
Geboren circa 1140.
Overleden circa 1190.
Gehuwd circa 1160 met Rotrou III van CHATEAUDUN.
Geboren circa 1126.
Graaf van Perche, sr. de Moulins, de Belemes.
Overleden op 13-07-1191.
Zoon van Rotrou van CHATEAUDUN en Hedwig van MONTFORT EVREUX.

668    Godfried van NAMEN.
Geboren circa 1067.
Graaf van Namen en Durbuy.
Overleden op 19-08-1139 te Floreffe.
Zoon van Albert III van NAMEN (zie 1336) en Ida van SAKSEN BILLUNG (zie 1337).
Gehuwd (1) circa 1087 met Sibille van CHATEAU PORCIEN.
Geboren circa 1070.
Overleden circa 1110.
Gehuwd (2) circa 1109 met Ermesinde van LUXEMBURG (zie 669).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Elisabeth.
Geboren circa 1109.
Overleden circa 1149.
Gehuwd (1) circa 1120 met Gervais van RETHEL.
Geboren circa 1060.
Aartsbisschop van Rouen, Graaf van Rethel.
Overleden circa 1124.
Zoon van Hugo I van RETHEL en Melisande van MONTHLERY.
Gehuwd (2) circa 1125 met Clerembauld van ROSOY.
Geboren circa 1090.
Heer van Rosoy.
Overleden circa 1150.
   2.  Adelheid Ermesinde.
Geboren circa 1110.
Overleden op 01-07-1168.
Begraven te Bergen (Mons).
Gehuwd circa 1130 met Boudewijn IV van HENEGOUWEN.
Geboren circa 1110.
Graaf van Henegouwen.
Overleden op 06-11-1171 te Bergen (Mons).
Begraven te Bergen (Mons).
Zoon van Boudewijn III van HENEGOUWEN en Yolande van GELRE. {Hij is later gehuwd circa 1150, geen huwelijk, maar een buitenechtelijke relatie met nn van WERCHIN? Geboren circa 1130, van onbekende herkomst, overleden circa 1171. Zie ES Band III Tafel 715.}
   3.  Flandrina.
Geboren circa 1110.
Overleden circa 1165.
Gehuwd circa 1130 met Hugo van ANTOING.
Geboren circa 1100.
Heer van Epinay.
Overleden circa 1165.
   4.  Clementina.
Geboren circa 1112.
Overleden op 28-12-1158.
Gehuwd circa 1130 met Konrad van ZAHRINGEN.
Geboren circa 1090.
Overleden op 08-01-1152.
Zoon van Berchtold II van ZAHRINGEN en Agnes van RHEINFELDEN.
   5.  Beatrix.
Geboren circa 1115.
Overleden circa 1160.
Gehuwd circa 1130 met Vithier van VITRY RETHEL.
Geboren circa 1110.
Graaf van Rethel.
Overleden circa 1171.
Zoon van Odo van VITRY en Mathilde van RETHEL.
   6.  Hendrik (de Blinde) (zie 334).
669    Ermesinde van LUXEMBURG.
Geboren circa 1080.
Erfdochter van Longwy en Luxemburg.
Overleden op 24-06-1141 te Floreffe.
Dochter van Konrad I van LUXEMBURG (zie 1338) en Clementia van AQUITANIE (zie 1339).
Gehuwd (1) circa 1095 met Adalbert van EGISHEIM (zie 2718).
Gehuwd (2) circa 1109 met Godfried van NAMEN (zie 668).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hugo VII van DAGSBURG.
Geboren circa 1097.
Graaf van Dagsburg en Moha.
Overleden circa 1137.
Gehuwd circa 1120 met Gertrud van LOOZ?
Geboren circa 1100.
onbekende herkomst. Eventueel van Looz?
Overleden circa 1140.
   2.  Mathilde van DAGSBURG (zie 1359).
Uit het tweede huwelijk: 6 kinderen (zie onder 668).
 
670 =    336 Hendrik II (de Jongere) van GELRE.
671 =    337 Agnes van ARNSTEIN.
 
672    Gerard van GELRE.
Geboren circa 1098.
Graaf van Wassenberg en Gelre.
Overleden op 02-02-1134.
Zoon van Gerard I (de Rossige, de Lange) van GELRE (zie 1344) en Clementia van AQUITANIE (zie 1339).
Gehuwd circa 1115 met
673    Ermgard van ZUTPHEN.
Geboren circa 1100.
Erfgename van Zutphen.
Overleden circa 1140.
Dochter van Otto van ZUTPHEN (zie 1346) en Judith van ZUTPHEN? (zie 1347).
Gehuwd (1) circa 1115 met Gerard van GELRE (zie 672).
Gehuwd (2) circa 1135 met Konrad II van LUXEMBURG.
Geboren circa 1110.
Graaf van Luxemburg.
Overleden op 30-05-1135.
Zoon van Willem van LUXEMBURG en Mathilde van NORTHEIM.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Salome.
Geboren circa 1115.
Overleden circa 1170.
Gehuwd circa 1135 met Heinrich van OLDENBURG.
Geboren circa 1110.
Graaf van Oldenburg Wildeshausen.
Overleden circa 1167.
Zoon van Egilmar II van OLDENBURG en Eilica van ARNSBERG RIETBERG.
   2.  Hendrik II (de Jongere) (zie 336).

676    Otto (IV) van WITTELSBACH.
Geboren circa 1090.
Graaf van Scheyern.
Overleden op 04-08-1156 te Ensdorf.
Begraven te Ensdorf.
Zoon van Otto II van WITTELSBACH (zie 1352) en Richardis van WEIMAR ISTRIE (zie 1353).
Gehuwd op 13-07-1116 met
677    Heilica van LENGENFELD.
Geboren circa 1101.
Overleden op 14-09-1170.
Begraven te Ensdorf.
Dochter van Friedrich II van LENGENFELD (zie 1354) en Heilica van HOHENSTAUFEN (zie 1355).
Uit dit huwelijk:
   1.  Otto I (zie 338).
   2.  Hedwig.
Geboren circa 1120.
Voor de ouders: zie opmerking bij KdG 1991, blz. 347, 348.
Overleden op 16-07-1176.
Gehuwd circa 1150 met Berthold II\V van DIESSEN.
Geboren circa 1125.
Graaf van Andechs, Plassenburg, Diessen.
Overleden op 14-12-1188 te Diessen.
Begraven te Diessen.
Zoon van Berthold IV van DIESSEN en Sophie van WEIMAR ISTRIE. {Hij is later gehuwd circa 1180 met Lucardis van DENEMARKEN, geboren circa 1155, overleden circa 1190, dochter van Sven van DENEMARKEN en Adelheid van SAKSEN MEISSEN.}
   3.  Otto.
Geboren circa 1120.
Graaf van Wittelsbach in Beieren`.
Overleden op 18-08-1198.
Gehuwd circa 1150 met Benedikta van MOOSBERG.
Geboren circa 1120.
Overleden circa 1190.
   4.  Adelheid.
Geboren circa 1130.
Overleden circa 1179.
Gehuwd circa 1160 met Engelbert van GORZ.
Geboren circa 1130.
Overleden circa 1191.

678    Ludwig I van LOOZ.
Geboren circa 1110.
Burggraaf van Mainz Graaf van Looz en Rieneck.
Overleden op 11-08-1171.
Zoon van Arnulf I van LOOZ (zie 1356) en Adelheid van MAINZ (zie 1357).
Gehuwd circa 1140 met
679    Agnes van METZ.
Geboren circa 1120.
vrouwe van Longwy.
Overleden op 11-08-1171.
Dochter van Volmar V van METZ (zie 1358) en Mathilde van DAGSBURG (zie 1359).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerard II.
Geboren circa 1140.
Graaf van Looz en Rieneck.
Overleden circa 1197.
Gehuwd circa 1175 met Adelheid van GELRE.
Geboren circa 1140.
Overleden op 08-07-1190.
Dochter van Hendrik II (de Jongere) van GELRE (zie 336) en Agnes van ARNSTEIN (zie 337).
   2.  Agnes (zie 339).
   3.  Adelheid Laurette.
Geboren circa 1150.
Overleden circa 1192.
Gehuwd (1) circa 1172 met Gilles van MONTAIGU.
Geboren circa 1150.
Graaf van Clermont en Duras.
Overleden circa 1192.
Zoon van Godfried van MONTAIGU en Juliana van LOOZ.
Gehuwd (2) circa 1175 met Theobald (Diepold) van BAR MOUSSON (zie 166).
   4.  Imagina.
Geboren circa 1150.
Overleden op 05-06-1214.
Gehuwd circa 1175 met Godfried III van LEUVEN (zie 340), zie ES NF Band I.2 Tafel 237.
   5.  Guda.
Geboren circa 1150.
Overleden circa 1200.
Gehuwd circa 1180 met Walter IV van BERTHOUT.
Geboren circa 1160.
Heer van Grimbergen.
Overleden circa 1201.
Zoon van Walter III van BERTHOUT en nn van BERTHOUT?
   6.  Sophie.
Geboren circa 1155.
Overleden circa 1209.
Gehuwd circa 1180 met Walter V van BERTHOUT.
Geboren circa 1160.
Heer van Mechelen.
Overleden op 25-11-1219.
Zoon van Walter III van BERTHOUT en nn van BERTHOUT?

680    Godfried II van LEUVEN.
Geboren circa 1105.
Graaf van Leuven, Hertog van Neder Lotharingen.
Overleden op 13-06-1142.
Begraven te Leuven.
Zoon van Godfried I van LEUVEN (met de baard) (zie 1154) en Ida van CHINY (zie 1155).
Gehuwd circa 1139 met
681    Lutgardis van SULZBACH.
Geboren circa 1115.
Overleden circa 1162.
Dochter van Berengarius II van SULZBACH (zie 1156) en Adelheid van DIESSEN (zie 1157).
Gehuwd (1) circa 1139 met Godfried II van LEUVEN (zie 680).
Gehuwd (2) circa 1143 met Hugo Heinrich van DAGSBURG.
Geboren circa 1120.
Graaf van Dagsburg.
Overleden circa 1178.
Zoon van Hugo VII van DAGSBURG en Gertrud van LOOZ?
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Godfried III (zie 340).
   2.  Maria.
Geboren circa 1140.
Overleden circa 1197.
Gehuwd circa 1170 met Karel van AARSCHOT.
Geboren circa 1140.
heer van Aarschot. Hieruit stamt het latere geslacht van Aarschot van Schoonhoven.
Overleden circa 1197.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Luitgard van METZ.
Geboren circa 1150.
Overleden circa 1200.
Gehuwd circa 1170 met Dietrich van AHR HOSTADEN.
Geboren circa 1150.
Graaf van Ahr Hostaden.
Overleden circa 1200.
Zoon van Otto van AHR en Adelheid van HOSTADEN.
   4.  Albrecht.
Geboren circa 1150.
Overleden circa 1212.
Gehuwd circa 1190 met Gertrud van BADEN.
Geboren circa 1170.
Overleden op 30-03-1225.
Dochter van Hermann van BADEN en Udalhildis van TUBINGEN?

682 =    656 Hendrik II van LIMBURG.
683 =    657 Mathilde van SAFFENBERG.
 
684    Dirk (van de Elzas) van LOTHARINGEN.
Geboren circa 1100.
Graaf van Vlaanderen.
Overleden op 17-01-1168.
Zoon van Dirk II van LOTHARINGEN (zie 1188) en Geertruide van VLAANDEREN (zie 1191).
Gehuwd (1) circa 1124 met Swanhilde van ELZAS?
Geboren circa 1100.
onbekende herkomst.
Overleden op 04-09-1133.
Zie ES NF Band II Tafel 7.
Gehuwd (2) circa 1134 met Sibylle van ANJOU (zie 685). Zie ES NF Band II Tafel 7.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Laurette van de ELZAS.
Geboren circa 1125.
Overleden circa 1175.
Gehuwd (1) op 22-09-1139 met Jan van AALST.
Geboren circa 1090.
Heer van Aalst.
Overleden op 08-08-1145.
Zoon van Boudewijn II van AALST en Rignildis van AALST?
Gehuwd (2) circa 1150, gescheiden circa 1152 van Hendrik II van LIMBURG (zie 656).
Gehuwd (3) circa 1153 met Rudolf I (le Vaillant) van VERMANDOIS.
Geboren circa 1082.
Graaf van Vermandois.
Overleden op 14-10-1152.
Zoon van Hugo van FRANKRIJK (zie 2334) en Adelheid van VERMANDOIS (zie 2335). {Hij was eerder gehuwd circa 1142 met Aelis Petronella van AQUITANIE, geboren circa 1125, overleden op 24-10-1153, dochter van Willem VIII (X) van AQUITANIE en Eleonore van CHATELLERAULT.}
Gehuwd (4) circa 1159, gescheiden circa 1163 van Hendrik (de Blinde) van NAMEN (zie 334).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Philips van de ELZAS.
Geboren circa 1135.
Graaf van Vlaanderen en Vermandois, regent van Frankrijk.
Overleden op 01-07-1191 te Akko.
Begraven te Clairvaux.
Gehuwd (1) circa 1159 met Elisabeth van VERMANDOIS.
Geboren circa 1143.
Overleden op 28-03-1182.
Dochter van Rudolf I (le Vaillant) van VERMANDOIS en Aelis Petronella van AQUITANIE.
Gehuwd (2) circa 1170. Geen wettelijk huwelijk, maar een buitenechtelijke verbintenis met nn van de ELZAS?
Geboren circa 1160.
onbekende herkomst.
Overleden circa 1200.
Gehuwd (3) op 01-08-1183 met Theresia Mathilde van PORTUGAL.
Geboren circa 1157.
Overleden op 06-05-1218 te Furnes.
verdronken.
Dochter van Alfons I (de Veroveraar) van PORTUGAL en Mathilde van SAVOYE. {Zij is later gehuwd circa 1193, gescheiden circa 1195 van Odo III van BOURGONDIE, geboren circa 1166. Hertog van Bourgondie, overleden op 06-07-1218 te Lyon, begraven te Citeaux, zoon van Hugo III Borrel van BOURGONDIE en Adelheid van LOTHARINGEN.}
   3.  Mattheus van de ELZAS (zie 342).
   4.  Geertruide van de ELZAS.
Geboren circa 1140.
Overleden circa 1190.
Gehuwd (1) circa 1155, gescheiden circa 1162 van Humbert III van SAVOYE.
Geboren op 01-08-1136.
Graaf van Savoye.
Overleden op 04-03-1189 op 52-jarige leeftijd.
Zoon van Amadeus III van SAVOYE en Mathilde van ALBON. {Hij is later gehuwd circa 1164 met Klementina van ZAHRINGEN, geboren circa 1130, overleden circa 1167, dochter van Konrad van ZAHRINGEN en Clementina van NAMEN. Hij is later gehuwd circa 1173 met Beatrix van BOURGONDIE, geboren circa 1160, overleden op 08-04-1230, dochter van Gerhard van BOURGONDIE en Guyenne Maurette van SALINS.}
Gehuwd (2) circa 1160 met Hugo III van OISY.
Geboren circa 1140.
Heer van Oisy.
Overleden circa 1190.
Zoon van Simon van OISY en Adela van La FERTE. {Hij is later gehuwd circa 1180 met Agatha van PIERREFONDS, geboren circa 1140, overleden circa 1192. Hij is later gehuwd circa 1183 met Margaretha van BLOIS, geboren circa 1167. Erfdochter, gravin van Blois en Chateaudun, overleden op 07-05-1231, dochter van Theobald V (de Goede, le Bon) van BLOIS en Alix van FRANKRIJK.}
   5.  Peter van de ELZAS.
Geboren circa 1140.
Graaf van Nevers.
Overleden op 01-08-1176.
Gehuwd circa 1175 met Mathilde van BOURGONDIE.
Geboren circa 1150.
Dame de Montpensier.
Overleden circa 1192.
Dochter van Raymond van BOURGONDIE en Agnes van THIERN MONTPENSIER. {Zij was eerder gehuwd circa 1168 met Guido van NEVERS AUXERRE, geboren circa 1140. Graaf van Auxerre en Tonnerre, overleden op 18-10-1175, zoon van Willem IV van NEVERS AUXERRE en Ida van KARINTIE. Zij is later gehuwd circa 1177, gescheiden circa 1181 van Robert II van FRANKRIJK, geboren circa 1154. Graaf van Dreux, overleden op 28-12-1218, zoon van Robert van FRANKRIJK en Agnes van BAUDEMONT.}
   6.  Margaretha van de ELZAS.
Geboren circa 1145.
Gravin van Vlaanderen.
Overleden op 15-11-1194 te Brugge.
Begraven te Brugge.
Gehuwd (1) circa 1160 met Rudolf II van VERMANDOIS.
Geboren circa 1145.
Graaf van Vermandois, lijdt aan de Olifantenziekte, doet afstand.
Overleden op 17-11-1167.
Zoon van Rudolf I (le Vaillant) van VERMANDOIS en Aelis Petronella van AQUITANIE.
Gehuwd (2) op 01-04-1169 te Le Quesnoy met Boudewijn V (VIII) van HENEGOUWEN.
Geboren circa 1148.
Markgraaf van Namen, Graaf van Henegouwen (Boudewijn V) en Vlaanderen
(Boudewijn VIII).
Overleden op 17-12-1195 te Mons (Bergen).
Begraven te Mons.
Zoon van Boudewijn IV van HENEGOUWEN en Adelheid Ermesinde van NAMEN.
685    Sibylle van ANJOU.
Geboren circa 1116.
Overleden circa 1165.
Dochter van Fulco V van ANJOU (zie 1370) en Eremburga van MAINE (zie 1371).
Gehuwd (1) circa 1125 met Willem Clito van NORMANDIE.
Geboren circa 1101.
Graaf van Vlaanderen.
Overleden op 27-07-1128 te Aalst.
Zoon van Robert II van ENGELAND en Sibylle van CONVERSANO. {Hij is later gehuwd circa 1127 met Johanna van MONTFERRAT, geboren circa 1109, overleden circa 1127, dochter van Rainier van MONTFERRAT en Gisela van BOURGONDIE (zie 1403).}
Gehuwd (2) circa 1134 met Dirk (van de Elzas) van LOTHARINGEN (zie 684). Zie ES NF Band II Tafel 7.
Uit het tweede huwelijk: 5 kinderen (zie onder 684).
 
686    Stefan Etienne van BLOIS.
Geboren circa 1096.
Graaf van Blois, koning van Engeland.
Overleden op 25-10-1154 te Dover.
Zoon van Stefanus II Henri (le Sage) van BLOIS (zie 1332) en Adela van ENGELAND (zie 1333).
Gehuwd circa 1125 met
687    Mathilde van BOULOGNE.
Geboren circa 1105.
Overleden op 03-05-1152 te Hedingham Castles.
Dochter van Eustatius III van BOULOGNE (zie 1374) en Maria van SCHOTLAND (zie 1375).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem.
Geboren circa 1125.
Graaf van Bois Boulogne.
Overleden op 11-10-1159.
Gehuwd op 06-11-1153 met Isabella van VARENNES.
Geboren circa 1130.
Overleden op 12-07-1203.
Dochter van Willem III van VARENNES en Adela van MONTGOMERY. {Zij is later gehuwd circa 1163 met Hamelin van ANJOU, geboren circa 1130. Earl of Varennes en Surrey. Bastaardzoon van Godfried van Anjou-Plantagenet, overleden op 07-05-1202, zoon van Godfried V van ANJOU en nn van ANJOU?}
   2.  Eustatius IV.
Geboren circa 1125.
Graaf van Boulogne, hertog van Normandie.
Overleden op 10-08-1153.
Begraven te Fervesham Abbeye.
Gehuwd (1) circa 1140 met Constance van FRANKRIJK.
Geboren circa 1124.
Overleden op 16-08-1176 te Reims.
Dochter van Lodewijk VI (Le Gros (Dikke)) van FRANKRIJK (zie 700) en Adelheid (Alix) van SAVOYE (zie 701). {Zij is later gehuwd circa 1154, gescheiden circa 1166 van Raymond V van TOULOUSE, geboren circa 1134. Hertog van Narbonne, Graaf van Toulouse, markgraaf van Provence, overleden circa 1194 te Nimes, begraven te Nimes, zoon van Alfons I van TOULOUSE en Faydiva van USEZ.}
Gehuwd (2) circa 1150. Geen huwelijk, maar een buitenechtelijke relatie met nn van BLOIS BOULOGNE?
Geboren circa 1125.
van onbekende herkomst.
Overleden circa 1160.
   3.  Maria van BLOIS BOULOGNE (zie 343).

688    Alberic de MELLO.
Geboren circa 1060.
Overleden op 25-02-1084.
Zoon van Gilbert de MELLO (zie 1376) en nn de MELLO? (zie 1377).
Gehuwd circa 1081 met
689    Adele de BULLES DAMMARTIN.
Geboren circa 1065.
Overleden circa 1139.
Dochter van Hugo van RAMERU (zie 1378) en Roharde de BULLES (zie 1379).
Gehuwd (1) circa 1081 met Alberic de MELLO (zie 688).
Gehuwd (2) circa 1100 met Lancelin de BEAUVAIS.
Geboren circa 1060.
Erfgenaam van Dammartin.
Overleden circa 1116.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Alberic (zie 344).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Basilia.
Geboren circa 1110.
Overleden circa 1160.
Gehuwd circa 1136 met Dreux de MELLO.
Geboren circa 1110.
Heer van Mello.
Overleden circa 1160.
Zoon van Dreux de MELLO en Richilde van CLERMONT BEAUVAIS.

692    Hugo van CLERMONT BEAUVAIS.
Geboren circa 1040.
Graaf van Clermont en Beauvais, heer van Creily en Mouchy.
Overleden circa 1102.
Gehuwd circa 1080 met
693    Margaretha van RAMERU.
Geboren circa 1041.
Overleden circa 1100.
Dochter van Hilduin IV (V) van RAMERU (zie 1386) en Adelheid van ROUCY (zie 1387).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adelize van CLERMONT.
Geboren circa 1080.
Overleden circa 1124.
   2.  Reinauld (zie 346).
   3.  Ermtrude.
Geboren circa 1084.
Overleden circa 1115.
Gehuwd circa 1093 met Hugo van AVRANCHES.
Geboren circa 1060.
Graaf van Chester.
Overleden circa 1110.
Zoon van Richard van AVRANCHES en Emma van CONTEVILLE.
   4.  Adelheid.
Geboren circa 1086.
Overleden circa 1120.
Gehuwd circa 1100 met Gilbert de CLARE.
Geboren circa 1080.
Graaf van Pembroke.
Overleden circa 1115.
Zoon van Richard de CLARE en Rohese de GIFFORD BOLEBEC.
   5.  Beatrix.
Geboren circa 1088.
Overleden circa 1150.
Gehuwd circa 1104 met Matheus van BEAUMONT SUR OISE.
Geboren circa 1080.
Graaf van Beaumont sur Oise.
Overleden op 01-01-1155.
Zoon van Ivo van BEAUMONT SUR OISE en Adelheid van GOURNAY.
   6.  Richilde.
Geboren circa 1090.
Overleden circa 1140.
Gehuwd circa 1101 met Dreux de MELLO.
Geboren circa 1080.
Seigneur de Mello.
Overleden circa 1136.
Zoon van Gilbert de MELLO en Ermentrude de ROYE?

694 =    664 Reinauld van BAR MOUSSON.
695 =    665 Gisela van VAUDEMONT.
 
696    Guido van MONTGOMERY.
Geboren circa 1115.
Graaf van Ponthieu en Alencon.
Overleden circa 1147.
Zoon van Willem I Talvas van MONTGOMERY (zie 1392) en Adelheid (Helie) van BOURGONDIE (zie 1393).
Gehuwd circa 1135 met
697    Ida van PONTHIEU?
Geboren circa 1115.
van onbekende herkomst.
Overleden circa 1177.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan (zie 348).
   2.  Guido.
Geboren circa 1145.
Seigneur de Noyelles sur Mer, stamvader van les Sires de Maisnieres et
de Maintenay (Uitgestorven 1464, zie ES III.639).
Overleden circa 1205.

698    Anselm (Candavene) van SAINT POL.
Geboren circa 1125.
Sn de Lucheux et de Tarentefort, conte de Saint Pol.
Overleden circa 1175.
Zoon van Hugo (de Candavene) van SAINT POL (zie 1396) en nn van CANDAVENE? (zie 1397).
Gehuwd (1) circa 1140 met nn van CANVADENE SAINT POL? (zie 699).
Gehuwd (2) circa 1165 met Eustatia van BLOIS BOULOGNE.
Geboren circa 1150.
Overleden circa 1170.
Dochter van Eustatius IV van BLOIS en nn van BLOIS BOULOGNE?
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Beatrix (zie 349).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Hugo IV (Candavene).
Geboren circa 1165.
Graaf van Saint Pol.
Overleden circa 1205.
Gehuwd circa 1179 met Yolande van HENEGOUWEN.
Geboren circa 1131.
Overleden circa 1180.
Dochter van Boudewijn IV van HENEGOUWEN en Adelheid Ermesinde van NAMEN. {Zij was eerder gehuwd circa 1150 met Ivo van NESLE, geboren circa 1110. Graaf van Soissons, heer van Nesle, overleden circa 1178, zoon van Rudolf van NESLE en Reinarde? van NESLE?}
699    nn van CANVADENE SAINT POL?
Geboren circa 1125.
van onbekende herkomst.
Overleden circa 1160.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 698).
 
700    Lodewijk VI (Le Gros (Dikke)) van FRANKRIJK.
Geboren circa 1081.
Koning van Frankrijk.
Overleden op 01-08-1137 te Parijs.
Begraven te St Denis.
Zoon van Philips I van FRANKRIJK (zie 1400) en Bertha van HOLLAND (zie 1401).
Gehuwd (1) circa 1104, gescheiden circa 1107 van Lucienne de ROCHEFORT.
Geboren circa 1085.
Overleden circa 1120.
Gehuwd (2) op 01-05-1115 te Parijs met Adelheid (Alix) van SAVOYE (zie 701).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Isabella.
Geboren circa 1105.
Overleden circa 1175.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Philips.
Geboren op 29-08-1116.
Overleden op 13-10-1131 te Parijs op 15-jarige leeftijd.
overleden na val van paard.
   3.  Lodewijk VII (De jonge Fleury (Pius Florus)) (zie 350).
   4.  Henri.
Geboren circa 1121.
Aartsbisschop van Reims.
Overleden op 13-11-1375 te Reims.
Begraven te Reims.
   5.  Robert.
Geboren circa 1123.
Graaf van Dreux.
Overleden op 11-10-1188.
Begraven te Braine (St. Yved).
Gehuwd (1) circa 1139 met Agnes van GARLANDE.
Geboren circa 1100.
Overleden circa 1143.
Dochter van Anselm Anceau van GARLANDE en nn van MONTHLERY. Zie ES NF Band III Tafel 63. {Zij was eerder gehuwd circa 1120 met Amalrik Amaury van MONTFORT L'AMAURY, geboren circa 1065. Heer van Montfort, graaf van Evreux, overleden op 19-04-1136, zoon van Simon van MONTFORT L'AMAURY (zie 5482) en Agnes van EVREUX (zie 5483).}
Gehuwd (2) circa 1144 met Hedwig van MONTFORT EVREUX.
Geboren circa 1125.
Volgens ES AF II.14 een dochter van Walter van Evreux, maar niet
gevonden bij ES NF III.642).
Overleden circa 1152.
Dochter van Amalrik Amaury van MONTFORT L'AMAURY en Agnes van GARLANDE. Zie ES NF Band III Tafel 63. {Zij was eerder gehuwd circa 1126 met Rotrou van CHATEAUDUN, geboren circa 1080. Graaf van Perche, overleden circa 1144, zoon van Godfried van CHATEAUDUN en Beatrix van RAMERU.}
Gehuwd (3) circa 1152 met Agnes van BAUDEMONT.
Geboren circa 1130.
Overleden op 11-07-1218.
Dochter van Guido van BAUDEMONT en Adelheid (Alix) van BAUDEMONT? Zie ES NF Band III Tafel 63. {Zij was eerder gehuwd circa 1145 met Milo van BRIENNE, geboren circa 1120, heer van Bar sur Seine, overleden op 01-10-1151, zoon van Guido van BRIENNE en Petronella van CHACENAY.}
   6.  Constance.
Geboren circa 1124.
Overleden op 16-08-1176 te Reims.
Gehuwd (1) circa 1140 met Eustatius IV van BLOIS.
Geboren circa 1125.
Graaf van Boulogne, hertog van Normandie.
Overleden op 10-08-1153.
Begraven te Fervesham Abbeye.
Zoon van Stefan Etienne van BLOIS (zie 686) en Mathilde van BOULOGNE (zie 687). {Hij is later gehuwd circa 1150. Geen huwelijk, maar een buitenechtelijke relatie met nn van BLOIS BOULOGNE? Geboren circa 1125, van onbekende herkomst, overleden circa 1160.}
Gehuwd (2) circa 1154, gescheiden circa 1166 van Raymond V van TOULOUSE.
Geboren circa 1134.
Hertog van Narbonne, Graaf van Toulouse, markgraaf van Provence.
Overleden circa 1194 te Nimes.
Begraven te Nimes.
Zoon van Alfons I van TOULOUSE en Faydiva van USEZ.
   7.  Philips.
Geboren circa 1125.
Aartsbisschop van Parijs.
Overleden op 04-09-1161 te Parijs.
Begraven te Notre Dame.
   8.  Peter.
Geboren circa 1126.
Seigneur de Courtenay de Montargis de Chateau Renard de Champignelles de
Tanlay de Charny et de Chantecocq.
Overleden circa 1180 te Palestina.
Gehuwd circa 1150 met Elisabeth Isabella van COURTENAY.
Geboren circa 1130.
erfdochter van Courtenay.
Overleden op 14-09-1205.
Dochter van Reinauld van COURTENAY en Elisabeth Helvise van DONJON. Zie ES NF Band II Tafel 17.
701    Adelheid (Alix) van SAVOYE.
Geboren circa 1100.
Overleden circa 1154.
Begraven te Parijs (Montmartre).
Dochter van Humbert II (il Rinforzato) van SAVOYE (zie 1402) en Gisela van BOURGONDIE (zie 1403).
Gehuwd (1) op 01-05-1115 te Parijs met Lodewijk VI (Le Gros (Dikke)) van FRANKRIJK (zie 700).
Gehuwd (2) circa 1141 met Mattheus van MONTMORENCY.
Geboren circa 1100.
Graaf van Montmorency.
Overleden circa 1160.
Zoon van Burchard van MONTMORENCY en Agnes van BEAUMONT SUR OISE. {Hij was eerder gehuwd circa 1126 met Alix van ENGELAND, geboren circa 1100, overleden circa 1141, dochter van Hendrik I (Beauclerk) van ENGELAND en nn van ENGELAND?}
Uit het eerste huwelijk: 7 kinderen (zie onder 700).
 
