Gemeentewapen Petten Petten 4
Het naoorlogse Petten, Hazepolder, Pettemerkluft, Korfwater, strand en de Pettemer Zeewering.
Gemeentewapen Zijpe

                                                                                                                       


Ik zoek voor mijn verzameling (zie collectie op deze site) ansichtkaarten en/of foto’s van Petten, Hazepolder, de Pettemerkluft,
het Korfwater, de Hondsbossche Zeewering (dijkwerkers, Prince George, reddingboot) en café Camperduin (Hargergat).

Heeft u materiaal voor mij! Dan graag via mijn mail SEND EMAIL

P-4
001
P-4 001
Groeten uit Petten met een TV draaischijf.
Dorpsgezicht (zie afbeelding), camping, strand en dijk.
P-4
003
P-4 003 P-4
005
P-4 005 P-4
007
P-4 007
P-4
010
P-4 010 P-4
011
P-4 011 P-4
012
P-4 012
P-4
014
P-4 014 P-4
015
P-4 015 P-4
017
P-4 017
P-4
018
P-4 018

Petten aan Zee,

Ist zweimal vom Meer überspült  und einmal verwüstet worden, in 1947 wurde es zum vierten Mal wieder aufgebaut. Jetzt ist ‘Petten aan Zee’ ein gemütlicher und ruhiger Familienbadeort mit einen prächtigen, breiten Strand, Wäldern und Dünen, wo man gut wandern, radfahren, angeln und reiten kann. Der Mittelpunkt in ‘Petten aan Zee’ ist das ‘Plein 1945’ wo jeden Freitagabend der gemütliche Markt stattfindet. Hier steht auch ein Denkmal zur Erinnerung an die ereignisreiche Geschichte von ‘Petten aan Zee’.

P-4
019
P-4 019
P-4
021
P-4 021 P-4
023
P-4 023
P-4
025
P-4 025
P-4
027
P-4 027
P-4
029
P-4 029
P-4
031
P-4 031
P-4
035
P-4 035 P-4
037
P-4 037 P-4
039
P-4 039
P-4
051
P-4 051 P-4
053
P-4 053 P-4
055
P-4 055
P-4
057
P-4 057 P-4
059
P-4 059 P-4
069
P-4 069
P-4
075
P-4 075 P-4
081
P-4 081 P-4
085
P-4 085
P-4
101
P-4 101
P-4
103
P-4 103
P-4
105
P-4 105
P-4
106
P-4 106
P-4
107
P-4 107
P-4
109
P-4 109

P-4
111
P-4 111
De Zijper Historie Bladen
(ZHB 2007-02)


Uit de Speelwagen (1950)

Titel : Een monument voor Petten
Auteur(s) : Jaap Kruizinga
P-4
112
P-4 112
Monument op het Plein 1945
Op 20 oktober 1947 werd dit gedenkteken, opgetrokken
uit stenen van de vroegere (in de oorlog gesloopte) kerk, onthuld door de commissaris van de Koningin in de pro-
vincie Noord-Holland. Het monument, geplaatst op het toekomstige dorpsplein, heeft vier teksten op de vier
zijden:

Zuidkant.
   
In 1421 werd Petten door de zee verzwolgen en verder
in het land weer opgebouwd.

Oostkant.
Dit gedenkteken werd opgetrokken van stenen van de vroegere kerk.
P-4
113
P-4 113
P-4
114
P-4 114 Noordkant.
In 1943 werd Petten door de Duitsers afgebroken.
In 1947 werd het vierde Petten gesticht.

Westkant.
Een deel van het dorp moest in de 18e eeuw voor de
zee wijken, en nieuwe kerk werd daarbij gesticht.

Ontwerper was Ir. A.J. van der Steur.

Uit: Monumenten en bezienswaardigheden in de gemeente Zijpe,
aflevering 4, gedenktekens, L.F. van Loo.


