Gemeentewapen Petten Petten 3
Het vooroorlogse Petten, Hazepolder,
Pettemerkluft, Korfwater, strand en de Pettemer Zeewering.
Gemeentewapen Zijpe

                                                                                                                       


Ik zoek voor mijn verzameling (zie collectie op deze site) ansichtkaarten en/of foto’s van Petten, Hazepolder, de Pettemerkluft,
het Korfwater, de Hondsbossche Zeewering (dijkwerkers, Prince George, reddingboot) en café Camperduin (Hargergat).

Heeft u materiaal voor mij! Dan graag via mijn mail SEND EMAIL

P-3 - WWW
Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche, 11e uitgave (1993/ 1994)

Vijf eeuwen (1413-1929) geschiedenis in vogelvlucht

Titel : Petten, dorp aan de dijk
Auteur(s) : Jan T. Bremer
Een van de mooiste dorpen uit de Kop van Noord-Holland was voor de laatste wereldoorlog zonder twijfel Petten.
Klepjeskaart
Klepjeskaart
Klepjeskaart
Klepjeskaart
P-3 A 001 P-3 A 001
P-3
A 005
P-3 A 005 P-3
A 009
P-3 A 009
P-3
A 011
P-3 A 011 P-3
A 015
P-3 A 015
TOP
Voorbuurt M 27 Plaatje Honig Maizena-album No. 3 Albumplaatje uit 1914.

Uitgave Fabriek de Bijenkorf v/h M.K. Honig,
Koog aan de Zaan.
P-3
B 001
P-3 B 001 P-3
B 002
P-3 B 002 P-3
B 005
P-3 B 005
P-3
B 011
P-3 B 011 P-3
B 015
P-3 B 015 P-3
B 019
P-3 B 019
P-3
B 021 F
P-3 B 021 F
Kalenderplaatje - PETTEN - Het dorp met de Hondsbossche Zeewering P-3
B 022 F
P-3 B 022 F
P-3
B 023 F
P-3 B 023 F P-3
B 025 F
P-3 B 025 F P-3
B 027
P-3 B 027
P-3
B 029 F
P-3 B 029 F
P-3 - PS 1 Intocht Sinterklaas
Uit privé collectie. Intocht Sinterklaas.
P-3
B 031 F
P-3 B 031 F P-3
B 035 F
P-3 B 035 F Hiernaast een zeer oude foto met de winkel van Gert Timmerman, met ervoor zijn dochters, Jaantje en Aafje.
De foto is zo oud dat wij de naam van de man met het
halsjuk niet hebben kunnen achterhalen.
Verderop het raadhuis.

Rechts het café de “Willem Barends” van Constant
en links het café van Sieuwertsen  later van Hendrik
Vriesman.

Bron: Petten en Zuid-Zijpe in oude ansichten blz. 3.
P-3
B 036 F
P-3 B 036 F P-3
B 037
P-3 B 037 P-3
B 039
P-3 B 039

P-3
B 051 F
P-3 B 051 F Hiernaast de Voorbuurt met de bakkerij van Doorn.
Links Bets Doorn, de bakkerin en Grietje Koopman.
Verder Gert Timmerman met gladde pet, Maartje,
Guurtje en Aris v.d. Vlies en Henk Vriesman,
Corrie Kieft met kind op de arm. Vooraan staan
Geertje Vriendjes en Dina Doorn met de kat op de
arm. Achteraan het huis van Jonkheer van Rappard.

Bron: Petten en Zuid-Zijpe in oude ansichten blz. 4.