702 =    666 Theobald IV (le Grand) van BLOIS.
703 =    667 Mathilde van KARINTIE.
 
Generatie XI

 
1064    Hendrik van CUIJK.
Geboren circa 1070.
burggraaf van Utrecht, Graaf van Cuijk.
Overleden circa 1108.
Zoon van Herman van MALSEN (zie 2128) en Ida van BOULOGNE (zie 2129).
Gehuwd circa 1100 met
1065    Alverade van HOCHSTADEN.
Geboren circa 1080.
Overleden circa 1131.
zie ES NF Band VIII Tafel 35.
Uit dit huwelijk:
   1.  Godfried.
Geboren circa 1100.
Graaf van Cuijk.
Overleden circa 1167.
Gehuwd circa 1140 met Ida van ARNSBERG.
Geboren circa 1110.
Zie opmerking bij Gens Nostra 1991 (Karel de Grote nummer), blz. 371.
Overleden circa 1150.
Dochter van Friedrich van WERL ARNSBERG (de Strijdbare) en Adelheid van LIMBURG, zie ES NF Band VIII Tafel 37.
   2.  Herman (zie 532).
   3.  Irmgard.
Geboren circa 1100.
Overleden circa 1134.
Gehuwd circa 1120 met Dirk van HORN.
Geboren circa 1100.
Overleden circa 1134.
   4.  Aleidis.
Geboren circa 1100.
vrouwe van Osning.

1152    Dirk III\I van KLEEF.
Geboren circa 1060.
Graaf van Kleef.
Overleden circa 1114.
Gehuwd circa 1080 met
1153    nn van KLEEF?
Geboren circa 1060.
onbekende herkomst.
Overleden circa 1114.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adelheid.
Geboren circa 1080.
Overleden circa 1150.
Gehuwd circa 1100 met Adolf III van BERG.
Geboren circa 1080.
Graaf van Berg.
Overleden op 12-10-1152.
Zoon van Adolf II van BERG en Adelheid van LAUFEN (zie 1291).
   2.  Arnold I (zie 576).

1154    Godfried I van LEUVEN (met de baard).
Geboren circa 1060.
Graaf van Leuven, Hertog van Lotharingen.
Overleden op 25-01-1139.
Begraven te Affligem.
Zoon van Hendrik II van LEUVEN (zie 2308) en Adela van de BETUWE (zie 2309).
Gehuwd (1) circa 1105 met Ida van CHINY (zie 1155).
Gehuwd (2) circa 1121 met Clementia van BOURGONDIE.
Geboren circa 1070.
Overleden circa 1133.
Dochter van Willem I (Le Grand) van BOURGONDIE (zie 2658) en Etiennette van LONGWY? (zie 2659). {Zij was eerder gehuwd circa 1090 met Robert II van VLAANDEREN, geboren circa 1065. Graaf van Vlaanderen, overleden op 05-10-1111, zoon van Robert I van VLAANDEREN (de Fries) (zie 2382) en Geertruid van SAKSEN BILLUNG (zie 2383).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Godfried II (zie 680).
   2.  Adelheid.
Geboren circa 1106.
Overleden op 23-04-1157.
Gehuwd (1) op 29-01-1121 met Hendrik I (Beauclerk) van ENGELAND.
Geboren circa 1070 te Selby.
Koning van Engeland, hertog van Normandie.
Overleden op 01-12-1135 te Forment.
Begraven te Reading.
Zoon van Willem I (de Veroveraar) van NORMANDIE (zie 2666) en Mathilde van VLAANDEREN (zie 2667). {Hij was eerder gehuwd circa 1085. Geen wettelijk huwelijk, maar een buitenechtelijke verbintenis. Hendrik
I heeft meerdere buitenechtelijke verbintenissen gehad, maar het is niet
steeds duidelijk wie de moeder is van de vele bastaards. Echtgenote is nn van ENGELAND? Geboren circa 1065. Meerdere Konkubines van vaak onbekende herkomst, overleden circa 1140. Hij was eerder gehuwd op 11-11-1100 te Westminster Abbey met Mathilde van SCHOTLAND, geboren circa 1079 te Dunfermline, overleden op 01-05-1118 te Westminster Palace, begraven te Westminster Abbey, dochter van Malcolm III (Canmore) van SCHOTLAND (zie 2328) en Margaretha (de Heilige) van WESSEX (zie 2329). Hij is later gehuwd circa 1130. Geen wettelijk huwelijk, maar buitenechtelijke verbintenis met Elisabeth van BEAUMONT Le ROGER, geboren circa 1106. Voor haar huwelijk was zij konkubine van Kon. Hendrik I van Engeland, overleden circa 1160, dochter van Robert I van BEAUMONT Le ROGER en Elisabeth Isabella van VERMANDOIS (zie 1167).}
Gehuwd (2) circa 1139 met Willem van AUBIGNY AURENDEL.
Geboren circa 1105.
Graaf van Sussex.
Overleden op 11-10-1157.
   3.  Ida (zie 577).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Joscelin.
Geboren circa 1125.
Hertog van Nederlotharingen, Lord Pertworth. Nakomelingen zijn de Lords Percy en de Earls of Northumberland. Zie ES NF III.711-713.
Overleden circa 1194.
Gehuwd circa 1160 met Agnes van PERCY.
Geboren circa 1145.
Overleden circa 1196.
Dochter van Willem van PERCY en Adelheid de CLARE.
1155    Ida van CHINY.
Geboren circa 1088.
Overleden circa 1121.
Dochter van Otto II van CHINY (zie 2310) en Adelheid van NAMEN (zie 2311).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder 1154).
 
1156    Berengarius II van SULZBACH.
Geboren circa 1080.
Graaf van Sulzbach.
Overleden op 03-12-1125.
Zoon van Gebhard II van SULZBACH (zie 2312) en Irmingard van ROTH (zie 2313).
Gehuwd (1) circa 1100 met Adelheid van LECHSGEMUND.
Geboren circa 1080.
Overleden op 24-02-1112.
Gehuwd (2) circa 1113 met Adelheid van DIESSEN (zie 1157).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Gebhard III (zie 578).
   2.  Lutgardis (zie 681).
   3.  Gertrud.
Geboren circa 1116.
Overleden op 14-04-1146.
Gehuwd circa 1135 met Konrad van HOHENSTAUFEN.
Geboren circa 1093.
Tegenkoning van Duitsland.
Overleden op 15-02-1153.
Zoon van Friedrich I van HOHENSTAUFEN (zie 2356) en Agnes (van Waiblingen) van FRANKENLAND (zie 2357).
   4.  Bertha.
Geboren circa 1120.
Overleden circa 1158.
Gehuwd circa 1145 met Manuel van BYZANTIUM.
Geboren circa 1122.
Keizer van Byzantium.
Overleden op 24-09-1180.
Zoon van Johannes Kommenos van BYZANTIUM en Irene Prisca van HONGARIJE. {Hij is later gehuwd circa 1161 met Maria van ANTIOCHIE, geboren circa 1145, overleden op 27-08-1182, dochter van Raimond van AQUITANIE en Constance van ANTIOCHIE.}
   5.  Mathilde.
Geboren circa 1120.
Overleden op 03-11-1165.
Gehuwd circa 1140 met Engelbert van SPONHEIM KARINTIE.
Geboren circa 1110.
Markgraaf van Istrie.
Overleden op 06-10-1173.
Zoon van Engelbert van SPONHEIM KARINTIE (zie 1334) en Uta van PASSAU (zie 1335).
1157    Adelheid van DIESSEN.
Geboren circa 1075.
Overleden op 11-01-1126.
Dochter van Otto II van DIESSEN (zie 2314) en Justitia? van REGENSBURG? (zie 2315).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 1156).
 
1158    Heinrich (de Zwarte) der WELFEN.
Geboren circa 1074.
Hertog van Beieren en Saksen, bijgenaamd De Zwarte.
Overleden op 13-12-1126.
Zoon van Welf IV der WELFEN (zie 2316) en Judith van VLAANDEREN (zie 2317).
Gehuwd circa 1095 met
1159    Wulfhild van SAKSEN BILLUNG.
Geboren circa 1075.
Overleden op 29-12-1126.
Dochter van Magnus van SAKSEN BILLUNG (zie 2318) en Sophie van HONGARIJE (zie 2319).
Uit dit huwelijk:
   1.  Judith.
Geboren circa 1100.
Overleden op 22-02-1131 te Lorch.
Begraven te Lorch.
Gehuwd circa 1121 met Friedrich II (Monocolus, de eenogige) van HOHENSTAUFEN (zie 1178).
   2.  Heinrich.
Geboren circa 1100.
Hertog van Saksen en Beieren, bijgenaamd de Trotse.
Overleden op 20-10-1139.
Gehuwd (1) circa 1120 met Kunegonde van SCHWABEN.
Geboren circa 1100.
Overleden circa 1125.
Gehuwd (2) op 29-05-1127 met Gertrud van SUPPLINBURG.
Geboren circa 1100.
Overleden op 08-04-1143.
Dochter van Lotharius van SUPPLINBURG en Richenza van NORTHEIM. {Zij is later gehuwd op 01-05-1142 met Heinrich van OOSTENRIJK, geboren circa 1112. Markgraaf van Oostenrijk, overleden op 13-01-1177, zoon van Leopold III van OOSTENRIJK en Agnes (van Waiblingen) van FRANKENLAND (zie 2357), zie ES NF Band I.1 Tafel 85.}
   3.  Sophie.
Geboren circa 1102.
Overleden op 22-07-1147.
Gehuwd (1) circa 1120 met Berchthold III van ZAHRINGEN.
Geboren circa 1085.
Hertog van Zahringen.
Overleden circa 1122.
Zoon van Berchtold II van ZAHRINGEN en Agnes van RHEINFELDEN.
Gehuwd (2) circa 1123 met Leopold van STIERMARKEN.
Geboren circa 1100.
Markgraaf van Stiermarken.
Overleden op 24-10-1129.
Zoon van Ottokar IV van STIERMARKEN en Elisabeth van OOSTENRIJK.
   4.  Mathilde (zie 579).
   5.  Welf VI.
Geboren circa 1115.
Hertog van Spoleto.
Overleden op 15-12-1191.
Gehuwd circa 1135 met Uta (Oda) van CALW.
Geboren circa 1120.
Overleden circa 1190.
Dochter van Gottfried van CALW en Liutgard van ZAHRINGEN.
   6.  Wulfhilde.
Geboren circa 1118.
Overleden circa 1160.
Gehuwd circa 1140 met Rudolf van BREGENZ.
Geboren circa 1110.
Graaf van Bregenz.
Overleden op 27-04-1160.

1160    Floris II (de Vette) van HOLLAND.
Geboren circa 1085.
Graaf van Holland.
Overleden op 02-03-1121.
Begraven te Egmond.
Zoon van Dirk V van HOLLAND (zie 2320) en Othelhildis van HOLLAND? (zie 2321).
Gehuwd circa 1103 met
1161    Geertruid Petronella van LOTHARINGEN.
Geboren circa 1092.
Overleden op 23-05-1144.
Begraven te Rijnsburg.
Dochter van Dirk II van LOTHARINGEN (zie 1188) en Hedwig van FORMBACH (zie 1189).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk VI (zie 580).
   2.  Floris (de Zwarte).
Geboren circa 1110.
Overleden op 26-10-1132 te Utrecht.
Begraven te Rijnsburg.

1162    Otto van SALM RHEINECK.
Geboren circa 1080.
Zie Isenburg, Stammtafeln, AF-III-134.
Overleden circa 1150.
Zoon van Hermann van LUXEMBURG (zie 2324) en Sophie van FORMBACH (zie 2325).
Gehuwd circa 1115 met
1163    Gertrud van NORTHEIM.
Geboren circa 1091.
Overleden circa 1165.
Dochter van Heinrich van NORTHEIM (zie 2326) en Gertrud van BRUNSWIJK BILLUNG (zie 2327).
Gehuwd (1) circa 1110 met Siegfried van SAKSEN BALLENSTADT.
Geboren circa 1075.
Graaf van Orlamunde.
Overleden op 09-03-1113.
Zoon van Albrecht van SAKSEN BALLENSTADT (zie 2344) en Adelheid van WEIMAR (zie 2345).
Gehuwd (2) circa 1115 met Otto van SALM RHEINECK (zie 1162).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Wilhelm.
Geboren circa 1115.
Pfalzgraaf van Lotharingen.
Overleden op 13-02-1140.
   2.  Adela.
Geboren circa 1120.
Overleden op 10-08-1155.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Sophia (zie 581).
   4.  Beatrix van RHEINECK.
Geboren circa 1125.
Overleden circa 1167.
Gehuwd circa 1140 met Wilbrand van LOCUM HALLERMUND.
Geboren circa 1120.
Graaf van Loccum en Hallermund.
Overleden circa 1167.

1164    David van SCHOTLAND.
Geboren circa 1080.
Overleden op 24-05-1153.
Zoon van Malcolm III (Canmore) van SCHOTLAND (zie 2328) en Margaretha (de Heilige) van WESSEX (zie 2329).
Gehuwd circa 1113 met
1165    Mathilde van HUNTINGDON.
Geboren circa 1072.
Overleden circa 1130.
Dochter van Walter van NORTHUMBERLAND (zie 2330) en Judith van BOULOGNE LENS (zie 2331).
Gehuwd (1) circa 1090 met Simon I van SAINT LIZ.
Geboren circa 1070.
Earl of Huntingdon and Northampton.
Overleden circa 1111.
Gehuwd (2) circa 1113 met David van SCHOTLAND (zie 1164).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Simon II.
Geboren circa 1100.
Earl of Huntingdon and Northampton.
Overleden circa 1153.
Gehuwd circa 1137 met Isabella Elisabeth van BEAUMONT Le ROGER.
Geboren circa 1122.
Overleden circa 1188.
Dochter van Robert II van BEAUMONT Le ROGER en Amicitia van MONTFORT en de GAEL.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Hendrik (zie 582).

1166    Willem II van VARENNES.
Geboren circa 1071.
Graaf van Varennes en Surrey.
Overleden op 11-05-1138.
Zoon van Willem I van VARENNES (zie 2332) en Gundrade van ENGELAND (zie 2333).
Gehuwd circa 1118 met
1167    Elisabeth Isabella van VERMANDOIS.
Geboren circa 1085.
Overleden 31-02-1131.
Dochter van Hugo van FRANKRIJK (zie 2334) en Adelheid van VERMANDOIS (zie 2335).
Gehuwd (1) circa 1096 met Robert I van BEAUMONT Le ROGER.
Geboren circa 1046.
Graaf van Leicester, heer van Beaumont Le Roger etc.
Overleden op 05-06-1118.
Zoon van Roger van BEAUMONT Le ROGER en Adeline van MEULAN.
Gehuwd (2) circa 1118 met Willem II van VARENNES (zie 1166).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Adeline.
Geboren circa 1098.
Overleden circa 1124.
Gehuwd circa 1120 met Hugo van MONTFORT RISLE.
Geboren circa 1098.
Heer van Montfort.
Overleden circa 1124.
   2.  Walram III.
Geboren circa 1104.
Graaf van Meulent, Worchester en Beaumont Le Roger.
Overleden op 09-04-1166.
Gehuwd circa 1141 met Agnes van MONTFORT EVREUX.
Geboren circa 1125.
Erfdochter van Gournach.
Overleden op 15-12-1181.
Dochter van Amalrik Amaury van MONTFORT L'AMAURY en Agnes van GARLANDE.
   3.  Robert II.
Geboren circa 1104.
Graaf van Leicester.
Overleden op 05-04-1168.
Gehuwd circa 1120 met Amicitia van MONTFORT en de GAEL.
Geboren circa 1105.
Uit het huis van de heren van Montfort in Bretagne.
Overleden op 31-08-1168.
   4.  Aldeberade Mathile.
Geboren circa 1105.
Overleden circa 1190.
Gehuwd circa 1125 met Willem van IVRY BREVAL.
Geboren circa 1105.
Heer van Ivry Breval.
Overleden circa 1166.
   5.  Elisabeth.
Geboren circa 1106.
Voor haar huwelijk was zij konkubine van Kon. Hendrik I van Engeland.
Overleden circa 1160.
Gehuwd (1) circa 1125 met Gilbert de CLARE.
Geboren circa 1106.
Graaf van Pembroke.
Overleden circa 1148.
Zoon van Gilbert de CLARE en Adelheid van CLERMONT BEAUVAIS.
Gehuwd (2) circa 1130. Geen wettelijk huwelijk, maar buitenechtelijke verbintenis met Hendrik I (Beauclerk) van ENGELAND.
Geboren circa 1070 te Selby.
Koning van Engeland, hertog van Normandie.
Overleden op 01-12-1135 te Forment.
Begraven te Reading.
Zoon van Willem I (de Veroveraar) van NORMANDIE (zie 2666) en Mathilde van VLAANDEREN (zie 2667). {Hij was eerder gehuwd circa 1085. Geen wettelijk huwelijk, maar een buitenechtelijke verbintenis. Hendrik
I heeft meerdere buitenechtelijke verbintenissen gehad, maar het is niet
steeds duidelijk wie de moeder is van de vele bastaards. Echtgenote is nn van ENGELAND? Geboren circa 1065. Meerdere Konkubines van vaak onbekende herkomst, overleden circa 1140. Hij was eerder gehuwd op 11-11-1100 te Westminster Abbey met Mathilde van SCHOTLAND, geboren circa 1079 te Dunfermline, overleden op 01-05-1118 te Westminster Palace, begraven te Westminster Abbey, dochter van Malcolm III (Canmore) van SCHOTLAND (zie 2328) en Margaretha (de Heilige) van WESSEX (zie 2329). Hij was eerder gehuwd op 29-01-1121 met Adelheid van LEUVEN, geboren circa 1106, overleden op 23-04-1157, dochter van Godfried I van LEUVEN (met de baard) (zie 1154) en Ida van CHINY (zie 1155).}
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Willem III.
Geboren circa 1119.
Graaf van Surrey.
Overleden op 13-01-1148.
Gehuwd circa 1130 met Adela van MONTGOMERY.
Geboren circa 1120.
Overleden op 04-01-1174.
Dochter van Willem I Talvas van MONTGOMERY (zie 1392) en Adelheid (Helie) van BOURGONDIE (zie 1393). {Zij is later gehuwd circa 1149 met Patrick van EVREUX, geboren circa 1120. Graaf van Salisbury, overleden circa 1167.}
   7.  Ada (zie 583).
   8.  Gundrade.
Geboren circa 1125.
Overleden circa 1170.
Gehuwd (1) circa 1140 met Roger van BEAUMONT Le ROGER.
Geboren circa 1110.
Graaf van Warwick.
Overleden op 12-06-1153.
Zoon van Hendrik van BEAUMONT Le ROGER en Margaretha van CHATEAUDUN.
Gehuwd (2) circa 1155 met Willem van LANCASTER.
Geboren circa 1120.
Baron van Kendal.
Overleden circa 1170.
   9.  Reinauld.
Geboren circa 1125.
Heer van Bellecombre en Mortemer.
Overleden circa 1178.
Gehuwd circa 1150 met Adeline van WORMEGAY.
Geboren circa 1125.
Overleden circa 1179.

1168    Thimo II van WETTIN.
Geboren circa 1050.
Graaf van Brehna.
Overleden circa 1100.
Zoon van Thimo I van WETTIN (zie 2336) en nn van BREHNA? (zie 2337).
Gehuwd circa 1090 met
1169    Ida van NORTHEIM.
Geboren circa 1050.
Overleden circa 1091.
Dochter van Otto van NORTHEIM (zie 2338) en Richenza van ZWABEN (zie 2339).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dedo IV.
Geboren circa 1095.
Graaf van Wettin.
Overleden op 16-12-1124.
Gehuwd circa 1120 met Bertha van GROITZSCH.
Geboren circa 1100.
Overleden circa 1144.
Dochter van Wiprecht van GROITZSCH en Judith van BOHEMEN.
   2.  Konrad van SAKSEN WETTIN (zie 584).

1172    Otto van SAKSEN BALLENSTADT (der Reiche).
Geboren circa 1075.
Graaf van Ballenstadt, uit het huis der Ascaniers.
Overleden op 09-02-1123.
Zoon van Albrecht van SAKSEN BALLENSTADT (zie 2344) en Adelheid van WEIMAR (zie 2345).
Gehuwd circa 1095 met
1173    Eilica van SAKSEN BILLUNG.
Geboren circa 1080.
Overleden op 16-01-1142.
Dochter van Magnus van SAKSEN BILLUNG (zie 2318) en Sophie van HONGARIJE (zie 2319).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albrecht (der Bar) (zie 586).
   2.  Adelheid.
Geboren circa 1100.
Overleden circa 1170.
Gehuwd circa 1120 met Heinrich II van STADE.
Geboren circa 1102.
Markgraaf van de Noordmark.
Overleden op 04-12-1128.
Zoon van Lothar Udo III van STADE en Irmgard van PLOTZKAU.

1174    Herman van WINZENBURG.
Geboren circa 1070.
graaf van Winzenburg.
Overleden circa 1122.
Zoon van Meginhard van FORMBACH (zie 2348) en Mathilde van RHEINHAUSEN (zie 2349).
Gehuwd circa 1100 met
1175    Hadewig van WEIMAR ISTRIE.
Geboren circa 1085.
Overleden op 01-12-1162.
Dochter van Poppo van WEIMAR ISTRIE (zie 2350) en Richarda van SPONHEIM KARINTIE (zie 2351).
Gehuwd (1) circa 1100 met Adelbert 2 van BOGEN.
Geboren circa 1070.
Overleden op 13-01-1146.
Zie ES NF Band XVI Tafel 80B.
Gehuwd (2) circa 1100 met Herman van WINZENBURG (zie 1174). Zie ES NF Band XVI Tafel 37.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Berthold II.
Geboren circa 1110.
Graaf van Bogen.
Overleden op 21-03-1167.
Gehuwd circa 1156 met Liutgard van BURGHAUSEN.
Geboren circa 1120.
Overleden op 24-02-1195.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Sophie (zie 587).
   3.  Mechtild.
Geboren circa 1100.
Overleden op 22-05-1155.
Gehuwd op 07-12-1124 met Udo IV van STADE.
Geboren circa 1090.
Markgraaf van de Noordmark.
Overleden op 15-03-1130.
Zoon van Rudolf I van STADE en Richardis van SPONHEIM.
   4.  Herman II.
Geboren circa 1110.
Graaf van Winzenburg.
Overleden op 30-01-1152.
Gehuwd circa 1148 met Luitgard van STADE.
Geboren circa 1100.
Overleden op 30-01-1152.
Dochter van Rudolf I van STADE en Richardis van SPONHEIM. {Zij was eerder gehuwd circa 1125 met Friedrich van SOMMERSCHENBURG, geboren circa 1100, overleden circa 1162, zoon van Friedrich van SOMMERSCHENBURG (zie 1290) en Adelheid van LAUFEN (zie 1291). Zij was eerder gehuwd circa 1144 met Erik III van DENEMARKEN, geboren circa 1125. Koning van Denemarken, bijgenaamd Lam, overleden op 27-08-1147 te Odense, zoon van Hakon van JUTLAND en Ragnilde van DENEMARKEN.}

1176    Ludwig I van THURINGEN.
Geboren circa 1090.
Landgraaf, graaf van Thuringen.
Overleden op 12-01-1140.
Zoon van Ludwig (de Springer) van THURINGEN (zie 2352) en Adelheid van STADE (zie 2353).
Gehuwd circa 1122 met
1177    Hedwig van GUDENSBERG.
Geboren circa 1090.
Overleden circa 1148.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ludwig II (de IJzeren) (zie 588).
   2.  Caecilia.
Geboren circa 1130.
Overleden circa 1170.
Gehuwd circa 1160 met Ulrich van BOHEMEN.
Geboren circa 1120.
Hertog van Brunn.
Overleden op 11-11-1177.
Zoon van Sobieslaw I van BOHEMEN en Adelheid van HONGARIJE. {Hij is later gehuwd circa 1170 met Sofie van SAKSEN MEISSEN, geboren circa 1150, overleden circa 1180, dochter van Otto van SAKSEN WETTIN (zie 292) en Hedwig van SAKSEN BALLENSTADT (zie 293).}
   3.  Jutta.
Geboren circa 1135.
Overleden circa 1180.
Gehuwd circa 1153 met Wladislaw II van BOHEMEN.
Geboren circa 1110.
Hertog, later Koning van Bohemen.
Overleden op 18-01-1175.
Zoon van Wladislaw I van BOHEMEN en Richza van BERG SCHELKLINGEN. {Hij was eerder gehuwd circa 1140 met Gertrud van OOSTENRIJK, geboren circa 1120, overleden op 05-08-1151, dochter van Leopold III van OOSTENRIJK en Agnes (van Waiblingen) van FRANKENLAND (zie 2357).}
   4.  Mathilde.
Geboren circa 1138.
Overleden circa 1180.
Gehuwd circa 1150 met Dietrich van SAKSEN BALLENSTADT.
Geboren circa 1138.
Graaf van Werden.
Overleden op 05-09-1183.
Zoon van Albrecht van SAKSEN BALLENSTADT (der Bar) (zie 586) en Sophie van WINZENBURG (zie 587).

1178    Friedrich II (Monocolus, de eenogige) van HOHENSTAUFEN.
Geboren circa 1090.
Hertog van Zwaben.
Overleden op 06-04-1147 te Alzey.
Begraven te Hagenau.
Zoon van Friedrich I van HOHENSTAUFEN (zie 2356) en Agnes (van Waiblingen) van FRANKENLAND (zie 2357).
Gehuwd (1) circa 1121 met Judith der WELFEN.
Geboren circa 1100.
Overleden op 22-02-1131 te Lorch.
Begraven te Lorch.
Dochter van Heinrich (de Zwarte) der WELFEN (zie 1158) en Wulfhild van SAKSEN BILLUNG (zie 1159).
Gehuwd (2) circa 1133 met Agnes van SAARBRUCKEN (zie 1179).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Friedrich III (Barbarossa).
Geboren circa 1122 te Waiblingen.
Rooms Duits Keizer, bijgenaam Barbarossa.
Overleden op 10-06-1190 te Klein Azie.
Verdronken tijdens een kruistocht.
Begraven te Antiochie.
Gehuwd op 16-06-1156 te Wurzburg met Beatrix van BOURGONDIE.
Geboren circa 1144.
Overleden op 15-11-1184.
Begraven te Spiers.
Dochter van Reinauld III van BOURGONDIE en Agatha van LOTHARINGEN, zie ES NF Band I.1 Tafel 15.
   2.  Judith Bertha.
Geboren circa 1123.
Overleden op 25-03-1195.
Gehuwd op 25-03-1139 met Mattheus I van LOTHARINGEN.
Geboren circa 1120.
Hertog van Lotharingen.
Overleden op 13-05-1176.
Zoon van Simon van LOTHARINGEN (zie 594) en Adelheid van LEUVEN (zie 595).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Jutta Clementia (zie 589).
   4.  Konrad.
Geboren circa 1136.
hertog van Zwaben.
Overleden op 15-08-1196.
Gehuwd (1) circa 1159 met Irmgard van HENNEBERG.
Geboren circa 1135.
Overleden op 15-07-1197.
Dochter van Berthold van HENNEBERG en Bertha van PUTELENDORF.
Gehuwd (2) op 01-06-1188, gescheiden circa 1196 van Berengaria van CASTILIE.
Geboren circa 1180.
Overleden op 08-11-1244 te Las Huelgas.
Dochter van Alfons VIII (el Noble) van CASTILIE en Eleonore van ENGELAND. {Zij is later gehuwd op 01-12-1197 te Valladolid, gescheiden circa 1204 van Alfons IX van CASTILIE, geboren op 15-08-1171 te Zamora. Koning van Castilie, overleden op 24-09-1230 te Villanueva de Sarria op 59-jarige leeftijd, zoon van Ferdinand II van CASTILIE en Uraca van PORTUGAL.}
1179    Agnes van SAARBRUCKEN.
Geboren circa 1121.
Overleden circa 1147.
Dochter van Friedrich van SAARBRUCKEN (zie 1316) en Gisela van LOTHARINGEN (zie 1317).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 1178).
 
1186    Adelbert van MORSBERG.
Geboren circa 1080.
Graaf van Morsberg, Kyburg en Winterthur.
Overleden op 28-08-1125.
Zoon van Adelbert van MORSBERG (zie 2372) en nn van NELLENBURG (zie 2373).
Gehuwd circa 1105 met
1187    Mathilde van BAR MOUSSON.
Geboren circa 1085.
Overleden circa 1125.
Dochter van Dietrich III van BAR MOUSSON (zie 1328) en Irmtrud van BOURGONDIE (zie 1329).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mathilde Mechtilde (zie 593).

1188    Dirk II van LOTHARINGEN.
Geboren circa 1050.
Graaf van de Elzas, tit. hertog van Lotharingen.
Overleden op 23-01-1115.
Zoon van Gerard van LOTHARINGEN (zie 2376) en Hedwig van NAMEN (zie 2377).
Gehuwd (1) circa 1090 met Hedwig van FORMBACH (zie 1189).
Gehuwd (2) circa 1100 met Geertruide van VLAANDEREN (zie 1191).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Simon (zie 594).
   2.  nn.
Geboren circa 1090.
Overleden circa 1140.
Gehuwd circa 1120 met Lambert van MONTAIGU.
Geboren circa 1080.
Graaf van Montaigu, Clermont en Rochefort.
Overleden circa 1147.
   3.  Geertruid Petronella (zie 1161).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Dirk (van de Elzas) (zie 684).
1189    Hedwig van FORMBACH.
Geboren circa 1070.
Overleden circa 1100.
Dochter van Friedrich van FORMBACH (zie 2378) en Gertrud van HALDENSLEBEN (zie 2379).
Gehuwd (1) circa 1075 met Gerhard van SUPPLINBURG.
Geboren circa 1050.
Graaf in de Harzgau.
Overleden op 09-06-1075.
Zoon van Bernhard van WALBECK en Ida van QUERFURT.
Gehuwd (2) circa 1090 met Dirk II van LOTHARINGEN (zie 1188).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Lotharius.
Geboren circa 1075.
Hertog van Supplinburg, hertog van Saksen, Rooms Duits Koning en Keizer.
Overleden op 04-12-1137.
Gehuwd circa 1100 met Richenza van NORTHEIM.
Geboren circa 1095.
Overleden op 10-06-1141.
Dochter van Heinrich van NORTHEIM (zie 2326) en Gertrud van BRUNSWIJK BILLUNG (zie 2327).
   2.  Ida.
Geboren circa 1075.
Overleden circa 1120.
Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen (zie onder 1188).
 
