Wapen Petten Huizen en bewoners 2
Kerkebuurt / Oosteinde
Wijk M 001 t/m M 021

Wapen Zijpe

                                                                                                                       


                                                                                                              Heeft u aanvulling voor mij! Dan graag via mijn mail SEND EMAIL

Nog in bewerking Geraadpleegde bronnen:

GEMEENTE PETTEN

Huisnummer-register van 1923 tot de overdracht 1929.

GEZINSBLADEN PETTEN 1917-1929.

Bevolkingsregister 1900-1917.

GEMEENTE ZIJPE

Na de overdracht krijgen de woningen een M nummer.
GEZINSKAARTEN ZIJPE 1921-1936.

Huisregister Wijk L-M 1938-1945.

HAZEPOLDER

Hazepolder, wijk L, blz. 346 t/m 351.

Woningen Gemeente Zijpe, mei 1935.
PAGINA NOG IN BEWERKING!
Petten Zijpe
Wijk A Is het dorp Petten, uitmakende de kadastrale Sectie der gemeente B. Wijk M
Wijk B Is het gehucht Vianen, uitmakende de kadastrale Sectie der gemeente A.
Wijk C Is de buurt Leihoek en de huizen in de Leij- en  Pettemerpolder uitmakende de kadastrale Sectie der gemeente C. Pijl
Hoofdbewoners Hoofdbewoners
Kerk A 001 B 138 + 213
M 001 Ned. Herv. Kerk 01-05-1944 afgebroken
M 001 (1) M 001 (2)

A 002 Gymnastieklokaal

A 002 Gymnastieklokaal M 001 (3)

Oosteinde A 003 B 356
M 002 Boerderij in het dorp 21-08-1941 verbrand
01-05-1944 rest afgebroken
A 003
Klaas Nottelman (1873-1951) 07-02-1930 naar Schagen
Lammert van Riessen (1899-1990) M 002 Lammert van Riessen (1899-1990) 16-09-1930 van Beverwijk

naar M 006 (inwonend)
Jan Willem Vrugt (1902-1985) 10-03-1931 van Hillegom
17-10-1934 naar Hillegom
Hendrik Janssen (1895-1970) van M 003
naar M 020
Arie Eriks (1909-1999) 01-06-1935 van blad H.S. Eriks
01-05-1941 naar G 047
Jan Sjerps (1912-1961) 07-04-1941 van Amsterdam
21-08-1942 naar B 131
A 004

A 004 Maartje Nottelman - Eriks (1841-1922) M 002 Weduwe van Abraham Nottelman (1838-1905)
A 005 Schuur
A 005
Matthias Kolkman (1862-1944) 05-01-1918 naar Alkmaar
Maarten Janssen (1889-1976) 26-04-1920 naar de Zijpe

Schuur M 002 ?
Oosteinde A 006 B 360 ged. M 003 Bergplaats van H.S. Eriks (=doorgehaald) 01-05-1944 afgebroken

Arbeiderswoning
A 006 Arie Eriks (1842-1918) 07-06-1918 overleden
Gerrit Zwaan (1896-1981)
naar A 018
12-03-1921 naar IJmuiden
Hendrik Janssen (1895-1970)
M 003 Hendrik Janssen (1895-1970) van A 041
naar M 002
Bergplaats
Hendrik Janssen (1895-1970) mei 1937 van M 020
21-08-1942 naar A 071
Oosteinde A 008
M 004 Verenigd met M 005
A 008 Frederik Bakker (1871-1930) 31-03-1908 naar Noord-Amerika

Maartje van der Vlies - Kapitein (1865-1925)
Weduwe van Aris van der Vlies (1868-1897)
van B 018
Jan Schermer (1870-1941)
van A 018
26-07-1926 naar Noord Scharwoude
Aagje Roozing-Bakker (1853-1929)
naar A 010
C. Brouwer
Dirk van der Vlies (1890-1964)
uit de Zijpe, B 028

naar B 018
Klaas Kossen (1871-1971)
Gaat over naar A 007
Oosteinde A 007 B 295 M 005 Burgerwoonhuis, waarin kantoor PTT 01-05-1944 afgebroken

