Genealogie van Maarten Arjensz. Vrient
 

Wat is een genealogie?

   

Een genealogie is volgens de Van Dale een geslachtslijst, een stamboom.

Dat is een in generaties gerangschikte opgave van personen die in mannelijke lijn afstammen van een

bepaalde mannelijke persoon (de stamvader).


De nummering bij een genealogie is anders dan bij een kwartierstaat.

Een genealogie begint met de oudst bekende mannelijke voorvader van vaderskant, de stamvader.

Generaties worden hier met een Romeins cijfer aangeduid, en de stamvader is hier generatie I.

Diens zonen hebben het cijfer II, de kleinzonen III, enz.

In een huisgezin tellen we de kinderen volgens leeftijd: dus in het gezin van de stamvader is dit: I 1 , I 2 enz.

Als zoons trouwen en kinderen krijgen, hebben ze dus een Romeins nummer dat één hoger is dan de vader.

Bij meer zoons met kinderen krijgt de oudste de toevoeging "a", dat wordt dus: "IIa" en bij de volgende zoon "IIb", enz.

Alle neven hebben dus het zelfde Romeinse cijfer met ieder een andere letter.

Privacy

In deze genealogie wordt zorgvuldig omgegaan met privacy-gevoelige gegevens. Mocht u toch bezwaar hebben tegen bepaalde
informatie die hierin is opgenomen, laat mij dat dan weten.

 
Stamboom

De genealogie is zeker niet compleet en lang niet alle gegevens konden worden geverifiëerd. Aanvullingen en/of correcties worden

zeer gewaardeerd. Contact via de mail  SEND EMAIL

De genealogie die u hieronder 'bewandelt' is gemaakt met  PRO-GEN

 
"Die zijn voorgeslacht niet eert,
is zijn eigen naam niet weerd."

Alleen voor familie: "Van papier naar digitaal".

In 1997 heb ik voor het eerst een voorlopige stamboom (vooral namen en data) aan wat familieleden verzonden. 
Mijn verzoek was toen om de gegevens te controleren en aan te vullen.
 
De respons, nieuw verkregen informatie en onderzoek heeft ertoe geleid dat ik deze voorlopige stamboom in totaal 13 keer heb moeten verversen. 
Doordat e.e.a. losbladig was opgezet waren de bladen door de leden zelf makkelijk te vervangen. 
Dit is zo doorgegaan tot mei 2012. In eerste instantie ging het om een handvol exemplaren, maar dit aantal liep al snel op.
Uiteindelijk waren er zo’n vijfentwintig exemplaren in omloop.

Omdat daarna de aanvullingen niet meer de moeite waren om daar nog supplementen voor uit te geven is dit toen gestopt.
Maar het verzamelen van gegevens ging natuurlijk wel gewoon door.

Ook de mogelijkheden op computergebied stonden niet stil. Met de tekstverwerker Office Word is vandaag de dag veel meer mogelijk. 
Je kunt nu heel eenvoudig foto’s of afbeeldingen in Word voegen. Ook kun je foto’s en afbeeldingen (heb ik niet voor gekozen) comprimeren
c.q. verkleinen
om de bestandsgrootte van het document eenvoudig binnen de perken houden.

Vervolgens kun je het geheel omzetten in PDF en netjes verzenden met WeTransfer.
Kortom de ideale mogelijkheid om na 10 jaar over te gaan van papier naar digitaal.

Daarom, voor familieleden, is het stamboomboek Vriend(t)jes nu als PDF in 2 delen verkrijgbaar. 
Twee delen omdat ik de foto’s en afbeeldingen niet wilde comprimeren c.q. verkleinen.
Een PDF bestand kun je namelijk prachtig vergroten en de foto's blijven dan mooi en duidelijk te bekijken.

Privacyregels spelen een rol in de genealogie. 

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt genealogisch onderzoek met name genoemd. 
Ze bepalen wat is toe
gestaan bij het delen of publiceren van een stamboom of familiegeschiedenis. 

Wat is niet aan privacyregels gebonden?
Allereerst mag ik altijd zonder beperkingen de persoonsgegevens van overleden personen gebruiken. De AVG is hier niet op van toepassing.

In tegenstelling tot onderstaande Genealogie op deze site zijn de PDF bestanden niet openbaar en deel ik deze uitsluitend met familieleden,
en blijf ik hier dus ook buiten de reikwijdte van de privacyregels.

Bent u familie en heeft u belangstelling voor het stamboomboek Vriend(t)jes in PDF, stuur me dan even een mailtje. 

Met vriendelijke groet, Frans Vriendjes E-MAIL


 
I.1    Maarten Arjensz. (Adriaansz.) VRIENT (Vriend).
Geboren circa 1675.
Op de lijst ofte quohier van alle Familiën of Huyshoudingen en contribuable persoonen van 1742 vinden we Trijntje,
ze is dan weduwe, als Bruijkster aan de Ruijgewegh nr. 370 met twee kinderen en twee meijden.

Overleden voor 1742 te Zijpe.

Het impostregister begraven in de Zijpe vertoont een hiaat van 1 januari 1735 tot 13 oktober 1747,
zodat niet kan worden nagegaan wanneer Maarten Arjensz. Vrient is overleden.

Gehuwd voor de kerk circa 1698.
Echtgenote is Trijntje Pietersd..
Geboren circa 1675.
Begraven op dinsdag 17 november 1761 te Zijpe (impost).

Pieter Vrientjes geeft het lijk aan van Trijntje Pietersd., uit het 'Laanhuis', in de Zijpe, arm, nihil.
Waarschijnlijk betreft het hier deze Trijntje, zijn moeder.

Voormeld 'Laanhuijs' stond aan het begin van de Rietveldlaan. De hier besproken boerderij is altijd bekend geweest door de locatie
in de bocht van de Grotesloot. De genoemde laan werd toen ook wel als 'Mientjeslaen' aangeduid en vormde een verbinding
tussen de Grotesloot en de Ruigeweg.
Tot op de huidige dag vinden we een behuizing op de plek van het voormalige 'Laenhuijs', schuin verlopend met de weg
langs de Grotesloot en exact in het verlengde van het voormalig beboomde overpad naar het bezit 'Ananas', aan de Ruigeweg.

Oude Boerderijen en Buitenverblijven langs de Zijper Grotesloot, blz. 832 e.v. Auteur P. Dekker, uitg. Pirola, deel 2b, okt. 1991.

Uit dit huwelijk:
   1.  Aeltje Maartensd..
Gedoopt (geref.) op zondag 1 februari 1699 te Schagen.
Dochter van Maarten Adriaansz. en Trijn Pietersd., deze?
Begraven op dinsdag 7 december 1723 te Zijpe (impost) op 24-jarige leeftijd.
Gerrit Jacobsz. geeft het lijk aan van Maarten Arjensz. Vrient zijn dochter aan de Belkmerweg, begraven onder de vijfde classe, dus prodeo.
   2.  Adriaan Maartensz. VRIENTJES.
Gedoopt (geref.) op zondag 19 september 1700 te Noord-Zijpe, Schagerbrug.
Geboren te Noord-Zijpe, aan de Grote Sloot.
Hij werd hier gedoopt als Adriaan Vrient.
Begraven op vrijdag 10 september 1773 te Schoorl (impost) op 72-jarige leeftijd.
Jacobus Koedijker geeft het lijk aan van Ariaan Vrientjes, begraven onder de vierde classe, dus ƒ 3,--.
   3.  Pieter Maartensz. VRIENTJES (zie II.3).
   4.  Jan Maartensz. VRIENTJES.
Gedoopt (geref.) op zondag 24 juli 1707 te Noord-Zijpe, Schagerbrug.
Geboren te Noord-Zijpe, aan de Grote Sloot.
Hij werd hier gedoopt als Jan Vrient.
Overleden te Zijpe, aan de Ruijgewegh bij de Roomse kerk op 47-jarige leeftijd.
Begraven op maandag 28 oktober 1754 te Zijpe (impost).
Jan Kinckker geeft het lijk aan van Jan Vrientjes, begraven onder de derde classe, dus f 6,--.
   5.  Maartje Maartensd. VRIENDJES.
Gedoopt (geref.) op zondag 16 maart 1710 te Noord-Zijpe, Schagerbrug.
Geboren te Noord-Zijpe, aan de Grote Sloot.
Ze werd hier gedoopt als Maartje Vrient.
Overleden op maandag 26 augustus 1782 te Zijpe, in de Belkmerweg, op 72-jarige leeftijd.

Door Maartje Vriendtjes als langst levende is nagelaten hebben gebragt onder inventaris, en door verkoping tot liquiditeit en bevonden
dat na afbetaling der schulden het suijvere deelbaar was, bedragende een somme van f 1076:15:4,
waarvan de helfte aan de sijde der erfgenamen van wijlen Dirk Duijn moetende worden gedeeld in zeeven deelen,
het een Zevendeel van dien is bevonden te bedragen f 76:18:4, en de werderhelfte van hoofdsomme aan de zijde der Erfgenamen van wijlen
Maartje Vriendtjes moetende werden gedeeld in Agt deelen, het een Agste deel van dien is bevonden te bedragen f 67:5:15.

Erfgenamen van wijlen Maartje Vriendtjes;

Jan Jacobsz. Backer f 67:5:15
(zoon van haar zuster Grietje).

Bestel Dirksz. de Vos
Maartje Pietersd. Vriend f 67:5:15
(dochter van haar broer Pieter).

Maarten Pietersz. Vriendtjes f 67:5:15
(zoon van haar broer Pieter).

Ariën Pietersz. Vriendtjes f 67:5:15
(zoon van haar broer Pieter).

Louwris Leendertsz. Roos
Antje Piertersd. Vriendtjes f 67:5:15
(dochter van haar broer Pieter.)

Abram Pietersz. Vriend f 67:5:15
(zoon van haar broer Pieter).

Pieter Dirksz. Kat voor;
zijn zoon Dirk Pietersz. Veer f 67:5:15.
(kind van Ariaantje de dochter van haar broer Pieter).