TOP

HAG Koffie No 92 en 106 P-3
C 001
P-3 C 001 P-3
C 005 F
P-3 C 005 F
P-3
C 011 F
P-3 C 011 F P-3
C 015 F
P-3 C 015 F Hiernaast een mooie, zeer oude foto van het raadhuis
met de dorpspomp. Deze had aansluiting op het Korf-
water. De pomp had dus zoet duinwater. Hier haalde
heel Petten waswater en drinkwater vandaan, dus ook
voor de koffie en thee. Als het een droge zomer was
kwam men ’s morgens al vroeg, want na melkerstijd
kwamen de boeren met wagens en bussen om boen-
water. Dan kon het voorkomen dat de bodem van de
put in zicht kwam. Het lijkt er alles op dat de gemeen-
teraad voor het raadhuis staat, doch de kaart is zo oud,
dat zelfs Jan Snip het niet met zekerheid kon zeggen.
Wél herkende hij Jan Timmerman bij de lantaarnpaal.

Bron: Petten en Zuid-Zijpe in oude ansichten blz. 6.
P-3
C 017 F
P-3 C 017 F P-3
C 021
P-3 C 021
P-3
C 025
P-3 C 025 P-3
C 029
P-3 C 029

P-3 - PS 2 Gemeente- en nevenraad van de gemeente
Petten, 1927.

v.l.n.r. staand:

Pieter Schager (1876-1956)
Sietse Wiersma (1894-1956)
Ir. Jan Jacob de Rapper (1889-1942)
Willem Jongerling (1884-1964)
Gemeente Secretaris Borst (geen gegevens bekend)
Pieter Koopman (1867-1952)
Dirk van der Vlies (1890-1964)
Philippus (ouwe Flip) de Graaff (1889-1976)

v.l.n.r. zittend:

Cornelis (Kees) (de Breem) Vriesman (1877-1962)
Meester J.P. (Co) Geensen (1898-1971)
Willem de Beurs (1883-1957)
Burgemeester Hendrik Eriks (1876-1950)
Wethouder Klaas Nottelman (1873-1951)
Jan Blom (1879-1956)
Jan Timmerman (1888-1951)

Deze foto is genomen op 28 juni 1927 's avonds
om half 8 zomertijd.

Bron: Archief Oud Petten, nr. 547.

Genealogische gegevens Pieter (Piet) Schager (1940).
Uit privé collectie.
TOP

Voor het café de 'Willem Barentz.' van Jan Constant
Hiernaast een foto van de Landweer 1914, voor het café
de 'Willem Barentz.' van Jan Constant.

Jan Constant was straatmuzikant en herbergier, dat laatste van 20-04-1907 tot 08-06-1917 te Petten.

Jan Constant (1860-1947).

Zoon van Cornelis Constant en Elsje Veer.

X 1886 met Antje Bijvoet (1861-1944).

Dochter van Pieter Bijvoet en Trijntje Hoogvorst.
In het midden zien we Jan Constant (met baard) en zijn
vrouw Antje Bijvoet. Achter mevouw Constant staat links
(in het wit) dochter Catharina Elisabeth (Jannie) Constant
(1897-1971) en Marijtje Vriendjes (1900-1986).
Marijtje was als dienstmeid intern bij de familie Constant.

De vriendinnen Jannie en Marijtje maakte tijdens de mobilisatie '14-'18 kennis met twee militairen en vrien-
den uit Utrecht.

Na het huwelijk van;
Jannie X 1921 met Cornelis Marinus Slagmolen
en
Marijtje X 1922 met Gerrit Seysener (1895-1939),
vertrokken de vriendinnen naar Utrecht. 

P-3
D 011
P-3 D 011 P-3
D 015 F
P-3 D 015 F Voor het café de “Willem Barentz.” van Jan Constant
en rechts het café van Hendrik Vriesman, toen nog be-
woond door A. Siewertsen. Jan Constant was van alle
markten thuis. Niet alleen was hij kastelein, hij reed ook
gasten met de koets, daarbij was hij ook boer. Mevr
Breed met haar dochter Mientje poseren o.a. op de foto.

Bron: Petten en Zuid-Zijpe in oude ansichten blz. 9.

P-3
D 019
P-3 D 019 P-3
D 021
P-3 D 021 P-3
D 025
P-3 D 025
P-3
D 027 F
P-3 D 027 F P-3 - TG Hier links het huis van meester Jacobus Pieter (Ko)
Geensen (1898-1971). Voor het huis v.l.n.r. ?, ?,
dochter Geertruida Aaltje (Truida) (1922-1991),
zoon Johannes Antonie (Jan) (1925-2022) en echt-
genoot Aafje (Aaf) Geensen-Holman (1897-1981).