P-4
115
P-4 115
P-4
117
P-4 117 P-4
119
P-4 119
TOP
P-4
121
P-4 121
P-4
125
P-4 125
P-4
129
P-4 129
P-4
145
P-4 145
P-4
151
P-4 151 P-4
153
P-4 153
P-4

154
P-4 154
P-4
155
P-4 155
P-4
157
P-4 157
P-4
159
P-4 159
P-4
161
P-4 161
P-4
165
P-4 165
Suikerzakje Het wapen van Petten
P-4
175
P-4 175 Het voormalige raadhuis van Petten (1748), dat ook
onder de slopershamer van de Duitsers viel, had vier
gevelstenen.
Twee ervan werden bij de wederopbouw in 1947 verwerkt
in de muren van het voormalig Pettemer VVV-kantoor.

De steen met onder het wapen van Petten de namen

van I. Mooyman, D. Molenaar en H. Vriesman
die indertijd (1748) een belangrijke rol speelden in het plaatselijk bestuur, als respectievelijk baljuw / schout en burgemeesteren.

Uit: Monumenten en bezienswaardigheden in de gemeenten Zijpe,
aflevering 4, gedenktekens, L.F. van Loo.

P-4
177
P-4 177
P-4
178
P-4 178 P-4
179
 P-4 179 P-4
181
P-4 181
P-4
183
P-4 183 P-4
185
P-4 185 P-4
189
P-4 189
P-4
193
P-4 193 P-4
195
P-4 195
P-4
221
P-4 221
P-4
223
P-4 223
P-4
225
P-4 225 P-4
227
P-4 227

P-4
231
P-4 231 P-4
233
P-4 233 P-4
235
P-4 235
P-4
241
P-4 241 P-4
245
P-4 245 P-4
435
P-4 435
P-4
275
P-4 275
P-4
277
P-4 277
P-4
285
P-4 285
P-4
361

P-4 361 P-4
365
P-4 365 P-4
367
P-4 367
P-4
371
P-4 371 P-4
373
P-4 373 P-4
374
P-4 374
P-4
375
P-4 375 P-4
381
P-4 381 P-4
383
P-4 383
P-4
385
P-4 385 P-4
386
P-4 386 P-4
387
P-4 387
P-4
391
P-4 391
Op 4 mei 1951 werd dit monument, opgericht ter nage- dachtenis aan de verzetstrijder J.C. Bellis, onthuld.
Het ontstond op initiatief van de heer C. Vriesman.
Ir. A.J. van der Steer, supervisor van het wederopbouw-
plan Petten ontwierp het en de kunstenaar Piet Wiegman
uit Groet, een vriend van dijkbaas Bellis, maakte belan- geloos het tegel- plateau dat het monument sierde.
Het tableau stelt een boot met vluchtelingen voor met
rechts de figuur Bellis; een donkere pier en de rijzende
zon symboliseren de vlucht van de duisternis naar het
licht.
Het Hoogheemraadschap, waarbij Bellis als dijkbaas
in  dienst was, stelde de metselstenen en de bronzen
letters beschikbaar, op aandrang van de heer K. Jansma met wie Bellis jaren samenwerkt.
Jan Cornelis Bellis x Grietje Burger
J.C. Bellismonument Jan Cornelis Bellis x Grietje Burger
.
P-4
395
P-4 395 Aannemer (C.) Vriesman voerde het werk uit; de beton- werken, het metselwerk en de arbeidskosten nam hij
voor zijn rekening.

In 1982 is het door de weersomstandigheden nogal
aan getaste tableau van Piet Wiegman in de Hervormde
Kerk geplaatst en op het monument vervangen door een
kunstwerk van Lies Cosijn: een keramisch tableau met
daarin de tekst van J.C. Bloem:

"En niet een van de ongeborenen zal de vrijheid ooit zoo beseffen".

Uit: Monumenten en bezienswaardigheden in de gemeen-
te Zijpe,  aflevering 4, gedenktekens, L.F. van Loo.