Ariën Doorn voor;
Pieter Cornelisz. Geel f 22:8:10r
(kind van Trijntje de dochter van haar broer Pieter).

Bestel Dirksz. de Vos, Cornelis Hoogschagen en Simon Olij voor;
Maartje Cornelisd. Geel en Willem Cornelisz.Geel f 44:17:4.
(kinderen van Trijntje de dochter van haar broer Pieter).

De boerderij met 60 morgen land, 'Haasenoort', moest omdat het echtpaar zonder nakomelingen kwam te overlijden komen aan
Jan Jacobsz. Backer, 'susters soon'.
Deze Jacob Jansz. Backer was een neef van Diewer Cornelisd. Backer, echtgenote van Jacob Adriaansz. Neeff.

G - Hazenoord
                                                               Hazenoord.

Begraven op dinsdag 27 augustus 1782 te Zuid-Zijpe (impost).
Jan Bakker geeft het lijk aan van Maartje Maartensd. Vriendjes, in de Belkmerweg, begraven on der de vierde classe, dus f 3,--.
Ondertrouwd op zondag 14 februari 1734 te Zuid-Zijpe.
Tot de gemeente Zuid-Zijpe behoorden lidmaten uit Burgerbrug en Sint Maartensbrug.

Zijn huwelijksvoorstellingen gegeven aen Dirk Ariensz. Duin, J.M. aan de Ruigeweg, met Maertje Maertens, J.D. aen de belkmerweg.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op zondag 28 februari 1734 te Zuid-Zijpe (geref.).
Echtgenoot is Dirk Ariënsz. DUIJN.
Overleden te Zijpe, in de Belkmerweg.
Begraven op zaterdag 6 september 1766 te Zijpe (impost).
Pieter Arjensz. Kuijt geeft het lijk aan van Dirk Arjensz. Duijn, begraven onder de derde classe, dus f 6,--.
   6.  Grietje Maartensd. VRIENDJES.
Gedoopt (geref.) op zondag 5 maart 1713 te Schagen.
Dochter van Maarten Aerjensz. en Trijn Pietersd., deze?
Begraven op maandag 3 juni 1782 te Schoorl (impost) op 69-jarige leeftijd.
Jan Bakker geeft het lijk aan van zijn moeder Grietje Maartensd. Vriendjes, begraven onder de vierde classe, dus ƒ 3,--.
Ondertrouwd (1) op zondag 28 oktober 1736 te Zuid-Zijpe.
Tot de gemeente Zuid-Zijpe behoorden lidmaten uit Burgerbrug en Sint Maartensbrug.

Impost op zaterdag 27 oktober 1736 te Zijpe.
Jongman tot Petten en Jongedochter aan de Ruigeweg tussen de Sint Maartens- en Burgerwegh,
gehuwd onder de vierde classe, dus f 3,--, alleen voor de bruid.

Ondertrouwd op zaterdag 27 oktober 1736 te Petten (impost).
Jongman van Petten en Jongedochter uit de Zijp, gehuwd onder de vierde classe, dus ƒ 3,--, alleen voor de bruidegom.
Gehuwd voor de kerk (geref.).
Omdat Jacob Jansz. Bakker met attestatie naar Petten is gezonden, zal het huwelijk waarschijnlijk
(zondag, 2 weken na de ondertrouw) op 11 november 1736 daar zijn gesloten.
Echtgenoot is Jacob Jansz. BAKKER.
Geboren te Petten.
Voerman te Petten.
Overleden Obiit 1746 te Petten.
Na dit overlijden is Grietje vertrokken naar Groet en Kamp (Camperduin).
Grietje Maartensd. is na haar belijdenis, op 22-02-1738, hier door de Kerkeraad aangenomen.
Ondertrouwd (2) op zondag 7 mei 1747 te Petten (impost).
Jongman van Hargen en weduwe van Petten, gehuwd onder de vierde classe, dus ƒ 3,-- (waarschijnlijk hier alleen voor de bruid en zal
Jan Klaasz. Entjes zijn impost te Hargen hebben voldaan waarna hij met attestatie naar Petten is gezonden).
Gehuwd voor de kerk (geref.).
Waarschijnlijk (zondag, 2 weken na de ondertrouw) op 21 mei 1747.
Echtgenoot is Jan Klaasz. ENTJES.
Geboren te Schoorl.
Begraven op donderdag 9 december 1756 te Schoorl (impost).
Jacob Camp geeft het lijk aan van Jan Entjes, begraven onder de vierde classe, dus ƒ 3,--.
Zoon van Klaas ENTJES en Maartje Klaasd..
Ondertrouwd (3) op zaterdag 20 augustus 1757 te Schoorl (impost).
Gehuwd onder de vierde classe, dus ƒ 3,--, voor beide dan ƒ 6,--.

G - Raadhuis Schoorl
                                                    Raadhuis Schoorl.

Gehuwd voor de kerk (geref.).
Waarschijnlijk (zondag, 2 weken na de ondertrouw) op 4 september 1757.
Echtgenoot is Jacob Dirksz. HOOGVORST.
Gedoopt (geref.) op zondag 4 mei 1704 te Schoorl.
Begraven op donderdag 17 december 1772 te Schoorl (impost) op 68-jarige leeftijd.
Cornelis Hoogvorst geeft het lijk aan van Jacob Hoogvorst, begraven onder de vierde classe, dus ƒ 3,--.
Zoon van Dirk Ariaensz. HOOGVORST en Neel Cornelisd..
   7.  Neeltje Maartensd. VRIENTJES.
Gedoopt (geref.) op zondag 7 april 1715 te Noord-Zijpe, Schagerbrug.
Geboren te Noord-Zijpe, aan de Grote Sloot.
Ze werd hier gedoopt als Neeltje Vrient.
Overleden < 05-1773 te Barsingerhorn, op de Kreijl.
Oud notarieel Schagen, boek 4618, notaris Hendrik Hoflaan, akte 1025, d.d. 06-05-1773.
Het hierin genoemde testament van 10-10-1743 te Barsingerhorn, notaris Jan van den Beets heb ik niet kunnen vinden.
Ondertrouwd op vrijdag 9 juni 1741 te Zuid-Zijpe.
Tot de gemeente Zuid-Zijpe behoorden lidmaten uit Burgerbrug en Sint Maartensbrug.
Op deze datum zijn huwelijksvoorstellen gegeven aan Cornelis Jacobsz. Kaptein, j.m. onder den banne van Barsingerhorn en Neeltje Maertens,
j.d. in den Ruigeweg. Verzonden met betoog naer Barsingerhorn.
Imp.tr. 07-1741 Zijpe, Cornelis Jacobsz. Kappiteijn j.man van 'bergh horren' (Burghorn?) met Jan Maartens voor zijn suester Neeltje Maertens
aan de ruijgewegh, gehuwd onder de vierde classe, dus ƒ 3,--, alleen voor de bruijt.
Gehuwd voor de kerk (geref.).
Echtgenoot is Cornelis Jacobsz. KAPPITEIJN (Kaptein / Capiteijn).
Schepen te Barsingerhorn (het bestuur van Barsingerhorn, Haringhuizen en Kolhorn bestond uit zeven schepenen).
Overleden < 05-1773 te Barsingerhorn, op de Kreijl.

Volgens het oud notarieel Schagen, boek 4618, notaris Hendrik Hoflaan, akte 1025, d.d. 06-05-1773 zijn Neeltje en Cornelis beide op de Kreijl
onder Barsingerhorn overleden. Het hierin genoemde testament van 10-10-1743 te Barsingerhorn, notaris Jan van den Beets, heb ik niet kunnen vinden.

Oud Recht Barsingerhorn 5810, folio 45, fische 204, d.d. 01-05-1751.
Cornelis Jacobsz. Capiteijn, regerend schepen te Barsingerhorn, koopt op een publieke veiling, voor 77 gulden en 10 stuivers, een stukje weiland
in de Caagpolder, genaamd het 'Brickjen'?

II.3    Pieter Maartensz. VRIENTJES.
Gedoopt (geref.) op zondag 30 juli 1702 te Noord-Zijpe, Schagerbrug.
Geboren te Noord-Zijpe, aan de Grote Sloot.
Hij werd hier gedoopt als Pieter Vrient.
Begraven op donderdag 4 november 1779 te Zijpe (impost) op 77-jarige leeftijd.
Abram Vrientjes geeft het lijk aan van Pieter Vrientjes, begraven in de Zijp onder de vijfde classe, dus prodeo.
Zoon van Maarten Arjensz. (Adriaansz.) VRIENT (Vriend) (zie I.1) en Trijntje Pietersd..
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1723.
Echtgenote is Maartje Klaasd..
Overleden te Zijpe, aan de Ruigeweg, aan de Egalementsloot.
Begraven op zondag 11 januari 1733 te Zijpe (impost).
Jan Jacobsz. Geel geeft het lijk aan van Maartje Claas, begraven onder de vijfde classe, dus prodeo, deze?
Ondertrouwd (2) op zaterdag 26 februari 1735 te Zijpe (impost).
Comp. Pieter Maartensz. Weduwenaar en Maartie Abrams Jongedogter beijde aan de groote Sloot, gehuwd onder de classe van onvermogen, dus prodeo.
Gehuwd voor de kerk te Zijpe (geref.).
Waarschijnlijk (zondag, 2 weken na de ondertrouw) op 13 maart 1735.
Echtgenote is Maartje Abramsd. SWAAN, 25 jaar oud.
Gedoopt (geref.) op woensdag 7 augustus 1709 te Callantoog.
Overleden te Zijpe, aan de Zijpdijk.
Begraven op maandag 27 mei 1782 te Zijpe (impost).
Abraham Pietersz. geeft het lijk aan van Maartje Abramsd. Vriendt aan de Zijpdijk, begraven onder de vijfde classe, dus prodeo.