Uit privé collectie.
P-3
D 029
P-3 D029
P-3
D 031 F
P-3 D 031
TOP
P-3
E 001 F
P-3 E 001 F P-3
E 003 F
P-3 003 F

Café en winkel van Jan en Antje Kossen.

P-3
E 005 F
P-3 E 005 F P-3
E 009 F
P-3 E 009 F P-3 - AK
Uit privé collectie.
P-3
E 011
P-3 E 011 P-3
E 015
P-3 E 015 Kalenderplaatje - Oosterend
P-3
E 019
P-3 E 019 Kalenderplaatje - PETTEN - Bekend om de zeewering tegen het Noordzeestrand P-3
E 021 F
P-3 E 021 F
P-3
E 023
P-3 E 023 P-3
E 025
P-3 E 025 P-3
E 027 F
P-3 E 027 F
P-3
E 029 F
P-3 E 029 F
P-3
E 031 F
P-3 E 031 F
P-3
E 035
P-3 E 035

P-3
E 041 F
P-3 E 041 F P-3
E 045
P-3 E 045 P-3
E 051
P-3 E 051
P-3
E 055
P-3 E 055 P-3
E 059
P-3 E 059 P-3
E 061
P-3 E 061
P-3
E 065
P-3 E 065 P-3
E 069 F
P-3 E 069 F Oosterend  - Achterzijde timmerwerkplaats van Engel Roozing
Vandaag ben ik te gast bij de heer Jan Snip, die
op 27-8-1903 in het Oostend te Petten is geboren.
Bovenstaande foto dateert uit omstreeks 1914.

In het eerste huis, aanvankelijk een boerenplaats,
was de timmerwerkplaats van Engel Roozing en
diens vrouw Ytje Purmer gevestigd.
Het tweede huis deed dienst als postkantoor en werd
bewoond door posthouder Klaas Kossen en zijn vrouw
Willemetje Dekker.
In het derde huis woonden "oude" Piet Hollander en
Betje Zwaan. Naast hen woonde zoon Gert Hollander,
die gehuwd was met Betje de Jong. In de huizen die
dan volgen, woonde zowel voor als achter een gezin.
Eerst krijgen we het huis van Geert Hoeveling, een
ongehuwde vrouw, die met matten en garnalen langs
de deuren ventte.
Zij en haar zuster Marijtje zaten erg vaak garnalen te
pellen en kregen daarom de bijnaam "de Pellen".
Bij haar aan huis kwamen allerlei "Kassieskerels"
en soms ging het er nogal wild aan toe.
De heer Snip herinnert zich nog goed, dat er wel
eens vechtpartijen waren, waarbij de ramen aan
diggelen werden geslagen. Vaak stond er een hele
ploeg jongens op straat voor het huis van "de Pellen"
te koekeloeren, omdat er nogal eens wat loos was.

In het achterste gedeelte van dit huis is de heer Snip
geboren. Zijn ouders waren Cees Snip en Gerritje Glas.

In de andere huizen woonden Dirk Vriendtjes, Jan
Voetee met zijn vrouw Betje Vriesman, Kees Visser
en de "oude" Jacob de Beurs met zijn vrouw Aafje
Timmerman. In het witte huisje voor de boerderij
woonde gemeentesecretaris Lambertus Zuid-Schar-
woude met zijn vrouw Neeltje Schermerhorn. In de
grote boerderij woonde burgemeester Hendrik Eriks
met zijn vrouw Sijtje Stuy.
Opgemerkt kan nog worden dat de samenstelling van
de bewoners van het Oostend nogal eens wisselde en
dat er een buurtcafeetje genaamd de "Rombom" was.

Bron: Joke Kruit (Waar gebeurd – De oude doos).
Hierboven de achterzijde van het eerste huis, aanvankelijk een boerenplaats, nu de timmerwerkplaats van Engel Roozing en diens vrouw Ytje Purmer.