1190    Hendrik III van LEUVEN.
Geboren circa 1055.
Graaf van Leuven en Brabant.
Overleden op 05-02-1095.
Zoon van Hendrik II van LEUVEN (zie 2308) en Adela van de BETUWE (zie 2309).
Gehuwd circa 1080 met
1191    Geertruide van VLAANDEREN.
Geboren circa 1070.
Gravin van Vlaanderen.
Overleden circa 1126.
Dochter van Robert I van VLAANDEREN (de Fries) (zie 2382) en Geertruid van SAKSEN BILLUNG (zie 2383).
Gehuwd (1) circa 1080 met Hendrik III van LEUVEN (zie 1190).
Gehuwd (2) circa 1100 met Dirk II van LOTHARINGEN (zie 1188).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Adelheid (zie 595).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind (zie onder 1188).
 
1196    Adolf van SAFFENBERG.
Geboren circa 1090.
Heer van Saffenberg en Novenich.
Overleden circa 1152.
Zoon van Adelbert van SAFFENBERG (zie 1314) en Mathilde van SAFFENBERG? (zie 1315).
Gehuwd circa 1120 met
1197    Margaretha van SCHWARZENBERG.
Geboren circa 1100.
Overleden circa 1135.
Dochter van Engelbert van SCHWARZENBERG (zie 2394) en nn van MULLENARK? (zie 2395).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermann (zie 598).
   2.  Adolf.
Geboren circa 1130.
Overleden circa 1188.
Gehuwd circa 1160 met Kunegonde van REIFFERSCHEIDT.
Geboren circa 1130.
Overleden circa 1176.

1288    Gerard van HEINSBERG.
Geboren circa 1060.
Graaf van Wassenberg.
Overleden op 01-04-1128.
Zoon van Dirk van WASSENBERG (zie 2576) en Hedwig van MONTAIGU (zie 2577).
Gehuwd circa 1080 met
1289    Oda van WALBECK.
Geboren circa 1065.
Overleden circa 1107.
Dochter van Siegfried van WALBECK (zie 2578) en nn van WALBECK? (zie 2579). Zie ES NF Band XVIII Tafel 24A.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerard.
Geboren circa 1080.
Graaf van Heinsberg.
Overleden circa 1128.
Gehuwd circa 1108 met Irmgard van PLOTZKAU.
Geboren circa 1070.
Overleden op 26-11-1154.
Dochter van Dietrich van PLOTZKAU en Mathilde van WALBECK. {Zij was eerder gehuwd circa 1095 met Lothar Udo III van STADE, geboren circa 1065. Graaf van Stade, Markgraaf van de Nordmark, overleden op 02-06-1106, zoon van Lothar Udo III van STADE (zie 4706) en Oda van WERL (zie 4707).}
   2.  Gosewin II (zie 644).

1290    Friedrich van SOMMERSCHENBURG.
Geboren circa 1060.
Graaf van Sommerschenburg, Pfalzgraaf van Saksen.
Overleden circa 1120.
Zoon van Adelbert van WALBECK (zie 2580) en Oda van GOSECK (zie 2581).
Gehuwd circa 1090 met
1291    Adelheid van LAUFEN.
Geboren circa 1050.
Overleden circa 1110.
Dochter van Heinrich van LAUFEN (zie 2582) en Ida van WERL (zie 2583).
Gehuwd (1) circa 1077 met Adolf II van BERG.
Geboren circa 1050.
Graaf van Berg.
Overleden circa 1090.
Zoon van Adolf van DEUTZ en BERG en nn van BERG? Zie ES NF Band XVIII Tafel 2.
Gehuwd (2) circa 1090 met Friedrich van SOMMERSCHENBURG (zie 1290).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Adolf III.
Geboren circa 1080.
Graaf van Berg.
Overleden op 12-10-1152.
Gehuwd circa 1100 met Adelheid van KLEEF.
Geboren circa 1080.
Overleden circa 1150.
Dochter van Dirk III\I van KLEEF (zie 1152) en nn van KLEEF? (zie 1153).
   2.  Gisela.
Geboren circa 1085.
Overleden op 20-03-1142.
Gehuwd circa 1116 met Sizzo van SCHWARZBURG.
Geboren circa 1093.
Graaf van Schwarzburg.
Overleden op 19-06-1160.
Zoon van Gunther 1 van SCHWARZBURG en Mechteld van WLADIMIR TUROV.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Aleidis (zie 645).
   4.  Friedrich.
Geboren circa 1100.
Overleden circa 1162.
Gehuwd circa 1125 met Luitgard van STADE.
Geboren circa 1100.
Overleden op 30-01-1152.
Dochter van Rudolf I van STADE en Richardis van SPONHEIM. {Zij is later gehuwd circa 1144 met Erik III van DENEMARKEN, geboren circa 1125. Koning van Denemarken, bijgenaamd Lam, overleden op 27-08-1147 te Odense, zoon van Hakon van JUTLAND en Ragnilde van DENEMARKEN. Zij is later gehuwd circa 1148 met Herman II van WINZENBURG, geboren circa 1110. Graaf van Winzenburg, overleden op 30-01-1152, zoon van Herman van WINZENBURG (zie 1174) en Hadewig van WEIMAR ISTRIE (zie 1175).}

1312    Walram III (I) Paganus van LIMBURG.
Geboren circa 1085.
Hertog van Nederlotharingen, graaf van Limburg en Ardennergau.
Overleden op 16-07-1139.
Zoon van Hendrik van LIMBURG (zie 2624) en Adelheid van BOTENSTEIN (zie 2625).
Gehuwd circa 1110 met
1313    Judith van GELRE.
Geboren circa 1090.
Overleden op 24-06-1151.
Dochter van Gerard I (de Rossige, de Lange) van GELRE (zie 1344) en Clementia van AQUITANIE (zie 1339).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adelheid.
Geboren circa 1110.
Overleden circa 1150.
Gehuwd circa 1130 met Egbert van TECKLENBURG.
Geboren circa 1100.
Graaf van Tecklenburg.
Overleden op 01-12-1150.
zie ES NF Band VIII Tafel 101.
   2.  Hendrik II (zie 656).
   3.  Beatrix.
Geboren circa 1115.
Overleden circa 1160.
Gehuwd circa 1135 met Ruprecht van LAURENBURG.
Geboren circa 1110.
Graaf van Laurenberg, stamvader van het Vorstenhuis Nassau.
Overleden circa 1154.

1314    Adelbert van SAFFENBERG.
Geboren circa 1070.
Graaf van Novenich.
Overleden op 16-12-1109.
Zoon van Herman van SAFFENBERG (zie 2628) en Gepa van WERL? (zie 2629).
Gehuwd circa 1090 met
1315    Mathilde van SAFFENBERG?
Geboren circa 1070.
van onbekende herkomst.
Overleden op 04-11-1110.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adolf (zie 1196).
   2.  Mathilde (zie 657).

1316    Friedrich van SAARBRUCKEN.
Geboren circa 1100.
Graaf van Saarbrucken.
Overleden circa 1135.
Zoon van Sigebert van de SAARGAU (zie 2632) en nn van de SAARGAU? (zie 2633).
Gehuwd circa 1120 met
1317    Gisela van LOTHARINGEN.
Geboren circa 1110.
Overleden circa 1160.
Dochter van Simon van LOTHARINGEN (zie 594) en Adelheid van LEUVEN (zie 595).
Uit dit huwelijk:
   1.  Simon I (zie 658).
   2.  Agnes (zie 1179).

1318 =    592 Meinhard van SPONHEIM.
1319 =    593 Mathilde Mechtilde van MORSBERG.
 
1328    Dietrich III van BAR MOUSSON.
Geboren circa 1045.
Graaf van Bar en Mompelgard.
Overleden op 02-01-1105.
Zoon van Louis van MOUSSON (zie 2656) en Sophia van LOTHARINGEN (zie 2657).
Gehuwd circa 1076 met
1329    Irmtrud van BOURGONDIE.
Geboren circa 1060.
erfdochter van Mompelgard (Montbeliard).
Overleden op 08-03-1105.
Dochter van Willem I (Le Grand) van BOURGONDIE (zie 2658) en Etiennette van LONGWY? (zie 2659).
Uit dit huwelijk:
   1.  Friedrich I.
Geboren circa 1085.
Graaf van Mompelgard en Pfirt.
Overleden op 07-08-1160.
Gehuwd (1) circa 1111 met Petrissa van ZAHRINGEN.
Geboren circa 1085.
Overleden circa 1130.
Dochter van Berchtold II van ZAHRINGEN en Agnes van RHEINFELDEN.
Gehuwd (2) circa 1130 met Stephanie van VAUDEMONT.
Geboren circa 1090.
Overleden circa 1160.
Dochter van Gerard IV(I) van LOTHARINGEN (zie 1330) en Hedwig van EGISHEIM (zie 1331).
   2.  Dietrich I.
Geboren circa 1085.
Graaf van Mompelgard Montbeliard.
Overleden op 17-01-1154.
Gehuwd circa 1110 met nn van MOMPELGARD?
Geboren circa 1085.
onbekende herkomst.
Overleden circa 1154.
   3.  Mathilde (zie 1187).
   4.  Reinauld (zie 664).
   5.  Agnes.
Geboren circa 1095.
Overleden circa 1147.
Gehuwd circa 1120 met Hermann II van SALM.
Geboren circa 1075.
Graaf van Salm.
Overleden op 20-11-1138.
Zoon van Hermann van LUXEMBURG (zie 2324) en Sophie van FORMBACH (zie 2325).

1330    Gerard IV(I) van LOTHARINGEN.
Geboren circa 1050.
Graaf van Veaudemont.
Overleden circa 1120.
Zoon van Gerard van LOTHARINGEN (zie 2376) en Hedwig van NAMEN (zie 2377).
Gehuwd circa 1070 met
1331    Hedwig van EGISHEIM.
Geboren circa 1050.
Overleden circa 1120.
Dochter van Heinrich van EGISHEIM (zie 2662) en nn van MOHA? (zie 2663), zie ES NF Band I.2 Tafel 223.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gisela van VAUDEMONT (zie 665).
   2.  Stephanie van VAUDEMONT.
Geboren circa 1090.
Overleden circa 1160.
Gehuwd circa 1130 met Friedrich I van BAR MOUSSON.
Geboren circa 1085.
Graaf van Mompelgard en Pfirt.
Overleden op 07-08-1160.
Zoon van Dietrich III van BAR MOUSSON (zie 1328) en Irmtrud van BOURGONDIE (zie 1329). {Hij was eerder gehuwd circa 1111 met Petrissa van ZAHRINGEN, geboren circa 1085, overleden circa 1130, dochter van Berchtold II van ZAHRINGEN en Agnes van RHEINFELDEN.}
   3.  Hugo I van VAUDEMONT.
Geboren circa 1100.
Graaf van Vaudenmont.
Overleden circa 1167.
Gehuwd circa 1130 met Angeline van BOURGONDIE.
Geboren circa 1115.
Overleden circa 1163.
Dochter van Hugo II (le Pacifique) van BOURGONDIE en Mathilde van TURENNE MAYENNE.

1332    Stefanus II Henri (le Sage) van BLOIS.
Geboren circa 1045.
Graaf van Blois, Meaux en Brie.
Overleden op 27-05-1102 te Ramla (Ramleh).
Zoon van Theobald III van BLOIS (zie 2664) en Garsende van MAINE (zie 2665).
Gehuwd circa 1081 te Chartres met
1333    Adela van ENGELAND.
Geboren circa 1062.
Overleden op 08-03-1138 te Marcigny sur Loire.
Begraven te Caen.
Dochter van Willem I (de Veroveraar) van NORMANDIE (zie 2666) en Mathilde van VLAANDEREN (zie 2667).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem.
Geboren circa 1087.
Heer van Sully.
Overleden circa 1150.
Gehuwd circa 1102 met Agnes van SULLY.
Geboren circa 1087.
Overleden circa 1150.
   2.  Adela Lithuaise van BLOIS CHAMPAGNE.
Geboren circa 1090.
Overleden circa 1120.
Gehuwd circa 1090 met Milo van MONTLHERY.
Geboren circa 1070.
Heer van Monthlery.
Overleden circa 1120.
Zoon van Milo van MONTHLERY en Lithuise van SOISSONS.
   3.  Theobald IV (le Grand) (zie 666).
   4.  Mathilde.
Geboren circa 1095.
Overleden circa 1120.
Gehuwd circa 1115 met Richard van AVRANCHES.
Geboren circa 1095.
Graaf van Chester.
Overleden op 25-11-1120.
Zoon van Hugo van AVRANCHES en Ermtrude van CLERMONT BEAUVAIS.
   5.  Stefan Etienne (zie 686).

1334    Engelbert van SPONHEIM KARINTIE.
Geboren circa 1075.
Markgraaf van Istrie.
Overleden op 13-04-1141.
Zoon van Engelbert van SPONHEIM KARINTIE (zie 2668) en Hedwig van EPPENSTEIN (zie 2669).
Gehuwd circa 1100 met
1335    Uta van PASSAU.
Geboren circa 1080.
Overleden circa 1140.
Dochter van Ulrich van PASSAU (zie 2670) en Adelaida van FRANTZENHAUSEN (zie 2671).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mathilde van KARINTIE (zie 667).
   2.  Ulrich van KARINTIE.
Geboren circa 1110.
Overleden op 06-10-1173.
Gehuwd circa 1140 met Judith van BADEN.
Geboren circa 1110.
Overleden op 18-09-1152.
Dochter van Hermann van BADEN en Judith van DILLINGEN?
   3.  Engelbert.
Geboren circa 1110.
Markgraaf van Istrie.
Overleden op 06-10-1173.
Gehuwd circa 1140 met Mathilde van SULZBACH.
Geboren circa 1120.
Overleden op 03-11-1165.
Dochter van Berengarius II van SULZBACH (zie 1156) en Adelheid van DIESSEN (zie 1157).
   4.  Rapoto.
Geboren circa 1120.
Graaf van Ortenburg en Krainburg.
Overleden circa 1185.
Gehuwd circa 1163 met Elisabeth van SULZBACH.
Geboren circa 1135.
Overleden op 23-01-1206.
Dochter van Gebhard III van SULZBACH (zie 578) en Mathilde der WELFEN (zie 579).
   5.  Ida van KARINTIE.
Geboren circa 1120.
Overleden circa 1178.
Gehuwd circa 1140 met Willem IV van NEVERS AUXERRE.
Geboren circa 1120.
Graaf van Auxerre en Nevers.
Overleden op 21-11-1161.
Zoon van Willem III van NEVERS AUXERRE en Adelheid van NEVERS?

1336    Albert III van NAMEN.
Geboren circa 1035.
Graaf van Namen.
Overleden op 22-06-1102.
Begraven te Namen.
Zoon van Albert II van NAMEN (zie 2672) en Regelindis van LOTHARINGEN (zie 2673).
Gehuwd circa 1067 met
1337    Ida van SAKSEN BILLUNG.
Geboren circa 1030.
Overleden op 31-07-1102.
Begraven te Namen.
Dochter van Bernhard II van SAKSEN BILLUNG (zie 2674) en Elica van SCHWEINFURT (zie 2675).
Uit dit huwelijk:
   1.  Godfried (zie 668).
   2.  Adelheid (zie 2311).
   3.  Hendrik.
Geboren circa 1070.
Graaf van La Roche.
Overleden op 05-06-1138.
Gehuwd circa 1110 met Mathilde van LIMBURG.
Geboren circa 1095.
Overleden circa 1140.
Dochter van Hendrik van LIMBURG (zie 2624) en Adelheid van BOTENSTEIN (zie 2625).
   4.  Albert.
Geboren circa 1070.
Overleden circa 1122.
Gehuwd circa 1120 met Mamilia van ROUCY.
Geboren circa 1085.
Overleden circa 1130.
Dochter van Ebles II van RAMERU en Sibylle van APULIE SICILIE. {Zij was eerder gehuwd circa 1106 met Hugo van BRETEUIL, geboren circa 1085. Heer van Puiset en Breteuil, graaf van Jaffa, overleden circa 1120, zoon van Hugo van BRETEUIL en Adelheid van MONTHLERY.}

1338    Konrad I van LUXEMBURG.
Geboren circa 1040.
Graaf van Luxemburg.
Overleden op 08-08-1086.
Zoon van Giselbert van LUXEMBURG (zie 2676) en nn van SALM? (zie 2677).
Gehuwd circa 1075 met
1339    Clementia van AQUITANIE.
Geboren circa 1055.
Erfgename van Longwy.
Overleden op 04-01-1142.
Dochter van Peter Willem V (VII) (L'Agret, le Hardi) van AQUITANIE (zie 2678) en Ermesinde van LONGWY (zie 2679).
Gehuwd (1) circa 1075 met Konrad I van LUXEMBURG (zie 1338).
Gehuwd (2) circa 1086 met Gerard I (de Rossige, de Lange) van GELRE (zie 1344). Zie ES NF Band XVIII Tafel 26.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Judith Mathilde.
Geboren circa 1070.
Overleden circa 1110.
Gehuwd circa 1080 met Gottfried van METZ.
Geboren circa 1060.
Graaf in de Bliesgau.
Overleden circa 1098.
Zoon van Volmar III van METZ (zie 5432) en Swanhilde? van METZ? (zie 5433).
   2.  Hendrik.
Geboren circa 1075.
Graaf van Luxemburg.
Overleden circa 1095.
   3.  Willem.
Geboren circa 1078.
Graaf van Luxemburg.
Overleden op 24-04-1131.
Gehuwd circa 1105 met Mathilde van NORTHEIM.
Geboren circa 1090.
Overleden circa 1117.
Dochter van Kuno van NORTHEIM BEICHLINGEN en Kunegonde van WEIMAR.
   4.  Ermesinde (zie 669).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Yolande.
Geboren circa 1090.
Overleden circa 1125.
Begraven te Bergen (Mons).
Gehuwd circa 1107 met Boudewijn III van HENEGOUWEN.
Geboren circa 1087.
Graaf van Henegouwen.
Overleden circa 1120.
Zoon van Boudewijn II (van Jerusalem) van HENEGOUWEN en Ida van LEUVEN.
   6.  Judith (zie 1313).
   7.  Gerard (zie 672).

1344    Gerard I (de Rossige, de Lange) van GELRE.
Geboren circa 1055.
Graaf van Gelre.
Overleden op 24-10-1137.
Zoon van Hendrik van WASSENBERG (zie 2688) en nn van WASSENBERG? (zie 2689).
Gehuwd circa 1086 met
1345 =    1339 Clementia van AQUITANIE.
 
1346    Otto van ZUTPHEN.
Geboren circa 1070.
Heer van Zutphen.
Overleden circa 1113.
Gehuwd circa 1090 met
1347    Judith van ZUTPHEN?
Geboren circa 1070.
van onbekende herkomst.
Overleden circa 1120.
Zie ES NF Band XVIII Tafel 24B.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ermgard (zie 673).
   2.  Hendrik.
Geboren circa 1100.
Heer van Zutphen.
Overleden circa 1138.
Gehuwd circa 1120 met nn van NORTHEIM?
Geboren circa 1100.
van onbekende herkomst.
Overleden circa 1140.

1352    Otto II van WITTELSBACH.
Geboren circa 1057.
Graaf van Scheyern en Dachau.
Overleden circa 1106.
Zoon van Otto van SCHEYERN (zie 2704) en Hadegunda van WITTELSBACH (zie 2705).
Gehuwd circa 1080 met
1353    Richardis van WEIMAR ISTRIE.
Geboren circa 1065.
Overleden circa 1100.
Dochter van Ulrich van WEIMAR (zie 2706) en Sophie van HONGARIJE (zie 2319).
Uit dit huwelijk:
   1.  Otto (IV) (zie 676).

1354    Friedrich II van LENGENFELD.
Geboren circa 1070.
Graaf van Lengenfeld.
Overleden circa 1121.
Begraven te Ensdorf.
Gehuwd circa 1101 met
1355    Heilica van HOHENSTAUFEN.
Geboren circa 1088.
Overleden circa 1110.
Begraven te Ensdorf.
Dochter van Friedrich I van HOHENSTAUFEN (zie 2356) en Agnes (van Waiblingen) van FRANKENLAND (zie 2357).
Uit dit huwelijk:
   1.  Heilica (zie 677).

1356    Arnulf I van LOOZ.
Geboren circa 1060.
Graaf van Looz, burggraaf van Mainz, graaf van Rieneck.
Overleden op 09-04-1138.
Zoon van Emmo II van LOOZ (zie 2712) en Swanhilde van LOOZ? (zie 2713).
Gehuwd circa 1100 met
1357    Adelheid van MAINZ.
Geboren circa 1080.
Overleden circa 1140.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ludwig I (zie 678).
   2.  Sophie van LOOZ RIENECK.
Geboren circa 1120.
Overleden circa 1180.
Ondertrouwd circa 1140 met Walter II van BERTHOUT.
Geboren circa 1110.
Heer van Mechelen.
Overleden circa 1180.
Zoon van Arnold van BERTHOUT en Guda van GUINES? zie ES NF Band VIII Tafel 26.

1358    Volmar V van METZ.
Geboren circa 1090.
Graaf van Metz.
Overleden circa 1142.
Zoon van Volmar IV van METZ (zie 2716) en nn van METZ? (zie 2717).
Gehuwd circa 1120 met
1359    Mathilde van DAGSBURG.
Geboren circa 1098.
Overleden circa 1135.
Dochter van Adalbert van EGISHEIM (zie 2718) en Ermesinde van LUXEMBURG (zie 669).
Uit dit huwelijk:
   1.  Agnes (zie 679).
   2.  Hugo.
Geboren circa 1120.
Graaf van Metz, Dagsburg en Moha.
Overleden circa 1178.
   3.  Clementia.
Geboren circa 1120.
Overleden circa 1179.
Gehuwd circa 1145 met Volmar van METZ BLIESKASTEL.
Geboren circa 1110.
Graaf van Bliescastel.
Overleden circa 1174.
Zoon van Godfried van METZ en nn van LUNEVILLE?

1360 =    1154 Godfried I van LEUVEN (met de baard).
1361 =    1155 Ida van CHINY.
 
1362 =    1156 Berengarius II van SULZBACH.
1363 =    1157 Adelheid van DIESSEN.
 
1368 =    1188 Dirk II van LOTHARINGEN.
1369 =    1191 Geertruide van VLAANDEREN.
 
1370    Fulco V van ANJOU.
Geboren circa 1092.
Graaf van Anjou, Kon. v. Jerusalem.
Overleden op 10-11-1143.
Zoon van Fulco IV (le Rechin, de Strijdvaardige) van ANJOU (zie 2740) en Bertrade van MONTFORT L'AMAURY (zie 2741).
Gehuwd (1) circa 1108 met Eremburga van MAINE (zie 1371).
Gehuwd (2) op 02-06-1129 met Melisende van RETHEL.
Geboren circa 1100.
Overleden op 11-09-1161.
Dochter van Boudewijn van RETHEL en Marcia van MELITENE ARMENIE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Mathilde.
Geboren circa 1108.
Overleden circa 1154.
Gehuwd circa 1119 met Willem van ENGELAND.
Geboren op 05-08-1103.
hertog van Normandie.
Overleden op 25-11-1120 op 17-jarige leeftijd.
Zoon van Hendrik I (Beauclerk) van ENGELAND en Mathilde van SCHOTLAND.
   2.  Elias.
Geboren circa 1110.
Graaf van Maine.
Overleden op 15-01-1151.
Gehuwd circa 1125 met Philippa van CHATEAUDUN.
Geboren circa 1105.
Overleden circa 1150.
Dochter van Rotrou van CHATEAUDUN en Mathilde van ENGELAND.
   3.  Godfried V.
Geboren op 24-08-1113.
Graaf van Anjou, bijgenaamd Plantagenet.
Overleden op 07-09-1151 te Chateau du Loir op 38-jarige leeftijd.
Begraven te Le Mans.
Gehuwd (1) op 14-jarige leeftijd op 17-06-1128 te Le Mans met Mathilde van ENGELAND, 26 jaar oud.
Geboren op 07-02-1102 te Winchester.
Overleden op 10-09-1167 te Notre Dame des Pres op 65-jarige leeftijd.
Begraven te Rouen.
Dochter van Hendrik I (Beauclerk) van ENGELAND en Mathilde van SCHOTLAND. {Zij was eerder gehuwd op 11-jarige leeftijd op 06-01-1114 met Hendrik V van FRANKENLAND, 32 jaar oud, geboren op 08-01-1081. Rooms Duits Keizer, overleden op 23-05-1125 op 44-jarige leeftijd, zoon van Konrad Hendrik IV van FRANKENLAND (zie 4714) en Bertha van SAVOYE (zie 4715).}
Gehuwd (2) circa 1130 (Geen wettelijk huwelijk, maar een buitenechtelijke verbintenis) met nn van ANJOU?
Geboren circa 1115.
Konkubine van onbekende herkomst.
Overleden circa 1150.
   4.  Sibylle (zie 685).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Boudewijn III.
Geboren circa 1131.
Koning van Jerusalem.
Overleden op 10-02-1162 te Beiroet.
vergiftigd.
Gehuwd circa 1158 met Theodora van BYZANTIUM.
Geboren circa 1144.
Overleden circa 1180.
Dochter van Johannes Isaak van BYZANTIUM en nn van BYZANTIUM? {Zij is later gehuwd circa 1167 met Andronikus van BYZANTIUM, geboren circa 1110. Keizer van Byzantium, overleden op 12-09-1185, door gepeupel levend gevild, zoon van Isaak Kommenos van BYZANTIUM en nn KOMMENOS?}
   6.  Amalrik I.
Geboren circa 1136.
Koning van Jerusalem.
Overleden op 11-07-1174.
Gehuwd (1) circa 1158, gescheiden circa 1162 van Agnes van COURTENAY.
Geboren circa 1136.
Overleden op 01-02-1185.
Dochter van Joscelin van COURTENAY en Beatrice van EDESSA? {Zij was eerder gehuwd circa 1157, gescheiden circa 1158 van Hugo van IBELIN, geboren circa 1130. Heer van Rama, overleden circa 1169, zoon van Balian (Barisanus) van IBELIN en Helvise van RAMA.}
Gehuwd (2) op 29-08-1167 met Maria Kommena van BYZANTIUM.
Geboren circa 1154.
Overleden circa 1217.
Dochter van Johannes Isaak van BYZANTIUM en nn van BYZANTIUM? {Zij is later gehuwd circa 1177 met Balian van IBELIN, geboren circa 1130. Heer van Nabloes, overleden circa 1193, zoon van Balian (Barisanus) van IBELIN en Helvise van RAMA.}
1371    Eremburga van MAINE.
Geboren circa 1090.
Overleden circa 1126.
Dochter van Helias (de la Fleche) van MAINE (zie 2742) en Mathilde van LOIRE (zie 2743).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 1370).
 
1372 =    1332 Stefanus II Henri (le Sage) van BLOIS.
1373 =    1333 Adela van ENGELAND.
 
1374    Eustatius III van BOULOGNE.
Geboren circa 1058.
Graaf van Boulogne.
Overleden circa 1125.
Zoon van Eustatius II (Gernobadatus) van BOULOGNE (zie 2748) en Ida van LOTHARINGEN (zie 2749).
Gehuwd circa 1080 met
1375    Maria van SCHOTLAND.
Geboren circa 1068.
Overleden op 31-05-1116.
Dochter van Malcolm III (Canmore) van SCHOTLAND (zie 2328) en Margaretha (de Heilige) van WESSEX (zie 2329).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mathilde (zie 687).

1376    Gilbert de MELLO.
Geboren circa 1020.
Heer van Mello.
Overleden op 25-02-1084.
Gehuwd circa 1040 met
1377    nn de MELLO?
Geboren circa 1020.
onbekende herkomst.
Overleden circa 1080.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dreux Drogo.
Geboren circa 1040.
heer van Mello.
Overleden circa 1117.
Gehuwd circa 1060 met nn de MELLO.
Geboren circa 1040.
Overleden circa 1120.
   2.  Alberic (zie 688).

1378    Hugo van RAMERU.
Geboren circa 1030.
Graaf van Dammartin, heer de Bulles.
Overleden circa 1100.
Zoon van Manasse van RAMERU (zie 2756) en Constance van DAMMARTIN (zie 2757).
Gehuwd circa 1060 met
1379    Roharde de BULLES.
Geboren circa 1030.
Overleden circa 1081.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adele de BULLES DAMMARTIN (zie 689).

1386    Hilduin IV (V) van RAMERU.
Geboren circa 1010.
Graaf van Roucy, Heer van Ponthieu Montdidier, Rameru, Arcis en Breteuil.
Overleden circa 1063.
Zoon van Hilduin III (IV) van RAMERU (zie 2772) en Lesselina de TORQUEVILLE (zie 2773).
Gehuwd circa 1031 met
1387    Adelheid van ROUCY.
Geboren circa 1010.
Overleden circa 1068.
Dochter van Ebalus van ROUCY (zie 2774) en Beatrix van HENEGOUWEN (zie 2775).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ebles II.
Geboren circa 1031.
Overleden circa 1104.
Gehuwd circa 1082 met Sibylle van APULIE SICILIE.
Geboren circa 1060.
Overleden circa 1100.
Dochter van Robert I Guiscard van APULIE SICILIE en Sigigaita van SALERNO.
   2.  Andreas.
Geboren circa 1033.
Heer van Rameru.
Overleden circa 1118.
Gehuwd circa 1060 met Adelheid van RAMERU?
Geboren circa 1035.
onbekende herkomst.
Overleden circa 1082.
   3.  Adele (zie 4621).
   4.  Felicitas van RAMERU ROUCY.
Geboren circa 1037.
Overleden op 24-04-1086.
Gehuwd circa 1076 met Sancho I (IV) van ARAGON.
Geboren circa 1042.
Koning van Aragon.
Overleden op 04-06-1094.
Zoon van Ramiro I van NAVARRA en Gilberga Hersenda van COMMINGES. {Hij was eerder gehuwd circa 1065 met Isabel van URGEL, geboren circa 1055, overleden op 20-12-1071, dochter van Ermengol van URGEL (el Barbasto) en Clemence de BIGORRE.}
   5.  Margaretha (zie 693).
   6.  Irmtrud.
Geboren circa 1043.
Overleden circa 1100.
Gehuwd circa 1060 met Theobald van RICHNEL.
Geboren circa 1040.
Overleden circa 1100.
   7.  Ada.
Geboren circa 1045.
Overleden circa 1121.
Gehuwd (1) circa 1060 met Godfried van GUISE.
Geboren circa 1040.
Heer van Guise.
Overleden circa 1070.
Gehuwd (2) circa 1070 met Walter van ATH.
Geboren circa 1040.
Overleden circa 1090.
   8.  Adelheid.
Geboren circa 1047.
Overleden circa 1110.
Gehuwd circa 1065 met Fulco Kuno van SARRAZ.
Geboren circa 1040.
Heer van La Sarraz.
Overleden circa 1114.
   9.  Beatrix.
Geboren circa 1050.
Overleden circa 1129.
Gehuwd circa 1070 met Godfried van CHATEAUDUN.
Geboren circa 1040.
Graaf van Perche, Graaf van Mortagne, heer van Nogent le Rotrou.
Overleden circa 1110.
Zoon van Rotrou van CHATEAUDUN en Adeline van BELLEME.