't Memoriaal, beginnende 31 Juli 1772.
Volgens resolutie van de Baljuw en Dijkgraaf, Scheepenen en Heemraaden van den rechtsdag van;«
19 februari 1779.
Abraham Vriendjes krijgt toestemming om met de armenbus door de polder te
gaan om te collecteren voor het bouwen van een huisje
voor zijn behoeftige ouders Pieter Vriendjes en Maartje Abrahamsd.

19 maart 1779.
Abraham Vriendjes geeft te kennen dat na zijn collecte de gerechtsbode P.
de Graaff in zijn aanwezigheid de penningen uit de bus heeft
genomen en dat die niet zouden toereiken om daar een huisje van te bouwen.
Hij verzoekt om verdere hulp.
Er wordt besloten dat er een huisje zal worden gezet op de hofstede bij
Jacob Zeepzieder, onder de Zijperdijk, in de Polder V.

Om het e.e.a. te bekostigen zal ook een deel van de ƒ 43:3:12 welke door
wijlen Willem Sport waren gecollecteerd aan Abraham Vriendjes
worden gegeven. Wanneer er dan nog een tekort zou zijn dan zou men zich
verder beraden.
Het te bouwen huisje moest nu wel na de dood van Abraham en zijn ouders
weder toekomen aan de polder.
Deze oplossing werd met dankzegging aangenomen.

21 en 22 Juni.
Uit de ingekomen rekeningen voor het nieuwe huisje van Pieter Vriendjes,
zijn vrouw en zoon Abraham Vriendjes blijkt een tekort van ƒ 269,-.
De gerechtsbode P. de Graaff zal de rekeningen uit de polderkas betalen
zie 19 maart).
Dit alles onder de voorwaarden dat bij het vertrek van genoemde personen
uit de polder of naar een ander huisje alhier het huisje meteen zal
vervallen aan de polder. Het huisje is alleen voor eigen bewoning zolang ze leven.
Het is uitgesloten het huisje te verkopen, verhuren, vermaken of overdoen
aan een ander, wie dan ook, maar blijft eigendom van de polder.

Polderarchief Zijpe en Hazepolder, oud archief 63, nr. 44.

Dochter van Abraham Aarjensz. SWAEN en Trijntje Aarjensd. 't HART.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  NN VRIENT.
Gedoopt (geref.) op zondag 28 november 1723 te Noord-Zijpe, Oudesluis.
Wel in het doopboek ingeschreven, maar zonder vermelding van de naam van het kind.
Geboren te Noord-Zijpe, aan de Oudesluis.
Begraven op woensdag 1 december 1723 te Noord-Zijpe (impost), 3 dagen oud.
Comp: Pieter Maartensz. Vriend wegens 't lijk van sijn kind aan de oude Sluijs, begraven onder de vijfde classe, dus prodeo.
   2.  Klaas Pietersz. VRIENT.
Gedoopt (geref.) op zondag 19 augustus 1725 te Noord-Zijpe, Oudesluis.
Geboren te Noord-Zijpe, aan de Oudesluis.
Overleden te Noord-Zijpe, aan de Oude Sluijs, 35 dagen oud.
Begraven op zondag 23 september 1725 te Zijpe (impost).
Comp: Pieter Maartensz. wegens het lijk van sijn kind aan de oude Sluijs, begraven onder de vijfde classe, dus prodeo.
   3.  Trijntje Pietersd. VRINT.
Gedoopt (geref.) op zondag 3 november 1726 te Noord-Zijpe, Oudesluis.
Geboren te Noord-Zijpe, aan de Oudesluis.
Begraven op woensdag 16 september 1772 te Alkmaar (impost) op 45-jarige leeftijd.
Begraven op het kerkhof van de Grote Kerk te Alkmaar.
Ondertrouwd op zaterdag 20 april 1748 te Zijpe (impost).
Comp: Cornelis Aldersz. Geel, jongman aan de Belkmerweg bij de Mennonietenbuurt met Pieter Maartensz. Vrint
voor sijn dogter Trijntje Pieters jongedogter in den ruijge wegh onder de classe van onvermogen, dus prodeo.
Geh. 04-1748 Zuid-Zijpe, na drie achtereenvolgende huwelijksvoorstellingen alhier ongehinderd getrout Cornelis Aldertsz.
Geel Jongman en Trijntje Pieters J.D. bijde in de Zijpe.

Cornelis woont in 1747 bij zijn vader Aldert Geel aan de Belkmerweg in het deel tussen de Sint Maartensweg en de Burgerweg.
Hij is dan een boerenzoon van 21 jaar. Cornelis en Trijntje wonen (1755-1756) op de plaats Molhuis aan de Ruijgeweg en later (1763)
te Alcmaer op de Huijswaart.

Dochter Maartje Cornelisd. Geel, geboren te Alkmaar, op de Huijswaart, gedoopt (geref.) 24-07-1763 te Alkmaar,
is op 20-01-1787 te Den Helder gehuwd (impost) met Jan IJsbrantsz. Kuijper. Hij zal als postiljon Maartje wel ergens bij Koedijk hebben ontmoet.
Jan overleden op 09-10-1812 en Maartje op 12-09-1834 beiden te Den Helder, zijn de overgrootouders van de bekende Helderse vletterman en redder
Adrianus IJsbrand Kuiper (1856-1951). Hij nam deel aan vele tochten met de plaatselijke reddingboot, eerst als roeier, bij zijn stiefvader,
de later bekend geworden zeeredder Dorus Rijkers, en later zelf als schipper. In Oud Den Helder is er ook een straat naar hem vernoemd.

Echtgenoot is Cornelis Aldertsz. GEEL.
(gezindte: DG).
Geboren circa 1725.
Begraven op maandag 25 januari 1768 te Alkmaar (impost).
Begraven op het kerkhof van de Grote Kerk te Alkmaar.
Zoon van Aldert Cornelisz. GEEL en Trijntje Willemsd..
   4.  Ariaantje Pietersd. VRIENT.
Gedoopt (geref.) op zondag 5 september 1728 te Noord-Zijpe, Schagerbrug.
Ook ingeschreven in het doopboek van Noord-Zijpe, Oudesluis, maar gedoopt te Schagerbrug.
Geboren te Noord-Zijpe, aan de Grote Sloot.
Overleden.
Overleden voor 25-07-1773.

Volgens het testament van haar ouders op deze datum, notaris Hendrik Hoflaan te Schagen, 4633, akte 908,
zou Ariaantje al vooroverleden zijn.

Ondertrouwd op zaterdag 14 december 1748 te Zijpe (impost).
Comp: Pieter Dirksz. Jongman aan de Burgerbrugh met Pieter Maartensz. voor zijn dochter Arrejaantje Pieters
Jonge dogter in den ruijgewegh bij de roomse kerck, onder de classe van onvermogen, dus prodeo.
Gehuwd voor de kerk jan. 1749 te Zuid-Zijpe (geref.).
Na drie agtereenvolgende huwelijks voorstellingen zijn in den Huwelijken Staat hier ongehindert getrouwt
Pieter Dirksz. J.M. met Arjaantje Pieters J.D. bijde in de Zijpe.

Echtgenoot is Pieter Dirksz. KAT (Veer).
Begraven op maandag 12 mei 1783 te Heiloo (impost).

Volgens acte van deling d.d. 06-01-1783, uit de nalatenschap van zijn schoonzuster Maartje met
Dirk Duijn, treedt Pieter Kat, wonende te Heiloo, op namens zijn zoon Dirk Pietersz. Veer.

Uit het tweede huwelijk:
   5.  Anne (Antje) Pietersd. VRIENT.
Gedoopt (geref.) op zondag 11 december 1735 te Noord-Zijpe, Schagerbrug.
Geboren te Noord-Zijpe, aan de Grote Sloot.
Overleden na 1782 te Kolhorn?
Ondertrouwd op vrijdag 11 januari 1760 te Zijpe (impost).
Louris Leendersz. j.m. tot Kolhorn en Antje Pietersd. j.d. in de Zijpe aan 't Buurtje, gehuwd onder de vierde classe, dus ƒ 3,--,
(waarschijnlijk alleen voor de bruid en zal er ook in Kolhorn aangifte zijn gedaan).
Gehuwd voor de kerk (geref.).
Waarschijnlijk (zondag, 2 weken na de ondertrouw) op 20 januari 1760.
Echtgenoot is Louwris Leendertsz. ROOS.
Gedoopt (geref.) op dinsdag 25 juli 1719 te Kolhorn.
Overleden na 1782 te Kolhorn?

Volgens acte van deling d.d. 06-01-1783, uit de nalatenschap van (schoon)zuster Maartje met Dirk Duijn,
zijn ze nog in leven en woonachtig te Kolhorn.

Zoon van Leendert Lourisz. ROOS en Trijn Jacobsd. (Schippers).
   6.  Maartje Pietersd..
Gedoopt (geref.) op zondag 15 maart 1739 te Noord-Zijpe, Schagerbrug.
Ze werd hier gedoopt als Maartje Vrient.
Geboren te Noord-Zijpe, aan de Schagerbrug.
Overleden na 1782 te Sint Maarten.

Volgens acte van deling d.d. 06-01-1783, uit de nalatenschap van haar zuster Maartje met
Dirk Duijn, is ze nog in leven en woonachtig te Sint Maarten.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op zondag 1 december 1765 te Sint Maarten.
Echtgenoot is Bertel (Bessel) Dircksz. de VOS, 31 jaar oud.
Gedoopt (geref.) op zondag 4 april 1734 te Koedijk.
Overleden op woensdag 20 maart 1811 te Sint Maarten op 76-jarige leeftijd.
Zoon van Dirck Bestelsz. Nanningh de VOS en Aafje Cornelisd. NEEFJE (Neefjes). {Hij was eerder ondertrouwd op zaterdag 16 februari 1760 te Zijpe (impost).
Bestel Dirksz. de Vos J.M. in de Zijp aan de Belkemerweg met Maartje Dirksd. In de Belkemerweg in de Zijp, gehuwd onder de vijfde classe, dus prodeo. Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op zondag 2 maart 1760 te Zuid-Zijpe (geref.) met Maartje Dirksd., overleden voor 1766.
Op 23-09-1764 laten Bestel Dirksz. De Vos en Maartje Dirksd. bij notaris Hendrik Hoflaan te Schagen hun testament opmaken.