(+ M 004 = doorgehaald)
A 007 Klaas Kossen (1871-1971)
Komt over van A 008

naar A 011
Woonkeet J. Fijnheer

Engel Roozing (1883-1946)
naar A 009
Leendert Timmerman (1896-1963) M 005 Leendert Timmerman (1896-1963) 21-08-1942 naar B 120
Oosteinde A 009 B 294 ged. M 006 Middenstandswoning + Timmerwerkplaats + Winkel 01-05-1944 afgebroken
M 006 - HEB - WWW M 006
Uit privé collectie.
A 009 Willem Martinus Brinkman (1830-1918) 30-04-1909 naar de Zijpe
Meijnsje Brinkman - den Hartog (1831-1906) 03-05-1906 overleden
'
Engel Roozing (1883-1946)
M 006 Engel Roozing (1883-1946) van A 007
21-08-1942 naar F 103
Lammert van Riessen (1899-1990) van M 002 (inwonend)
02-11-1932 naar Wijk aan Zee en Duin
Oosteinde A 010 B 294 ged. M 006 a Arbeiderswoning 01-05-1944 afgebroken
A 010 Pieter Hollander (1863-1940) van  A 018
naar A 012
Aagje Roozing-Bakker (1853-1929) van A 008
M 006 a Geertruida Johanna Wiese - Vader (1909-1974) van M 077
Pieter Roozing (1911-1981) 06-03-1936 van blad M. Roozing
Cornelis Bellis (1907-1940) 04-10-1939 van M 077
18-04-1940 overleden
Lena Bellis - Hollander (1909-1999) Weduwe van Cornelis Bellis (1907-1940)
18-09-1940 naar M 008
Filippus Meijer (1903-1941) 16-10-1940 van Den Helder
10-11-1941 Ver. G.B. (= Groot-Brittannië?)
Engelandvaarder?

25-12-1941 overleden Zuid-Chinese Zee
a/b Hr.Ms. K XVI
Jannetje Siewertsen (1899-1994 Weduwe van Filippus Meijer (1903-1941)
21-08-1942 naar G 032
Oosteinde A 011 B 340 M 007 Arbeiderswoning 01-05-1944 afgebroken
A 011 Klaas Kossen (1871-1971)
Klaas Kossen (1871-1971) van A 008
08-10-1932 naar Heiloo
Johan Kohnhorst (1890-1967)
M 007 Johan Kohnhorst (1890-1967) van A 018
21-08-1942 naar A 081
Oosteinde A 012 B 339 M 008 Arbeiderswoning 01-05-1944 afgebroken
A 012 Pieter Kuiper (1876-1943) 11-09-1920
naar de Zijpe
Pieter Hollander (1863-1940) M 008 Pieter Hollander (1863-1940) van A 010
17-06-1940 overleden
Lena Bellis - Hollander (1909-1999) Weduwe van Cornelis Bellis (1907-1940)
18-09-1940 van M 006 a (inwonend)
19-06-1942 gehuwd met J.C. Brouwer
Jan Cornelis Brouwer (1906-2003) 01-10-1942 naar A 112
Oosteinde A 013 B 331 + 333 M 009 Arbeiderswoning 01-05-1944 afgebroken
A 013 Cornelis Snip (1871-1932) naar A 015
Hendrik Vriesman (1888-1956) van A 071?

naar A 048
Gerrit Hollander (1895-1953) M 009 Gerrit Hollander (1895-1953) van A 018
21-08-1942 naar B 130
Oosteinde A 014 B 71 M 010 Arbeiderswoning 01-05-1944 afgebroken
A 014 Lourens Schotvanger (1892) 14-05-1921 naar de Zijpe
Pieter Glas (1886-1972) naar C 006
Gerard Bouman (1882-1961)

van A 024


09-01-1923 naar Haarlem
Gerrit Visser (1895-1959) M 010 Gerrit Visser (1895-1959) 21-03-1924 van Amsterdam
naar A 110
Dirk Snip (1905-1983) 18-05-1931 van M 015, blad C. Snip
02-05-1938 naar M 032
Jan Schermer  (1870-1941) 07-11-1938 van Noord-Scharwoude

20-12-1941 overleden
Elbregt Schermer - Plevier (1866-1944) Weduwe van  Jan Schermer (1870-1941)
naar Sint Maarten, B 046
Oosteinde A 015 B 070 M 011 Arbeiderswoning 01-05-1944 afgebroken
A 015 Jan Voetee (1875-1958) naar A 016
Cornelis Snip (1871-1932) M 011 Cornelis Snip (1871-1932) van A 013
08-01-1932 overleden
Gerritje Snip - Glas (1881-1956) Weduwe van Cornelis Snip (1871-1932)
21-08-1942 naar D 012
Oosteinde A 016 B 068 M 012 Arbeiderswoning 01-05-1944 afgebroken
A 016 Cornelis Visser (1865-1917)
Jan Voetee (1875-1958) M 012 Jan Voetee (1875-1958)
van A 015
21-08-1942 naar Schoorl