1392    Willem I Talvas van MONTGOMERY.
Geboren circa 1090.
Graaf van Alencon.
Overleden op 29-06-1171.
Zoon van Robert van MONTGOMERY (zie 2784) en Agnes van MONTREUIL PONTHIEU (zie 2785).
Gehuwd circa 1115 met
1393    Adelheid (Helie) van BOURGONDIE.
Geboren circa 1080.
Overleden op 28-02-1141.
Dochter van Odo I Borrel van BOURGONDIE (zie 2786) en Sibylle van BOURGONDIE (zie 2787).
Gehuwd (1) op 01-06-1095 met Bertrand van TOULOUSE.
Geboren circa 1070.
Graaf van Toulouse.
Overleden op 21-04-1112.
Zoon van Raymond IV van TOULOUSE en nn van PROVENCE.
Gehuwd (2) circa 1115 met Willem I Talvas van MONTGOMERY (zie 1392).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Pontius.
Geboren circa 1098.
Graaf van Tripolis.
Overleden circa 1137 te Palestina.
Gehuwd circa 1115 met Caecilia van FRANKRIJK.
Geboren circa 1095.
Overleden circa 1145.
Dochter van Philips I van FRANKRIJK (zie 1400) en Bertrade van MONTFORT L'AMAURY (zie 2741). {Zij was eerder gehuwd circa 1106 met Tancred van BON MARCHAIS, geboren circa 1070. Vorst van Tiberias, overleden op 05-12-1112, zoon van Odo van BON MARCHAIS en Emma van HAUTEVILLE.}
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Guido (zie 696).
   3.  Adela.
Geboren circa 1120.
Overleden op 04-01-1174.
Gehuwd (1) circa 1130 met Willem III van VARENNES.
Geboren circa 1119.
Graaf van Surrey.
Overleden op 13-01-1148.
Zoon van Willem II van VARENNES (zie 1166) en Elisabeth Isabella van VERMANDOIS (zie 1167).
Gehuwd (2) circa 1149 met Patrick van EVREUX.
Geboren circa 1120.
Graaf van Salisbury.
Overleden circa 1167.
   4.  Clementia.
Geboren circa 1120.
Overleden circa 1170.
Gehuwd circa 1140 met Joell II van MAYENNE.
Geboren circa 1120.
Heer van Mayenne.
Overleden op 23-11-1161.
   5.  Johan I.
Geboren circa 1129.
Graaf van Alencon en Ponthieu.
Overleden op 24-02-1191.
Gehuwd circa 1150 met Beatrix van MAINE.
Geboren circa 1130.
Overleden circa 1190.
Dochter van Elias van ANJOU en Philippa van CHATEAUDUN.

1396    Hugo (de Candavene) van SAINT POL.
Geboren circa 1100.
Graaf van St. Pol en Hesdin.
Overleden circa 1145.
Zoon van Hugo van SAINT POL (zie 2792) en Helisende van MONTREUIL PONTHIEU (zie 2793).
Gehuwd (1) circa 1120 met nn van CANDAVENE? (zie 1397).
Gehuwd (2) circa 1128 met Margarete van CLERMONT BEAUVAIS.
Geboren circa 1103.
Overleden circa 1160.
Dochter van Reinauld van CLERMONT BEAUVAIS (zie 346) en Adelheid van VERMANDOIS (zie 2335). {Zij was eerder gehuwd circa 1115 met Karel (de Goede) van DENEMARKEN, geboren circa 1084. Graaf van Vlaanderen. Na zijn dood (1127) komt Vlaanderen in het bezit
van Willem Clito van Normandie, een kleinzoon van Mathilde van
Vlaanderen, gehuwd met Willem van Normandie (hertog van N., koning van
Engeland, bijgenaamd de Veroveraar). Hij sneuvelt in Aalst 27.07.1128.
Omdat hij geen kinderen nalaat, vervalt Vlaanderen aan Dirk van Boven
Lotharingen (van de Elzas), een zoon van Gertruide van Vlaanderen uit
haar tweede huwelijk met Dirk II van Boven Lotharingen, overleden op 02-03-1127 te Brugge, zoon van Knut II van DENEMARKEN (de heilige) en Adela van VLAANDEREN.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Anselm (Candavene) (zie 698).
   2.  Enguerrand.
Geboren circa 1125.
Graaf van Saint Pol.
Overleden circa 1170.
Gehuwd circa 1150 met Ida van AVESNES.
Geboren circa 1125.
Overleden circa 1170.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Beatrix.
Geboren circa 1130.
Overleden circa 1192.
Gehuwd circa 1154 met Robert I van COUCY.
Geboren circa 1120.
Heer van Boves.
Overleden op 13-07-1191 te Akko.
Zoon van Thomas van COUCY en Melisende van MONTHLERY.
1397    nn van CANDAVENE?
Geboren circa 1090.
van onbekende herkomst.
Overleden circa 1125.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 1396).
 
1400    Philips I van FRANKRIJK.
Geboren op 23-05-1053.
Koning van Frankrijk.
Overleden op 29-07-1108 te Meulan op 55-jarige leeftijd.
Begraven te Abbaye St Benoit sur Loire.
Zoon van Hendrik I van FRANKRIJK (zie 2800) en Anna van KIEV (zie 2801).
Gehuwd (1) circa 1071, gescheiden circa 1092 van Bertha van HOLLAND (zie 1401).
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 15-05-1092, gescheiden circa 1104 van Bertrade van MONTFORT L'AMAURY (zie 2741).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Constance.
Geboren circa 1078.
Overleden circa 1125.
Gehuwd (1) circa 1094, gescheiden circa 1104 van Hugo van BLOIS.
Geboren circa 1075.
Graaf van Troyes (Blois), Champagne.
Overleden op 14-06-1126.
Zoon van Theobald III van BLOIS (zie 2664) en Alice Adele van VALOIS. {Hij is later gehuwd circa 1110. Nakomelingen: Zie ES NF Band III Tafel 348 met Elisabeth van BOURGONDIE, geboren circa 1095, overleden circa 1125, dochter van Stephan Etienne I (Dolkop) van BOURGONDIE en Beatrix van LOTHARINGEN.}
Gehuwd (2) circa 1106 te Chartres met Marcus Boemund I van APULIE SICILIE.
Geboren circa 1052.
Vorst van Tarento, Vorst van Antiochie.
Overleden op 03-03-1111 te Canossa.
Zoon van Robert I Guiscard van APULIE SICILIE en Alberade van APULIE?
   2.  Lodewijk VI (Le Gros (Dikke)) (zie 700).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Philips.
Geboren circa 1093.
Graaf van Mantes.
Overleden circa 1123.
Gehuwd circa 1104 met Elisabeth van MONTLHERY.
Geboren circa 1080.
Erfdochter.
Overleden op 03-03-1141.
Dochter van Milo van MONTLHERY en Adela Lithuaise van BLOIS CHAMPAGNE.
   4.  Caecilia.
Geboren circa 1095.
Overleden circa 1145.
Gehuwd (1) circa 1106 met Tancred van BON MARCHAIS.
Geboren circa 1070.
Vorst van Tiberias.
Overleden op 05-12-1112.
Zoon van Odo van BON MARCHAIS en Emma van HAUTEVILLE.
Gehuwd (2) circa 1115 met Pontius van TOULOUSE.
Geboren circa 1098.
Graaf van Tripolis.
Overleden circa 1137 te Palestina.
Zoon van Bertrand van TOULOUSE en Adelheid (Helie) van BOURGONDIE (zie 1393).
1401    Bertha van HOLLAND.
Geboren circa 1055.
Overleden circa 1093 te Montreuil sur Mer.
Dochter van Floris I van HOLLAND (zie 2802) en Geertruid van SAKSEN BILLUNG (zie 2383).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 1400).
 
1402    Humbert II (il Rinforzato) van SAVOYE.
Geboren circa 1070.
Graaf van Savoye, Maurienne en Bellay.
Overleden op 18-09-1103.
Zoon van Amadeus II van SAVOYE (zie 2804) en Johanna van GENEVE (zie 2805).
Gehuwd circa 1090 met
1403    Gisela van BOURGONDIE.
Geboren circa 1070.
Overleden circa 1110.
Dochter van Willem I (Le Grand) van BOURGONDIE (zie 2658) en Etiennette van LONGWY? (zie 2659).
Gehuwd (1) circa 1090 met Humbert II (il Rinforzato) van SAVOYE (zie 1402).
Gehuwd (2) circa 1109 met Rainier van MONTFERRAT.
Geboren circa 1070.
Markgraaf van Montferrat.
Overleden circa 1136.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Amadeus III.
Geboren circa 1092.
Graaf van Savoye Maurienne.
Overleden op 01-04-1148 te Nicosia.
Begraven te Monte S. Croix.
Gehuwd circa 1120 met Mathilde van ALBON.
Geboren circa 1100.
Overleden circa 1145.
Dochter van Guido III van ALBON en Mathilde Regina van APULIE SICILIE.
   2.  Adelheid (Alix) (zie 701).
   3.  Agnes.
Geboren circa 1105.
Overleden circa 1141.
Gehuwd circa 1130 met Archambaud VI van BOURBON.
Geboren circa 1110.
Heer van Bourbon.
Overleden circa 1171.
Zoon van Aimon van BOURBON en Alsinda Lucia van NEVERS.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Johanna.
Geboren circa 1109.
Overleden circa 1127.
Gehuwd circa 1127 met Willem Clito van NORMANDIE.
Geboren circa 1101.
Graaf van Vlaanderen.
Overleden op 27-07-1128 te Aalst.
Zoon van Robert II van ENGELAND en Sibylle van CONVERSANO. {Hij was eerder gehuwd circa 1125 met Sibylle van ANJOU (zie 685).}
   5.  Willem V (de Oudere).
Geboren circa 1110.
Markgraaf van Montferrat.
Overleden circa 1191.
Gehuwd circa 1130 met Judith van OOSTENRIJK.
Geboren circa 1115.
Overleden op 18-10-1168.
Dochter van Leopold III van OOSTENRIJK en Agnes (van Waiblingen) van FRANKENLAND (zie 2357).

Generatie XII

 
2128    Herman van MALSEN.
Geboren circa 1040.
Zoon van Unruoch van KEMPENLAND (zie 4256) en nn van ISLA LAKE (zie 4257).
Gehuwd circa 1070 met
2129    Ida van BOULOGNE.
Geboren circa 1055.
Dochter van Eustatius II (Gernobadatus) van BOULOGNE (zie 2748) en Ida van LOTHARINGEN (zie 2749), zie ES NF Band VIII Tafel 35.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik van CUIJK (zie 1064).
   2.  Andreas.
Geboren circa 1070.
bisschop van Utrecht.
Overleden op 23-06-1139.
   3.  Godfried.
Geboren circa 1070.

2308    Hendrik II van LEUVEN.
Geboren circa 1020.
Graaf van Leuven.
Overleden circa 1078 te Nijvel.
Begraven te Nijvel.
Zoon van Lambert II (Balderic) van LEUVEN (zie 4616) en Oda van LOTHARINGEN (zie 4617).
Gehuwd circa 1055 met
2309    Adela van de BETUWE.
Geboren circa 1030.
Overleden circa 1086.
Dochter van Everhard van de BETUWE (zie 4618) en nn van de BETUWE? (zie 4619).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik III (zie 1190).
   2.  Godfried I (met de baard) (zie 1154).
   3.  Ida.
Geboren circa 1065.
Overleden circa 1107.
Gehuwd circa 1084 met Boudewijn II (van Jerusalem) van HENEGOUWEN.
Geboren circa 1056.
Graaf van Henegouwen.
Overleden op 08-06-1098 te Nicaea.
vermoedelijk vermoord.
Zoon van Boudewijn I VI van VLAANDEREN en Richilde van EGISHEIM? Zie ES NF Band II Tafel 6.

2310    Otto II van CHINY.
Geboren circa 1060.
Graaf van Chiny, later monnik.
Overleden circa 1131.
Zoon van Arnulf I (II) van WARCQ CHINY (zie 4620) en Adele van RAMERU (zie 4621).
Gehuwd circa 1083 met
2311    Adelheid van NAMEN.
Geboren circa 1068.
Overleden circa 1124.
Dochter van Albert III van NAMEN (zie 1336) en Ida van SAKSEN BILLUNG (zie 1337), zie ES NF Band VII Tafel 42.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ida (zie 1155).
   2.  Oda.
Geboren circa 1090.
Overleden circa 1143.
Gehuwd circa 1115 met Giselbert van LOOZ.
Geboren circa 1060.
Graaf van Duras.
Overleden circa 1136.
Zoon van Otto I van LOOZ en Oda van JODOIGNE. {Hij was eerder gehuwd circa 1091 met Gertrud Luitgard van DURAS? Geboren circa 1070, van onbekende herkomst, overleden circa 1114.}
   3.  Albert I.
Geboren circa 1090.
Overleden circa 1162.
Gehuwd circa 1131 met Agnes van BAR MOUSSON.
Geboren circa 1114.
Overleden circa 1185.
Dochter van Reinauld van BAR MOUSSON (zie 664) en Gisela van VAUDEMONT (zie 665).
   4.  Eustatius.
Geboren circa 1090.
Graaf van Chiny.
Overleden circa 1160.
Gehuwd circa 1139 met nn van WARENNES?
Geboren circa 1090.
van onbekende herkomst.
Overleden circa 1160.

2312    Gebhard II van SULZBACH.
Geboren circa 1053.
Graaf van Sulzbach.
Overleden circa 1085.
Zoon van Gebhard I van SULZBACH (zie 4624) en nn van SULZBACH? (zie 4625).
Gehuwd op 07-08-1078 met
2313    Irmingard van ROTH.
Geboren circa 1060.
Overleden op 14-06-1101.
Dochter van Kuno van ROTH (zie 4626) en Uta van DIESSEN (zie 4627).
Uit dit huwelijk:
   1.  Berengarius II (zie 1156).

2314    Otto II van DIESSEN.
Geboren circa 1045.
Graaf van Diessen.
Overleden op 24-04-1120.
Zoon van Berthold II van DIESSEN (zie 4628) en nn van DIESSEN? (zie 4629).
Gehuwd circa 1070 met
2315    Justitia? van REGENSBURG?
Geboren circa 1050.
Volgens ES NF Band I.1 Tafel 86A van onbekende herkomst.
Overleden circa 1120.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adelheid (zie 1157).

2316    Welf IV der WELFEN.
Geboren circa 1035.
Hertog van Saksen en Beieren, stamvader der Welfen in Duitsland.
Overleden op 09-11-1101.
Zoon van Azzo Albert van ESTE (zie 4632) en Kunegonda Kunizza der WELFEN (zie 4633).
Gehuwd (1) circa 1070 met Judith van NORMANDIE.
Geboren circa 1028.
Postuum geboren.
Overleden op 05-03-1094.
Dochter van Richard III van NORMANDIE en Adelaide (Aelis) van FRANKRIJK (zie 4765), zie ES NF Band I.1 Tafel 18.
Gehuwd (2) circa 1070, gescheiden circa 1070 van Ethelinde van NORTHEIM.
Geboren circa 1050.
Dochter van Otto van NORTHEIM (zie 2338) en Richenza van ZWABEN (zie 2339). {Zij is later gehuwd circa 1090 met Herman van CALVELAGE, geboren circa 1050, zie ES NF Band VIII Tafel 99.}
Gehuwd (3) circa 1071 met Judith van VLAANDEREN (zie 2317), zie ES NF Band I.1 Tafel 18.
Uit het derde huwelijk:
   1.  Welf V.
Geboren circa 1073.
Hertog van Beieren.
Overleden op 24-09-1120.
Gehuwd circa 1089 met Mathilde van TUSCIE.
Geboren circa 1045.
Overleden op 24-07-1115 te Bondono de Roncovi.
Dochter van Bonifatius van TUSCIE en Beatrix van LOTHARINGEN. {Zij was eerder gehuwd op 01-04-1070 met Godfried van LOTHARINGEN, geboren circa 1040, overleden op 26-02-1076, zoon van Godfried van LOTHARINGEN (zie 5498) en Uda van LOTHARINGEN? (zie 5499).}
   2.  Heinrich (de Zwarte) (zie 1158).
2317    Judith van VLAANDEREN.
Geboren circa 1033.
Overleden op 05-03-1094.
Dochter van Boudewijn IV (met de schone baard) van VLAANDEREN (zie 4634) en Eleonora van NORMANDIE (zie 4635), zie ES NF Band I.1 Tafel 18.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 2316).
 
2318    Magnus van SAKSEN BILLUNG.
Geboren circa 1045.
Overleden op 23-08-1106.
Zoon van Ordulf Otto van SAKSEN BILLUNG (zie 4636) en Ulfhild van NOORWEGEN (zie 4637).
Gehuwd circa 1071 met
2319    Sophie van HONGARIJE.
Geboren circa 1045.
Overleden op 18-06-1095.
Dochter van Bela I van HONGARIJE (zie 4638) en Richeza van POLEN (zie 4639).
Gehuwd (1) circa 1062 met Ulrich van WEIMAR (zie 2706).
Gehuwd (2) circa 1071 met Magnus van SAKSEN BILLUNG (zie 2318).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Poppo van WEIMAR ISTRIE (zie 2350).
   2.  Richardis van WEIMAR ISTRIE (zie 1353).
   3.  Ulrich van WEIMAR ISTRIE.
Geboren circa 1065.
Overleden op 13-05-1112.
   4.  Adelheid van WEIMAR ISTRIE.
Geboren circa 1065.
Overleden circa 1100.
Gehuwd circa 1085 met Friedrich van WITTELSBACH.
Geboren circa 1050.
Domvoogd van Regensburg.
Overleden circa 1093.
Zoon van Friedrich van WITTELSBACH (zie 5410) en Hadamut van EPPENSTEIN (zie 5411).
   5.  Haziga van WEIMAR ISTRIE.
Geboren circa 1065.
Overleden circa 1107.
   6.  Ulrich II van WEIMAR ISTRIE.
Geboren circa 1070.
Graaf van Weimar.
Overleden op 13-05-1112.
Gehuwd circa 1102 met Adelheid van THURINGEN.
Geboren circa 1088.
Overleden circa 1146.
Dochter van Ludwig (de Springer) van THURINGEN (zie 2352) en Adelheid van STADE (zie 2353).
Uit het tweede huwelijk:
   7.  Wulfhild (zie 1159).
   8.  Eilica (zie 1173).

2320    Dirk V van HOLLAND.
Geboren circa 1055.
Graaf van Holland.
Overleden op 17-06-1091.
Begraven te Egmond.
Zoon van Floris I van HOLLAND (zie 2802) en Geertruid van SAKSEN BILLUNG (zie 2383).
Gehuwd circa 1083 met
2321    Othelhildis van HOLLAND?
Geboren circa 1055.
onbekende achternaam!
Overleden circa 1120.
Begraven te Egmond.
Uit dit huwelijk:
   1.  Floris II (de Vette) (zie 1160).

2322 =    1188 Dirk II van LOTHARINGEN.
2323 =    1189 Hedwig van FORMBACH.
 
2324    Hermann van LUXEMBURG.
Geboren circa 1045.
Graaf van Salm.
Overleden op 28-09-1088.
Zoon van Giselbert van LUXEMBURG (zie 2676) en nn van SALM? (zie 2677).
Gehuwd circa 1065 met
2325    Sophie van FORMBACH.
Geboren circa 1040.
Overleden circa 1080.
zie ES NF Band IV Tafel 92.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermann II van SALM.
Geboren circa 1075.
Graaf van Salm.
Overleden op 20-11-1138.
Gehuwd circa 1120 met Agnes van BAR MOUSSON.
Geboren circa 1095.
Overleden circa 1147.
Dochter van Dietrich III van BAR MOUSSON (zie 1328) en Irmtrud van BOURGONDIE (zie 1329).
   2.  Otto van SALM RHEINECK (zie 1162).

2326    Heinrich van NORTHEIM.
Geboren circa 1060.
Graaf van Meissen, Graaf in Friesland, bijgenaamd de Vette.
Overleden circa 1101.
Zoon van Otto van NORTHEIM (zie 2338) en Richenza van ZWABEN (zie 2339).
Gehuwd circa 1085 met
2327    Gertrud van BRUNSWIJK BILLUNG.
Geboren circa 1058.
Overleden op 09-12-1117.
Dochter van Ekbert I van BRUNSWIJK BILLUNG (zie 4654) en Irmgard van SUSA (zie 4655).
Gehuwd (1) circa 1080 met Dietrich van KATLENBURG.
Geboren circa 1040.
Graaf van Katlenburg.
Overleden circa 1085.
Zoon van Dietrich van KATLENBURG en Bertrade van HOLLAND.
Gehuwd (2) circa 1085 met Heinrich van NORTHEIM (zie 2326).
Gehuwd (3) circa 1102 met Heinrich I van WETTIN.
Geboren circa 1070.
Markgraaf van Meissen.
Overleden circa 1103.
Zoon van Dedo II van WETTIN en Adele van LEUVEN (zie 4691).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Dietrich.
Geboren circa 1082.
Overleden circa 1106.
Gehuwd circa 1100 met Adele van NORTHEIM.
Geboren circa 1092.
Overleden circa 1140.
Dochter van Kuno van NORTHEIM BEICHLINGEN en Kunegonde van WEIMAR. {Zij is later gehuwd circa 1110 met Helferich van PLOTZKAU, geboren circa 1070, overleden circa 1118, zoon van Dietrich van PLOTZKAU en Mathilde van WALBECK.}
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Gertrud (zie 1163).
   3.  Richenza.
Geboren circa 1095.
Overleden op 10-06-1141.
Gehuwd circa 1100 met Lotharius van SUPPLINBURG.
Geboren circa 1075.
Hertog van Supplinburg, hertog van Saksen, Rooms Duits Koning en Keizer.
Overleden op 04-12-1137.
Zoon van Gerhard van SUPPLINBURG en Hedwig van FORMBACH (zie 1189).
Uit het derde huwelijk:
   4.  Heinrich II.
Geboren circa 1102.
Markgraaf van Meissen.
Overleden circa 1123.
Gehuwd circa 1120 met Adelheid van STADE.
Geboren circa 1095.
Overleden circa 1140.
Dochter van Lothar Udo III van STADE en Irmgard van PLOTZKAU.

2328    Malcolm III (Canmore) van SCHOTLAND.
Geboren circa 1031.
Koning van Schotland (Kenneth).
Overleden op 13-11-1093.
Zoon van Duncan (The Gracious) van SCHOTLAND (zie 4656) en Sibylla (Base) van NORTHUMBERLAND (zie 4657).
Gehuwd (1) circa 1059 met Ingeborg van ARNESON.
Geboren circa 1035.
Overleden circa 1067.
Gehuwd (2) circa 1068 met Margaretha (de Heilige) van WESSEX (zie 2329).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Duncan II.
Geboren circa 1060.
Koning van Schotland.
Overleden op 12-11-1094.
Gehuwd circa 1090 met Ethelread van NORTHUMBERLAND.
Geboren circa 1060.
Overleden circa 1100.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Maria (zie 1375).
   3.  Alexander I.
Geboren circa 1077.
Koning van Schotland.
Overleden op 28-04-1124.
Gehuwd circa 1110 met Sibylle van ENGELAND.
Geboren circa 1085.
Overleden op 12-07-1122.
Dochter van Hendrik I (Beauclerk) van ENGELAND en nn van ENGELAND?
   4.  Mathilde.
Geboren circa 1079 te Dunfermline.
Overleden op 01-05-1118 te Westminster Palace.
Begraven te Westminster Abbey.
Gehuwd op 11-11-1100 te Westminster Abbey met Hendrik I (Beauclerk) van ENGELAND.
Geboren circa 1070 te Selby.
Koning van Engeland, hertog van Normandie.
Overleden op 01-12-1135 te Forment.
Begraven te Reading.
Zoon van Willem I (de Veroveraar) van NORMANDIE (zie 2666) en Mathilde van VLAANDEREN (zie 2667). {Hij was eerder gehuwd circa 1085. Geen wettelijk huwelijk, maar een buitenechtelijke verbintenis. Hendrik
I heeft meerdere buitenechtelijke verbintenissen gehad, maar het is niet
steeds duidelijk wie de moeder is van de vele bastaards. Echtgenote is nn van ENGELAND? Geboren circa 1065. Meerdere Konkubines van vaak onbekende herkomst, overleden circa 1140. Hij is later gehuwd op 29-01-1121 met Adelheid van LEUVEN, geboren circa 1106, overleden op 23-04-1157, dochter van Godfried I van LEUVEN (met de baard) (zie 1154) en Ida van CHINY (zie 1155). Hij is later gehuwd circa 1130. Geen wettelijk huwelijk, maar buitenechtelijke verbintenis met Elisabeth van BEAUMONT Le ROGER, geboren circa 1106. Voor haar huwelijk was zij konkubine van Kon. Hendrik I van Engeland, overleden circa 1160, dochter van Robert I van BEAUMONT Le ROGER en Elisabeth Isabella van VERMANDOIS (zie 1167).}
   5.  David (zie 1164).
2329    Margaretha (de Heilige) van WESSEX.
Geboren circa 1045.
Overleden op 16-11-1093.
Dochter van Eduard Atheling (Outlaw) van WESSEX (zie 4658) en Agatha van FRIESLAND? (zie 4659).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 2328).
 
2330    Walter van NORTHUMBERLAND.
Geboren circa 1050.
Earl of Northumberland, Huntingdon and Northampton.
Overleden op 31-05-1076.
onthoofd.
Zoon van Siward van NORTHUMBERLAND (zie 4660) en Elfleda van NORTHUMBERLAND (zie 4661).
Gehuwd circa 1070 met
2331    Judith van BOULOGNE LENS.
Geboren circa 1054.
Overleden circa 1086.
Dochter van Lambert van BOULOGNE (zie 4662) en Adelheid van NORMANDIE (zie 4663).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mathilde van HUNTINGDON (zie 1165).
   2.  Adelheid van HUNTINGDON.
Geboren circa 1075.
Overleden circa 1120.
Gehuwd circa 1103 met Rudolf van THOENY.
Geboren circa 1070.
Graaf van Sonches.
Overleden circa 1124.

2332    Willem I van VARENNES.
Geboren circa 1050.
Heer van Mortimer en Bellecombe, Graaf van Varennes, Graaf van Surrey.
Overleden op 24-06-1089.
Gehuwd circa 1070 met
2333    Gundrade van ENGELAND.
Geboren circa 1053.
Overleden op 27-05-1085.
Dochter van Willem I (de Veroveraar) van NORMANDIE (zie 2666) en Mathilde van VLAANDEREN (zie 2667).
Uit dit huwelijk:
   1.  Edith de WARENNE.
Geboren circa 1070.
Overleden circa 1100.
Gehuwd circa 1080 met Dreux van MOUCHY.
Geboren circa 1050.
Heer van Mouchy.
Overleden circa 1100.
   2.  Willem II (zie 1166).

2334    Hugo van FRANKRIJK.
Geboren circa 1057.
Graaf van Vermandois en Valois.
Overleden op 18-10-1102.
Zoon van Hendrik I van FRANKRIJK (zie 2800) en Anna van KIEV (zie 2801).
Gehuwd circa 1080 met
2335    Adelheid van VERMANDOIS.
Geboren circa 1065.
Erfdochter van Vermandois en Valois.
Overleden op 28-09-1120.
Met haar sterft de laatste wettige afstammeling in de direkte,
mannelijke lijn uit van het geslacht der Karolingen.
Dochter van Heribert IV van VERMANDOIS (zie 4670) en Adele van VALOIS (zie 4671).
Gehuwd (1) circa 1080 met Hugo van FRANKRIJK (zie 2334). Zie ES NF Band III Tafel 55.
Gehuwd (2) circa 1103 met Reinauld van CLERMONT BEAUVAIS (zie 346).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Mathilde van VERMANDOIS.
Geboren circa 1080.
Overleden circa 1130.
Gehuwd circa 1090 met Rudolf Rene van BAUGENCY.
Geboren circa 1080.
Graaf van Baugency.
Overleden circa 1130.
Zoon van Lancelin 2 van BAUGENCY en nn van BAUGENCY?
   2.  Agnes.
Geboren circa 1080.
Overleden circa 1120.
Gehuwd circa 1105 met Bonifacio van SAVONA.
Geboren circa 1070.
Markgraaf van Savona.
Overleden circa 1130.
Zoon van Dedo van SAVONA en Bertha van SUSA.
   3.  Rudolf I (le Vaillant) van VERMANDOIS.
Geboren circa 1082.
Graaf van Vermandois.
Overleden op 14-10-1152.
Gehuwd (1) circa 1142 met Aelis Petronella van AQUITANIE.
Geboren circa 1125.
Overleden op 24-10-1153.
Dochter van Willem VIII (X) van AQUITANIE en Eleonore van CHATELLERAULT.
Gehuwd (2) circa 1153 met Laurette van de ELZAS.
Geboren circa 1125.
Overleden circa 1175.
Dochter van Dirk (van de Elzas) van LOTHARINGEN (zie 684) en Swanhilde van ELZAS? {Zij was eerder gehuwd op 22-09-1139 met Jan van AALST, geboren circa 1090. Heer van Aalst, overleden op 08-08-1145, zoon van Boudewijn II van AALST en Rignildis van AALST? Zij was eerder gehuwd circa 1150, gescheiden circa 1152 van Hendrik II van LIMBURG (zie 656). Zij is later gehuwd circa 1159, gescheiden circa 1163 van Hendrik (de Blinde) van NAMEN (zie 334).}
   4.  Constance van VERMANDOIS.
Geboren circa 1084.
Overleden circa 1130.
Gehuwd circa 1110 met Godfried van La FERTE GAUCHER.
Geboren circa 1085.
Graaf van Meaux.
Overleden circa 1125.
   5.  Elisabeth Isabella van VERMANDOIS (zie 1167).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind (zie onder 346).
 