Jan Cornelis Bellis werd geboren te Zijpe (Hazepolder)
op  9 februari 1877 als zoon van Cornelis Bellis en Hendrika
Korsman. Hij trouwde op 17 maart 1900 in de Zijpe met
Grietje Burger. Grietje Burger werd geboren op 7 februari
1881 te Zijpe als dochter van Pieter Burger en Neeltje Krans.

Jan Cornelis Bellis is overleden op 11 december 1942
te Buchenwald.  Grietje Burger op 21 september 1974
te Petten.

In 1953 verhuurt mevrouw Bellis haar huis voor het eerst
aan Duitse toeristen. Het nieuwe huis wordt afbetaald
met inkosmten uit verhuur. In 1964 bezoekt mevrouw
Bellis met haar man, zoon en kleinkind Buchenwald. Mevrouw Bellis is enkele maanden na de video-opname
in 2011 overleden.
P-4
399
P-4 399
Oneindig Noord-Holland

Mevrouw Bellis (1920) heeft de oorlog als volwassen
vrouw meegemaakt. Zij is getrouwd met Jan Bellis.
Ze vertelt over haar schoonvader die tijdens de oorlog
Engelandvaarders over de dijk bij Petten hielp. Na een
mislukte aktie wordt hij opgepakt en hij belandt via Kamp
Amersfoort in Buchenwald waar hij na een jaar gevangen-
schap sterft. Na de oorlog wordt er een monument voor
hem opgericht in het nieuwe Petten en er wordt een straat
naar hem genoemd.
Uitgave Kring van Vrienden van de
Hondsbossche 12e uitgave (1995)


De Hondsbossche Zeewering, vertrekpunt van Engelandvaarders in 1941

Titel : Springplank naar de vrijheid
Auteur(s) : Jan Bruin en Jan van der Werff


Klokkepad, thans J.C. Bellisstraat.
TOP
P-4
401
P-4 401 P-4
403
P-4 403 P-4
405
P-4 405
TOP
P-4
411
P-4 411 P-4
413
P-4 413 P-4
415
P-4 415
P-4
417
P-4 417 P-4
421
P-4 421 P-4
425
P-4 425
P-4
431
P-4 431 P-4
435
P-4 435
P-4
440 F
P-4 440 F P-4
441
P-4 441
De burgermeesterbank in het Pettemerbos.
Mevrouw Koster-Eriks schonk deze bank in 1948 ter nagedachtenis aan haar vader, burgemeester A. Eriks,
die in 1915 zijn 40-jarig jubileum als zodanig vierde.

De bank (5,2 meter lang met een zitruimte van 4 meter)
is gemaakt uit rode baksteen. In de rug ervan staan de
volgende woorden in zandsteen:

"Ter herinnering aan A. Eriks, burgemeester van Petten".


Op de rechterleuning zien we in zandsteen het jaartal
1915 met een afbeelding van drie dennen. Op de linker-
leuning staat "Onthuld 1948" . De bank is een ontwerp
van T. van der Meyden, hoofdopzichter van de weder-
opbouw van Petten, en werd uitgevoerd door C. Vries-
man en zijn personeel.
Al in 1890 werd er gesproken over het bebossen met
dennen van vlakten in de Rijkszeeduinen; dat zou nuttig
(in verband met het stuiven) en fraai zijn.

Burgemeester Eriks klopte steeds weer aan bij de Heide-
maatschappij, de provincie, het rijk en Staatsbosbeheer
om daar ook in Petten toe over te gaan.


Toen de Eerste Wereldoorlog in de loop van 1914
uitbrak raakten velen werkloos. Als werkverschaffing
startte Staatsbosbeheer 'dennenaanleg' in Camper-
duin en Schoorl, waarbij ook Pettemers actief waren.
Wat later begon men ook te Petten en de burgemeester
van Callantsoog vroeg toen voor zeven Callantsogers
werk bij dit project, want in zijn dorp was absoluut geen
werk te verschaffen.