"de comparant gesond, dog de comparante siek te bedde leggende egter bij de hare sinnen verderen memorie vestand ende Uijtsprake magtig".

Maartje zal niet lang daarna te Sint Maarten zijn overleden.
In maart 1765 komen we Besel Dirksz. De Vos al tegen als weduwnaar.
}
   7.  Abraham Pietersz. VRINT (Vriend(t)jes).
Gedoopt (geref.) op zondag 8 oktober 1741 te Noord-Zijpe, Schagerbrug.
Geboren te Noord-Zijpe, aan de Schagerbrug.
Hij werd hier gedoopt als Abraham Vrint.

Woensdag den 13 Mai 1789
Opgedaane verzoek is acte van borgtocht voor den tijd van 6 jaaren verleend voor Abraham Vriendjes naar Callantsoog.
Van deze acte is de tijd ingegaan op den 1 Mai 1789.

Volgens Resolutie van de Baljuw en Dijkgraaf, scheepenen en Heemraaden van den 21 en 22 Junij 1779 (zie 't Memoriaal beginn. 31 Julij 1772)
is het diestijds gebouwde huisje van Abraham Vriendjes door dit zijn vertrek uit de Polder (zijnde zijne ouders overleden) aan de Polder vervallen

O.R. Zijpe nr. 6509

Op lijst gewapende Burgermagt 21-04-1797 staat vermeld: A. Vrintjes 40.

Overleden augustus 1799 te Callantsoog, in `de oorlog van 1799'?

De oorlog van 1799.

Op 27 augustus komen ten noorden van Callantsoog, bij Groote Keeten, 12.000 Engelse soldaten aan land.
Het is een invasie die voor die tijd indrukwekkend moet zijn geweest, misschien wel even indrukwekkend
als voor ons de invasie in Normandië tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De Bataven moeten zich na een dag heftig vechten terugtrekken. Op de eerste oorlogsdag komen 1400 van hen om.
Gewonden werden in Schagerbrug in de tot hospitaal gemaakte kerk verzorgd.

In 1799 kwamen in minder dan 2 maanden strijd duizenden soldaten om. De gesneuvelde soldaten werden ter
plekke begraven of achtergelaten, alleen of met meerdere soldaten bij elkaar. Sommige soldaten zijn
teruggevonden op slechts 10 tot 20cm onder het maaiveld, anderen lagen in de duinen waar ze, na jaren onder
het duinzand begraven te zijn geweest, door zandverstuiving vrij kwamen te liggen.

Ondertrouwd te Zijpe/Callantsoog (impost).
Geh. 16-03-1789 Callantsoog (impost), Abram Vriendtjes J.M. in de Zijp x Geesje Jansd. Korters J.D. tot Callantsoog,
gehuwd onder de vijfde classe, dus prodeo.
Geh. 15-05-1789 Zijpe (impost), Abram Pietersz. Vrient J.man, met Geesje Jansd. Korters J.dogter in Callantsoog,
gehuwd onder de vijfde classe, dus prodeo, daar gehuwd onder de vierde
classe, dus ƒ 3,-- (dus niet).
Gehuwd voor de kerk op 47-jarige leeftijd op maandag 1 juni 1789 te Callantsoog (geref.).
Op 1 juni 1789, voormiddags op den 2e pinksterdag hebben zich Abraham Vriendtjes j.m. woonachtig te Zijpe en Geesje Jansd. Korters j.d.
woonachtig alhier binnen Callantsooge alhier in de huwelijken staat laten inzegenen, na voldoening van 't gemeene landregt, zoo hier als in
de Zuid-Zijpe, hunne drie huwelijksche voorstellingen gehad gelijk van de Zuid-Zijpe een schriftelijk vertoog daarvan hier ingekomen is.
Echtgenote is Geesje Jansd. KORTERS (Corters/Kosters).

Geesje Jansd. Korters is op 30-07-1778 uit Amsterdam meegekomen naar Callantsoog als dienstmaagd van Clasina Catharina Susanne
van der Gronden, de derde echtgenote van ds. Dirk Hendrik Rutgers.

Op 06-08-1784 maken Dirk en Clazina hun testament op bij notaris Cornelis van Homrigh te Amsterdam.
Er zijn uit dit huwelijk geen kinderen verwekt. Dienstmaagd Geesje Corters is goed voor een legaat van f 500,--.

Geesje Jansd. Kosters komt op 18-03-1801 voor als lidmaat in het Gereformeerde lidmatenregisters van Hoorn.
Ze komt dan van Callantsoog.

Overleden.
   8.  Aaltje Pietersd. VRINT.
Gedoopt (geref.) op zondag 26 juli 1744 te Noord-Zijpe, Schagerbrug.
Geboren te Noord-Zijpe, aan 't Buurtje.
Overleden voor 1748 te Zijpe?
Aaltje zal waarschijnlijk al op jonge leeftijd zijn overleden. Haar huwelijk heb ik niet gevonden en ook komt zij niet meer voor als
erfgenaam van wijlen haar tante Maartje Maartensd. Vrient in 1782.
Het impostregister begraven in de Zijpe vertoont een hiaat van 1 januari 1735 tot 13 oktober 1747,
zodat niet kan worden nagegaan wanneer Aaltje Pietersd. Vrint is overleden.
   9.  Maarten Pietersz. (zie III.14).
   10.  Arey Ariën Pietersz. VRIENT (Vri(e)ntjes).
Gedoopt (geref.) op zondag 5 augustus 1753 te Noord-Zijpe, Schagerbrug.
Hij werd hier gedoopt als Abraham Vrint.
Geboren te Noord-Zijpe, aan de Ruygeweg.
Vader in het weeshuis (Registre Civique, 1811 - 'préposé de l'hospice').
Hij zal ook als boer de landerijen hebben bewerkt.
Overleden op zaterdag 8 mei 1813 te Zijpe, in het huis nr. 196 bij de Schagerbrug, op 59-jarige leeftijd.
Ondertrouwd te Zijpe/Eenigenburg (impost).
Geh. 26-01-1776 Zijpe (impost), ten huwelijken staate Arien Pietersz. Vrind J:man in de Zyp met Maartje Pieters Hooft« J:dogter in de Burgh, gehuwd onder de vierde classe, dus ƒ 3,--. voor de Bruijdegom.
Geh. 27-01-1776 Eenigenburg (impost), Bruidegom Arien Pietersz. Vrind, Bruid Maartje Pietersd. Hooft.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op zondag 11 februari 1776 te Eenigenburg (geref.).
Geh. 28-01-1776 Zuid-Zijpe, Arien Pietersz. J.M. in de Zijpe met Maartje Pieters Hooft J.D. in den Eenigenburg
en zijn onverhindert met attestatie en zouden zijnde in den Eenigenburg getrouwt 11 Februarij 1776.
Geh. 11-02-1776 Eenigenburg, Bruidegom Arien Pieters Friendjes, Bruid Maartje Pieters Hooft.
Echtgenote is Maartje Pietersd. HOOFT (Hoofd).
Geboren circa 1754 te Eenigenburg?
Weesmoeder (1820).
Overleden op zondag 4 juni 1820 te Zijpe, aan de Boschweg nr. 348, als weduwe van Arie Vriend ook wel Arie Vriendjes genoemd.
Neef Pieter Hoofd, genoemd in de overlijdensakte van Maartje, is een zoon van Heertje Pietersz. Hooft x Maartje Jansd. Waijboer.
Deze Heertje is dus een broer van Maartje en zou circa 1755 geboren moeten zijn.

Ouders en de dopen van Maartje en Heertje heb ik nog niet kunnen vinden.

III.14    Maarten Pietersz. VRIENTJES.
Gedoopt (geref.) op zondag 28 juli 1748 te Noord-Zijpe, Schagerbrug.
Hij werd hier gedoopt als Maarten Vrint.
Geboren te Noord-Zijpe, aan de Schagerbrug.
Dagloner.
Begraven op donderdag 26 januari 1797 te Zijpe (impost) op 48-jarige leeftijd.
Ariën Rens geeft het lijk aan van Maarten Vrientjes, begraven onder de vijfde classe, dus prodeo
.
Zoon van Pieter Maartensz. VRIENTJES (zie II.3) en Maartje Abramsd. SWAAN.
Ondertrouwd op zondag 13 februari 1774 te Zuid-Zijpe.
Geh. 12-02-1774 Zijpe (impost), ten huwelijken Maarten Pietersz. Vrint J.man met Trijntje Claas
Swaan J.dogter bijde in de Zijp, gehuwd onder de vijfde classe, dus prodeo.

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op zondag 27 februari 1774 te Zuid-Zijpe (geref.).
Maarten Pietersz. Vriend J.M. met Trijntje Claas Zwaan J.D. bijde in de Zijpe en alhier ongehindert getrouwt.

Echtgenote is Trijntje Klaasd. SWAAN (Zwaan), 19 jaar oud.
Gedoopt (geref.) op zondag 5 mei 1754 te Zuid-Zijpe.
Tot de gemeente Zuid-Zijpe behoorden lidmaten uit Burgerbrug en Sint Maartensbrug.
Werkster (1813).
Overleden op zondag 24 april 1836 te Zijpe op 81-jarige leeftijd.
Dochter van Klaas Jacobsz. SWAAN en Maartje Cornelisd. BOBBELDIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maartje VRIENDJES.
Gedoopt (geref.) op zondag 10 september 1775 te Zuid-Zijpe.
Tot de gemeente Zuid-Zijpe behoorden lidmaten uit Burgerbrug en Sint Maartensbrug. Ze werd hier gedoopt als Maartje Vrientjes.
Overleden.
Gehuwd augustus 1798 te Zijpe (impost).
Aangeving in het huwlijk Johannes Pieker J.M. gebooren te Haspach in Nassau Dietsen woonende in de Zijp met
Maartje Maartens Vriendjes J.D. Gebooren en woonende in de Zijp, gehuwd onder de vijfde classe, dus prodeo
.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op zondag 19 augustus 1798 te Zijpe (geref.).
Echtgenoot is Johannes (Johan) PIEKER (Pikker).
Geboren te Haspach, Nassau Dietz.