Kinderen van Cornelis Voetee (1890-ca.1966)
en Dieuwertje Kater (1893-1920)
Cornelia Voetee (1914) 01-05-1924
Albert Voetee (1917-1974) 01-05-1924
04-09-1920 vertrokken naar de VS
Antonius Aloisius Timp (1918-1941)
21-12-1941 Zuid-Chinese Zee
a/b Hr.Ms. K XVII
Grietje Timp - Jongsma (1916-1975) Weduwe van Antonius Aloisius Timp (1918-1941)
Oosteinde A 017 B 069 M 013 Arbeiderswoning 01-05-1944 afgebroken
A 017 Jacob de Beurs (1845-1934) van A 067
naar A 021
Dirk Vriendtjes (1871-1952) M 013 Dirk Vriendtjes (1871-1952) van A 066
21-08-1942 naar F 061
Oosteinde A 018 B 272 M 014 Arbeiderswoning 01-05-1944 afgebroken
A 018 Pieter Hollander (1863-1940) van A 060
naar A 010

Jan Schermer (1870-1941) naar A 008
Gerrit Hollander (1895-1953) naar A 013
C. Hollander
Johan Kohnhorst (1890-1967) 22-05-1937 van L 005

naar A 011
Gerrit Zwaan (1896-1981) M 014 Gerrit Zwaan (1896-1981) van A 006
21-08-1942 naar D 002
Oosteinde A 019 B 310 M  015 Arbeiderswoning 01-05-1944 afgebroken
A 019 Neeltje van der Vlies - Mos (1840-1920) Weduwe van Klaas van der Vlies (1836-1897)
Maria Christina Timmerman - Zalm (1845-1928) Weduwe van Gerrit Timmerman (1839-1898)
Dirk Gillis (1903) 20-12-1927 van Schoorl
09-05-1928 naar Warmenhuizen
Antje Louw - Schrieken (1856) Weduwe van Cornelis Louw
13-08-1928 uit de Zijpe
02-11-1928 naar de Zijpe
Jan Breed (1903-1966)
05-11-1928 uit de Zijpe
naar A 022
M 015 Jan Simon de Boer (1900) 03-05-1930 van Oostzaan

03-09-1930 naar Schoorl
Karel Strootman (1901) 18-09-1930 van Wieringen
10-03-1931 naar Schoten
Dirk Snip (1905-1983) naar M 010
Jan Helder (1872-1954) 03-08-1936 van M 016
07-1936 naar F 100 (het armenhuis)
Pieter Vriesman (1915-1997) 21-04-1939 van M 055 (inwonend)
17-10-1939 naar M 054
Jan Bouman (1914-2002) 29-12-1941 van M 047
19-05-1942 naar M 018
Oosteinde A 020 B 309 M 016 Arbeiderswoning 01-05-1944 afgebroken / was onbewoond
A 020 Maria Wilhelmina Ham (1881-1932) 16-05-1911 in deze gemeente van Amsterdam
25-06-1911 gehuwd met Klaas de Vries
(1861-1947)
naar Amsterdam

Adrianus Voetee (1883-1932)
naar A 068
Jan Glas (1851-1928) 02-08-1921 uit de Zijpe
naar I, 28,6
Antje Vos
Wed. Blanken
Jan Helder (1872-1954) M 016 Jan Helder (1872-1954) 16-03-1929 uit de Zijpe
naar M 015
Cornelis Quak (1904-1987) Van L 011
11-1937 naar M 020
Was onbewoond / P. Vriesman?
Oosteinde A 021 B 064 M 017 Arbeiderswoning 01-05-1944 afgebroken
A 021 Willem Jongerling (1884-1964) 21-02-1908 uit de Zijpe
naar C 005

Johannes Willem Elskamp (1879-1944) 09-03-1917 van Epe
04-09-1917 naar Apeldoorn
Jacob de Beurs (1845-1934)
van A 017
12-06-1929 naar Schagen
Antje Barten - Vos (1874) M 017 Antje Barten - Vos (1874) Weduwe van Evert Barten (1837-1914)
naar M 051
Jan Bouman (1914-2002) 02-03-1938 van M 032 (inwonend)
18-09-1940 naar M 018
Frederik Willem Lebbe (1913-1994) 13-02-1941 van M 055 (inwonend)
21-08-1942 naar B 073
A 021 a
A 021 a Gerard Bouman (1882-1961)
17-02-1919 uit de Zijpe
naar A 024
Oosteinde A 022 B 065 M 018 Arbeiderswoning 01-05-1944 afgebroken
A 022 Cornelis Breed (1836-1903) 28-05-1903 overleden
Maarten Breed (1874-1941) van A 022 (inwonend)
29-01-1908 naar de Zijpe