2336    Thimo I van WETTIN.
Geboren circa 1015.
Graaf van Brehna.
Overleden op 09-03-1053.
Zoon van Dietrich van WETTIN (zie 4672) en Mathilde van MEISSEN (zie 4673).
Gehuwd circa 1050 met
2337    nn van BREHNA?
Geboren circa 1020.
onbekende herkomst.
Overleden circa 1100.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thimo II (zie 1168).

2338    Otto van NORTHEIM.
Geboren circa 1015.
Graf in Rittergau.
Overleden op 11-01-1083.
Gehuwd circa 1050 met
2339    Richenza van ZWABEN.
Geboren circa 1020.
Volgens Winkhaus onduidelijk of zij uit een Zwabisch geslacht stamt.
Overleden circa 1060.
Dochter van Otto van BLIESGAU DEUTZ (zie 4678) en nn van EGISHEIM (zie 4679).
Gehuwd (1) circa 1045 met Hermann van WERL (zie 9414).
Gehuwd (2) circa 1050 met Otto van NORTHEIM (zie 2338). Zie ES NF Band VIII Tafel 132.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Oda (zie 4707).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Ida (zie 1169).
   3.  Mechtild.
Geboren circa 1050.
Overleden circa 1092.
Gehuwd circa 1070 met Konrad van WERL.
Geboren circa 1030.
Graaf van Werl, graaf van Arnsberg.
Overleden circa 1092.
Zoon van Bernhard van WERL (zie 5166) en nn van WERL? (zie 5167), zie ES NF Band VIII Tafel 98b.
   4.  Ethelinde.
Geboren circa 1050.
Gehuwd (1) circa 1070, gescheiden circa 1070 van Welf IV der WELFEN (zie 2316).
Gehuwd (2) circa 1090 met Herman van CALVELAGE.
Geboren circa 1050.
zie ES NF Band VIII Tafel 99.
   5.  Kuno van NORTHEIM BEICHLINGEN.
Geboren circa 1055.
Graaf van Beichlingen.
Overleden circa 1103.
Gehuwd circa 1087 met Kunegonde van WEIMAR.
Geboren circa 1060.
erfdochter van Beichlingen.
Overleden op 20-03-1117.
Dochter van Otto van WEIMAR (zie 4690) en Adele van LEUVEN (zie 4691). {Zij was eerder gehuwd circa 1073 met Jaropolk van KIEV WLADIMIR, geboren circa 1050. Grootvorst van Wladimir, overleden op 25-11-1086, zoon van Isjaslaw van KIEV en Gertrud van POLEN.}
   6.  Heinrich (zie 2326).

2344    Albrecht van SAKSEN BALLENSTADT.
Geboren circa 1035.
Markgraaf van Saksen.
Overleden circa 1080.
Zoon van Esico van BALLENSTADT (zie 4688) en Mathilde van WERL (zie 4689).
Gehuwd circa 1075 met
2345    Adelheid van WEIMAR.
Geboren circa 1060.
erfdochter van Orlamunde.
Overleden op 28-03-1100.
Dochter van Otto van WEIMAR (zie 4690) en Adele van LEUVEN (zie 4691).
Gehuwd (1) circa 1075 met Albrecht van SAKSEN BALLENSTADT (zie 2344).
Gehuwd (2) circa 1082 met Hermann van ZULPICHGAU.
Geboren circa 1040.
Pfalzgraaf van Lotharingen en aan de Rhein.
Overleden circa 1085.
Zoon van Heinrich van ZULPICHGAU en Mathilde van LOTHARINGEN.
Gehuwd (3) circa 1089 met Heinrich van LAACH.
Geboren circa 1040.
Pfalzgraaf aan de Rhein.
Overleden op 12-04-1095.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Otto (der Reiche) (zie 1172).
   2.  Siegfried.
Geboren circa 1075.
Graaf van Orlamunde.
Overleden op 09-03-1113.
Gehuwd circa 1110 met Gertrud van NORTHEIM (zie 1163).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Hermann van STAHLECK.
Geboren circa 1090.
Pfalzgraaf aan de Rhein.
Overleden circa 1156.
Gehuwd circa 1125 met Gertrud van HOHENSTAUFEN.
Geboren circa 1104.
Overleden circa 1190.
Dochter van Friedrich I van HOHENSTAUFEN (zie 2356) en Agnes (van Waiblingen) van FRANKENLAND (zie 2357).

2346 =    2318 Magnus van SAKSEN BILLUNG.
2347 =    2319 Sophie van HONGARIJE.
 
2348    Meginhard van FORMBACH.
Geboren circa 1020.
Overleden circa 1066.
Zoon van Thimo Dietmar van SCHWEINACHGAU (zie 4696) en nn van QUINZIGAU? (zie 4697).
Gehuwd circa 1060 met
2349    Mathilde van RHEINHAUSEN.
Geboren circa 1030.
Uit dit huwelijk:
   1.  Herman van WINZENBURG (zie 1174).

2350    Poppo van WEIMAR ISTRIE.
Geboren circa 1063.
Markgraaf van Weimar, Istrie en Krain.
Overleden op 03-01-1107.
Zoon van Ulrich van WEIMAR (zie 2706) en Sophie van HONGARIJE (zie 2319).
Gehuwd circa 1085 met
2351    Richarda van SPONHEIM KARINTIE.
Geboren circa 1070.
Overleden op 11-04-1130.
Dochter van Engelbert van SPONHEIM KARINTIE (zie 2668) en Hedwig van EPPENSTEIN (zie 2669).
Gehuwd (1) circa 1085 met Berthold van WITTELSBACH.
Geboren circa 1050.
Graaf van Schwarzenburg.
Overleden circa 1088.
Zoon van Friedrich van WITTELSBACH (zie 5410) en Hadamut van EPPENSTEIN (zie 5411).
Gehuwd (2) circa 1085 met Poppo van WEIMAR ISTRIE (zie 2350).
Gehuwd (3) circa 1095 met Gerhard van WITTELSBACH.
Geboren circa 1075.
Graaf van Diessen.
Overleden op 03-10-1102.
Zoon van Arnulf van WITTELSBACH en Adelheid van SULZBACH.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Hadewig (zie 1175).
   2.  Sophie.
Geboren circa 1090.
Overleden op 06-09-1128.
Gehuwd circa 1120 met Berthold IV van DIESSEN.
Geboren circa 1090.
Graaf van Andechs.
Overleden op 27-06-1151.
Zoon van Arnold van DIESSEN en Gisela van SCHWEINFURT.
Uit het derde huwelijk:
   3.  Engelbert.
Geboren circa 1100.
Graaf van Reichenhall, Graaf van Wasserburg.
Overleden circa 1161.
Gehuwd circa 1140 met Hedwig van FORMBACH.
Geboren circa 1110.
Overleden op 04-02-1170.

2352    Ludwig (de Springer) van THURINGEN.
Geboren circa 1042.
Graaf van Thuringen, bijgenaamd De Salier.
Overleden op 08-05-1123.
Zoon van Ludwig van THURINGEN (zie 4704) en Caecilia van SANGERHAUSEN (zie 4705).
Gehuwd circa 1088 met
2353    Adelheid van STADE.
Geboren circa 1065.
Overleden op 17-11-1110.
Dochter van Lothar Udo III van STADE (zie 4706) en Oda van WERL (zie 4707).
Gehuwd (1) circa 1081 met Friedrich I van PUTELENDORF.
Geboren circa 1060.
Pfalzgraaf in Saksen.
Overleden op 25-02-1085.
Gehuwd (2) circa 1088 met Ludwig (de Springer) van THURINGEN (zie 2352).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Friedrich.
Geboren circa 1085.
Pfalzgraaf van Saksen.
Overleden circa 1125.
Gehuwd circa 1116 met Agnes van LIMBURG.
Geboren circa 1095.
Overleden op 13-06-1129.
Dochter van Hendrik van LIMBURG (zie 2624) en Adelheid van BOTENSTEIN (zie 2625).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Adelheid.
Geboren circa 1088.
Overleden circa 1146.
Gehuwd circa 1102 met Ulrich II van WEIMAR ISTRIE.
Geboren circa 1070.
Graaf van Weimar.
Overleden op 13-05-1112.
Zoon van Ulrich van WEIMAR (zie 2706) en Sophie van HONGARIJE (zie 2319).
   3.  Ludwig I (zie 1176).
   4.  Kunegonde.
Geboren circa 1090.
Overleden circa 1118.
Gehuwd circa 1110 met Wichman van SAKSEN.
Geboren circa 1090.
Overleden circa 1120.
   5.  Heinrich Raspe.
Geboren circa 1095.
Graaf van Thuringen.
Overleden circa 1130.
Gehuwd op 12-03-1122 met Hedwig van GUDENSBERG?
Geboren circa 1100.
onbekende herkomst.
Overleden circa 1130.
   6.  Caecilia.
Geboren circa 1100.
Overleden circa 1141.
Gehuwd circa 1120 met Gerlach I van VELDENZ.
Geboren circa 1100.
Graaf van veldenz.
Overleden op 30-04-1145.

2356    Friedrich I van HOHENSTAUFEN.
Geboren circa 1048.
Graaf van Buren, Graaf van Hohenstaufen, Hertog van Zwaben. Moeder is
niet geheel zeker (Zie KdG 1968, blz 271).
Overleden op 21-07-1105.
Begraven te Lorch.
Gehuwd circa 1086 met
2357    Agnes (van Waiblingen) van FRANKENLAND.
Geboren circa 1072.
Overleden op 24-09-1143 te Oostenrijk.
Begraven te Lorch.
Dochter van Konrad Hendrik IV van FRANKENLAND (zie 4714) en Bertha van SAVOYE (zie 4715).
Gehuwd (1) circa 1086 met Friedrich I van HOHENSTAUFEN (zie 2356). Zie ES NF Band I.1 Tafel 14.
Gehuwd (2) circa 1106 met Leopold III van OOSTENRIJK.
Geboren circa 1075.
Markgraaf van Oostenrijk (Wittelsbach - Babenberg).
Overleden op 15-11-1136.
Zoon van Leopold II van OOSTENRIJK en Ida van CHAM.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Heilica (zie 1355).
   2.  Friedrich II (Monocolus, de eenogige) (zie 1178).
   3.  Konrad.
Geboren circa 1093.
Tegenkoning van Duitsland.
Overleden op 15-02-1153.
Gehuwd circa 1135 met Gertrud van SULZBACH.
Geboren circa 1116.
Overleden op 14-04-1146.
Dochter van Berengarius II van SULZBACH (zie 1156) en Adelheid van DIESSEN (zie 1157).
   4.  Gertrud.
Geboren circa 1104.
Overleden circa 1190.
Gehuwd circa 1125 met Hermann van STAHLECK.
Geboren circa 1090.
Pfalzgraaf aan de Rhein.
Overleden circa 1156.
Zoon van Hermann van ZULPICHGAU en Adelheid van WEIMAR (zie 2345).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Adelbart II.
Geboren circa 1107.
Markgraaf van Oostenrijk.
Overleden op 09-11-1137.
Gehuwd (1) circa 1127 met Adelheid van POLEN.
Geboren circa 1115.
Overleden circa 1132.
Dochter van Boleslaw III van POLEN en Salome van BERG SCHELKLINGEN.
Gehuwd (2) circa 1133 met Hedwig van HONGARIJE.
Geboren circa 1105.
Overleden circa 1140.
Dochter van Almos van HONGARIJE en Predslawa van WLADIMIR.
   6.  Leopold IV.
Geboren circa 1108.
Markgraaf van Oostenrijk.
Overleden op 18-10-1141.
Gehuwd circa 1138 met Maria van BOHEMEN.
Geboren circa 1120.
Overleden circa 1160.
Dochter van Sobieslaw I van BOHEMEN en Adelheid van HONGARIJE. {Zij is later gehuwd circa 1142 met Hermann van KARINTIE, geboren circa 1150. Hertog van Karintie, overleden op 04-10-1181, zoon van Engelbert van SPONHEIM KARINTIE en Mathilde van SULZBACH.}
   7.  Agnes.
Geboren circa 1111.
Overleden op 25-01-1157.
Gehuwd circa 1125 met Wladislav II(I) van POLEN.
Geboren circa 1105.
Koning van Polen, hertog van Silezie.
Overleden op 30-05-1159.
Zoon van Boleslaw III van POLEN en Sbislawa van WLADIMIR KIEV.
   8.  Heinrich.
Geboren circa 1112.
Markgraaf van Oostenrijk.
Overleden op 13-01-1177.
Gehuwd (1) op 01-05-1142 met Gertrud van SUPPLINBURG.
Geboren circa 1100.
Overleden op 08-04-1143.
Dochter van Lotharius van SUPPLINBURG en Richenza van NORTHEIM, zie ES NF Band I.1 Tafel 85. {Zij was eerder gehuwd op 29-05-1127 met Heinrich der WELFEN, geboren circa 1100. Hertog van Saksen en Beieren, bijgenaamd de Trotse, overleden op 20-10-1139, zoon van Heinrich (de Zwarte) der WELFEN (zie 1158) en Wulfhild van SAKSEN BILLUNG (zie 1159).}
Gehuwd (2) circa 1148 met Theodora van BYZANTIUM.
Geboren circa 1125.
Overleden op 02-01-1184.
Dochter van Johannes Isaak van BYZANTIUM en nn van BYZANTIUM? zie ES NF Band I.1 Tafel 85.
   9.  Judith.
Geboren circa 1115.
Overleden op 18-10-1168.
Gehuwd circa 1130 met Willem V van MONTFERRAT (de Oudere).
Geboren circa 1110.
Markgraaf van Montferrat.
Overleden circa 1191.
Zoon van Rainier van MONTFERRAT en Gisela van BOURGONDIE (zie 1403).
   10.  Gertrud.
Geboren circa 1120.
Overleden op 05-08-1151.
Gehuwd circa 1140 met Wladislaw II van BOHEMEN.
Geboren circa 1110.
Hertog, later Koning van Bohemen.
Overleden op 18-01-1175.
Zoon van Wladislaw I van BOHEMEN en Richza van BERG SCHELKLINGEN. {Hij is later gehuwd circa 1153 met Jutta van THURINGEN, geboren circa 1135, overleden circa 1180, dochter van Ludwig I van THURINGEN (zie 1176) en Hedwig van GUDENSBERG (zie 1177).}
   11.  Bertha.
Geboren circa 1120.
Overleden circa 1174.
Gehuwd circa 1145 met Heinrich III van REGENSBURG.
Geboren circa 1110.
Burggraaf van Regensburg.
Overleden circa 1177.
Zoon van Otto van REGENSBURG en Adelheid van PLOTZKAU.

2358 =    1316 Friedrich van SAARBRUCKEN.
2359 =    1317 Gisela van LOTHARINGEN.
 
2372    Adelbert van MORSBERG.
Geboren circa 1040.
Heer van Burgelm, Graaf van Morsberg, Kyburg en Winterthur.
Overleden circa 1100.
Gehuwd circa 1075 met
2373    nn van NELLENBURG.
Geboren circa 1050.
Overleden circa 1100.
Dochter van Eberhard (de gezegende) van NELLENBURG (zie 4746) en Ida van ALSHAUSEN (zie 4747).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adelbert (zie 1186).

2374 =    1328 Dietrich III van BAR MOUSSON.
2375 =    1329 Irmtrud van BOURGONDIE.
 
2376    Gerard van LOTHARINGEN.
Geboren circa 1000.
Graaf van de Elzas, Lotharingen (Matfriede).
Overleden circa 1070.
Zoon van Gerard van LOTHARINGEN (zie 4752) en Gisela van METZ (zie 4753).
Gehuwd circa 1040 met
2377    Hedwig van NAMEN.
Geboren circa 1035.
Overleden circa 1070.
Dochter van Albert II van NAMEN (zie 2672) en Regelindis van LOTHARINGEN (zie 2673).
Uit dit huwelijk:
   1.  Beatrix.
Geboren circa 1050.
Overleden circa 1102.
Gehuwd circa 1090 met Stephan Etienne I (Dolkop) van BOURGONDIE.
Geboren circa 1055.
Pfalzgraaf van Bourgondie, graaf van Macon, heer van Varasc.
Overleden op 27-05-1102 te Rama.
Gesneuveld.
Zoon van Willem I (Le Grand) van BOURGONDIE (zie 2658) en Etiennette van LONGWY? (zie 2659).
   2.  Dirk II (zie 1188).
   3.  Gerard IV(I) (zie 1330).

2378    Friedrich van FORMBACH.
Geboren circa 1020.
Graaf van Formbach.
Overleden circa 1100.
Zoon van Thimo Dietmar van SCHWEINACHGAU (zie 4696) en nn van QUINZIGAU? (zie 4697).
Gehuwd circa 1060 met
2379    Gertrud van HALDENSLEBEN.
Geboren circa 1040.
Overleden op 21-02-1116.
Dochter van Konrad van HALDENSLEBEN (zie 4758) en nn van de NORDMARK? (zie 4759).
Gehuwd (1) circa 1060 met Friedrich van FORMBACH (zie 2378).
Gehuwd (2) circa 1072 met Ordulf Otto van SAKSEN BILLUNG (zie 4636).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hedwig (zie 1189).

2380 =    2308 Hendrik II van LEUVEN.
2381 =    2309 Adela van de BETUWE.
 
2382    Robert I van VLAANDEREN (de Fries).
Geboren circa 1035.
Graaf van Vlaanderen.
Overleden op 03-10-1093.
Zoon van Boudewijn V (Insulanus) van VLAANDEREN (zie 4764) en Adelaide (Aelis) van FRANKRIJK (zie 4765).
Gehuwd circa 1063 met
2383    Geertruid van SAKSEN BILLUNG.
Geboren circa 1030.
Overleden op 03-08-1113 te Veurne.
Begraven te Veurne.
Dochter van Bernhard II van SAKSEN BILLUNG (zie 2674) en Elica van SCHWEINFURT (zie 2675).
Gehuwd (1) circa 1050 met Floris I van HOLLAND (zie 2802).
Gehuwd (2) circa 1063 met Robert I van VLAANDEREN (de Fries) (zie 2382).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Dirk V (zie 2320).
   2.  Bertha (zie 1401).
   3.  Adele Christiene.
Geboren circa 1055.
Zij wordt niet bij Cordfunke (Gravinnen van Holland) genoemd, maar wel bij Dek (Graven van Holland).
Overleden circa 1085.
Gehuwd circa 1070 met Boudewijn I van GUINES.
Geboren circa 1040.
Graaf van Guines.
Overleden circa 1097.
Zoon van Eustatius van GUINES en Susanne van CRAMENE.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Robert II.
Geboren circa 1065.
Graaf van Vlaanderen.
Overleden op 05-10-1111.
Gehuwd circa 1090 met Clementia van BOURGONDIE.
Geboren circa 1070.
Overleden circa 1133.
Dochter van Willem I (Le Grand) van BOURGONDIE (zie 2658) en Etiennette van LONGWY? (zie 2659). {Zij is later gehuwd circa 1121 met Godfried I van LEUVEN (met de baard) (zie 1154).}
   5.  Adela.
Geboren circa 1065.
Overleden op 01-04-1115.
Gehuwd (1) circa 1080 met Knut II van DENEMARKEN (de heilige).
Geboren circa 1060.
Koning van Denemarken.
Overleden op 10-07-1086 te Odense.
Begraven te Odense.
Zoon van Sven II van DENEMARKEN en Thora Thorbergsdotter van THORBERG?
Gehuwd (2) circa 1090 met Roger I van APULIE SICILIE.
Geboren circa 1062.
Hertog van Apulie en Calabrie.
Overleden op 22-02-1111.
Zoon van Robert I Guiscard van APULIE SICILIE en Sigigaita van SALERNO.
   6.  Geertruide (zie 1191).

2392 =    1314 Adelbert van SAFFENBERG.
2393 =    1315 Mathilde van SAFFENBERG?.
 
2394    Engelbert van SCHWARZENBERG.
Geboren circa 1080.
uit de familie der domvoogden van Regensburg.
Overleden op 13-12-1125.
Zoon van Berthold van REGENSBURG (zie 4788) en nn van SCHWARZENBERG? (zie 4789).
Gehuwd circa 1100 met
2395    nn van MULLENARK?
Geboren circa 1080.
van onbekende herkomst.
Overleden circa 1125.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margaretha (zie 1197).
   2.  Margaretha.
Geboren circa 1105.
Overleden circa 1160.
Gehuwd circa 1120 met Adolf IV van BERG.
Geboren circa 1105.
Graaf van Berg.
Overleden op 20-10-1161.
Zoon van Adolf III van BERG en Adelheid van KLEEF.

2576    Dirk van WASSENBERG.
Geboren circa 1035.
Heer van Heinsberg.
Overleden circa 1082.
Zoon van Gerard van WASSENBERG (zie 5152) en nn van WASSENBERG? (zie 5153).
Gehuwd circa 1060 met
2577    Hedwig van MONTAIGU.
Geboren circa 1042.
Overleden circa 1090.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerard van HEINSBERG (zie 1288).

2578    Siegfried van WALBECK.
Geboren circa 1040.
Graaf in Noord Thuringen en Derlingau.
Overleden circa 1107.
Zoon van Lothar van WALBECK (zie 5156) en nn van WALBECK? (zie 5157).
Gehuwd circa 1060 met
2579    nn van WALBECK?
Geboren circa 1040.
van onbekende herkomst.
Overleden circa 1080.
Uit dit huwelijk:
   1.  Oda (zie 1289).

2580    Adelbert van WALBECK.
Geboren circa 1040.
Graaf van Sommerschenburg.
Overleden circa 1088.
Zoon van Lothar van WALBECK (zie 5156) en nn van WALBECK? (zie 5157).
Gehuwd circa 1059 met
2581    Oda van GOSECK.
Geboren circa 1040.
Overleden circa 1088.
Dochter van Friedrich van GOSECK (zie 5162) en Agnes van WEIMAR (zie 5163). Zie ES NF Band I.1 Tafel 148.
Uit dit huwelijk:
   1.  Friedrich van SOMMERSCHENBURG (zie 1290).

2582    Heinrich van LAUFEN.
Geboren circa 1030.
Overleden circa 1060.
Gehuwd circa 1050 met
2583    Ida van WERL.
Geboren circa 1030.
Overleden circa 1090.
Dochter van Bernhard van WERL (zie 5166) en nn van WERL? (zie 5167).
Gehuwd (1) circa 1050 met Heinrich van LAUFEN (zie 2582).
Gehuwd (2) circa 1060 met NN van ARTELENBURG.
Geboren circa 1040.
Graaf van Artelenburg.
Overleden circa 1100.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Adelheid (zie 1291).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Siegfried.
Geboren circa 1070.
Graaf van Artelenburg.
Overleden circa 1130.
Gehuwd circa 1100 met nn van ARTELENBURG?
Geboren circa 1070.
onbekende herkomst.
Overleden circa 1130.

2624    Hendrik van LIMBURG.
Geboren circa 1060.
Graaf van Limburg.
Overleden circa 1119.
Zoon van Walram II Udo van ARLON (zie 5248) en Jutta van LUXEMBURG (zie 5249).
Gehuwd circa 1080 met
2625    Adelheid van BOTENSTEIN.
Geboren circa 1056.
Overleden op 13-08-1106.
Dochter van Bodo van BOTENSTEIN (zie 5250) en Judith van SCHWEINFURT (zie 5251).
Uit dit huwelijk:
   1.  Walram III (I) Paganus (zie 1312).
   2.  Agnes.
Geboren circa 1095.
Overleden op 13-06-1129.
Gehuwd circa 1116 met Friedrich van PUTELENDORF.
Geboren circa 1085.
Pfalzgraaf van Saksen.
Overleden circa 1125.
Zoon van Friedrich I van PUTELENDORF en Adelheid van STADE (zie 2353).
   3.  Adelheid.
Geboren circa 1095.
Overleden op 06-02-1146.
Gehuwd circa 1100 met Friedrich van WERL ARNSBERG (de Strijdbare).
Geboren circa 1070.
Graaf van Arnsberg.
Overleden circa 1124.
Zoon van Konrad van WERL en Mechtild van NORTHEIM.
   4.  Mathilde.
Geboren circa 1095.
Overleden circa 1140.
Gehuwd circa 1110 met Hendrik van NAMEN.
Geboren circa 1070.
Graaf van La Roche.
Overleden op 05-06-1138.
Zoon van Albert III van NAMEN (zie 1336) en Ida van SAKSEN BILLUNG (zie 1337).

2626 =    1344 Gerard I (de Rossige, de Lange) van GELRE.
2627 =    1339 Clementia van AQUITANIE.
 
2628    Herman van SAFFENBERG.
Geboren circa 1030.
Graaf van Novenich en Saffenberg.
Overleden circa 1094.
Gehuwd circa 1060 met
2629    Gepa van WERL?
Geboren circa 1030.
Volgens ES NF Band XVIII Tafel 1: van onbekende herkomst.
Overleden circa 1090.
Zie ES NF Band XVIII Tafel 1.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adelbert (zie 1314).

2632    Sigebert van de SAARGAU.
Geboren circa 1060.
Graaf in de Saargau.
Overleden circa 1118.
Gehuwd circa 1090 met
2633    nn van de SAARGAU?
Geboren circa 1060.
van onbekende herkomst.
Overleden circa 1105.
Zie ES NF Band XVIII Tafel 147.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sigebert.
Geboren circa 1090.
Graaf van de Elzas en Homburg.
Overleden circa 1135.
Gehuwd circa 1120 met nn van FRANKENBURG.
Geboren circa 1090.
Zie ES NF Band XVIII Tafel 146.
   2.  Friedrich van SAARBRUCKEN (zie 1316).

2634 =    594 Simon van LOTHARINGEN.
2635 =    595 Adelheid van LEUVEN.
 
2656    Louis van MOUSSON.
Geboren circa 1020.
Graaf van Mousson.
Overleden circa 1076.
Zoon van Richwin van MOUSSON (zie 5312) en Hildegard van EGISHEIM (zie 5313).
Gehuwd circa 1040 met
2657    Sophia van LOTHARINGEN.
Geboren circa 1026.
Overleden circa 1092.
Dochter van Friedrich II van LOTHARINGEN (zie 5314) en Mathilde van WETTERAU (zie 5315).
Uit dit huwelijk:
   1.  Beatrix.
Geboren circa 1040.
Overleden circa 1092.
Gehuwd circa 1055 met Berchtold I van ZAHRINGEN.
Geboren circa 1010.
Hertog van Karinthie, Graaf van Ortengen, Markgraaf van Zahringen,
stamvader van de latere (groot)hertogen van Baden.
Overleden op 05-11-1078.
Zoon van Bezelin van VILLINGEN en Luitgard van NELLENBURG. {Hij was eerder gehuwd circa 1032 met Richarda van ZULPICHGAU, geboren circa 1010, overleden circa 1070.}
   2.  Dietrich III van BAR MOUSSON (zie 1328).
   3.  Friedrich.
Geboren circa 1055.
Graaf van Lutzelburg.
Overleden op 29-06-1091.

2658    Willem I (Le Grand) van BOURGONDIE.
Geboren circa 1017.
Graaf van Bourgondie, bijgenaamd De Grote.
Overleden op 11-11-1087.
Begraven te Besancon (S. Etienne).
Zoon van Reinoud van BOURGONDIE (zie 5316) en Adelheid\Judith van NORMANDIE (zie 5317).
Gehuwd circa 1050 met
2659    Etiennette van LONGWY?
Geboren circa 1030.
Ouders: Zie Karel de Grote, II-161. Deze zijn van omstreden en onbekende
herkomst, vermoedelijk uit Lotharingen.
Overleden op 19-10-1088.
Dochter van Adelbert van LONGWY (zie 5318) en Clemence de FOIX (zie 5319).
Uit dit huwelijk:
   1.  Reinauld II.
Geboren circa 1050.
Graaf van Bourgondie.
Overleden circa 1097.
Gehuwd circa 1080 met Regina van NEUCHATEL.
Geboren circa 1050.
Overleden circa 1097.
   2.  Stephan Etienne I (Dolkop).
Geboren circa 1055.
Pfalzgraaf van Bourgondie, graaf van Macon, heer van Varasc.
Overleden op 27-05-1102 te Rama.
Gesneuveld.
Gehuwd circa 1090 met Beatrix van LOTHARINGEN.
Geboren circa 1050.
Overleden circa 1102.
Dochter van Gerard van LOTHARINGEN (zie 2376) en Hedwig van NAMEN (zie 2377).
   3.  Irmtrud (zie 1329).
   4.  Raymond.
Geboren circa 1060.
Graaf van Galicie, Coimbra en Castilie.
Overleden op 24-05-1107 te Grajal.
Gehuwd circa 1087 te Toledo met Uraca van CASTILIE.
Geboren circa 1082.
Koningin, Erfdochter van Castilie en Leon.
Overleden op 08-03-1126 te Saldana.
Dochter van Alfons VI van CASTILIE en Constance van BOURGONDIE. {Zij is later gehuwd circa 1109 te Burgos met Alfonso (el Batallador) van ARAGON, geboren circa 1075. Koning van Aragon en Navarra, overleden op 07-09-1134 te Almuniente, zoon van Sancho I (IV) van ARAGON en Felicitas van RAMERU ROUCY. Zij is later gehuwd circa 1115 met Pedro GONZALES de LARA, geboren circa 1080, overleden circa 1130.}
   5.  Sibylle (zie 2787).
   6.  Guido.
Geboren circa 1065.
Aartsbisschop van Vienne, later Paus (Calixtus II).
Overleden op 13-12-1124.
   7.  Gisela (zie 1403).
   8.  Clementia.
Geboren circa 1070.
Overleden circa 1133.
Gehuwd (1) circa 1090 met Robert II van VLAANDEREN.
Geboren circa 1065.
Graaf van Vlaanderen.
Overleden op 05-10-1111.
Zoon van Robert I van VLAANDEREN (de Fries) (zie 2382) en Geertruid van SAKSEN BILLUNG (zie 2383).
Gehuwd (2) circa 1121 met Godfried I van LEUVEN (met de baard) (zie 1154).
   9.  Bertha.
Geboren circa 1075.
Overleden circa 1095.
Gehuwd circa 1093 met Alfons VI van CASTILIE.
Geboren circa 1039.
Koning van Castilie en Leon.
Overleden op 30-06-1109 te Toledo.
Zoon van Ferdinand I van NAVARRA en Sancha van LEON. {Hij was eerder gehuwd circa 1070, geen huwelijk, maar een buitenechtelijke relatie met nn van LEON? Geboren circa 1040, onbekende herkomst, overleden circa 1090. Hij was eerder gehuwd op 16-06-1074 met Agnes van AQUITANIE, geboren circa 1052, overleden op 06-06-1078, dochter van Willem VI (VIII) (Guido Godfried) van AQUITANIE en Anna de PERIGORD. Hij was eerder gehuwd circa 1081 met Constance van BOURGONDIE, geboren circa 1042, overleden op 10-05-1097, dochter van Robert (de Oude) van FRANKRIJK (zie 11144) en Helena van SEMUR (zie 11145).}

2660 =    2376 Gerard van LOTHARINGEN.
2661 =    2377 Hedwig van NAMEN.
 