V.l.n.r: zoon Pieter (1910-1988), Aagje Bakker (1853-
1929), de moeder van Engel, zoon Cornelis (1912-1941),
vrouw Ytje Purmer (1886-1935) en Engel Roozing zelf
(1883-1946). 

Er vanuit gaande dat het de moeder van Engel is, aange-
zien de moeder van Ytje, Elisabeth Blomberg, al in mei
1900 is overleden, bovendien woonde Aagje ook in Pet-
ten. Gezien de leeftijden kunnen we de foto dateren begin
jaren ’20 van de vorige eeuw.

P-3
E 071
P-3 E 071 P-3
E 073 R
P-3 E 073 R
P-3
E 075 F
P-3 E 075 F
Gymnastiek voor de kerk, ca. 1920. Mobilisatie 1914-1918
Gymnastiek voor de kerk, ca. 1920. Mobilisatie 1914-1918.

Harmonie 'Klimop' Petten, 1921 Intocht Sinterklaas Kermis - zaklopen
Harmonie 'Klimop' Petten, 1921. Intocht Sinterklaas. Pettemer Kermis - zaklopen.
TOP
P-3
F 001
GN
P-3 F 001 GN
P-3
F 003
P-3 F 003 P-3
F 005 F
P-3 F 005 F
GLASNEGATIEF
P-3
F 007 F
P-3 F 007 F Middelbuurt - wasdag
P-3 - PS 3
Uit privé collectie.
P-3
F 011
P-3 F 011
P-3
F 013 F
P-3 F 013 F P-3
F 015 F
P-3 F 015 F Kalenderplaatje - PETTEN - Type van een dijkdorp
De Middelbuurt in het jaar 1915.

Links het huis van Piet Schager, die met zijn zoon Jan
voor het huis staat. Hier staat Guurtje Timmerman óók
weer op, net als op kaarten van andere plaatsen zijn
hier ook vaak dezelfde dames. Bakker Purmer is met
zijn wagen in de straat, vermoedelijk was het brood
toen al op de bon.
In de eerste jaren van de Eerste Wereldoorlog ging
het nog wel, maar tenslotte at iedereen clandestiene
haardkoeken.

Bron: Petten en Zuid-Zijpe in oude ansichten blz. 11.
De Middelbuurt nu in de jaren '20.

Nu al heel wat stenen gevels. Aan kinderen geen gebrek,
links Marijtje en Alie Schagen, Griet Koopman en Corrie
Kieft met kind, Guurtje Koopman, Koosje Visser en
Gerbrand, Juul en Griet Vriesman, Guurtje en Maartje v/d
Vlies en vele anderen.

Bron: Petten en Zuid-Zijpe in oude ansichten blz. 8.


Een mooi plaatje van de Middelbuurt met een mooi
gezicht op de kerk en alle houten voorgevels van de
huizenrij. Hoewel er in Petten geen bomen groeiden
was er aan hout geen gebrek. Het was wonderlijk dat
er na elke storm weer nieuwe hekjes en schuurtjes
verrezen. Een zeer bekende oude Pettemer, ik noem
zijn naam niet, vertelde dat het aangespoelde hout 
overdag met lorrie en kar naar de strandvonderij ging.
‘s Nachts werd hetzelfde materiaal ten eigen bate ge-
bruikt. Zo was er in Petten altijd nog wel iets te ver-
delen. En dacht u dat de strandvonder dat niet wist?

Bron: Petten en Zuid-Zijpe in oude ansichten blz. 7.
P-3
F 025
GN
P-3 F 025 GN
GLASNEGATIEF
TOP
P-3
G 001
P-3 G 001 P-3
G 005 F
P-3 G 005 F P-3
G 009
P-3 G 009
Aan de overkant van het café zien we eerst het winkeltje van Delver met links daarvan de graanhandel van Zeeman. Links boerderij "De Verzorging" van Eriks.
De boerderij is verbrand op 25 juli 1925.