Cornelis Vriendjes (1898-1949) (zie ook B 6) 29-10-1927 naar Den Helder
Jan Vriendjes (1893-1976) (zie ook B 3) 16-11-1927 van Schoorl
18-10-1929 naar Wieringen
Hendrik Simon Eriks (1876-1950)
Jan Breed (1903-1966) M 018 Jan Breed (1903-1966) van A 019
naar M 064
Cornelis Meijer (1906-1965) van L 018
01-11-1937 naar M 088
Grietje Breed - Blom (1865-1943) Weduwe van Klaas Breed (1866-1935)
01-11-1937 van M 046
07-06-1943 overleden
Gerard Bouman (1882-1961) 28-10-1938 van Hattem
31-08-1940 naar Zwollerkerspel
Jan Bouman (1914-2002) 18-09-1940 van M 017

18-03-1941 naar M 047

19-05-1942 van M 015
Gerard Bouman (1882-1961)
05-03-1941 van Zwollerkerspel

21-08-1942 naar B 005

A 022 a
A 022 a Adriaantje Manten - Westening (1865-1939)
Weduwe van Rutger Manten (1861-1912)
naar A 027
Oosteinde A 023 B 308 ged. (=doorgehaald) / B 208 + 261 M 019 Arbeiderswoning 01-05-1944 afgebroken
A 023 Andries Lambertus Zuidscherwoude (1876-1937) 01-02-1918 uit de Zijpe
13-05-1927 naar Sint Maarten
Cornelis Brouwer (1876-1972) M 019 Cornelis Brouwer (1876-1972) Verblijft in Amerika
01-03-1927 van N. Amerika

Grietje Brouwer - Schotvanger (1881-1944)
Vrouw van Cornelis Brouwer (1876-1972)
van C 004
17-02-1943 naar Schagen
Oosteinde A 024 B 308 ged. M 020 Arbeiderswoning 01-05-1944 afgebroken
A 024 Grietje Kossen - Govers (1839-1913) Weduwe van Cornelis Kossen (1832-1900)
01-08-1913 overleden
Aagje Kossen (1863-1945) d.v. bovenstaande
Jan Kossen (1896-1970) kl.z. van bovenstaande

Gerard Bouman (1882-1961)
van A 021
naar A 014
Adriaantje Manten - Westening (1865-1939) (zie A 027)
Weduwe van Rutger Manten (1861-1912)
Pieter Jocobus Johannes Blom (1902-1980) M  020 Pieter Jocobus Johannes Blom (1902-1980) 09-03-1927
uit de Zijpe
naar M 071a
Hendrik Janssen (1895-1970) 05-1937 naar M 003
Cornelis Quak (1904-1987) 11-1937 van M 016
21-08-1942 naar D 037
A 025 Schuur
A 025 Arie Eriks (1842-1918)
Schuur
A 026 Autogarage
A 026 Aagje Kossen (1863-1945) naar A 030
Autogarage
Oosteinde A 027 B 238 M 021 Boerderij in het dorp 01-05-1944 afgebroken
A 027 Gerrit de Boer (1891-1964) 24-12-1913 van Den Helder

Adriaantje Manten - Westening (1865-1939)
Weduwe van Rutger Manten (1861-1912)
van A 022 a
16-06-1924 naar Alkmaar
Sipke Rodenhuis (1861-1925)
naar A 031
Maarten Breed (1874-1941) M 021 Maarten Breed (1874-1941) 22-12-1941 overleden
Vrouwtje Breed - de Leeuw (1886-1962)
Weduwe van Maarten Breed (1874-1941)
14-01-1943 naar Venhuizen
TOP

Huizen en bewoners van het vooroorlogse Petten en Hazepolder

Wijk L - Hazepolder (behoorde altijd al tot de gemeente Zijpe).
Wijk M 022 t/m M 035 - Voorbuurt.
Wijk M 036 t/m M 049 - Middenbuurt (Middelbuurt).
Wijk M 050 t/m M 058 I - Achterbuurt.
Wijk M 058 II t/m M 061 - Vianerweg (Zeeweg).
Wijk M 062 t/m M 072 - Spreeuwendijk (Vianerweg).
Wijk M 072 a - M 081 - Korfwater.
Wijk M 082 - M 095 a - Zeeweg / Hazedwarsdijk / Kerkepad.
Wijk M 096 - M 106 - Leihoek / Pettemerpolder.