Gemeentewapen Petten V r i e n d (t) j e s - Z ij p e

Gemeentewapen Zijpe

                                                                                                                        
Genealogie
Genealogie van Maarten Arjensz. Vrient, geboren ca. 1675, oveleden te Zijpe.
Kwartierstaat van Franciscus Johannes Vriendjes, geboren 1959 te Den Helder.
Kwartierstaat van Dirk Walravensz. van Brederode / Afstammingslijn naar Karel de Grote.
Hier vindt u een deel van de bronnen die gebruikt zijn in bovenstaande pagina's.
Ansichtkaarten, foto's e.d.

Het vooroorlogse Petten, Hazepolder, Pettemerkluft, Korfwater, strand en de Pettemer Zeewering.
Sloop van Petten 3 /  noodwoningen /  wederopbouw  Petten 4.
Het naoorlogse Petten, Hazepolder, Pettemerkluft, Korfwater, strand en de Pettemer Zeewering.
De Hondsbossche en de oude Hondsbossche stenen schutsluis te Zaandam.
Onderhoud aan de Hondsbossche en Pettemer Zeewering.
Camperduin en het Hargergat (voor Café Camperduin en het strand; zie Hondsbossche). 
Reddingstation Petten, H.M.S. Prince George en andere strandingen.
Reactor Centrum Nederland (RCN), later Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).

Petten op klompen / Zoekplaatjes
Amateurfotograaf Jan Roze uit Bergen meende in 1934 deze Pettemer dorpstafereeltjes van alle dag te moeten vastleggen.
Fotoserie Petten op klompen 1.
Fotoserie Petten op klompen 2.
Fotoserie Petten op klompen 3.

Op deze pagina staan foto's waarvan ik het Wie / Waar en/of Wanneer nog niet weet. Weet u het ?

Huizen en bewoners van het vooroorlogse Petten en Hazepolder

Wijk L - Hazepolder (behoorde altijd al tot de gemeente Zijpe).
Wijk M 001 t/m M 021 - Kerkebuurt / Oosteinde.
Wijk M 022 t/m M 035 - Voorbuurt.
Wijk M 036 t/m M 049 - Middenbuurt (Middelbuurt).
Wijk M 050 t/m M 058 I - Achterbuurt.
Wijk M 058 II t/m M 061 - Vianerweg (Zeeweg).
Wijk M 062 t/m M 072 - Spreeuwendijk (Vianerweg).
Wijk M 072 a - M 081 - Korfwater.
Wijk M 082 - M 095 a - Zeeweg / Hazedwarsdijk / Kerkepad.
Wijk M 096 - M 106 - Leihoek / Pettemerpolder.

Laatste update 10-05-2024
Jan Vriendjes 1837-1923Zijpe
         Jan Vriendjes (1837-1923)

De familienaam Vriendjes is voortgekomen uit de namen Vrint, Vrient of Vriend. Rond 1770 komen de namen Vriendjes en Vrientjes 
meer en meer in zwang. De familie is tamelijk honkvast en de leden daarvan bivakkeren al zo'n 350 jaar in en om de Zijpe.

De naam Vriendjes wordt uiteindelijk de algemeen gebruikelijke familie- of geslachtsnaam om de familiesamenhang te doen blijken.
Achternamen met de uitgang -jes is typisch iets uit Noord-Holland. Broertjes, Neefjes, Hoedjes, enz.

Bij Jan Vriendjes (1837-1923) gaat het echter weer fout. 
Met de geboorte van zijn dochter Trijntje in 1873 werd tevens de familienaam Vriendtjes geboren.

Zeven van zijn elf kinderen werden namelijk bij het maken van de geboorteakte ingeschreven met de familienaam Vriendtjes
Deze fout is waarschijnlijk ontstaan door de handtekening van Jan. Hij kon niet lezen en had alleen geleerd zijn handtekening te zetten.

Deze handtekening, Vriend  tjes, werd geschreven zoals de naam werd uitgesproken en overgenomen door de ambtenaar van de 
Burgelijke Stand. Zoon Dirk Vriendtjes (geb. 1871) geeft bij de geboorte van zijn dochter Maartje (geb. 1904) weer de naam Vriendjes
Ook Dirk kon niet schrijven.

Zo heeft Maartje weer de familienaam van opa Jan.

In 1869 vertrekt Jan Vriendjes met zijn vrouw en twee kinderen (1 is reeds jong overleden) van Sint Maartensbrug naar de Hazepolder.
Er was tussen 1869 en 1875 namelijk groot werk aan de Hondsbossche Zeewering.

Jan is de stamvader van alle nog levende takken van de familie Vriendjes en Vriendtjes.
Veel van zijn kinderen en kleinkinderen hebben met hun gezinnen domicilie gehad in de Hazepolder en Petten (net even over de
Hazedwarsdijk).

Het dorp Petten, maar ook de huisjes in de Hazepolder werden in de loop van 1943 opgenomen in de Atlantikwall en op last van de
Duitsers afgebroken. De familie valt uiteen. De volkstelling van 1948 komt niet verder dan 35 personen met de familienaam Vriend(t)jes.
Den Helder (9), Schoorl (10), Velsen (1), Zijpe (8), overige plaatsen in N-H (3), Rotterdam (3) en Utrecht (1).

Het doel

Het doel van deze site is om in contact te komen met websurfers die mij verder kunnen helpen met mijn onderzoek en verzameling.

Het idee

Het idee achter de site is mijn onderzoekgegevens/verzameling aan te bieden, in ruil voor informatie/materiaal dat mijn
onderzoek/verzameling verder brengt. De site is dus eigenlijk een soort ruilmiddel.

Contact

Onderzoek, samenstelling en informatie: Frans Vriendjes, Den Helder.

Contact via de mail: E-MAIL