Op de achtergrond molen R.
De boerderij rechts is van de familie Rademaker.
P-3 - TB 1 1925-07-25 - Brand boerderij 'De Verzorging'

Knipsel uit ?

We zien hier het treurig overschot van de mooie boerenplaats van den heer A. Eriks te Petten, tijdens het hevige onweder getroffen en een prooi der vlammen geworden.

De boerderij is herbouwd.

Na opnieuw gedeeltelijk te zijn verbrand is de boerderij in
1977 gesloopt.

Op deze plek werd in 1979 camping "De Verzorging" geopend.

Begin jaren negentig veranderde de naam in
"De Watersnip".
                                         Brand boerderij "De Verzorging' aan de Pettemerkluft" 25 juli 1925 - Uit privé collectie.
Café annex bakkerij van Gert Fijma (lichter als origineel)
P-3
G 015 F
P-3 G 015 F De Pettemerkluft. Het café annex bakkerij van Gert
Fijma, eerder van Louw Fijma en zijn vrouw Maartje
Wartenhorst. Met daarachter het huisje van Betje
Timmerman en haar kleinzoon Nic. Zwakman, het
latere raadslid. Deze heeft hier zijn jeugd doorge-
bracht. Gert bakte en was naderhand ook taxichauf-
feur, als hij niet aan het venten was. Jantje dreef dan
het café, wat voorwaar geen kleinigheid was, want
veel aanhangers van de blauwe knoop woonden hier
niet. Het was bij gunstig weer heerlijk zitten in de
waranda, dat is duidelijk te zien.

Bron: Petten en Zuid-Zijpe in oude ansichten blz. 27.
P-3
G 011
P-3 G 011 Hiernaast v.l.n.r. de kinderen:

Ans Nottelman (1922-1975)
Geertje Grietje (Geertje) Eriks (1919-1980)
Geertje Fijma (1920-2008)
Jannetje (Jannie) Eriks (1920-2021)

P-3
G 021 F
P-3 G 021 F
P-3
G 022 F
P-3 G 022 F
P-3
G 025 F
P-3 G 025 F Panorama Pettemerkluft

Fotokaart hierboven, v.l.n.r.

Bij het hek (supermarkje) Pieter (Piet) Vorst (1901-1955)
met kleine Christiaan (Chris) Vorst (1935-1997).
Op straat Dirk Vorst (1934-2020) en Clazina (Inie) Vorst
(1933).
Met de fiets aan de hand Grietje Fijma (1924-1977), de jongste dochter van Gerrit Fijma (1890-1967), van cafe Fijma. Daarnaast Dieuwertje (Diet) Timmerman (1924-
1993) dochter van Dirk Timmerman (1893-1960).

Rechts komt zojuist aangelopen Johanna (Hanneke)
Pons (1881-1968).

Bron: Trijntje Bellis - Vriendtjes (1921-2012).
(Trijntje heeft tien jaar gewerkt bij de familie Vorst).

P-3 - PG 1
Uit privé collectie.

Hier links de Pettemerkluft gezien vanuit het land van Ra- 
demaker. Foto is genomen in de oorlog; er staat prikkel-
draad tussen de huizen van de buurtschap en het land van
mijn opa.
V.l.n.r.: de maalderij van 'oom' Piet Nottelman, dan achter-
aan het huisje met 2 schoorstenen waar je vanaf de zijkant
op kijkt en waar 'opoe' Watertor (de oma van mijn oom
Teun Watertor) woonde; vervolgens het huis met zadeldak
en een boompje ervoor waar oom Piet Nottelman en zijn
vrouw Nel 'Spektakel' Peetoom woonden; dan het wat bre-
dere huis met het zadeldak waar de familie Vorst woonde
(vader en moeder met Dirk, Annie, Chris en Inie), dan met
schoorsteen de klompenboet van Vorst waar hij zijn klom-
pen had en verkocht en tenslotte het half op de foto staan-
de bouwsel zonder ramen wat de steenkolenboet van Vorst was.