Wellicht is dit jonge gezin vertrokken naar het Henschtal.

Het plaatsje Henschtal heeft haar naam te danken aan het beekje de Henschbach. Dit beekje stroomt midden door het Henschtal
naar het riviertje de Glan. Het plaatsje is voortgekomen uit de vroegere dorpjes Haschbach en Trahweiler die gedurende honderden
jaren door dit beekje werden gescheiden.
Het ontstaan van de naam Haschbach is nog altijd onduidelijk. Volgens een plaatselijke kroniek werd de naam in 1589 als Haspach
en in 1712 als Aspach geschreven. Andere plaatsen gebruikten meer de uitgang 'bach'.
Trahweiler hoorde in 1350 bij het graafschap Veldenz en later tot het Hertogdom Zweibrücken, terwijl Haschbach met het Münchweiler
Tal - een leen aan het Hornbach klooster - eigendom van de Raugrafen von Neu-Baumburg was. Later kwam het leengoed, het had toen
al twee bruggen, door huwelijk, respectievelijk koop in handen van de heren von der Leyen.

Overleden.
   2.  Neeltje VRIENDJES.
Gedoopt (geref.) op zondag 19 oktober 1777 te Zuid-Zijpe.
Tot de gemeente Zuid-Zijpe behoorden lidmaten uit Burgerbrug en Sint Maartensbrug.
Begraven op zaterdag 18 september 1790 te Zijpe (impost) op 12-jarige leeftijd.
Aangegeven door A.J. Jongerling, begraven onder de vijfde classe, dus prodeo.

   3.  Klaas VRIENDJES (Vrientjes) (zie IV.4).
   4.  Aaltje VRIENDJES.
Gedoopt (geref.) op zondag 15 oktober 1780 te Zuid-Zijpe.
Tot de gemeente Zuid-Zijpe behoorden lidmaten uit Burgerbrug en Sint Maartensbrug.
Dienstmeid (1816).
Overleden op dinsdag 21 december 1858 te Zijpe, aan den Boschweg, op 78-jarige leeftijd.
Als leeftijd van Aaltje wordt in deze akte 72 jaar opgegeven?
Gehuwd (1) op 35-jarige leeftijd op zondag 26 mei 1816 te Zijpe.
Echtgenoot is Jan Jacobsz. GEEL, 58 jaar oud.
Gedoopt (geref.) op zondag 12 juni 1757 te Noord-Zijpe, Schagerbrug.
Geboren te Noord-Zijpe, in de Ruijgeweg.
Arbeider (1816) / geen beroep (1824).
Overleden op zondag 22 februari 1824 te Zijpe, huis nr. 106, op 66-jarige leeftijd.
Zoon van Jacob Jansz. GEEL en Maartje Ariënsd. KOSSEN. {Hij was eerder ondertrouwd op vrijdag 8 juni 1781 te Zijpe (impost). Ten Huwelijke Jan Geel, Jongman, met Maertje Raep, Jongedogter, beijde in de Zijpe gehuwd onder de vierde classe, dus samen ƒ 6,--. (geref.). Geh. voor de kerk (geref.) waarschijnlijk (zondag, 2 weken na de ondertrouw) op 24 juni 1781 Zijpe. Echtgenote is Maartje Adriaansd. RAAP, 25 jaar oud, gedoopt (geref.) op zondag 14 maart 1756 te Zijpe, begraven op vrijdag 18 mei 1798 te Zijpe (impost) op 42-jarige leeftijd. Jacob Sander geeft het lijk aan van Maartje Adriaansd. Raap, begraven onder de vijfde classe, dus prodeo.
Dochter van Adrianus Adriaansz. RAAP en Aagje Klaasd..}
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op zondag 11 juni 1826 te Zijpe.
Echtgenoot is Gerrit ELLEN, 32 jaar oud.
Geboren op zaterdag 1 maart 1794 te Zijpe.
Omdat de ouders van Gerrit doopsgezind waren, ook wel mennonieten genoemd, lieten zij Gerrit niet dopen als pasgeboren
baby, maar zou hij later als jong volwassenen zelf moeten kiezen of hij lid van de kerk wilde worden. Bij een gevonden
doopsgezinde doop, zo rond het 18/20 levensjaar, moet je dan zelf het rekensommetje maken naar een (circa) geboortejaar.

Bij Gerrit zou je dus een doop verwachten rond 1812. Wat de reden ook is geweest, wilde hij geen lid worden van deze kerk,
of dacht hij dat met de invoering van de burgerlijke stand dat het allemaal niet meer nodig was. Hoe dan ook, Gerrit was niet gedoopt.

Bij zijn huwelijk in 1826 was het daarom nu wel nodig om een akte van bekendheid (vervangende geboorteakte) op te
laten maken bij de vrederechter teneinde zijn ouderdom te bepalen.

Zeven getuigen hebben tezamen als ieder afzonderlijk verklaard dat Gerrit in het voorjaar van 1794 is geboren.
Waarschijnlijk hebben ze er toen maar 1 maart van gemaakt.

Boereknecht (1813) / dagloner (1826) / arbeider / zonder beroep (1858-1860).
Overleden op woensdag 28 maart 1860 te Zijpe, aan den Schagerweg, op 66-jarige leeftijd.
Zoon van Willem Dirksz. ELLEN, landman (1813-1826), en Stijntje Gerritsd. PONS.
   5.  Trijntje VRIENDJES.
Gedoopt (geref.) op zondag 28 juli 1782 te Zuid-Zijpe.
Tot de gemeente Zuid-Zijpe behoorden lidmaten uit Burgerbrug en Sint Maartensbrug. Ze werd hier gedoopt als Trijntje Vriend.
Dienstmeid (1822) / boerin (1843).
Overleden op vrijdag 6 oktober 1843 te Zijpe, aan de Groote Sloot 211, op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op zondag 27 januari 1822 te Zijpe.
Echtgenoot is Cornelis GOED, 53 jaar oud.
Gedoopt (geref.) op zondag 7 februari 1768 te Zuid-Zijpe.
Tot de gemeente Zuid-Zijpe behoorden lidmaten uit Burgerbrug en Sint Maartensbrug. Hij werd hier gedoopt als Cornelis Goede.
Boer/landman (1822-1839).

Cornelis Goed, kocht op 26 januari 1826 een boerderij (een goed in het zuidelijk deel van de kleine E), voor 1260 gulden.
Het bezit werd bij de aankoop omschreven als: 'Eene huismanswoning en erve met 13 bunder en 27 roeden weiland,
staande en gelegen in de polder I in de Zijpe, belend Adriaan de Carpentier ten zuidwesten en de erfgenamen van
Dieuwertje Heijnstman (de verkopers) ten noordoosten. De boederij lag ten noorden van het goed 'Tutor'.

De Oprechte Haarlemsche Courant, 12 september 1839.

Op den 9den dezer maand, des namiddags omstreeks half drie ure, ontdekte men in den watermolen letter D, in de Zijpe,
de beginselen van eenen brand, welke uithoofde van den sterken zuidwester wind spoedig toenam en zich aan het molenaars-
huis en twee onder den wind staande boerenwoningen van Jan Stam en Cornelis Goed mededeelde, met dat gevolg, dat,
eer er eenige hulp mogelijk was, deze drie woningen benevens den molen binnen den tijd van slechts drie kwartier uurs geheel
in den asch lagen. Door spoedig aangebragte hulp en het vallen van den wind werden twee nabijgelegen woningen nog bewaard,
en werd de verdere voortgang van den brand gestuit.
De bewoners der verbrande woningen hebben weinig gered en één derzelve, met name Cornelis Goed, is ten gevolge van
de bekomene wonden in eenen zorgelijke toestand.
Men begroot de schade op ongeveer f 23.000. De oorzaak van den brand heeft men nog niet kunnen ontdekken.

De inhoud van dit artikel komt ongeveer overeen met een brief uit 1839 waarin burgemeester Blaauboer van de gemeente
Zijpe verslag doet van de brand in molen D aan de Gouveneur van Noord-Holland te Haarlem.
In de brief werd nog vermeld dat in de verbrande boerenwoningen het grootste deel van het hooi verloren was gegaan.
Een geluk bij een ongeluk was dat de granen nog op het veld stonden en het vee nog in de weide liep.

'Steeds-Zorg'

Deze stolpboerderij aan de overzijde van de Grote Sloot, was eigendom van Cornelis Goed. Het kadaster meldt niet duidelijk
dat de boerderij in 1839 is afgebrand. Waarschijnlijk was de boerderij niet geheel verwoest en heeft men hem in ongewijzigde
vorm weer opgebouwd. Aan het einde van de 19de eeuw had de boerderij de naam 'Steeds-Zorg'; of hij in 1839 al zo heette,
is niet zeker. Cornelis Goed en zijn vrouw, Trijntje Vriendjes, bewoonden de boerderij al sinds 1827. Ten tijde van de brand
was Cornelis 71 jaar en zijn vrouw 57. De Oprechte Haarlemse Courant meldde dat Cornelis Goed 'van de bekomene wonden
in eenen zorgelijken toestand' was.
Dat zal zeker waar geweest zijn, want die verwondingen waren zo ernstig dat hij 6 dagen na de brand overleed.
De boerderij had in die tijd als huisnummer 211. Merkwaardig is dat in de overlijdensacte als het huisadres waarop Cornelis Goed
is gestorven, nummer 215 staat vermeld. Dat duidt er op dat de boerderij na de brand niet meer bewoonbaar was en het echtpaar
tijdelijk een onderkomen heeft kunnen vinden in de boerderij van Maartje Pauw, de weduwe van Pieter Helenus de Carpentier.
Dit was de eerste boerderij vanaf molen I gerekend in de richting van Schagerbrug.
Na het overlijden van Trijntje Vriendjes werd het boerenbedrijf vervolgens openbaar verkocht. Daartoe werd door notaris
Cornelis Siemers de volgende advertentie geplaatst in De Oprechte Haarlemsche Courant van 5 december 1843:

Men is voornemens op Dinsdag den 12den December 1843, des avonds ten zes ure, ten Huize van Kastelein Klaas de Goede,
aan de Schagerbrug in de Zijpe, in het openbaar te verkoopen:
Eene in den jare 1839 nieuw gebouwde en hecht betimmerde HUISMANSWONING No. 211, voorzien van Stallingen voor Koeijen,
benevens berging voor Hooi en Granen, met annexe BOET en ruim ERF, mitsgaders eenige Percelen, WEIDLAND, te zamen groot
24 Bunders, 95 Roeden, 50 Ellen, staande en gelegen tusschen de Schager- en Keinsmerbruggen, in de poder I, aan de Noordwestzijde
van de Vaart in de Gemeente Zijpe, bij het Kadaster aangewezen in de Sectie C, onder de Nummers 303 tot en met 310 en 316
tot en met 326.