2662    Heinrich van EGISHEIM.
Geboren circa 1025.
Graaf van Egisheim en Dagsburg.
Overleden op 28-06-1065.
Zoon van Hugo VII van EGISHEIM (zie 5324) en Mathilde de ELNAME? (zie 5325).
Gehuwd circa 1050 met
2663    nn van MOHA?
Geboren circa 1025.
Erfdochter van Moha, van onbekende herkomst.
Overleden circa 1060.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adalbert (zie 2718).
   2.  Hedwig (zie 1331).

2664    Theobald III van BLOIS.
Geboren circa 1010.
Graaf van Blois en Champagne.
Overleden circa 1089.
Begraven te Epernay.
Zoon van Odo II van BLOIS (zie 5328) en Irmingard van AUVERGNE PROVENCE (zie 5329).
Gehuwd (1) circa 1040 met Garsende van MAINE (zie 2665).
Gehuwd (2) circa 1070 met Alice Adele van VALOIS.
Geboren circa 1050.
Overleden circa 1096.
Dochter van Raoul van VALOIS (zie 9342) en Adele van BAR SUR AUBE (zie 9343).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Stefanus II Henri (le Sage) (zie 1332).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Odo III.
Geboren circa 1070.
Graaf van Champagne.
Overleden op 05-04-1096.
   3.  Hugo.
Geboren circa 1075.
Graaf van Troyes (Blois), Champagne.
Overleden op 14-06-1126.
Gehuwd (1) circa 1094, gescheiden circa 1104 van Constance van FRANKRIJK.
Geboren circa 1078.
Overleden circa 1125.
Dochter van Philips I van FRANKRIJK (zie 1400) en Bertha van HOLLAND (zie 1401). {Zij is later gehuwd circa 1106 te Chartres met Marcus Boemund I van APULIE SICILIE, geboren circa 1052. Vorst van Tarento, Vorst van Antiochie, overleden op 03-03-1111 te Canossa, zoon van Robert I Guiscard van APULIE SICILIE en Alberade van APULIE?}
Gehuwd (2) circa 1110. Nakomelingen: Zie ES NF Band III Tafel 348 met Elisabeth van BOURGONDIE.
Geboren circa 1095.
Overleden circa 1125.
Dochter van Stephan Etienne I (Dolkop) van BOURGONDIE en Beatrix van LOTHARINGEN.
2665    Garsende van MAINE.
Geboren circa 1010.
Overleden circa 1060.
Dochter van Heribert I van MAINE (zie 5330) en Paula van PREUILLY? (zie 5331).
Gehuwd (1) circa 1040 met Theobald III van BLOIS (zie 2664).
Gehuwd (2) circa 1050 met Azzo Albert van ESTE (zie 4632).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind (zie onder 2664).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Hugo.
Geboren circa 1055.
Comte de Maine.
Overleden circa 1092.
   3.  Fulco.
Geboren circa 1060.
Markgraaf van Este, stamvader van de Markgraven van Este, Hertogen van Modena en Ferarra.
Overleden circa 1140.
Gehuwd circa 1100 met nn van ESTE?
Geboren circa 1070.
onbekende herkomst.
zie ES NF Band I.1 Tafel 31.

2666    Willem I (de Veroveraar) van NORMANDIE.
Geboren op 14-10-1027 te Falaise?
Hertog van Normandie, koning van Engeland, bijgenaamd de Veroveraar.
Overleden op 09-09-1087 te Rouen op 59-jarige leeftijd.
Begraven te Caen.
Zoon van Robert (de Duivel) van NORMANDIE (zie 5332) en Harlette (Salburphyr) van FALAISE (zie 5333).
Gehuwd circa 1053 te Eu met
2667    Mathilde van VLAANDEREN.
Geboren circa 1032.
Overleden op 03-11-1083 te Caen.
Dochter van Boudewijn V (Insulanus) van VLAANDEREN (zie 4764) en Adelaide (Aelis) van FRANKRIJK (zie 4765).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gundrade van ENGELAND (zie 2333).
   2.  Robert II van ENGELAND.
Geboren circa 1054.
Hertog van Normandie, bijgenaamd Courthouse.
Overleden op 07-02-1134.
in de gevangenis overleden.
Gehuwd circa 1100 met Sibylle van CONVERSANO.
Geboren circa 1070.
Overleden circa 1103 te Rome.
   3.  Willem II van ENGELAND.
Geboren circa 1060.
Koning van Engeland.
Overleden op 02-08-1100.
   4.  Constance van ENGELAND.
Geboren circa 1061.
Overleden op 13-08-1094.
Gehuwd circa 1086 met Alain IV van CORNWALL.
Geboren circa 1060.
Hertog van Bretagne, bijgenaam Le Fergent.
Overleden op 13-09-1119.
Zoon van Hoel II van CORNWALL en Hedwig van BRETAGNE. {Hij is later gehuwd circa 1095 met Irmgard van ANJOU, geboren circa 1070, overleden circa 1120, dochter van Fulco IV (le Rechin, de Strijdvaardige) van ANJOU (zie 2740) en Hildegarde van BEAUGENCY.}
   5.  Adela van ENGELAND (zie 1333).
   6.  Hendrik I (Beauclerk) van ENGELAND.
Geboren circa 1070 te Selby.
Koning van Engeland, hertog van Normandie.
Overleden op 01-12-1135 te Forment.
Begraven te Reading.
Gehuwd (1) circa 1085. Geen wettelijk huwelijk, maar een buitenechtelijke verbintenis. Hendrik
I heeft meerdere buitenechtelijke verbintenissen gehad, maar het is niet
steeds duidelijk wie de moeder is van de vele bastaards. Echtgenote is nn van ENGELAND?
Geboren circa 1065.
Meerdere Konkubines van vaak onbekende herkomst.
Overleden circa 1140.
Gehuwd (2) op 11-11-1100 te Westminster Abbey met Mathilde van SCHOTLAND.
Geboren circa 1079 te Dunfermline.
Overleden op 01-05-1118 te Westminster Palace.
Begraven te Westminster Abbey.
Dochter van Malcolm III (Canmore) van SCHOTLAND (zie 2328) en Margaretha (de Heilige) van WESSEX (zie 2329).
Gehuwd (3) op 29-01-1121 met Adelheid van LEUVEN.
Geboren circa 1106.
Overleden op 23-04-1157.
Dochter van Godfried I van LEUVEN (met de baard) (zie 1154) en Ida van CHINY (zie 1155). {Zij is later gehuwd circa 1139 met Willem van AUBIGNY AURENDEL, geboren circa 1105. Graaf van Sussex, overleden op 11-10-1157.}
Gehuwd (4) circa 1130. Geen wettelijk huwelijk, maar buitenechtelijke verbintenis met Elisabeth van BEAUMONT Le ROGER.
Geboren circa 1106.
Voor haar huwelijk was zij konkubine van Kon. Hendrik I van Engeland.
Overleden circa 1160.
Dochter van Robert I van BEAUMONT Le ROGER en Elisabeth Isabella van VERMANDOIS (zie 1167). {Zij was eerder gehuwd circa 1125 met Gilbert de CLARE, geboren circa 1106. Graaf van Pembroke, overleden circa 1148, zoon van Gilbert de CLARE en Adelheid van CLERMONT BEAUVAIS.}

2668    Engelbert van SPONHEIM KARINTIE.
Geboren circa 1040.
Graaf van Sponheim.
Overleden op 01-04-1096.
Zoon van Siegfried van SPONHEIM (zie 5336) en Richarda van NORDTAL (zie 5337).
Gehuwd circa 1070 met
2669    Hedwig van EPPENSTEIN.
Geboren circa 1050.
Vlgs Winkhaus is haar afkomst omstreden, ze wordt dan ook niet bij
Brandenburg genoemd, echter weer wel bij Isenburg Ia.181.
Overleden circa 1112.
Dochter van Markwart III van EPPENSTEIN (zie 5338) en Liutberge van KARINTIE? (zie 5339).
Uit dit huwelijk:
   1.  Richarda (zie 2351).
   2.  Bernhard.
Geboren circa 1075.
Graaf van Sponheim, graaf van Marburg.
Overleden op 16-11-1147.
Gehuwd circa 1120 met Kunegonde van STIERMARKEN.
Geboren circa 1090.
Overleden op 28-07-1161.
Dochter van Ottokar IV van STIERMARKEN en Elisabeth van OOSTENRIJK.
   3.  Engelbert (zie 1334).
   4.  Siegfried.
Geboren circa 1080.
Graaf van Lebenau.
Overleden op 16-12-1163.
Gehuwd (1) circa 1110 met Adelheid van DIESSEN.
Geboren circa 1080.
Overleden op 23-01-1140.
Dochter van Arnulf van WITTELSBACH en Adelheid van SULZBACH.
Gehuwd (2) circa 1140 met Mathilde van VALLEY.
Geboren circa 1110.
Overleden circa 1165.

2670    Ulrich van PASSAU.
Geboren circa 1050.
Graaf van Passau.
Overleden op 14-04-1099.
Gehuwd circa 1070 met
2671    Adelaida van FRANTZENHAUSEN.
Geboren circa 1060.
Overleden circa 1110.
Uit dit huwelijk:
   1.  Uta (zie 1335).

2672    Albert II van NAMEN.
Geboren circa 1000.
Graaf van Namen.
Overleden circa 1064.
Zoon van Albert I van NAMEN (zie 5344) en Irmgard Adelheid der FRANKEN (zie 5345).
Gehuwd op 10-08-1035 met
2673    Regelindis van LOTHARINGEN.
Geboren circa 1000.
Overleden circa 1064.
Dochter van Gozelo I van LOTHARINGEN (zie 5346) en nn van LOTHARINGEN? (zie 5347).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert III (zie 1336).
   2.  Hedwig (zie 2377).

2674    Bernhard II van SAKSEN BILLUNG.
Geboren circa 0990.
Hertog van Saksen Billung.
Overleden op 29-06-1059.
Zoon van Bernhard 1 van SAKSEN BILLUNG (zie 5348) en Hildegard van STADE (zie 5349).
Gehuwd circa 1020 met
2675    Elica van SCHWEINFURT.
Geboren circa 0990.
Overleden circa 1050.
Dochter van Heinrich van SCHWEINFURT (zie 5350) en Gerbera van WETTERAU (zie 5351).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ordulf Otto (zie 4636).
   2.  Ida (zie 1337).
   3.  Geertruid (zie 2383).

2676    Giselbert van LUXEMBURG.
Geboren circa 1005.
Graaf van Luxemburg.
Overleden circa 1059.
Zoon van Friedrich van LUXEMBURG (zie 5352) en Irmtrud van WETTERAU (zie 5353).
Gehuwd circa 1020 met
2677    nn van SALM?
Geboren circa 1005.
onbekende herkomst.
Overleden circa 1070.
Uit dit huwelijk:
   1.  nn.
Geboren circa 1025.
Overleden circa 1080.
Gehuwd circa 1050 met nn van AMMENSLEBEN.
Geboren circa 1020.
Graaf van Hillesleben.
Overleden circa 1080.
   2.  Konrad I (zie 1338).
   3.  Hermann (zie 2324).

2678    Peter Willem V (VII) (L'Agret, le Hardi) van AQUITANIE.
Geboren circa 1020.
Graaf van Poitou, hertog van Aquitanie.
Overleden circa 1058 te Poitiers.
Zoon van Willem III (V) (de Grote) van AQUITANIE (zie 5356) en Agnes van BOURGONDIE (zie 5357).
Gehuwd circa 1041 met
2679    Ermesinde van LONGWY.
Geboren circa 1020.
Overleden circa 1062.
Dochter van Adelbert van LONGWY (zie 5318) en Clemence de FOIX (zie 5319).
Uit dit huwelijk:
   1.  Agnes.
Geboren circa 1050.
Overleden op 13-06-1089.
Gehuwd (1) circa 1054 met Ramiro I van NAVARRA.
Geboren circa 1010.
Koning van Aragon.
Overleden op 08-05-1063.
Zoon van Sancho III (el Mayor, de Grote) van NAVARRA en Munia Elvira van CASTILIE. {Hij was eerder gehuwd circa 1036 met Gilberga Hersenda van COMMINGES, geboren circa 1010, overleden circa 1060, dochter van Bernhard Rodger van COMMINGES en Gersende de BIGORRE.}
Gehuwd (2) circa 1065 met Peter I van SAVOYE.
Geboren circa 1050.
Graaf van Savoye.
Overleden op 09-08-1078.
Zoon van Otto van SAVOYE (zie 5608) en Adelheid van SUSA (zie 5609).
   2.  Clementia (zie 1339).

2688    Hendrik van WASSENBERG.
Geboren circa 1035.
Graaf van Wassenberg.
Overleden circa 1075.
Zoon van Gerard van WASSENBERG (zie 5152) en nn van WASSENBERG? (zie 5153).
Gehuwd circa 1055 met
2689    nn van WASSENBERG?
Geboren circa 1035.
van onbekende herkomst.
Overleden circa 1075.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerard I (de Rossige, de Lange) van GELRE (zie 1344).

2704    Otto van SCHEYERN.
Geboren circa 1030.
Graaf van Scheyern.
Overleden op 04-12-1072.
Gehuwd circa 1057 met
2705    Hadegunda van WITTELSBACH.
Geboren circa 1040.
Overleden op 17-10-1104.
Dochter van Friedrich van WITTELSBACH (zie 5410) en Hadamut van EPPENSTEIN (zie 5411).
Gehuwd (1) circa 1050 met Hermann van WITTELSBACH.
Geboren circa 1030.
Graaf van Kastl.
Overleden op 27-01-1056.
Gehuwd (2) circa 1057 met Otto van SCHEYERN (zie 2704), zie ES NF Band I.1 Tafel 90.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hermann.
Geboren circa 1050.
Markgraaf in de Nordgau.
Overleden circa 1071.
Gehuwd circa 1070 met Bertha Alberade van SCHWEINFURT.
Geboren circa 1052.
Overleden circa 1101.
Dochter van Otto van SCHWEINFURT (zie 10502) en Irmgard van SUSA (zie 4655). {Zij is later gehuwd circa 1074 met Friedrich van WITTELSBACH, geboren circa 1052. Graaf van Kastl, overleden op 10-11-1103, zoon van Hermann van WITTELSBACH en Hadegunda van WITTELSBACH (zie 2705).}
   2.  Friedrich.
Geboren circa 1052.
Graaf van Kastl.
Overleden op 10-11-1103.
Gehuwd circa 1074 met Bertha Alberade van SCHWEINFURT.
Geboren circa 1052.
Overleden circa 1101.
Dochter van Otto van SCHWEINFURT (zie 10502) en Irmgard van SUSA (zie 4655). {Zij was eerder gehuwd circa 1070 met Hermann van WITTELSBACH, geboren circa 1050. Markgraaf in de Nordgau, overleden circa 1071, zoon van Hermann van WITTELSBACH en Hadegunda van WITTELSBACH (zie 2705).}
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Otto II van WITTELSBACH (zie 1352).

2706    Ulrich van WEIMAR.
Geboren circa 1030.
Markgraaf van Krain en Istrie.
Overleden op 06-03-1070.
Zoon van Poppo van WEIMAR (zie 5412) en Hadamut van ISTRIE (zie 5413).
Gehuwd circa 1062 met
2707 =    2319 Sophie van HONGARIJE.
 
2710 =    2356 Friedrich I van HOHENSTAUFEN.
2711 =    2357 Agnes (van Waiblingen) van FRANKENLAND.
 
2712    Emmo II van LOOZ.
Geboren circa 1025.
Graaf van Looz.
Overleden op 17-01-1078.
Zoon van Giselbert van LOOZ (zie 5424) en Liutgard Emma van NAMEN (zie 5425).
Gehuwd circa 1060 met
2713    Swanhilde van LOOZ?
Geboren circa 1025.
onbekende herkomst.
Overleden circa 1078.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arnulf I (zie 1356).
   2.  Sophie.
Geboren circa 1060.
Overleden circa 1130.
Gehuwd circa 1090 met Heinrich van SCHWALENBERG.
Geboren circa 1060.
Graaf van Schwalenberg (Waldeck?).
Overleden circa 1130.

2716    Volmar IV van METZ.
Geboren circa 1060.
Graaf van Metz.
Overleden circa 1111.
Zoon van Volmar III van METZ (zie 5432) en Swanhilde? van METZ? (zie 5433).
Gehuwd circa 1090 met
2717    nn van METZ?
Geboren circa 1060.
van onbekende herkomst.
Overleden circa 1115.
Uit dit huwelijk:
   1.  Volmar V (zie 1358).

2718    Adalbert van EGISHEIM.
Geboren circa 1050.
Graaf van Egisheim, Dagsburg en Moha.
Overleden op 24-08-1098.
Zoon van Heinrich van EGISHEIM (zie 2662) en nn van MOHA? (zie 2663).
Gehuwd circa 1095 met
2719 =    669 Ermesinde van LUXEMBURG.
 
2740    Fulco IV (le Rechin, de Strijdvaardige) van ANJOU.
Geboren circa 1043.
Graaf van Anjou.
Overleden op 14-04-1109.
Zoon van Godfried Ferreol van GATINAIS (zie 5480) en Irmgard Blanca van ANJOU (zie 5481).
Gehuwd (1) circa 1065 met Hildegarde van BEAUGENCY.
Geboren circa 1043.
Overleden circa 1070.
Gehuwd (2) circa 1090, gescheiden circa 1092 van Bertrade van MONTFORT L'AMAURY (zie 2741).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Irmgard.
Geboren circa 1070.
Overleden circa 1120.
Gehuwd (1) circa 1089 met Willem VII (IX) van AQUITANIE (le Jeune, le Troubadour).
Geboren op 22-10-1071.
Graaf van Poitiers, Hertog van Aquitanie.
Overleden op 10-02-1126 te Chize op 54-jarige leeftijd.
Begraven te Moustier Neuf.
Zoon van Willem VI (VIII) (Guido Godfried) van AQUITANIE en Hildegardis Alderade van BOURGONDIE. {Hij is later gehuwd circa 1094 met Philippa Mathilde van TOULOUSE, geboren circa 1073, overleden op 28-11-1117 te Fontevrault, dochter van Willem IV van TOULOUSE en Mathilde (Emma?) van MORTAIN. Hij is later gehuwd circa 1100, geen wettelijk huwelijk, maar een buitenechtelijke verbintenis met Mauberge Dangereuse de CHATELLERAULT, geboren circa 1080, overleden circa 1120.}
Gehuwd (2) circa 1095 met Alain IV van CORNWALL.
Geboren circa 1060.
Hertog van Bretagne, bijgenaam Le Fergent.
Overleden op 13-09-1119.
Zoon van Hoel II van CORNWALL en Hedwig van BRETAGNE. {Hij was eerder gehuwd circa 1086 met Constance van ENGELAND, geboren circa 1061, overleden op 13-08-1094, dochter van Willem I (de Veroveraar) van NORMANDIE (zie 2666) en Mathilde van VLAANDEREN (zie 2667).}
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Fulco V (zie 1370).
2741    Bertrade van MONTFORT L'AMAURY.
Geboren circa 1060.
Overleden op 14-02-1117 te Fontrevault.
Dochter van Simon van MONTFORT L'AMAURY (zie 5482) en Agnes van EVREUX (zie 5483).
Gehuwd (1) circa 1090, gescheiden circa 1092 van Fulco IV (le Rechin, de Strijdvaardige) van ANJOU (zie 2740).
Gehuwd (2) op 15-05-1092, gescheiden circa 1104 van Philips I van FRANKRIJK (zie 1400).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind (zie onder 2740).
Uit het tweede huwelijk: 2 kinderen (zie onder 1400).
 
2742    Helias (de la Fleche) van MAINE.
Geboren circa 1060.
Heer van Maine.
Overleden op 11-07-1110.
Zoon van Johan (de la Fleche) de BAUGENCY (zie 5484) en Paula van MAINE (zie 5485).
Gehuwd circa 1090 met
2743    Mathilde van LOIRE.
Geboren circa 1060.
Overleden circa 1099.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eremburga (zie 1371).

2748    Eustatius II (Gernobadatus) van BOULOGNE.
Geboren circa 1025.
Graaf van Boulogne.
Overleden circa 1080.
Zoon van Eustatius van BOULOGNE (zie 5496) en Mathilde van LEUVEN (zie 5497).
Gehuwd (1) circa 1036 met Goda Edith van WESSEX.
Geboren circa 1005.
Overleden circa 1050.
Dochter van Ethelread (The Unready) van WESSEX (zie 18632) en Emma van NORMANDIE. {Zij was eerder gehuwd circa 1020 met Dreux Drogo van VALOIS, geboren circa 1006. Comte d'Amiens, de Mantes, de Potoise et de Vexin, overleden circa 1035, zoon van Gautier Walter (le Blanc) van VALOIS (zie 37368) en Adele van VALOIS? (zie 37369).}
Gehuwd (2) circa 1055 met Ida van LOTHARINGEN (zie 2749).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Ida (zie 2129).
   2.  Eustatius III (zie 1374).
   3.  Godfried (Bewaker van het Heilige Graf).
Geboren circa 1060.
Graaf van Boulogne, hertog van Neder Lotharingen, bijgenaamd van
Bouillon
Later op kruisvaart en koning van Jerusalem.
Overleden op 02-04-1100 te Palestina.
   4.  Boudewijn I.
Geboren circa 1065.
Koning van Jerusalem.
Overleden circa 1118.
2749    Ida van LOTHARINGEN.
Geboren circa 1035.
Overleden op 13-04-1113.
Dochter van Godfried van LOTHARINGEN (zie 5498) en Uda van LOTHARINGEN? (zie 5499).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 2748).
 
2750 =    2328 Malcolm III (Canmore) van SCHOTLAND.
2751 =    2329 Margaretha (de Heilige) van WESSEX.
 
2756    Manasse van RAMERU.
Geboren circa 0970.
Graaf van Dammartin en Goele.
Overleden op 15-12-1037 te Ornel.
gesneuveld.
Zoon van Hilduin II van RAMERU (zie 5512) en nn van RAMERU? (zie 5513).
Gehuwd circa 1020 met
2757    Constance van DAMMARTIN.
Geboren circa 0990.
erfdochter.
Overleden circa 1030.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hugo (zie 1378).

2772    Hilduin III (IV) van RAMERU.
Geboren circa 0970.
heer en graaf van Rameru.
Overleden circa 1031.
Zoon van Hilduin II van RAMERU (zie 5512) en nn van RAMERU? (zie 5513).
Gehuwd circa 1000 met
2773    Lesselina de TORQUEVILLE.
Geboren circa 0970.
Volgens Isenburg Neue Folge, Band III, Tafel 676: onbekend, zie echter
KdG 1991, blz. 286/606.
Overleden circa 1030.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hilduin IV (V) (zie 1386).

2774    Ebalus van ROUCY.
Geboren circa 0985.
Overleden op 11-05-1033.
Zoon van Giselbert van ROUCY (zie 5548) en nn van ROUCY? (zie 5549).
Gehuwd circa 1000 met
2775    Beatrix van HENEGOUWEN.
Geboren circa 0995.
Overleden circa 1030.
Dochter van Reinier IV van HENEGOUWEN (zie 5550) en Hedwig van FRANKRIJK (zie 5551).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adelheid (zie 1387).
   2.  Hedwig.
Geboren circa 1010.
Overleden circa 1080.
Gehuwd circa 1035 met Godfried van RUMIGNY.
Geboren circa 1010.
Overleden circa 1080.
zie ES NF Band VII Tafel 76.

2784    Robert van MONTGOMERY.
Geboren circa 1055.
Heer van Bellesmes, graaf van Screwsbury, Graaf van Alencon en door
huwelijk graaf van Ponthieu.
Overleden op 08-05-1130.
Zoon van Roger van MONTGOMERY (zie 5568) en Mabilia van BELLEME ALENCON (zie 5569).
Gehuwd op 09-09-1087 met
2785    Agnes van MONTREUIL PONTHIEU.
Geboren circa 1060.
Overleden circa 1110.
Dochter van Guido van MONTREUIL PONTHIEU (zie 5570) en Ada van AMIENS (zie 5571).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem I Talvas (zie 1392).

2786    Odo I Borrel van BOURGONDIE.
Geboren circa 1060.
Hertog van Bourgondie.
Overleden op 23-03-1102 te Tarsus.
Zoon van Hendrik (le Damoiseau) van BOURGONDIE (zie 5572) en Sibylle van BARCELONA (zie 5573).
Gehuwd circa 1080 met
2787    Sibylle van BOURGONDIE.
Geboren circa 1060.
Overleden circa 1103.
Dochter van Willem I (Le Grand) van BOURGONDIE (zie 2658) en Etiennette van LONGWY? (zie 2659).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adelheid (Helie) (zie 1393).
   2.  Florine.
Geboren circa 1080.
Overleden circa 1097.
Gehuwd circa 1090 met Svend van DENEMARKEN.
Geboren circa 1050.
Overleden circa 1097.
Zoon van Sven II van DENEMARKEN en Thora Thorbergsdotter van THORBERG?
   3.  Hugo II (le Pacifique).
Geboren circa 1085.
Hertog van Bourgondie.
Overleden op 06-02-1143.
Begraven te Citeaux.
Gehuwd circa 1110 met Mathilde van TURENNE MAYENNE.
Geboren circa 1090.
Overleden circa 1162 te Beaune.
Begraven te Beaune.
Dochter van Boso van TURENNE en Guisberge van TERRASSON.

2792    Hugo van SAINT POL.
Geboren circa 1055.
Graaf van Saint Pol.
Overleden circa 1118.
Gehuwd circa 1090 met
2793    Helisende van MONTREUIL PONTHIEU.
Geboren circa 1055.
Overleden circa 1097.
Dochter van Engelram van MONTREUIL PONTHIEU (zie 5586) en Adelheid van NORMANDIE (zie 4663).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hugo (de Candavene) (zie 1396).

2800    Hendrik I van FRANKRIJK.
Geboren op 17-05-1008.
Koning van Frankrijk.
Overleden op 04-08-1060 te Vitry en Brie op 52-jarige leeftijd.
Begraven te St Denis.
Zoon van Robert II (le Pieux) van FRANKRIJK (zie 5600) en Constance van PROVENCE (zie 5601).
Gehuwd (1) circa 1030 met Mathilde van FRANKENLAND.
Geboren circa 1017.
Overleden circa 1034.
Dochter van Konrad II van FRANKENLAND (zie 18856) en Gisela van WETTERAU (zie 18617).
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 19-05-1051 te Reims met Anna van KIEV (zie 2801).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Philips I (zie 1400).
   2.  Hugo (zie 2334).
2801    Anna van KIEV.
Geboren circa 1032.
Overleden circa 1076.
Begraven te Abbaye Villiers.
Dochter van Jaroslaw van KIEV (zie 5602) en Ingegerd Anna van ZWEDEN (zie 5603).
Gehuwd (1) op 19-05-1051 te Reims met Hendrik I van FRANKRIJK, 43 jaar oud (zie 2800).
Gehuwd (2) circa 1061 met Raoul van VALOIS (zie 9342).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen (zie onder 2800).
 
2802    Floris I van HOLLAND.
Geboren circa 1025.
Graaf van Holland.
Overleden op 28-06-1061 te Nederhemert.
vermoord.
Begraven te Egmond.
Zoon van Dirk III (Hyrosolomita) van HOLLAND (zie 5604) en Othelhildis van SAKSEN (zie 5605).
Gehuwd circa 1050 met
2803 =    2383 Geertruid van SAKSEN BILLUNG.
 
2804    Amadeus II van SAVOYE.
Geboren circa 1048.
Graaf van Savoye.
Overleden op 26-01-1080.
Zoon van Otto van SAVOYE (zie 5608) en Adelheid van SUSA (zie 5609).
Gehuwd circa 1070 met
2805    Johanna van GENEVE.
Geboren circa 1048.
Overleden circa 1080.
Dochter van Gerold van GENEVE (zie 5610) en Gisela van GENEVE? (zie 5611).
Uit dit huwelijk:
   1.  Humbert II (il Rinforzato) (zie 1402).
   2.  Adelheid.
Geboren circa 1075.
Overleden circa 1116.
Gehuwd circa 1085 met Manasse van COLIGNY.
Geboren circa 1060.
Overleden circa 1090.

2806 =    2658 Willem I (Le Grand) van BOURGONDIE.
2807 =    2659 Etiennette van LONGWY?.
 
Generatie XIII

 
4256    Unruoch van KEMPENLAND.
Geboren circa 1010.
Zoon van Freterhard van BLIESGAU (zie 8512) en nn van de BETUWE? (zie 8513).
Gehuwd circa 1040 met
4257    nn van ISLA LAKE.
Geboren circa 1020.
Uit dit huwelijk:
   1.  Herman van MALSEN (zie 2128).

4258 =    2748 Eustatius II (Gernobadatus) van BOULOGNE.
4259 =    2749 Ida van LOTHARINGEN.
 