Bron: Gerrit Rademaker (1931).

P-3
G 029
P-3 G 029

P-3 - PG 2


Uit privé collectie.
P-3
G 031
P-3 G 031 P-3
G 035
P-3 G 035 P
P-3 - CdL 1 Dromerdijk met achtergrond Leihoek en Petten.
                  Uit privé collectie.
TOP
P-3
H 001
P-3 H 001 P-3
H 005 F
P-3 H 005 F
P-3
H 011 F
P-3 H 011 F P-3
H 015
P-3 H 015 P-3
H 019
P-3 H 019
P-3
E 003 F
P-3 E 003 F
Café en winkel van Jan en Antje Kossen.

P-3
H 051
P-3 H 051 Hiernaast de Hazedwarsdijk richting ’t Akkertje.
We zien v.l.n.r. het huis:

- M 086 a van Nicolaas (Klaas) Schager (1886-1967)

- M 086 b van Willem Jongerling (1884-1964)

- M 086 c van Pieter (Piet) Kramer (1908-1966)
  (van Camperduin)

- M 090 a van Pieter (Piet) Glas (1886-1972)
  (nieuw huis nadat de boerderij was verbrand)

Bron: Trijntje Bellis-Vriendtjes (1921-2012).
TOP
P-3
I 001
P-3 I 001 P-3
I 005 F
P-3 I 005 F
P-3 - TB 2
Uit privé collectie.

Christoffel Johannes Bollee had hier zijn dienstwoning.


P-3 - DK 1 - 1
Juli 1932.

Uit privé collectie.

We zien op de foto links Christoffel Johannes Bollee
(Petten, 7 juni 1855 - Velp (Gld) 29 januari 1945); zoon 
van Christoffel Johannes Bollee (Gorinchem 16 april 
1820 - Zijpe, Hazepolder 10 juni 1884), burgemeester
van Petten en hoofdopzichter van de Hondsbossche, 
en zijn dochter Johanna Beatrix Koster-Bollee (Bengkalis
NOI 19 oktober 1884 - Den Haag 17 augustus 1954).

Hier rechts een schilderijtje van deze Christoffel Johannes Bollee, burgemeester van Petten (en gemeentesecretaris
en gemeenteontvanger en (oud-) hoofdopzichter van de
Hondsbossche).

P-3 - DK 1 - 2

Uit privé collectie.

Dienstwoning hoofdopzichter van het Hoogheemraadschap Later dienstwoning van Klaas Jansma, hoofdopzichter (technisch hoofdambtenaar) van het Hoogheemraadschap aan de Hondsbossche.
Klaas Jansma, geboren 07-11-1890 Westdongeradeel,
overleden 14-07-1973 Zijpe.

Gehuwd 13-05-1916 Ameland.

Antke van der Laag, geboren 30-07-1891 Ameland,
overleden 04-02-1958 Zijpe.
P-3 - CdL 2
Klaas Jansma x Antke van der Laag.


Uit privé collectie.
P-3
I 011
P-3 I 011 P-3
I 015
P-3 I 015 P-3
I 019
P-3 I 019
P-3
I 021 F
P-3 I 021 F P-3
I 022
P-3 I 022 P-3
I 023
P-3 I 023
P-3
I 025 F
P-3 I 025 F P-3
I 027 F
P-3 I 027 F (opgeknapt)
P-3
I 029
P-3 I 029
Hierboven de Hazepolder nog in zijn volle glorie.

Een pracht kiek op de hoek van de Hazedwarsdijk met
de huizen van Jaap Vriesman, fam. De Waard, Jan Snip
en de boerderij van Thijs Rozing. Links achteraan het
kleine dijkje de boerderij van Piet Wartenhorst en het
huisje van Opoe Kouwenberg. Achter op de Zijperdijk
de boerderij van Arie de Leeuw, waar later mijn zwager
Jaap Fijma woonde, aan beide zijden geflankeerd door
Jaapje Schotvanger en de fam. Roozing. Ook de meel-
molen van Jan Zeeman.