Informatiën deswegens zijn te bekomen bij den Notaris C. SIEMERS, te Zijpe.

Deze advertentie is weliswaar van 4 jaar na de brand, maar hij toont nogeens duidelijk aan dat de boerderij van Cornelis Goed
inderdaad een van de twee afgebrande boerenwoningen moet zijn geweest. De tegenwoordige naam is 'Geluck-Alles'.

Overleden op zondag 15 september 1839 te Zijpe, aan de Groote Sloot nr. 215,Groote Sloot nr. 215 op 71-jarige leeftijd.
Groote Sloot nr. 215 betrof de boerderij "Hoop en Vlijt", enkele kilometers ten noorden van Schagerbrug.
Hier stierf Cornelis Goed als gevolg van de verwondingen die hij opliep tijdens de brand in zijn eigen boerderij "Steeds Zorg".

De brand ontstond in de molen D. De harde zuid-westerwind had tot gevolg dat, behalve de molen, achtereenvolgens het
molenaarshuisje, de boerderijen "Leeuwenhorn" en "Steeds Zorg" afbrandden. De boerderijen "Tutor" en een iets verder gelegen
huisje heeft men kunnen vrijwaren van de brand, mede doordat de wind later op de dag ging liggen.

Cornelis Goed kocht op 26 januari 1826 een boerderij (een goed in het zuidelijk deel van de kleine E), voor 1260 gulden.
Het bezit werd bij de aankoop omschreven als: "Eene huismans-woning en erve met 13 bunder en 27 roeden weiland, staande en
gelegen in de polder I in de Zijpe, belend Adriaan de Carpentier ten zuidwesten en de erfgenamen van Dieuwertje Heijnst-
man (de verkopers) ten noordoosten. De boerderij lag ten noorden van het goed "Tutor".

Zoon van Ariën Cornelisz. GOET (Goede) en Lijsbeth Maartensd. MUS.
   6.  Grietje VRIENDJES.
Gedoopt (geref.) op zondag 21 maart 1784 te Zuid-Zijpe.
Tot de gemeente Zuid-Zijpe behoorden lidmaten uit Burgerbrug en Sint Maartensbrug. Ze werd hier gedoopt als Grietje Vriend.
Boerenmeid (1813).
Overleden op maandag 21 december 1846 te Schagen, op de Keins nr. 312, op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op zondag 28 februari 1813 te Zijpe.
Naam hier Grietje Vrintjes.
Echtgenoot is Klaas BAKKER (Klaas Toon), 36 jaar oud.
Gedoopt (geref.) op zondag 26 januari 1777 te Harenkarspel.
Geboren te Harenkarspel, aan de Kerkbuurt.
Dagloner (1813) / arbeider (1846).
Overleden op maandag 16 november 1846 te Zijpe, aan de Belkmerweg, op 69-jarige leeftijd.
Als Grietje komt te overlijden, op 21-12-1846 te Schagen, is zij weduwe van Klaas Toon en niet eerder van Klaas Bakker.
Het huwelijk met deze Klaas Toon heb ik niet kunnen vinden. Als Klaas Toon op 16-11-1846 in de Zijpe komt te overlijden,
als echtgenoot van Grietje Vriendjes, is hij 69 jaar en volgens opgave geboren te Harenkarspel.
Het doopbewijs van Klaas Toon heb ik rond 1777 niet aangetroffen maar wel die van Klaas Bakker op 24-01-1777.
Uit deze gegevens moet ik haast wel concluderen dat Klaas Bakker en Klaas Toon één en de dezelfde persoon is.
Zoon van Jan Ariënsz. BAKKER en Antje Ariënsd..
   7.  Pietertje VRIEND.
Gedoopt (geref.) op zondag 1 januari 1786 te Zuid-Zijpe.
Tot de gemeente Zuid-Zijpe behoorden lidmaten uit Burgerbrug en Sint Maartensbrug. Ze werd hier gedoopt als Pietertje Vriend.
Begraven op donderdag 20 december 1792 te Zijpe (impost) op 6-jarige leeftijd.
Maarten Vrindjes geeft het lijk aan van Pieter? Maartens Vrindjes, begraven onder de vijfde classe, dus prodeo.
   8.  Pieter VRIENDJES.
Gedoopt (geref.) op zondag 8 juni 1788 te Zuid-Zijpe.
Tot de gemeente Zuid-Zijpe behoorden lidmaten uit Burgerbrug en Sint Maartensbrug.
Begraven op dinsdag 28 september 1790 te Zijpe (impost) op 2-jarige leeftijd.
A.J. Jongerling geeft het kind aan van Maarten Vriendjes, onder de klasse van onvermogen, dus prodeo.
   9.  Pieter VRIENDJES (Vriend) (zie IV.15).
   10.  Jacob VRIENDJES (zie IV.17).
   11.  Pietertje VRIENDJES.
Gedoopt (geref.) op zondag 12 juni 1796 te Zuid-Zijpe.
Doopgetuige Maartje Maartensd. Vriendjes.
Tot de gemeente Zuid-Zijpe behoorden lidmaten uit Burgerbrug en Sint Maartensbrug.
Geboren op vrijdag 10 juni 1796 te Zuid-Zijpe.
Dienstmeid (1822).
Overleden op woensdag 19 december 1832 te Zijpe op 36-jarige leeftijd.

Op 06-12-1832 wordt er een tweeling geboren;
Guurtje Swart (waarschijnlijk vernoemd naar de grootmoeder aan vaders kant) en Maarten Vriendjes Swart
(vernoemd naar de grootvader aan moeders kant, maar dan wel met voor- en achternaam). Helaas komt
Maarten Vriendjes Swart op 31-12-1832 te overlijden waardoor deze nieuwe geslachts- of familienaam binnen vier weken weer was uitgestorven.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op zaterdag 1 juni 1822 te Zijpe.
Echtgenoot is Jacob Cornelisz. SWART (Zwart), 24 jaar oud.
Gedoopt (geref.) op zaterdag 30 september 1797 te Noord-Zijpe, Oudesluis.
Aantekening bij doopakte, 'overleden'?
Geboren op donderdag 21 september 1797 te Noord-Zijpe.
Arbeider (1817-1854).
Overleden op woensdag 6 december 1854 te Zijpe, aan de Oudesluis, op 57-jarige leeftijd.
Zoon van Cornelis Jacobsz. SWART en Guurtje Jansd. STAM. {Hij is later gehuwd op 35-jarige leeftijd op zondag 1 september 1833 te Zijpe met Antje Jansd. KUIPER, 35 jaar oud, gedoopt (geref.) op zondag 3 december 1797 te Noord-Zijpe, Schagerbrug, geboren op dinsdag 28 november 1797 te Noord-Zijpe, aan 't Buurtje, overleden op dinsdag 29 oktober 1833 te Zijpe, in het kraambed, op 35-jarige leeftijd. Tevens doet Jacob Swart aangifte van het overlijden van zijn twee dagen oude zoon Jan. Dochter van Jan Pietersz. KUIPER en Neeltje Jansd. LEEUWEN. Hij is later gehuwd op 36-jarige leeftijd op donderdag 8 mei 1834 te Zijpe met Antje Cornelisd. HOEK, 41 jaar oud, gedoopt (geref.) op zondag 17 maart 1793 te Schagen, naaister (1826-1839), overleden op vrijdag 19 april 1839 te Schagen, op de Loet nr. 140, op 46-jarige leeftijd, dochter van Cornelis HOEK, timmerman (1826), en Pietertje KOLKS. Hij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op zondag 18 augustus 1839 te Schagen met Dieuwertje KOSSEN, 29 jaar oud, gedoopt op zondag 5 november 1809 te Schagen, geboren op maandag 23 oktober 1809 te Schagen, dienstmeid (1839), overleden op zaterdag 28 februari 1863 te Zijpe, aan de Oudesluis, op 53-jarige leeftijd, dochter van Jacob KOSSEN en Maartje KUIT.}

IV.4    Klaas VRIENDJES (Vrientjes).
Gedoopt (geref.) op zondag 13 december 1778 te Zuid-Zijpe.
Tot de gemeente Zuid-Zijpe behoorden lidmaten uit Burgerbrug en Sint Maartensbrug.
Boer (1816) / landman (1829) / dagloner/arbeider (1814-1846).

'Onze Omgeving', uit de kroniek,
'van Huisduinen tot Sint Pancras van Petten tot Winkel'« « De Valkooger - Kogge (Valkoog, Sint Maarten, Eenigenburg) was vroeger bekend door haar boomgaarden;« als curiositeit wordt opgegeven een ontzettend dikke vruchtboom van zekeren Klaas Vriendjes.