4616    Lambert II (Balderic) van LEUVEN.
Geboren circa 0992.
Graaf van Leuven.
Overleden op 21-09-1062 te Nijvel.
Begraven te Nijvel.
Zoon van Lambert I (met de baard) van LEUVEN (zie 9232) en Gerberga der FRANKEN (zie 9233).
Gehuwd circa 1015 met
4617    Oda van LOTHARINGEN.
Geboren circa 0990.
Overleden circa 1062.
Dochter van Gozelo I van LOTHARINGEN (zie 5346) en nn van LOTHARINGEN? (zie 5347).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik II (zie 2308).
   2.  Adele (zie 4691).

4618    Everhard van de BETUWE.
Geboren circa 1010.
Graaf in de Betuwe.
Overleden circa 1070.
Zoon van Freterhard van BLIESGAU (zie 8512) en nn van de BETUWE? (zie 8513).
Gehuwd circa 1030 met
4619    nn van de BETUWE?
Geboren circa 1010.
onbekende herkomst.
Overleden circa 1070.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adela (zie 2309).

4620    Arnulf I (II) van WARCQ CHINY.
Geboren circa 1035.
Graaf van Warcq.
Overleden op 16-04-1106.
Zoon van Lodewijk van WARCQ (zie 9240) en Sophie van VERDUN (zie 9241).
Gehuwd circa 1055 met
4621    Adele van RAMERU.
Geboren circa 1035.
noot: Volgens Isenburg NF.III tafel 677 heeft zij een zuster Adelheid en
een zuster Ada. Niet met elkaar verwarren, dus!
Overleden circa 1069.
Dochter van Hilduin IV (V) van RAMERU (zie 1386) en Adelheid van ROUCY (zie 1387).
Uit dit huwelijk:
   1.  Otto II van CHINY (zie 2310).

4622 =    1336 Albert III van NAMEN.
4623 =    1337 Ida van SAKSEN BILLUNG.
 
4624    Gebhard I van SULZBACH.
Geboren circa 1030.
Graaf van Sulzbach.
Overleden circa 1080.
Gehuwd circa 1052 met
4625    nn van SULZBACH?
Geboren circa 1030.
Overleden circa 1071.
Zie ES NF Band XVI Tafel 93A.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gebhard II (zie 2312).
   2.  Adelheid.
Geboren circa 1055.
Overleden circa 1095.
Gehuwd circa 1075 met Arnulf van WITTELSBACH.
Geboren circa 1055.
Graaf van Diessen.
Overleden circa 1095.
Zoon van Friedrich van WITTELSBACH (zie 5410) en Hadamut van EPPENSTEIN (zie 5411).

4626    Kuno van ROTH.
Geboren circa 1020.
Overleden circa 1086.
Gehuwd circa 1060 met
4627    Uta van DIESSEN.
Geboren circa 1040.
Overleden circa 1086.
Dochter van Friedrich van WITTELSBACH (zie 5410) en Hadamut van EPPENSTEIN (zie 5411).
Uit dit huwelijk:
   1.  Irmingard (zie 2313).

4628    Berthold II van DIESSEN.
Geboren circa 1015.
Graaf van Diessen.
Overleden circa 1060.
Zoon van Friedrich van DIESSEN (zie 9256) en Emma van OHNINGEN (zie 9257).
Gehuwd circa 1040 met
4629    nn van DIESSEN?
Geboren circa 1020.
van onbekende herkomst.
Overleden circa 1060.
Zie ES NF Band I.1 Tafel 86a.
Uit dit huwelijk:
   1.  Otto II (zie 2314).

4632    Azzo Albert van ESTE.
Geboren circa 1000.
Markgraaf van Este, Stamvader der Welfen in Italie (Guelfen).
Overleden circa 1097.
Volgens Winkhaus zou hij 100 jaar zijn geworden.
Gehuwd (1) circa 1035 met Kunegonda Kunizza der WELFEN (zie 4633), zie ES NF Band I.1 Tafel 31.
Gehuwd (2) circa 1050 met Garsende van MAINE (zie 2665).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Welf IV der WELFEN (zie 2316).
Uit het tweede huwelijk: 2 kinderen (zie onder 2665).
4633    Kunegonda Kunizza der WELFEN.
Geboren circa 1020.
Overleden op 31-03-1055.
Dochter van Welf II der WELFEN (zie 9266) en Irmtrude van LUXEMBURG (zie 9267), zie ES NF Band I.1 Tafel 31.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 4632).
 
4634    Boudewijn IV (met de schone baard) van VLAANDEREN.
Geboren circa 0975.
Graaf van Vlaanderen, Zeeland.
Overleden op 30-05-1035.
Begraven te Gent.
Zoon van Arnulf II (met de Baard (Barbatus)) van VLAANDEREN (zie 9268) en Rozala Susanne van IVREA (zie 9269).
Gehuwd (1) circa 1005 met Otgiva van LUXEMBURG (zie 9529).
Gehuwd (2) circa 1031 met Eleonora van NORMANDIE (zie 4635).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Boudewijn V (Insulanus) (zie 4764).
   2.  nn.
Geboren circa 1015.
Overleden circa 1040.
Gehuwd circa 1030 met Hendrik I van LEUVEN.
Geboren circa 0991.
Graaf van Leuven.
Overleden op 05-08-1038.
Zoon van Lambert I (met de baard) van LEUVEN (zie 9232) en Gerberga der FRANKEN (zie 9233).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Judith (zie 2317).
4635    Eleonora van NORMANDIE.
Geboren circa 1012.
Overleden circa 1035.
Dochter van Richard II van NORMANDIE (zie 9270) en Judith van RENNES (zie 9271).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 4634).
 
4636    Ordulf Otto van SAKSEN BILLUNG.
Geboren circa 1025.
Hertog van Saksen Billung.
Overleden op 28-03-1072.
Zoon van Bernhard II van SAKSEN BILLUNG (zie 2674) en Elica van SCHWEINFURT (zie 2675).
Gehuwd (1) circa 1042 met Ulfhild van NOORWEGEN (zie 4637).
Gehuwd (2) circa 1072 met Gertrud van HALDENSLEBEN (zie 2379).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Magnus (zie 2318).
4637    Ulfhild van NOORWEGEN.
Geboren circa 1025.
Overleden circa 1070.
Dochter van Olaf (de Heilige) van NOORWEGEN (zie 9274) en Astrid van ZWEDEN (zie 9275).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 4636).
 
4638    Bela I van HONGARIJE.
Geboren circa 1005.
Overleden circa 1063.
Zoon van Vazul van HONGARIJE (zie 9276) en nn van HONGARIJE? (zie 9277).
Gehuwd circa 1039 met
4639    Richeza van POLEN.
Geboren circa 1015.
Overleden circa 1052.
Dochter van Mieczyslaw II van POLEN (zie 9278) en Richeza van BLIESGAU (zie 9279).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geisa I.
Geboren circa 1040.
Koning van Polen.
Overleden op 24-04-1077.
Gehuwd circa 1070 met Synadene van BYZANTIUM?
Geboren circa 1040.
onbekende herkomst.
Overleden circa 1080.
   2.  Ladislaw I.
Geboren circa 1040.
Koning van Hongarije, bijgenaamd de Heilige.
Overleden op 29-07-1095.
Gehuwd circa 1075 met Adelheid van ZAHRINGEN.
Geboren circa 1045.
Overleden circa 1095.
   3.  Sophie (zie 2319).
   4.  Eufemia.
Geboren circa 1050.
Overleden op 02-04-1111.
Gehuwd circa 1070 met Otto van BOHEMEN.
Geboren circa 1039.
Hertog van Olmutz.
Overleden op 09-06-1086.
Zoon van Bretislaw I van BOHEMEN en Judith van SCHWEINFURT. Zie ES NF Band I.2 Tafel 179.

4640 =    2802 Floris I van HOLLAND.
4641 =    2383 Geertruid van SAKSEN BILLUNG.
 
4648 =    2676 Giselbert van LUXEMBURG.
4649 =    2677 nn van SALM?.
 
4652 =    2338 Otto van NORTHEIM.
4653 =    2339 Richenza van ZWABEN.
 
4654    Ekbert I van BRUNSWIJK BILLUNG.
Geboren circa 1036.
Graaf van Brunswijk, Derlingau, Markgraaf van Meissen, Markgraaf van
Friesland, Oostergo, Westergo, Stavoren, Iselgo, Gunzigo en Fivelgo.
Overleden op 11-01-1068.
Zoon van Liudolf van BRUNSWIJK BILLUNG (zie 9308) en Gertrud van EGISHEIM (zie 9309).
Gehuwd circa 1058 met
4655    Irmgard van SUSA.
Geboren circa 1015.
Overleden op 28-01-1078.
Dochter van Manfred Odalrich van SUSA (zie 9310) en Bertha van ESTE (zie 9311).
Gehuwd (1) circa 1036 met Otto van SCHWEINFURT (zie 10502).
Gehuwd (2) circa 1058 met Ekbert I van BRUNSWIJK BILLUNG (zie 4654).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Judith (zie 5251).
   2.  Beatrix.
Geboren circa 1040.
Overleden circa 1100.
Gehuwd circa 1060 met Heinrich van HILDRITSHAUSEN.
Geboren circa 1040.
Markgraaf van Schweinfurt.
Overleden circa 1078.
   3.  Gisela.
Geboren circa 1048.
Overleden circa 1095.
Gehuwd circa 1080 met Arnold van DIESSEN.
Geboren circa 1048.
Graaf van Andechs.
Overleden circa 1095.
zie ES NF Band I.1 Tafel 86B.
   4.  Bertha Alberade.
Geboren circa 1052.
Overleden circa 1101.
Gehuwd (1) circa 1070 met Hermann van WITTELSBACH.
Geboren circa 1050.
Markgraaf in de Nordgau.
Overleden circa 1071.
Zoon van Hermann van WITTELSBACH en Hadegunda van WITTELSBACH (zie 2705).
Gehuwd (2) circa 1074 met Friedrich van WITTELSBACH.
Geboren circa 1052.
Graaf van Kastl.
Overleden op 10-11-1103.
Zoon van Hermann van WITTELSBACH en Hadegunda van WITTELSBACH (zie 2705).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Gertrud (zie 2327).
   6.  Ekbert II.
Geboren circa 1060.
Graaf van Brunswijk, Markgraaf van Meissen en Friesland.
Overleden circa 1090.
Gehuwd circa 1080 met Oda van WEIMAR.
Geboren circa 1060.
Overleden circa 1111.
Dochter van Otto van WEIMAR (zie 4690) en Adele van LEUVEN (zie 4691).

4656    Duncan (The Gracious) van SCHOTLAND.
Geboren circa 1000.
Koning van Schotland.
Overleden op 14-08-1040.
Vermoord door zijn neef Macbeth (zie Shakespeare).
Zoon van Crinan ATHOLL (zie 9312) en Bethoc Beatrice van SCHOTLAND (zie 9313).
Gehuwd circa 1025 met
4657    Sibylla (Base) van NORTHUMBERLAND.
Geboren circa 1000.
Overleden circa 1040.
Uit dit huwelijk:
   1.  Malcolm III (Canmore) (zie 2328).

4658    Eduard Atheling (Outlaw) van WESSEX.
Geboren circa 1015.
Koning van Wessex.
Overleden circa 1057.
Zoon van Edmund II (Ironside) van WESSEX (zie 9316) en Ealdgyth van EARNGRIM (zie 9317).
Gehuwd circa 1045 met
4659    Agatha van FRIESLAND?
Geboren circa 1025.
Onduidelijk van wie zij een dochter is. Volgens ES Band II Tafel 78 een
dochter van een Bruno van Brunswijk, graaf van Midden (=Oost) Friesland.
Ook Bruno van Beieren, Bisschop van Augsburg wordt genoemd (Paget).
Overleden circa 1060.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margaretha (de Heilige) (zie 2329).

4660    Siward van NORTHUMBERLAND.
Geboren circa 1020.
Earl of Northumberland (afkomstig uit Denemarken).
Overleden circa 1055.
Gehuwd circa 1050 met
4661    Elfleda van NORTHUMBERLAND.
Geboren circa 1020.
Erfdochter van Northumberland.
Overleden circa 1060.
Uit dit huwelijk:
   1.  Walter (zie 2330).

4662    Lambert van BOULOGNE.
Geboren circa 1030.
Graaf van Lens en Aumale.
Overleden circa 1055.
Zoon van Eustatius van BOULOGNE (zie 5496) en Mathilde van LEUVEN (zie 5497).
Gehuwd circa 1053 met
4663    Adelheid van NORMANDIE.
Geboren circa 1030.
Overleden circa 1085.
Dochter van Robert (de Duivel) van NORMANDIE (zie 5332) en Harlette (Salburphyr) van FALAISE (zie 5333).
Gehuwd (1) circa 1052 met Engelram van MONTREUIL PONTHIEU (zie 5586).
Gehuwd (2) circa 1053 met Lambert van BOULOGNE (zie 4662).
Gehuwd (3) circa 1060 met Odo van BLOIS.
Geboren circa 1041.
Graaf van Aumale, graaf van Troyes.
Overleden circa 1096.
Zoon van Stephan Etienne van BLOIS en Adelheid van NORMANDIE?
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Guido (zie 5570).
   2.  Helisende (zie 2793).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Judith van BOULOGNE LENS (zie 2331).
Uit het derde huwelijk:
   4.  Stephan Etienne.
Geboren circa 1070.
Graaf van Aumale (Albemarle).
Overleden circa 1127.
Gehuwd circa 1100 met Hedwig van MORTIMER.
Geboren circa 1070.
Overleden circa 1127.

4666 =    2666 Willem I (de Veroveraar) van NORMANDIE.
4667 =    2667 Mathilde van VLAANDEREN.
 
4668 =    2800 Hendrik I van FRANKRIJK.
4669 =    2801 Anna van KIEV.
 
4670    Heribert IV van VERMANDOIS.
Geboren circa 1032.
Graaf van Vermandois.
Overleden circa 1080.
Zoon van Odo van VERMANDOIS (zie 9340) en nn van PAVIA? (zie 9341).
Gehuwd circa 1065 met
4671    Adele van VALOIS.
Geboren circa 1050.
Erfdochter van Valois.
Overleden circa 1080.
Dochter van Raoul van VALOIS (zie 9342) en Adele van BAR SUR AUBE (zie 9343).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adelheid (zie 2335).
   2.  Odo.
Geboren circa 1066.
Bijgenaamd l'Infenfe, wordt onterfd. Volgens Brandenburg gehuwd met
Hedwig, erfdochter van St. Simon, met nakomelingen.
Overleden circa 1085.

4672    Dietrich van WETTIN.
Geboren circa 0986.
Markgraaf van Meissen, Markgraaf van de Saksische Ostmark.
Overleden op 19-11-1035.
Zoon van Dedo van WETTIN (zie 9344) en Tietberga van HALDENSLEBEN (zie 9345).
Gehuwd circa 1015 met
4673    Mathilde van MEISSEN.
Geboren circa 0980.
Overleden circa 1030.
Dochter van Ekkehard van MEISSEN (zie 9346) en Swanhilde van SAKSEN BILLUNG (zie 9347).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ida (Eilenburg).
Geboren circa 1015.
Overleden circa 1060.
Gehuwd circa 1050 met Spitinjew van BOHEMEN.
Geboren circa 1031.
Hertog van Bohemen.
Overleden op 28-01-1061.
Zoon van Bretislaw I van BOHEMEN en Judith van SCHWEINFURT.
   2.  Dedo II.
Geboren circa 1015.
Markgraaf van Nederlausitz.
Overleden circa 1075.
Gehuwd (1) circa 1040 met Oda van de OSTMARK (zie 9381).
Gehuwd (2) circa 1069 met Adele van LEUVEN (zie 4691).
   3.  Thimo I (zie 2336).
   4.  Konrad.
Geboren circa 1020.
Graaf van Wettin.
Overleden circa 1070.
Gehuwd circa 1060 met Othildis van KATLENBURG.
Geboren circa 1040.
Overleden circa 1070.
Dochter van Dietrich van KATLENBURG en Bertrade van HOLLAND.

4678    Otto van BLIESGAU DEUTZ.
Geboren circa 1000.
Hertog van Zwaben.
Overleden circa 1080.
Zoon van Ezzo Ehrenfried van BLIESGAU DEUTZ (zie 9356) en Mathilde van SAKSEN LUDOLF (zie 9357).
Gehuwd circa 1020 met
4679    nn van EGISHEIM.
Geboren circa 1000.
Overleden circa 1060.
Dochter van Hugo VI van EGISHEIM (zie 9358) en Heilwig van DAGSBURG (zie 9359).
Uit dit huwelijk:
   1.  Richenza van ZWABEN (zie 2339).

4688    Esico van BALLENSTADT.
Geboren circa 0990.
Markgraaf van Saksen.
Overleden circa 1059.
Zoon van Adalbert van BALLENSTADT (zie 9376) en Hilda van LAUSITZ (zie 9377).
Gehuwd circa 1030 met
4689    Mathilde van WERL.
Geboren circa 1000.
Overleden circa 1077.
Dochter van Hermann van WERL (zie 9378) en nn van WERL? (zie 9379).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albrecht van SAKSEN BALLENSTADT (zie 2344).

4690    Otto van WEIMAR.
Geboren circa 1025.
Graaf van Weimar.
Overleden circa 1067.
Zoon van Wilhelm III van WEIMAR (zie 9380) en Oda van de OSTMARK (zie 9381).
Gehuwd circa 1060 met
4691    Adele van LEUVEN.
Geboren circa 1025.
Volgens Winkhaus zou zij een dochter zijn van Hendrik van Leuven en nn
van Vlaanderen.
Overleden circa 1083.
Dochter van Lambert II (Balderic) van LEUVEN (zie 4616) en Oda van LOTHARINGEN (zie 4617).
Gehuwd (1) circa 1060 met Otto van WEIMAR (zie 4690).
Gehuwd (2) circa 1069 met Dedo II van WETTIN.
Geboren circa 1015.
Markgraaf van Nederlausitz.
Overleden circa 1075.
Zoon van Dietrich van WETTIN (zie 4672) en Mathilde van MEISSEN (zie 4673). {Hij was eerder gehuwd circa 1040 met Oda van de OSTMARK (zie 9381).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Kunegonde.
Geboren circa 1060.
erfdochter van Beichlingen.
Overleden op 20-03-1117.
Gehuwd (1) circa 1073 met Jaropolk van KIEV WLADIMIR.
Geboren circa 1050.
Grootvorst van Wladimir.
Overleden op 25-11-1086.
Zoon van Isjaslaw van KIEV en Gertrud van POLEN.
Gehuwd (2) circa 1087 met Kuno van NORTHEIM BEICHLINGEN.
Geboren circa 1055.
Graaf van Beichlingen.
Overleden circa 1103.
Zoon van Otto van NORTHEIM (zie 2338) en Richenza van ZWABEN (zie 2339).
   2.  Adelheid (zie 2345).
   3.  Oda.
Geboren circa 1060.
Overleden circa 1111.
Gehuwd circa 1080 met Ekbert II van BRUNSWIJK BILLUNG.
Geboren circa 1060.
Graaf van Brunswijk, Markgraaf van Meissen en Friesland.
Overleden circa 1090.
Zoon van Ekbert I van BRUNSWIJK BILLUNG (zie 4654) en Irmgard van SUSA (zie 4655).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Heinrich I.
Geboren circa 1070.
Markgraaf van Meissen.
Overleden circa 1103.
Gehuwd circa 1102 met Gertrud van BRUNSWIJK BILLUNG (zie 2327).

4696    Thimo Dietmar van SCHWEINACHGAU.
Geboren circa 0980.
Graaf in Schweinachgau, Reichenhall und Salzburggau.
Overleden op 19-03-1040.
Gehuwd circa 1010 met
4697    nn van QUINZIGAU?
Geboren circa 0980.
van onbekende herkomst.
Overleden circa 1050.
Zie ES NF Band XVI Tafel 37.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thimo van FORMBACH.
Geboren circa 1015.
Graaf in Quinzigau.
Overleden circa 1064.
Gehuwd circa 1050 met nn van QUINZIGAU?
Geboren circa 1020.
van onbekende herkomst.
Overleden circa 1065.
   2.  Friedrich van FORMBACH (zie 2378).
   3.  Meginhard van FORMBACH (zie 2348).

4700 =    2706 Ulrich van WEIMAR.
4701 =    2319 Sophie van HONGARIJE.
 
4702 =    2668 Engelbert van SPONHEIM KARINTIE.
4703 =    2669 Hedwig van EPPENSTEIN.
 
4704    Ludwig van THURINGEN.
Geboren circa 1010.
Graaf van Thuringen.
Overleden op 13-01-1080.
Gehuwd circa 1040 met
4705    Caecilia van SANGERHAUSEN.
Geboren circa 1020.
Overleden circa 1080.
Zie ES NF Band I.1 Tafel 145.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ludwig (de Springer) (zie 2352).
   2.  Berengar.
Geboren circa 1045.
Graaf van Sangerhausen.
Overleden circa 1110.
Gehuwd circa 1090 met Bertrade van WETTIN.
Geboren circa 1065.
Overleden circa 1145.
Dochter van Konrad van WETTIN en Othildis van KATLENBURG.
   3.  Hildegard.
Geboren circa 1045.
Overleden circa 1090.
Gehuwd circa 1070 met Poppo van HENNEBERG.
Geboren circa 1040.
Graaf van Henneberg. Volgens ES NF III.54 zouden de graven van Henneberg mogelijk afstammen van de Robertiner (Capet).
Overleden op 07-08-1078.
Zie ES NF Band XVI Tafel 144.

4706    Lothar Udo III van STADE.
Geboren circa 1025.
Markgraaf van de Nordmark.
Overleden op 04-05-1082.
Zoon van Lothar Udo van STADE (zie 9412) en Adelheid van OENINGEN (zie 9413).
Gehuwd circa 1065 met
4707    Oda van WERL.
Geboren circa 1050.
Overleden op 13-01-1110.
Dochter van Hermann van WERL (zie 9414) en Richenza van ZWABEN (zie 2339).
Uit dit huwelijk:
   1.  Heinrich I.
Geboren circa 1065.
Graaf van Stade, markgraaf van de Noordmark.
Overleden op 28-06-1087.
Gehuwd circa 1080 met Euphrasia van KIEV.
Geboren circa 1065.
Overleden circa 1109.
Dochter van Wsewolod van KIEV en Anna van PEREJASLAWL? {Zij is later gehuwd circa 1089 met Konrad Hendrik IV van FRANKENLAND (zie 4714).}
   2.  Lothar Udo III.
Geboren circa 1065.
Graaf van Stade, Markgraaf van de Nordmark.
Overleden op 02-06-1106.
Gehuwd circa 1095 met Irmgard van PLOTZKAU.
Geboren circa 1070.
Overleden op 26-11-1154.
Dochter van Dietrich van PLOTZKAU en Mathilde van WALBECK. {Zij is later gehuwd circa 1108 met Gerard van HEINSBERG, geboren circa 1080. Graaf van Heinsberg, overleden circa 1128, zoon van Gerard van HEINSBERG (zie 1288) en Oda van WALBECK (zie 1289).}
   3.  Rudolf I.
Geboren circa 1065.
Graaf van Stade, Markgraaf van de Nordmark.
Overleden op 06-12-1124.
Gehuwd circa 1085 met Richardis van SPONHEIM.
Geboren circa 1070.
Overleden circa 1152.
Dochter van Hermann van SPONHEIM en nn van MAGDEBURG?
   4.  Adelheid (zie 2353).

4714    Konrad Hendrik IV van FRANKENLAND.
Geboren op 11-11-1050 te Goslar.
Rooms Duits Koning en Keizer. Deze keizer was de man, die de bekende
gang naar Cannossa maakte!
Overleden op 07-08-1106 te Luik op 55-jarige leeftijd.
Begraven te Spiers.
Zoon van Hendrik III van FRANKENLAND (zie 9428) en Agnes van AQUITANIE (zie 9429).
Gehuwd (1) op 15-jarige leeftijd op 13-07-1066 te Trier met Bertha van SAVOYE, 14 jaar oud (zie 4715).
Gehuwd (2) circa 1089 met Euphrasia van KIEV.
Geboren circa 1065.
Overleden circa 1109.
Dochter van Wsewolod van KIEV en Anna van PEREJASLAWL? {Zij was eerder gehuwd circa 1080 met Heinrich I van STADE, geboren circa 1065. Graaf van Stade, markgraaf van de Noordmark, overleden op 28-06-1087, zoon van Lothar Udo III van STADE (zie 4706) en Oda van WERL (zie 4707).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Agnes (van Waiblingen) (zie 2357).
   2.  Konrad.
Geboren op 12-02-1074.
Hertog van Nederlotharingen, Rooms Duits Koning.
Overleden op 27-07-1101 op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd circa 1095 met Constance van APULIE SICILIE.
Geboren circa 1077.
Overleden circa 1105.
Dochter van Roger I van APULIE SICILIE en Erenburga van MORTAIN EU.
   3.  Hendrik V.
Geboren op 08-01-1081.
Rooms Duits Keizer.
Overleden op 23-05-1125 op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 06-01-1114 met Mathilde van ENGELAND, 11 jaar oud.
Geboren op 07-02-1102 te Winchester.
Overleden op 10-09-1167 te Notre Dame des Pres op 65-jarige leeftijd.
Begraven te Rouen.
Dochter van Hendrik I (Beauclerk) van ENGELAND en Mathilde van SCHOTLAND. {Zij is later gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-06-1128 te Le Mans met Godfried V van ANJOU, 14 jaar oud, geboren op 24-08-1113. Graaf van Anjou, bijgenaamd Plantagenet, overleden op 07-09-1151 te Chateau du Loir op 38-jarige leeftijd, begraven te Le Mans, zoon van Fulco V van ANJOU (zie 1370) en Eremburga van MAINE (zie 1371).}
4715    Bertha van SAVOYE.
Geboren op 21-09-1051.
Overleden op 27-12-1087 te Mainz op 36-jarige leeftijd.
Begraven te Spiers.
Dochter van Otto van SAVOYE (zie 5608) en Adelheid van SUSA (zie 5609).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder 4714).
 
4746    Eberhard (de gezegende) van NELLENBURG.
Geboren circa 1010.
Graaf van Nellenburg.
Overleden op 25-03-1075.
Gehuwd circa 1040 met
4747    Ida van ALSHAUSEN.
Geboren circa 1020.
Overleden circa 1080.
Uit dit huwelijk:
   1.  nn (zie 2373).

4752    Gerard van LOTHARINGEN.
Geboren circa 0970.
Graaf in de Elzas en Hertog van Lotharingen.
Overleden circa 1045.
Gehuwd circa 1000 met
4753    Gisela van METZ.
Geboren circa 0970.
Overleden circa 1045.
Dochter van Gerard van METZ (zie 9506) en Eva van LUXEMBURG (zie 9507), zie ES NF Band I.2 Tafel 204.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerard (zie 2376).
   2.  Adelbert van LONGWY (zie 5318).

4754 =    2672 Albert II van NAMEN.
4755 =    2673 Regelindis van LOTHARINGEN.
 
4756 =    4696 Thimo Dietmar van SCHWEINACHGAU.
4757 =    4697 nn van QUINZIGAU?.
 
4758    Konrad van HALDENSLEBEN.
Geboren circa 0990.
Markgraaf van de Nordmark.
Overleden op 10-09-1056.
Zoon van Bernhard I van HALDENSLEBEN (zie 9516) en nn van KIEV? (zie 9517).
Gehuwd circa 1040 met
4759    nn van de NORDMARK?
Geboren circa 1010.
van onbekende herkomst.
Overleden circa 1060.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gertrud (zie 2379).

4764    Boudewijn V (Insulanus) van VLAANDEREN.
Geboren circa 1013.
Graaf van Vlaanderen.
Overleden op 01-09-1067 te Rijssel.
Begraven te Gent.
Zoon van Boudewijn IV (met de schone baard) van VLAANDEREN (zie 4634) en Otgiva van LUXEMBURG (zie 9529).
Gehuwd circa 1028 te Parijs met
4765    Adelaide (Aelis) van FRANKRIJK.
Geboren circa 1009.
Overleden op 08-01-1079 te Messines.
Begraven te Messines.
Dochter van Robert II (le Pieux) van FRANKRIJK (zie 5600) en Constance van PROVENCE (zie 5601).
Gehuwd (1) circa 1027 met Richard III van NORMANDIE.
Geboren circa 1000.
Hertog van Normandie.
Overleden op 06-08-1027.
Zoon van Richard II van NORMANDIE (zie 9270) en Judith van RENNES (zie 9271).
Gehuwd (2) circa 1028 te Parijs met Boudewijn V (Insulanus) van VLAANDEREN (zie 4764).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Judith.
Geboren circa 1028.
Postuum geboren.
Overleden op 05-03-1094.
Gehuwd circa 1070 met Welf IV der WELFEN (zie 2316), zie ES NF Band I.1 Tafel 18.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Boudewijn I VI.
Geboren circa 1030.
Graaf van Vlaanderen (als Boudewijn VI) en Henegouwen (als Boudewijn I).
Overleden op 17-07-1070 te Hanon.
Gehuwd op 31-03-1051 met Richilde van EGISHEIM?
Geboren circa 1020.
Overleden op 15-03-1086.
{Zij was eerder gehuwd circa 1040 met Herman van HENEGOUWEN, geboren circa 1016, overleden circa 1051, zoon van Reinier V van HENEGOUWEN en Mathilda van LOTHARINGEN.}
   3.  Mathilde (zie 2667).
   4.  Robert I (de Fries) (zie 2382).

4766 =    2674 Bernhard II van SAKSEN BILLUNG.
4767 =    2675 Elica van SCHWEINFURT.
 
4788    Berthold van REGENSBURG.
Geboren circa 1050.
Overleden circa 1105.
Gehuwd circa 1080 met
4789    nn van SCHWARZENBERG?
Geboren circa 1085.
van onbekende herkomst.
Overleden circa 1125.
zie ES NF Band XVI Tafel 80A.
Uit dit huwelijk:
   1.  Engelbert van SCHWARZENBERG (zie 2394).

5152    Gerard van WASSENBERG.
Geboren circa 1010.
Heer van Wassenberg.
Overleden circa 1082.
Gehuwd circa 1035 met
5153    nn van WASSENBERG?
Geboren circa 1010.
van onbekende herkomst.
Overleden circa 1080.
Zie ES NF Band XVIII Tafel 26.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie 2688).
   2.  Dirk (zie 2576).