Van de eerste tien geplante dennen in 1914/15 waren
er in 1948 nog drie over (vlak achter de bank). Enkele
jaren geleden heeft de familie Eriks een poging gedaan
tot herbeplanting, maar helaas is dit niet goed aange-
slagen.

Uit: Monumenten en bezienswaardigheden in de gemeente Zijpe,
aflevering 4, gedenktekens, L.F. van Loo.

Burgemeester A. Eriks 15 Oct., zal het 40 jaar geleden zijn, dat de heer A. Eriks
het burgemeesterambt te Petten (N.-H.) herdacht;

het vele goede, door hem in dat lange tijdvak tot stand gebracht, zal den bewoners van genoemde gemeente ongetwijfeld aanleiding geven, hem op zijn feestdag te huldigen, overeenkomstig zijn verdiensten.

De Prins, 9  Oct. 1915.


Arie (A) Eriks Kz., ambsperiode 1875-1917.
 
P-4
447
P-4 447
Burgemeester Arie Eriks (1842-1918)
P-4
443
P-4 443
P-4
445 F
P-4 445 F

P-4
449
P-4 449
P-4
451
P-4 451 P-4
453
P-4 453
P-4
455
P-4 455 P-4
459
P-4 459 P-4
461
P-4 461
P-4
465
P-4 465 P-4
469
P-4 469 P-4
471
P-4 471
P-4
479
P-4 479 P-4
481 F
P-4 481 F P-4
483
P-4 483
P-4
485 F
P-4 485 F P-4
487 F
P-4 487 F P-4
489 F
P-4 489 F
P-4
491 F
P-4 491 F P-4
493
P-4 493 P-4
495
P-4 495
P-4
501
P-4 501
P-4
505
P-4 505
P-4
509
P-4 509
P-4
511
P-4 511 P-4
513
P-4 513
De Zijper Historie Bladen
(ZHB 2003-04)


(1925-1974)

Titel : 'Het Kleuterhuis' te Petten
Auteur(s) : P.T. (Piet) Klant
P-4
517 X
P-4 517 X P-4
661
P-4 661
P-4
521
P-4 521 P-4
523
P-4 523
P-4
535
P-4 535 P-4
541
P-4 541
P-4
543
P-4 543 P-4
545
P-4 545 P-4
549
P-4 549


P-4
551
P-4 551 P-4
553
P-4 553 P-4
555
P-4 555
P-4
561
P-4 561 P-4
563
P-4 563 P-4
565
P-4 565
Het vakantiehuis van de familie Brandt Corstius is
ontworpen door architect Rietveld.
Frans Brandt Corstius deelt zijn herinneringen aan
dit bijzondere huis.

02-07-2016, Volkskrantmagazine nr. 791,
blz. 58 t/m 63.

Titel: BINNENKIJKEN
Auteur(s) : Koos de Wilt / foto's Arjan Bronkhorst
P-4
571
P-4 571 P-4
575
P-4 575 P-4
579
P-4 579
P-4
581 F
P-4 581 F P-4
583
P-4 583 P-4
585
P-4 585
P-4
589
P-4 589 P-4
591
P-4 591
P-4
595
P-4 595 P-4
597 F
P-4 597 F
P-4
601
P-4 601 P-4
605
P-4 605 P-4
611
P-4 611
P-4
615
P-4 615 P-4
619
P-4 619 P-4
621
P-4 621
P-4
624 F
P-4 624 F P-4
625
P-4 625 P-4
629
P-4 629
P-4
435
P-4 435 Het gemeentelijk kampeerterrein in Petten, lag van 1947
tot 1960 op de westelijke glooiing van de Zijperdijk.

Nadat het terrein langs de Zijperdijk de bestemming bouwterrein voor woningen voor personeel van het Reactor Centrum Nederland (RCN) kreeg (vanaf de Eriksstraat), kreeg het kampeerterrein een nieuwe plek in de duinvalleien achter de Spreeuwendijk ten noorden van het Corfwater.