Overleden op vrijdag 27 februari 1846 te Sint Maarten op 67-jarige leeftijd.
Zoon van Maarten Pietersz. VRIENTJES (zie III.14) en Trijntje Klaasd. SWAAN (Zwaan), werkster (1813).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op zondag 7 maart 1813 te Sint Maarten.
Echtgenote is Neeltje NEEFKES, 25 jaar oud.
Gedoopt (geref.) op dinsdag 1 januari 1788 te Sint Maarten, Valkoog.
Overleden op zaterdag 15 april 1854 te Harenkarspel, maar wonende te Sint Maarten, op 66-jarige leeftijd.
Waarschijnlijk ten huize van dochter Trijntje overleden.
Dochter van Jacob Willemsz. NEEFKES, boer (1813), en Antje Ariënsd. (Adriaansd.) SCHOORL (Schoorel).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje.
Geboren op donderdag 10 februari 1814 te Sint Maarten.
Dienstmeid (1839).
Overleden op dinsdag 13 september 1859 te Schagen, op de Nes, op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op donderdag 31 oktober 1839 te Schagen.
Echtgenoot is Willem BIJPOST, 27 jaar oud.
Geboren op dinsdag 14 januari 1812 te Schagen.
Boerenknecht (1831-1839) / arbeider (1859-1887).
Overleden op dinsdag 10 mei 1887 te Schagen, aan de Nes, wijk H.14, op 75-jarige leeftijd.
Zoon van Mathijs (Thijs) Jansz. BIJPOST, landman (1812), en Neeltje KRUK.
   2.  Maarten.
Geboren op zaterdag 16 november 1816 te Sint Maarten.
Boerenbedrijf (1834) / arbeider (1845-1885).
Overleden op zondag 18 oktober 1885 te Sint Maarten, Valkoog, levenloos uit het water in deze gemeente opgehaald, op 68-jarige leeftijd.

Zijper Courant, 25 october 1885

Zondagmorgen, 18 dezer, werd te Valkoog, gem. St. Maarten drijvende gevonden het lijk van den reeds bejaarden werkman M. Vriendjes.
Wellicht is hem in de vroegen ochtend een ongeluk overkomen.

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op zaterdag 24 mei 1845 te Sint Maarten.
Echtgenote is Grietje GLADVOETJES (Gladpootjes), 24 jaar oud.
Geboren op maandag 18 september 1820 te Schagen, aan de Molenstraat.
Dienstmeid (1845).
Overleden op vrijdag 28 juni 1872 te Sint Maarten op 51-jarige leeftijd.
Dochter van Cornelis GLADVOETJES (Gladpootjes), dagloner (1820) / arbeider (1841-1845), en Antje Klaasd. VISSER.
   3.  Trijntje.
Geboren op zondag 31 januari 1819 te Sint Maarten.
Dienstmeid (1840).
Overleden op donderdag 1 oktober 1874 te Harenkarspel, wijk B.19, op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op zondag 3 mei 1840 te Harenkarspel.
Echtgenoot is Willem TWISKER, 24 jaar oud.
Geboren op woensdag 27 maart 1816 te Harenkarspel, Dirkshorn.
Zonder beroep (1835-1840) / arbeider (1873-1878).
Overleden op woensdag 7 januari 1880 te Harenkarspel, wijk A.4, op 63-jarige leeftijd.
Zoon van Aarjen Willemsz. (Arie) TWISKER, boer (1816) / landbouwer (1835-1840), en Maartje SART.
   4.  Jacob VRIENTJES.
Geboren op maandag 6 september 1824 te Sint Maarten.
Overleden op donderdag 14 oktober 1824 te Sint Maarten, 38 dagen oud.
   5.  Neeltje VRIENTJES.
Geboren op maandag 6 september 1824 te Sint Maarten.
Overleden op zaterdag 28 mei 1825 te Sint Maarten, 264 dagen oud.
   6.  Jacob VRIENTJES.
Geboren op vrijdag 18 augustus 1826 te Sint Maarten.
Overleden op dinsdag 28 augustus 1827 te Sint Maarten op 1-jarige leeftijd.
   7.  Jacob VRIENTJES.
Geboren op donderdag 12 februari 1829 te Sint Maarten.
Als moeder wordt de naam Neeltje Schoorl gegeven. De moeder van Neeltje Neefkes was wel Antje Ariënsd. (Ariaansd.) Schoor(e)l.
Arbeider (1849).
Overleden op dinsdag 29 mei 1849 te Sint Maarten op 20-jarige leeftijd.
   8.  Cornelis (zie V.11).

V.11    Cornelis VRIENDJES.
Geboren op donderdag 30 mei 1833 te Sint Maarten.
Arbeider (1852-1860) / timmermansknecht (1867-1868) / timmerman (1895).
Overleden op maandag 29 april 1895 te Den Helder, Basstraat nr. 1, op 61-jarige leeftijd.
Zoon van Klaas VRIENDJES (Vrientjes) (zie IV.4) en Neeltje NEEFKES.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op zaterdag 19 mei 1860 te Sint Maarten.
Echtgenote is Pietertje MUNTER, 27 jaar oud.
Geboren op zondag 14 oktober 1832 te Zijpe.
Overleden op donderdag 21 april 1904 te Den Helder, 2e Vroonstraat nr. 190, op 71-jarige leeftijd.
Dochter van Lambertus MUNTER, wagenmaker (1832), en Ajentje de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ajentje.
Geboren op donderdag 4 april 1867 te Wieringen, Hippolytushoef.
Overleden op donderdag 4 april 1867 te Wieringen, Hippolytushoef,, 0 dagen oud.
   2.  Lambertus Klaas.
Geboren op woensdag 27 mei 1868 te Zijpe, in den Anna Paulownapolder.
Overleden op zondag 25 oktober 1868 te Zijpe, in den Anna Paulownapolder,, 151 dagen oud.

IV.15    Pieter VRIENDJES (Vriend).
Gedoopt (geref.) op zondag 14 augustus 1791 te Zuid-Zijpe.
Tot de gemeente Zuid-Zijpe behoorden lidmaten uit Burgerbrug en Sint Maartensbrug.
Boerenknecht (1819) / arbeider/werkman (1819-1854).
Overleden op zaterdag 26 maart 1859 te Den Helder, wijk C nr. ... op 67-jarige leeftijd.
Zoon van Maarten Pietersz. VRIENTJES (zie III.14) en Trijntje Klaasd. SWAAN (Zwaan), werkster (1813).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op zondag 25 juli 1819 te Harenkarspel.
Echtgenote is Lijsbeth KONING (Köning / Keuning), 28 jaar oud.
Gedoopt (geref.) op zondag 12 december 1790 te Oudkarspel.
Boerenmeid (1819).
Overleden op zaterdag 11 november 1854 te Den Helder, Huisduinen ongenummerd, op 63-jarige leeftijd.
Dochter van Hendrik Jansz. KONING en Antje Heertjes KOSSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maarten (Vriend).
Geboren op dinsdag 2 november 1819 te Zijpe, Ruigenweg.
Werkman (1847).
Overleden op vrijdag 9 april 1847 te Den Helder, Huisduinen ongenummerd, op 27-jarige leeftijd.
   2.  Antje.
Geboren op zondag 18 november 1821 te Zijpe, Ruigenweg.
Overleden op vrijdag 10 januari 1823 te Zijpe, Belkmerweg 177, op 1-jarige leeftijd.
   3.  Antje.
Geboren op maandag 3 juli 1826 te Zijpe, polder E.
Overleden op vrijdag 20 oktober 1826 te Zijpe, polder E, 109 dagen oud.
   4.  Trijntje VRIEND.
Geboren op donderdag 6 maart 1828 te Zijpe, Sint Maartensbrug.
Overleden op vrijdag 7 november 1845 te Den Helder, Huisduinen ongenummerd, op 17-jarige leeftijd.
   5.  Antje VRIEND.
Geboren op donderdag 16 september 1830 te Zijpe, polder E.
Overleden op donderdag 18 juli 1850 te Den Helder, Huisduinen ongenummerd, op 19-jarige leeftijd.
Als naam van de moeder wordt Lijsbeth Koorn opgegeven.
   6.  Christiaan.
Geboren op zondag 26 januari 1834 te Zijpe.
Overleden op donderdag 7 mei 1835 te Zijpe op 1-jarige leeftijd.

IV.17    Jacob VRIENDJES.
Gedoopt (geref.) op zondag 8 december 1793 te Zuid-Zijpe.
Tot de gemeente Zuid-Zijpe behoorden lidmaten uit Burgerbrug en Sint Maartensbrug.
Geboren op woensdag 30 oktober 1793 te Zuid-Zijpe.
Boerenknecht / arbeider (1824-1837).
Overleden op zondag 7 november 1847 te Zijpe, aan de Ruigenweg, op 54-jarige leeftijd.
Zoon van Maarten Pietersz. VRIENTJES (zie III.14) en Trijntje Klaasd. SWAAN (Zwaan), werkster (1813).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op zondag 10 december 1820 te Zijpe.
Echtgenote is Elisabeth BAS, 24 jaar oud.
(gezindte: DG).
Geboren op donderdag 31 december 1795 te Zijpe.
Dienstmeid.
Overleden op zondag 8 februari 1857 te Zijpe, aan de Mennonietenbuurt, B nr. 63, op 61-jarige leeftijd.
Dochter van Jan Pietersz. BAS en Maartje Jansd. RENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maartje.
Geboren op vrijdag 30 maart 1821 te Zijpe, aan de Belkmerweg.
Overleden op vrijdag 7 oktober 1853 te Sint Maarten op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op zaterdag 18 november 1843 te Zijpe.
Echtgenoot is Marcus AMBUUL, 24 jaar oud.
Geboren op zondag 4 juli 1819 te Sint Maarten, Eenigenburg.
Boerenknecht / arbeider / landbouwer.

De familie Ambuul is van Zwitserse origine, zoals blijkt uit de overlijdensakte van zijn grootvader Marcus Ambhuel, later Ambuul.
Deze Marcus Ambhuel (Ambuul) moet circa 1758 geboren zijn in Kanton Bern, Zwitserland.