Bron: Petten en Zuid-Zijpe in oude ansichten blz. 12.
TOP
P-3
J 001 F
P-3 J 001 F P-3
J 005 F
P-3 J 005 F P-3
J 009 F
P-3 J 009 F
P-3
J 011 F
P-3 J 011 F P-3
J 013
P-3 J 013 P-3
J 015
P-3 J 015
P-3
J 019 F
P-3 J 019 F
TOP
Opening Herstellingsoord
Hierboven een foto, na de officiële opening genomen.
In tegenwoordigheid van vele belangstellenden is
Zaterdag 2 Mei 1925 het nieuwe herstellingsoord
te Petten aan Zee der Vereeniging "Trein 8.28"
feestelijk geopend.
Het vroegere Gemeenlandshuis van "de Honds-
bossche" nu ingericht als herstellingsoord, biedt
plaats aan 40 kinderen.
P-3
K 001
P-3 K 001 P-3
K 003 F
P-3 K 003 F
P-3
K 005
P-3 K 005 P-3
K 007
P-3 K 007 P-3
K 009
P-3 K 009
P-3
K 011
P-3 K 011 P-3
K 015
P-3 K 015 P-3
K 019 F
P-3 K 019 F
P-3
K 021
P-3 K 021 P-3
K 025
P-3 K 025 P-3
K 029
P-3 K 029
P-3
K 031
P-3 K 031 P-3
K 035
P-3 K 035 P-3
K 039
P-3 K 039
P-3 - CdL 3 Werkspoor op de Hondsbossche met op de achtergrond
het vroegere Gemeenlandshuis van "de Hondsbossche"
nu ingericht als herstellingsoord "Trein 8.28".
Uit privé collectie.
TOP
P-3
L 001
P-3 L 001 P-3
L 005
P-3 L 005 P-3
L 007
P-3 L 007
P-3
L 011
P-3 L 011 P-3
L 013
P-3 L 013 P-3
L 015
P-3 L 015
P-3
L 019
P-3 L 019 P-3
L 021
P-3 L 021 P-3
L 025
P-3 L 025
P-3
L 031
P-3 L 031
Dokter Schmidt woonde aan de kerkebuurt (Groote
Sloot) te Sint Maartensbrug. Hij straalde door zijn
voorkomen met bril en puntig baardje een bepaalde
geleerde deftigheid uit waaraan hij een zeker ontzag
ontleende. Hij had in die jaren al twee auto's o.a. een
Mercedes cabriolet. De verzorging en het rijden ge-
schiedde door de chauffeur, monteur Eenenaam, die
naast de dokter woonde. Verder had hij in dienst een
apothecares juffrouw Roest die te- zamen met de
wijkverpleegkundige Zr. Kuilman ook de Zondag-
school leidde. De dokter zag er door zijn kleding
etc. ouder uit dan hij denkelijk was. Hij trouwde plot-
seling met een telg uit het geslacht van het snoepcon-
cern Van Melle. Ze overleed vrij kort na de geboorte
van een kind.
P-3
L 035
P-3 L 035
Dokter G.B. Schmidt had zijn praktijk te Sint Maartensbrug,  was ook huisarts te Petten en tevens verbonden aan het Koloniehuis in de Hazepolder. "Zijper Historie Bladen" 30e Jaargang nr. 2-3, juli 2012.
Jeugdherinneringen aan St. Maartensbrug in de jaren
1925 - 1945 / Teunis Bloothoofd en Neeltje Veuger.

P-3
L 037
P-3 L 037 P-3
L 039
P-3 L 039 P-3
L 040
P-3 L 040
P-3
L 041
P-3 L 041 P-3
L 045
P-3 L 045 P-3
L 051
P-3 L 051
P-3
L 061
P-3 L 061
TOP

Achterbuurt P-3
M 001 F
P-3 M 001 F
Achterbuurt met links Maartje Bouwen en rechts
Geertje de Graaff.
P-3
M 011 F
P-3 M 011 F