Alleen de minigof, trampolines en tennisbanen zijn nog te vinden op de hoek van Zijper- en de Spreeuwendijk.
P-4
631 F
P-4 631 F P-4
632
P-4 632
P-4
639
P-4 639 P-4
641
P-4 641
P-4
643
P-4 643 P-4
645
P-4 645 P-4
647
P-4 647
P-4
939
P-4 939 Sigarenbandje Camping Corfwater
P-4
651
P-4 651 P-4
655
P-4 655 P-4
659
P-4 659
P-4
661
P-4 661 P-4
665
P-4 665 P-4
671
P-4 671
P-4
673
P-4 673
P-4
675
P-4 675 P-4
681
P-4 681
P-4
685
P-4 685 P-4
687
P-4 687 P-4
689
P-4 689
P-4
695
P-4 695 P-4
697
P-4 697
P-4
701 F
P-4 701 F P-4
703
P-4 703 P-4
705
P-4 705
P-4
707
P-4 707 P-4
709
P-4 709 P-4
711
P-4 711
P-4
713
P-4 713
P-4
715
P-4 715
P-4
719
P-4 719
P-4
721
P-4 721 P-4
723
P-4 723
P-4
725
P-4 725 P-4
727
P-4 727
P-4
731
P-4 731 P-4
733
P-4 735 P-4
735
P-4 735
P-4
737
P-4 737 P-4
739
P-4 739

P-4
743
P-4 743 P-4
745
P-4 745
P-4
749
Groot
P-4 749 Groot P-4
749
Klein
P-4 749 Klein
P-4
751
P-4 751
P-4
759
P-4 759 P-4 - TB P-4
761
P-4 761
                                    Uit privé collectie.
P-4
763
P-4 763
P-4
765
P-4 765 P-4
767
P-4 767
P-4
769
P-4 769 P-4
771
P-4 771 P-4
773
P-4 773
P-4
775
P-4 775
P-4
789
P-4 789


(Badhokjes)
De bal van Piet Parachute-springers Kunnen wij tweetjes nog mee
Strandwandeling Een hachelijk moment
P-4
811 F
P-4 811 F P-4
815
P-4 815 P-4
819
P-4 819
P-4
821
P-4 821 P-4
825
P-4 825 P-4
827
P-4 827
P-4
831
P-4 831

P-4 - WWW (aug. 1965)

Uit privé collectie.
P-4
833
P-4 833 P-4
835
P-4 835 P-4
837
P-4 837
P-4
839
P-4 839 P-4
841
P-4 841
P-4
845
P-4 845
P-4
875
P-4 875 Hierna een tiental foto's van het buitengebied Petten.
We zien op deze foto's, omgeving Leihoek en Hazepolder,
zomer 1999, duidelijk dat in een betrekkelijk kort tijdbestek
het landschap alweer behoorlijk is veranderd.

Op een aantal foto's zijn nog duidelijk de contouren van
het oude Kerkepad te herkennen. Nu is hier de wijk Nol-
merban verrezen.

De foto's zijn gemaakt door Pieter (Piet) Schager (1940).
1999-07-12 Leihoek 5
1999-07-12 Leihoek 2 1999-07-12 Leihoek 1 1999-07-12 Leihoek 4
1999-07-12 Leihoek 3 1999-07-12 Leihoek 6 (richting Hazepolder en Petten) 1999-07-12 Hazepolder 1 (Hazedwarsdijk)
1999-07-12 Hazepolder 2 (Hazedwarsdijk) 1999-07-12 Hazepolder 2 1999-07-12 Hazepolder 3 (richting 't vlak van Petten)
TOP
P-4
921
P-4 921 P-4
923
P-4 923
P-4
927
P-4 927 P-4
933
P-4 933 P-4
935
P-4 935