5156    Lothar van WALBECK.
Geboren circa 1010.
Graaf in Noord Thuringen.
Overleden circa 1063.
Zoon van Lothar van WALBECK (zie 10312) en nn van HALDENSLEBEN? (zie 10313).
Gehuwd circa 1040 met
5157    nn van WALBECK?
Geboren circa 1010.
van onbekende herkomst.
Overleden circa 1060.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adelbert (zie 2580).
   2.  Siegfried (zie 2578).

5160 =    5156 Lothar van WALBECK.
5161 =    5157 nn van WALBECK?.
 
5162    Friedrich van GOSECK.
Geboren circa 0970.
Heer van Goseck en de noordelijke Hessengau.
Overleden circa 1042.
Gehuwd circa 1020 met
5163    Agnes van WEIMAR.
Geboren circa 0990.
Overleden circa 1040.
Dochter van Wilhelm II van WEIMAR (zie 10326) en nn van WEIMAR? (zie 10327). Zie ES NF Band I.1 Tafel 147.
Uit dit huwelijk:
   1.  Oda (zie 2581).

5166    Bernhard van WERL.
Geboren circa 1000.
Graaf van Werl.
Overleden circa 1060.
Zoon van Hermann van WERL (zie 9378) en nn van WERL? (zie 9379).
Gehuwd circa 1030 met
5167    nn van WERL?
Geboren circa 1000.
onbekende herkomst.
Overleden circa 1060.
Uit dit huwelijk:
   1.  Konrad.
Geboren circa 1030.
Graaf van Werl, graaf van Arnsberg.
Overleden circa 1092.
Gehuwd circa 1070 met Mechtild van NORTHEIM.
Geboren circa 1050.
Overleden circa 1092.
Dochter van Otto van NORTHEIM (zie 2338) en Richenza van ZWABEN (zie 2339), zie ES NF Band VIII Tafel 98b.
   2.  Ida (zie 2583).

5248    Walram II Udo van ARLON.
Geboren circa 1040.
Graaf van Limburg en Arlon.
Overleden circa 1070.
Zoon van Walram I van ARLON (zie 10496) en Adele van LOTHARINGEN (zie 10497).
Gehuwd circa 1060 met
5249    Jutta van LUXEMBURG.
Geboren circa 1040.
Overleden circa 1070.
Dochter van Friedrich van LUXEMBURG (zie 10498) en Gerbera van BOULOGNE (zie 10499), zie ES NF Band I.2 Tafel 229.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik van LIMBURG (zie 2624).
   2.  Konrad.
Geboren circa 1060.
heer van Meerheim.
Gehuwd circa 1080 met nn van MERHEIM?
Geboren circa 1060.
van onbekende herkomst!
zie ES NF Band I.2 Tafel 235.

5250    Bodo van BOTENSTEIN.
Geboren circa 1025.
Graaf van Botenstein.
Overleden op 01-03-1104.
Zoon van Hartwich II van BOTENSTEIN (zie 10500) en Frideruna van DITTMARSCHEN (zie 10501).
Gehuwd circa 1055 met
5251    Judith van SCHWEINFURT.
Geboren circa 1038.
Overleden circa 1104.
Dochter van Otto van SCHWEINFURT (zie 10502) en Irmgard van SUSA (zie 4655).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adelheid (zie 2625).

5312    Richwin van MOUSSON.
Geboren circa 1000.
Graaf van Mousson, Scarpon, Montbeliard.
Overleden circa 1030.
Gehuwd circa 1020 met
5313    Hildegard van EGISHEIM.
Geboren circa 1000.
Overleden circa 1030.
Dochter van Hugo VI van EGISHEIM (zie 9358) en Heilwig van DAGSBURG (zie 9359), zie ES NF Band I.2 Tafel 226.
Uit dit huwelijk:
   1.  Louis (zie 2656).
   2.  Hildegarde.
Geboren circa 1028.
Overleden circa 1094.

5314    Friedrich II van LOTHARINGEN.
Geboren circa 0985.
Hertog van Lotharingen.
Overleden circa 1027.
Zoon van Dietrich van LOTHARINGEN (zie 10628) en Richilde van LUNEVILLE METZ (zie 10629).
Gehuwd circa 1020 met
5315    Mathilde van WETTERAU.
Geboren circa 0989.
Overleden op 29-07-1031.
Dochter van Herman II van WETTERAU (zie 10630) en Gerberga van BOURGONDIE (zie 10631).
Gehuwd (1) circa 1002 met Konrad van FRANKENLAND.
Geboren circa 0973.
Hertog van Karinthie.
Overleden op 12-11-1011.
Zoon van Otto van FRANKENLAND (zie 75424) en Judith van KARINTHIE? (zie 75425).
Gehuwd (2) circa 1020 met Friedrich II van LOTHARINGEN (zie 5314).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Konrad.
Geboren circa 1003.
hertog van Karinthie.
Overleden op 20-07-1039.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Friedrich III.
Geboren circa 1020.
Hertog van Lotharingen.
Overleden circa 1033.
   3.  Beatrix.
Geboren circa 1025.
Overleden circa 1076.
Gehuwd (1) circa 1036 met Bonifatius van TUSCIE.
Geboren circa 1025.
Markgraaf van Tuscie. Mogelijk een (achter)kleinzoon van:
Hubert, markgraaf van Tuscie (Karoling, Arles of Ivrea) en Willa,
dochter van Bonifatius van Camerino.
Overleden op 06-05-1052.
Gehuwd (2) circa 1054 met Godfried van LOTHARINGEN (zie 5498).
   4.  Sophia (zie 2657).

5316    Reinoud van BOURGONDIE.
Geboren circa 0990.
Graaf van Bourgondie (Ivrea).
Overleden op 03-09-1057 te Besancon.
Begraven te Besancon (S. Etienne).
Zoon van Odo Willem (de Gevangene) van BOURGONDIE (zie 10632) en Ermentrudis van ROUCY (zie 10633).
Gehuwd op 01-09-1016 met
5317    Adelheid\Judith van NORMANDIE.
Geboren circa 1000.
Overleden op 07-07-1037.
Dochter van Richard II van NORMANDIE (zie 9270) en Judith van RENNES (zie 9271).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem I (Le Grand) (zie 2658).

5318    Adelbert van LONGWY.
Geboren circa 1000.
Hertog van Lotharingen.
Overleden circa 1048.
Zoon van Gerard van LOTHARINGEN (zie 4752) en Gisela van METZ (zie 4753).
Gehuwd circa 1020 met
5319    Clemence de FOIX.
Geboren circa 1000.
Overleden circa 1050.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ermesinde (zie 2679).
   2.  Etiennette van LONGWY? (zie 2659).

5324    Hugo VII van EGISHEIM.
Geboren circa 1000.
Graaf van Dagsburg.
Overleden circa 1049.
Zoon van Hugo VI van EGISHEIM (zie 9358) en Heilwig van DAGSBURG (zie 9359).
Gehuwd circa 1025 met
5325    Mathilde de ELNAME?
Geboren circa 1000.
van onbekende herkomst.
Overleden circa 1050.
Uit dit huwelijk:
   1.  Heinrich (zie 2662).

5328    Odo II van BLOIS.
Geboren circa 0983.
Graaf van Champagne, Blois, Chartres etc.
Overleden op 15-11-1037.
Zoon van Odo van BLOIS (zie 10656) en Bertha van BOURGONDIE (zie 10657).
Gehuwd (1) circa 1005 met Mathilde van NORMANDIE.
Geboren circa 0980.
Overleden circa 1010.
Dochter van Richard I (Sans Peur) van NORMANDIE (zie 18540) en Gunnora van DENEMARKEN? (zie 18541).
Gehuwd (2) circa 1010 met Irmingard van AUVERGNE PROVENCE (zie 5329).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Theobald III (zie 2664).
   2.  Stephan Etienne.
Geboren circa 1015.
Graaf van Champagne, graaf van Troyes.
Overleden circa 1048.
Gehuwd circa 1040 met Adelheid van NORMANDIE?
Geboren circa 1015.
onbekende herkomst.
Overleden circa 1050.
   3.  Bertha.
Geboren circa 1018.
Overleden circa 1085.
Gehuwd (1) circa 1027 met Alain III van BRETAGNE.
Geboren circa 0996.
Hertog van Bretagne.
Overleden op 01-10-1040.
Zoon van Godfried van RENNES en Hedwig van NORMANDIE.
Gehuwd (2) circa 1040 met Hugo IV van MAINE.
Geboren circa 1015.
Graaf van Maine.
Overleden circa 1051.
Zoon van Heribert I van MAINE (zie 5330) en Paula van PREUILLY? (zie 5331).
5329    Irmingard van AUVERGNE PROVENCE.
Geboren circa 0990.
Overleden op 10-03-1042.
Dochter van Robert I van AUVERGNE (zie 10658) en Irmgard van PROVENCE TOULOUSE (zie 10659).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder 5328).
 
5330    Heribert I van MAINE.
Geboren circa 0980.
Graaf van Maine, een nakomeling van Rorich van Maine, die met een
dochter van Karel de Grote was gehuwd.
Overleden op 13-04-1036.
Zoon van Hugo 3 van MAINE (zie 10660) en nn van MAINE? (zie 10661).
Gehuwd circa 1000 met
5331    Paula van PREUILLY?
Geboren circa 0980.
Zie Isenburg Neue Folge, Band II.4, tafel 724. misschien van onbekende herkomst.
Overleden circa 1025.
Uit dit huwelijk:
   1.  Garsende (zie 2665).
   2.  Bertha.
Geboren circa 1010.
Overleden circa 1063 te Falaise.
Gehuwd circa 1040 met Walter van VALOIS.
Geboren circa 1020.
Comte d'Amiens et de Vexin.
Overleden circa 1063 te Falaise.
vergiftigd.
Zoon van Dreux Drogo van VALOIS en Goda Edith van WESSEX.
   3.  Hugo IV.
Geboren circa 1015.
Graaf van Maine.
Overleden circa 1051.
Gehuwd circa 1040 met Bertha van BLOIS.
Geboren circa 1018.
Overleden circa 1085.
Dochter van Odo II van BLOIS (zie 5328) en Irmingard van AUVERGNE PROVENCE (zie 5329). {Zij was eerder gehuwd circa 1027 met Alain III van BRETAGNE, geboren circa 0996. Hertog van Bretagne, overleden op 01-10-1040, zoon van Godfried van RENNES en Hedwig van NORMANDIE.}
   4.  Paula (zie 5485).

5332    Robert (de Duivel) van NORMANDIE.
Geboren circa 1000.
Hertog van Normandie.
Overleden op 22-07-1035.
Zoon van Richard II van NORMANDIE (zie 9270) en Judith van RENNES (zie 9271).
Gehuwd circa 1027 met
5333    Harlette (Salburphyr) van FALAISE.
Geboren circa 1000.
Konkubine.
Overleden circa 1030.
Gehuwd (1) circa 1027 met Robert (de Duivel) van NORMANDIE (zie 5332).
Gehuwd (2) circa 1035 met Herlevin de CONTEVILLE.
Geboren circa 1001.
Heer van Conteville.
Overleden circa 1066.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Willem I (de Veroveraar) (zie 2666).
   2.  Adelheid (zie 4663).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Robert van MORTAIN.
Geboren circa 1031.
Heer van Mortain.
Overleden op 08-12-1090.
Gehuwd circa 1066 met Mathilde van MONTGOMERY.
Geboren circa 1055.
Overleden circa 1100.
Dochter van Roger van MONTGOMERY (zie 5568) en Mabilia van BELLEME ALENCON (zie 5569).
   4.  Emma van CONTEVILLE.
Geboren circa 1040.
Overleden circa 1080.
Gehuwd circa 1060 met Richard van AVRANCHES.
Geboren circa 1040.
Graaf van Avranches.
Overleden circa 1082.

5334 =    4764 Boudewijn V (Insulanus) van VLAANDEREN.
5335 =    4765 Adelaide (Aelis) van FRANKRIJK.
 
5336    Siegfried van SPONHEIM.
Geboren circa 1000.
Markgraaf in Pustertal.
Overleden op 05-07-1065.
Gehuwd circa 1040 met
5337    Richarda van NORDTAL.
Geboren circa 1010.
Overleden op 09-07-1072.
Dochter van Engelbert van PUSTERTAL (zie 10674) en Luitgard van ISTRIE (zie 10675).
Uit dit huwelijk:
   1.  Engelbert van SPONHEIM KARINTIE (zie 2668).
   2.  Hermann.
Geboren circa 1050.
Markgraaf van Sponheim Pustertal, burggraaf van Magdeburg.
Overleden op 22-07-1118.
Gehuwd circa 1070 met nn van MAGDEBURG?
Geboren circa 1050.
van onbekende herkomst.
Overleden circa 1110.

5338    Markwart III van EPPENSTEIN.
Geboren circa 1020.
Hertog van Karintie.
Overleden op 16-06-1076.
Zoon van Adelbert van EPPENSTEIN (zie 10676) en Beatrix van WETTERAU (zie 10677).
Gehuwd circa 1050 met
5339    Liutberge van KARINTIE?
Geboren circa 1025.
onbekende herkomst.
Overleden circa 1100.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hedwig (zie 2669).
   2.  Heinrich.
Geboren circa 1061.
Markgraaf van Istrie, hertog van Karinthie.
Overleden op 04-12-1122.
Gehuwd (1) circa 1105 met Beatrix van DIESSEN.
Geboren circa 1060.
Overleden circa 1110.
Dochter van Otto van WITTELSBACH en nn van DIESSN?
Gehuwd (2) circa 1110 met Sophie van OOSTENRIJK.
Geboren circa 1070.
Overleden op 02-05-1154.
Dochter van Leopold II van OOSTENRIJK en Ida van CHAM.

5344    Albert I van NAMEN.
Geboren circa 0945.
Graaf van Namen.
Overleden circa 1011.
Zoon van Robert van NAMEN (zie 10688) en Ermegarde van LOTHARINGEN (zie 10689).
Gehuwd circa 0990 met
5345    Irmgard Adelheid der FRANKEN.
Geboren circa 0975.
Overleden circa 1012.
Dochter van Karel der FRANKEN (zie 10690) en Adelheid van FRANCIE? (zie 10691).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert II (zie 2672).
   2.  Liutgard Emma (zie 5425).

5346    Gozelo I van LOTHARINGEN.
Geboren circa 0963.
Hertog van Neder- en Opper- Lotharingen.
Overleden op 19-04-1044.
Zoon van Godfried van LOTHARINGEN (zie 10692) en Mathilde van SAKSEN BILLUNG (zie 10693).
Gehuwd circa 0990 met
5347    nn van LOTHARINGEN?
Geboren circa 0965.
van onbekende herkomst.
Overleden circa 1040.
Uit dit huwelijk:
   1.  Oda (zie 4617).
   2.  Regelindis (zie 2673).
   3.  Mathilde.
Geboren circa 1000.
Overleden circa 1060.
Gehuwd circa 1030 met Heinrich van ZULPICHGAU.
Geboren circa 1000.
Pfalzgraaf in ZUlpichgau.
Overleden circa 1060.
Zoon van Hezelin Heinrich Konrad van BLIESGAU DEUTZ en nn van ZULPICHGAU?
   4.  Frederik.
Geboren circa 1000.
als Paus Stephanus IX.
Overleden op 29-03-1058.
   5.  Godfried (zie 5498).

5348    Bernhard 1 van SAKSEN BILLUNG.
Geboren circa 0945.
Hertog van Saksen Billung.
Overleden op 09-02-1011.
Zoon van Hermann van SAKSEN BILLUNG (zie 10696) en Hildegard van BILLUNG? (zie 10697).
Gehuwd circa 0980 met
5349    Hildegard van STADE.
Geboren circa 0965.
Overleden op 03-10-1011.
Dochter van Heinrich van STADE (zie 10698) en Judith van WETTERAU (zie 10699).
Uit dit huwelijk:
   1.  Othelhildis van SAKSEN (zie 5605).
   2.  Bernhard II (zie 2674).

5350    Heinrich van SCHWEINFURT.
Geboren circa 0950.
Markgraaf van Schweinfurt.
Overleden op 08-09-1017.
Zoon van Berthold van SCHWEINFURT (zie 10700) en Eilika van WALBECK (zie 10701).
Gehuwd circa 0980 met
5351    Gerbera van WETTERAU.
Geboren circa 0960.
Overleden circa 1015.
Dochter van Heribert van WETTERAU (zie 10702) en Irmtrud van MEZINGAU (zie 10703).
Uit dit huwelijk:
   1.  Otto (zie 10502).
   2.  Heinrich.
Geboren circa 0990.
Graaf van Pegnitz.
Overleden circa 1043.
Gehuwd circa 1020 met nn der WELFEN.
Geboren circa 1005.
Overleden circa 1040.
Dochter van Kuno der WELFEN en nn van ALTDORF?
   3.  Elica (zie 2675).
   4.  Judith.
Geboren circa 1005.
Overleden op 02-08-1058.
Gehuwd circa 1025 met Bretislaw I van BOHEMEN.
Geboren circa 1000.
Hertog van Bohemen en Moravie.
Overleden op 10-01-1055 te Chrudim.
Zie ES NF Band I.2 Tafel 176.

5352    Friedrich van LUXEMBURG.
Geboren circa 0965.
Graaf van Luxemburg, graaf in de Moselgau.
Overleden op 06-10-1019.
Zoon van Siegfried van LUXEMBURG (zie 10704) en Hedwig van NORDGAU (zie 10705).
Gehuwd circa 0995 met
5353    Irmtrud van WETTERAU.
Geboren circa 0978.
Overleden circa 1020.
Dochter van Heribert van WETTERAU (zie 10702) en Irmtrud van MEZINGAU (zie 10703).
Uit dit huwelijk:
   1.  Otgiva (zie 9529).
   2.  Irmtrude (zie 9267).
   3.  Friedrich (zie 10498).
   4.  Giselbert (zie 2676).
   5.  Gisela.
Geboren circa 1015.
Overleden circa 1055.
Gehuwd circa 1035 met Rudolf van AALST.
Geboren circa 1015.
Heer van Aalst.
Overleden circa 1056.
zie ES NF Band VIII Tafel 22a.
   6.  Herman.
Geboren circa 1015.
Graaf van Gleiberg.
Overleden circa 1075.
Gehuwd circa 1030 met nn van GLEIBERG?
Geboren circa 1015.
onbekende herkomst.
Overleden circa 1075.

5356    Willem III (V) (de Grote) van AQUITANIE.
Geboren circa 0969.
Graaf van Poitiers, hertog van Aquitanie.
Overleden op 31-01-1030 te Maillezais.
Begraven te Maillezais.
Zoon van Willem II (IV) van AQUITANIE (zie 10712) en Emma van BLOIS (zie 10713).
Gehuwd (1) circa 0997 met Almodis van GEVAUDAN.
Geboren circa 0970.
Overleden circa 1005.
{Zij was eerder gehuwd circa 0990 met Adelbert de la MARCHE CHARROUX, geboren circa 0950, overleden circa 0997, zoon van Boso de la MARCHE CHARROUX en Emma van ANGOULEME PERIGORD.}
Gehuwd (2) circa 1011 met Sancha Brisca van GASCOGNE.
Geboren circa 0970.
Overleden circa 1018.
Gehuwd (3) circa 1018 met Agnes van BOURGONDIE (zie 5357).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Willem IV (VI) (le Gros, de Dikke).
Geboren circa 1004.
Graaf van Poitou.
Overleden op 15-12-1038.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Odo.
Geboren circa 1012.
Graaf van Poitou, hertog van Gascogne.
Overleden op 10-03-1039.
Uit het derde huwelijk:
   3.  Peter Willem V (VII) (L'Agret, le Hardi) (zie 2678).
   4.  Willem VI (VIII) (Guido Godfried).
Geboren circa 1025 te Poitiers.
Graaf van Poitiers, Hertog van Aquitanie en Gascogne.
Overleden op 25-09-1087 te Chize.
Begraven te Moustier Neuf.
Gehuwd (1) circa 1044 met Anna de PERIGORD.
Geboren circa 1020.
Overleden circa 1058.
Gehuwd (2) circa 1068 met Hildegardis Alderade van BOURGONDIE.
Geboren circa 1050.
Overleden circa 1104.
Dochter van Robert (de Oude) van FRANKRIJK (zie 11144) en Irmgard Blanca van ANJOU (zie 5481).
   5.  Agnes (zie 9429).
   6.  Beatrix.
Geboren circa 1030.
Overleden circa 1080.
Gehuwd circa 1050 met Raymond de MELGUEIL.
Geboren circa 1030.
Graaf van Melgueil.
Overleden circa 1079.
5357    Agnes van BOURGONDIE.
Geboren circa 0995.
Overleden op 10-11-1068.
Dochter van Odo Willem (de Gevangene) van BOURGONDIE (zie 10632) en Ermentrudis van ROUCY (zie 10633).
Gehuwd (1) circa 1018 met Willem III (V) (de Grote) van AQUITANIE (zie 5356).
Gehuwd (2) op 01-01-1033, gescheiden circa 1050 van Godfried II (Martel) van ANJOU.
Geboren op 14-10-1006.
Graaf van Anjou.
Overleden op 09-11-1067 op 61-jarige leeftijd.
Zoon van Fulco III Nerra van ANJOU (zie 10962) en Hildegard van JERUSALEM? (zie 10963), gescheiden tussen 6-1-1049 en 15-8-1052.
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen (zie onder 5356).
 
5358 =    5318 Adelbert van LONGWY.
5359 =    5319 Clemence de FOIX.
 
5376 =    5152 Gerard van WASSENBERG.
5377 =    5153 nn van WASSENBERG?.
 
5410    Friedrich van WITTELSBACH.
Geboren circa 1020.
Domvoogd van Regensburg, Graaf van Diessen.
Overleden circa 1075.
Zoon van Dietrich van WITTELSBACH (zie 10820) en nn van WASSERBURG? (zie 10821).
Gehuwd (1) circa 1040 met Hadamut van EPPENSTEIN (zie 5411).
Gehuwd (2) circa 1060 met Ermengard van GILCHING.
Geboren circa 1030.
Overleden circa 1075.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hadegunda (zie 2705).
   2.  Liutgard.
Geboren circa 1040.
Overleden op 25-09-1110.
Gehuwd circa 1070 met Adelbert van de OOSTMARK.
Geboren circa 1040.
Graaf van Windberg.
Overleden op 21-06-1100.
Zoon van Ernst van BABENBERG en Adelheid van WETTIN.
   3.  Uta van DIESSEN (zie 4627).
   4.  Berthold.
Geboren circa 1050.
Graaf van Schwarzenburg.
Overleden circa 1088.
Gehuwd circa 1085 met Richarda van SPONHEIM KARINTIE (zie 2351).
   5.  Friedrich.
Geboren circa 1050.
Domvoogd van Regensburg.
Overleden circa 1093.
Gehuwd circa 1085 met Adelheid van WEIMAR ISTRIE.
Geboren circa 1065.
Overleden circa 1100.
Dochter van Ulrich van WEIMAR (zie 2706) en Sophie van HONGARIJE (zie 2319).
   6.  Arnulf.
Geboren circa 1055.
Graaf van Diessen.
Overleden circa 1095.
Gehuwd circa 1075 met Adelheid van SULZBACH.
Geboren circa 1055.
Overleden circa 1095.
Dochter van Gebhard I van SULZBACH (zie 4624) en nn van SULZBACH? (zie 4625).
5411    Hadamut van EPPENSTEIN.
Geboren circa 1020.
Overleden circa 1055.
Dochter van Adelbert van EPPENSTEIN (zie 10676) en Beatrix van WETTERAU (zie 10677).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen (zie onder 5410).
 
5412    Poppo van WEIMAR.
Geboren circa 0990.
Markgraaf van Weimar.
Overleden op 13-07-1044.
Zoon van Wilhelm II van WEIMAR (zie 10326) en nn van WEIMAR? (zie 10327).
Gehuwd circa 1020 met
5413    Hadamut van ISTRIE.
Geboren circa 1000.
Overleden circa 1040.
Dochter van Werland van ISTRIE (zie 10826) en Williburgis van EBERSBERG (zie 10827).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ulrich (zie 2706).

5424    Giselbert van LOOZ.
Geboren circa 1000.
Graaf van Looz, in de Maasgau en de Haspengau.
Overleden circa 1050.
Gehuwd circa 1025 met
5425    Liutgard Emma van NAMEN.
Geboren circa 1000.
Overleden circa 1050.
Dochter van Albert I van NAMEN (zie 5344) en Irmgard Adelheid der FRANKEN (zie 5345). Zie ES NF Band XVIII Tafel 56.
Uit dit huwelijk:
   1.  Emmo II (zie 2712).
   2.  Otto I.
Geboren circa 1025.
Graaf van Duras.
Overleden circa 1067.
Gehuwd circa 1055 met Oda van JODOIGNE.
Geboren circa 1025.
Overleden circa 1067.
Zie ES NF Band VIII Tafel 25.

5432    Volmar III van METZ.
Geboren circa 1020.
Graaf van Metz.
Overleden circa 1087.
Zoon van Gottfried I van METZ (zie 10864) en Judith van METZ? (zie 10865).
Gehuwd circa 1050 met
5433    Swanhilde? van METZ?
Geboren circa 1020.
van onbekende herkomst.
Overleden circa 1090.
Uit dit huwelijk:
   1.  Volmar IV (zie 2716).
   2.  Gottfried.
Geboren circa 1060.
Graaf in de Bliesgau.
Overleden circa 1098.
Gehuwd circa 1080 met Judith Mathilde van LUXEMBURG.
Geboren circa 1070.
Overleden circa 1110.
Dochter van Konrad I van LUXEMBURG (zie 1338) en Clementia van AQUITANIE (zie 1339).

5436 =    2662 Heinrich van EGISHEIM.
5437 =    2663 nn van MOHA?.
 
5480    Godfried Ferreol van GATINAIS.
Geboren circa 1004.
Graaf van Gatinais.
Overleden op 01-04-1046.
Zoon van Godfried (Ferreol) van GATINAIS (zie 10960) en Beatrice van MACON (zie 10961).
Gehuwd circa 1035 met
5481    Irmgard Blanca van ANJOU.
Geboren circa 1011.
Erfdochter van Anjou.
Overleden op 21-03-1076 te Fleury sur Ouche.
vermoord.
Dochter van Fulco III Nerra van ANJOU (zie 10962) en Hildegard van JERUSALEM? (zie 10963).
Gehuwd (1) circa 1035 met Godfried Ferreol van GATINAIS (zie 5480).
Gehuwd (2) circa 1048 met Robert (de Oude) van FRANKRIJK (zie 11144). Zie ES NF Band II Tafel 20.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hildegard van GATINAIS ANJOU.
Geboren circa 1036.
Overleden circa 1065.
Gehuwd circa 1060 met Joscelin van COURTENAY.
Geboren circa 1032.
Heer van Courtenay.
Overleden circa 1080.
{Hij is later gehuwd circa 1065 met Elisabeth van MONTHLERY, geboren circa 1040, overleden circa 1090, dochter van Guido van MONTHLERY en Hodierna de la FERTE ALAISE.}
   2.  Godfried III van ANJOU.
Geboren circa 1040.
Graaf van Anjou, bijgenaamd Le Barbu.
Overleden circa 1096.
   3.  Fulco IV (le Rechin, de Strijdvaardige) van ANJOU (zie 2740).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Hildegardis Alderade van BOURGONDIE.
Geboren circa 1050.
Overleden circa 1104.
Gehuwd circa 1068 met Willem VI (VIII) (Guido Godfried) van AQUITANIE.
Geboren circa 1025 te Poitiers.
Graaf van Poitiers, Hertog van Aquitanie en Gascogne.
Overleden op 25-09-1087 te Chize.
Begraven te Moustier Neuf.
Zoon van Willem III (V) (de Grote) van AQUITANIE (zie 5356) en Agnes van BOURGONDIE (zie 5357). {Hij was eerder gehuwd circa 1044 met Anna de PERIGORD, geboren circa 1020, overleden circa 1058.}

5482    Simon van MONTFORT L'AMAURY.
Geboren circa 1030.
Heer van Montfort L'Amaury.
Overleden circa 1087.
Gehuwd circa 1060 met
5483    Agnes van EVREUX.
Geboren circa 1030.
Overleden circa 1087.
Dochter van Richard van EVREUX (zie 10966) en Adelaida van BARCELONA (zie 10967).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bertrade (zie 2741).
   2.  Amalrik Amaury.
Geboren circa 1065.
Heer van Montfort, graaf van Evreux.
Overleden op 19-04-1136.
Gehuwd (1) circa 1110 met Richilde van HENEGOUWEN.
Geboren circa 1095.
Overleden circa 1118.
Dochter van Boudewijn II (van Jerusalem) van HENEGOUWEN en Ida van LEUVEN.
Gehuwd (2) circa 1120 met Agnes van GARLANDE.
Geboren circa 1100.
Overleden circa 1143.
Dochter van Anselm Anceau van GARLANDE en nn van MONTHLERY. {Zij is later gehuwd circa 1139 met Robert van FRANKRIJK, geboren circa 1123. Graaf van Dreux, overleden op 11-10-1188, begraven te Braine (St. Yved), zoon van Lodewijk VI (Le Gros (Dikke)) van FRANKRIJK (zie 700) en Adelheid (Alix) van SAVOYE (zie 701). Zie ES NF Band III Tafel 63.}

5484    Johan (de la Fleche) de BAUGENCY.
Geboren circa 1030.
Heer van Baugency, de La Fleche, Graaf van Maine (door huwelijk).
Overleden circa 1097.
Zoon van Lancelin 1 van BAUGENCY (zie 10968) en nn van BAUGENCY? (zie 10969).
Gehuwd circa 1060 met
5485    Paula van MAINE.
Geboren circa 1020.
Overleden circa 1097.
Dochter van Heribert I van MAINE (zie 5330) en Paula van PREUILLY? (zie 5331).
Uit dit huwelijk:
   1.  Helias (de la Fleche) van MAINE (zie 2742).

5496    Eustatius van BOULOGNE.
Geboren circa 1010.
Graaf van Boulogne.
Overleden circa 1049.
Zoon van Boudewijn Ernicule van BOULOGNE (zie 10992) en Aleida van HOLLAND (zie 10993).
Gehuwd circa 1025 met
5497    Mathilde van LEUVEN.
Geboren circa 0995.
Overleden circa 1049.
Dochter van Lambert I (met de baard) van LEUVEN (zie 9232) en Gerberga der FRANKEN (zie 9233).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerbera (zie 10499).
   2.  Eustatius II (Gernobadatus) (zie 2748).