Overleden op dinsdag 6 januari 1852 te Sint Maarten op 32-jarige leeftijd.
Zoon van Jacob AMBUUL, broodbakker / arbeider, en Bregtje DEUGD.
   2.  Maarten.
Geboren op donderdag 1 april 1824 te Zijpe, aan de Schagerbrug.
Overleden op woensdag 27 oktober 1824 te Zijpe, huis nr. 181,, 209 dagen oud.
   3.  Maarten (zie V.22).
   4.  Jan.
Geboren op dinsdag 3 juni 1828 te Zijpe, aan de Belkmerweg.
Overleden op dinsdag 1 september 1835 te Zijpe op 7-jarige leeftijd.
   5.  Trijntje.
Geboren op donderdag 7 januari 1830 te Zijpe, aan de Slapersluis 459.
Overleden op donderdag 18 maart 1858 te Zijpe, aan de Mennonitenbuurt B.62, op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op zaterdag 12 november 1853 te Zijpe.
Echtgenoot is Pieter STRUIJF, 40 jaar oud.
Geboren op donderdag 30 september 1813 te Zijpe, aan de Belkmerweg.
Boerenknecht (1832) / arbeider (1841-1854).
Overleden op dinsdag 21 juni 1892 te Zijpe, in het armenhuis aan de Schagerweg, wijk F, op 78-jarige leeftijd.
Zoon van Jan Jansz. STRUIJF en Antje Jansd. BUIJ. {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op zaterdag 24 april 1841 te Zijpe met Jannetje GRIN, 23 jaar oud, geboren op dinsdag 12 augustus 1817 te Zijpe, aan de Belkmerweg, dienstmeid (1841), overleden op zondag 25 april 1852 te Zijpe, aan de Mennonitenbuurt 452, op 34-jarige leeftijd, dochter van Jacob GRIN, landman aan de Belkmerweg (1817), en Trijntje SCHRAVESANT (Schravezand).}
   6.  Antje.
Geboren op donderdag 19 februari 1835 te Zijpe.
Dienstbode (1865).
Overleden op zondag 9 december 1906 te Velsen, Kalverstraat E.66, op 71-jarige leeftijd.
Kalverstraat in de buurtschap De Heide. In die tijd stonden hier nog houten daglonershuizen uit de tijd van de aanleg van het Noordzeekanaal.
De Heide werd later het dorp Velseroord. En Velseroord is weer het latere IJmuiden-Oost.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op zondag 15 januari 1865 te Petten.
Echtgenoot is Pieter BORST, 26 jaar oud.
Geboren op vrijdag 20 april 1838 te Petten.
Arbeider (1857-1865) / koopman (1902).
Overleden op zondag 27 april 1902 te Velsen, wijk E, op de Heide, op 64-jarige leeftijd.
Zoon van Pieter BORST, bakkersknecht / winkelier (1838) / arbeider (1865), en Trijntje WINTER.
   7.  Jan (zie V.30).

V.22    Maarten VRIENDJES.
Geboren op zaterdag 6 augustus 1825 te Zijpe, aan de Zijpdijk.
Koopman (1848-1850/1852) / arbeider/werkman (1851-1877) / boerenknecht (1865) / schippersknecht.
Overleden op maandag 10 juni 1878 te Zijpe, aan de Ruigenweg, wijk D, op 52-jarige leeftijd.
Zoon van Jacob VRIENDJES (zie IV.17) en Elisabeth BAS, dienstmeid.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op vrijdag 31 december 1847 te Zijpe.
Echtgenote is Geertje SCHRIJVER, 30 jaar oud.
Geboren op donderdag 10 april 1817 te Zijpe, aan de Bosweg.
Overleden op woensdag 20 september 1871 te Zijpe, aan de Ruijgenweg, wijk D, op 54-jarige leeftijd.
Dochter van Cornelis SCHRIJVER en Antje BRAAF (Braven).
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op zaterdag 13 september 1873 te Zijpe.
Echtgenote is Helena Petronella (Leentje) BAKKER, 41 jaar oud.
Geboren op zaterdag 15 oktober 1831 te Schermerhorn.
Overleden op zondag 16 mei 1875 te Zijpe, aan de Sint Maartensbrug, op 43-jarige leeftijd.
Dochter van Willem BAKKER en Alberdina VERSNEL. {Zij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op zaterdag 9 januari 1858 te Zijpe met Jan SCHRIJVER, 43 jaar oud, geboren op vrijdag 30 december 1814 te Zijpe, Bosweg, overleden op zaterdag 28 mei 1870 te Zijpe op 55-jarige leeftijd, zoon van Cornelis SCHRIJVER en Antje BRAAF (Braven).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Antje.
Geboren op vrijdag 24 november 1848 te Zijpe, aan de Groote Sloot.
Dienstbode (1868).
Overleden op vrijdag 1 mei 1931 te Alkmaar, Westerkolkstraat 4, op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op zondag 25 oktober 1868 te Petten.
Echtgenoot is Pieter VRIESMAN, 22 jaar oud.
Geboren op donderdag 29 januari 1846 te Petten, huis nr. 61.
Werkman/arbeider (1865-1916) / koopman (1909) / winkelier/kruidenier.
Overleden op zaterdag 14 maart 1931 te Alkmaar, Westerkolkstraat 4, op 85-jarige leeftijd.
Zoon van Jacob VRIESMAN, arbeider (1846-1868) / aannemer van Publieke werken, en Dingena den UIL (den Uijl).
   2.  Elisabeth.
Geboren op zaterdag 12 januari 1850 te Zijpe, aan de Sint Maartensbrug.
Overleden op zaterdag 21 maart 1863 te Zijpe, aan de Sint Maartensbrug, op 13-jarige leeftijd.
   3.  Ariaantje.
Geboren op maandag 27 januari 1851 te Zijpe, aan de Sint Maartensbrug.
Overleden op zaterdag 14 juni 1851 te Zijpe, aan de Sint Maartensbrug, 138 dagen oud.
   4.  Jacob.
Geboren op vrijdag 16 april 1852 te Zijpe, aan de Sint Maartensbrug.
Overleden op dinsdag 21 september 1852 te Zijpe, aan de Sint Maartensbrug, 158 dagen oud.
   5.  Adriaantje (zie VI.8).
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Elisabeth.
Geboren op dinsdag 4 mei 1875 te Zijpe, aan de Sint Maartensbrug.
Overleden op maandag 17 februari 1941 te Zuid-Scharwoude op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op vrijdag 22 mei 1903 te Oudkarspel.
Echtgenoot is Pieter van TWUIJVER, 30 jaar oud.
Geboren op maandag 31 maart 1873 te Zijpe, aan de Burgerbrug.
Landarbeider.
Overleden op vrijdag 25 juni 1937 te Alkmaar op 64-jarige leeftijd.
Zoon van Jan van TWUIJVER en Gerritje GLAS.

G - Elisabeth Vriendjes x Pieter van Twuijver
Elisabeth Vriendjes x Pieter van Twuijver

VI.8    Adriaantje VRIENDJES.
Geboren op vrijdag 18 november 1853 te Zijpe, aan de Sint Maartensbrug.
Dienstbode (1877).
Overleden op woensdag 8 juli 1925 te Zijpe op 71-jarige leeftijd.
Dochter van Maarten VRIENDJES (zie V.22) en Geertje SCHRIJVER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op zaterdag 30 maart 1878 te Zijpe.
Echtgenoot is Pieter BAKKER, 38 jaar oud.
Geboren op vrijdag 29 november 1839 te Zijpe, aan de Oude Sluis, nr. 153.
Boerenknecht / arbeider (1881-1905).
Overleden op woensdag 3 januari 1912 te Zijpe, aan de Belkmerweg, wijk D, op 72-jarige leeftijd.
Zoon van Jan BAKKER en Dieuwertje KEESMAN.
Kinderen:
   1.  Geertje VRIENDJES (zie VII.1).
Uit dit huwelijk:
   2.  Elisabeth (zie VII.2).

VII.1    Geertje VRIENDJES.
Geboren op woensdag 14 maart 1877 te Zijpe, aan de Sint Maartensbrug, wijk C.
Overleden op donderdag 11 november 1943 te Zijpe, Schagerbrug, aan de Stolpen, Rijksweg F.61, op 66-jarige leeftijd.
Dochter van Adriaantje VRIENDJES (zie VI.8).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op zaterdag 3 mei 1902 te Zijpe.
Echtgenoot is Dirk VRIENDTJES, 30 jaar oud (zie VI.19).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maartje VRIENDJES.
Geboren op donderdag 2 juni 1904 te Petten, aan de Middenbuurt A.51.
Overleden op dinsdag 13 februari 1934 te Zijpe, Sint Maartensvlotbrug, op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op zondag 6 november 1927 te Petten.
Echtgenoot is Jacob BROMMER, 29 jaar oud.
Geboren op maandag 2 mei 1898 te Zijpe, aan de Ruigeweg, wijk B.
Arbeider (1927) / veehouder (1934).
Overleden op zaterdag 6 november 1965 te Zijpe op 67-jarige leeftijd.
Jacob Brommer is later gehuwd met Jeichien Bos.
Zoon van Lammert BROMMER, arbeider (1898-1927), en Guurtje SCHRIJVER. {Hij is later gehuwd op 40-jarige leeftijd op vrijdag 20 januari 1939 te Zijpe met Jeichien BOS, 38 jaar oud, geboren op vrijdag 16 februari 1900 te Emmen, Emmer-Compascuum, overleden op dinsdag 16 november 1993 te Zijpe op 93-jarige leeftijd, dochter van Evert BOS, arbeider (1900), en Trientje OOST.}

VII.2    Elisabeth BAKKER.
Geboren op zaterdag 7 mei 1881 te Zijpe, aan de Belkmerweg, wijk D.
Overleden op zondag 26 juni 1932 te Alkmaar, Centraal Ziekenhuis, op 51-jarige leeftijd.
Dochter van Pieter BAKKER, boerenknecht / arbeider (1881-1905), en Adriaantje VRIENDJES (zie VI.8).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op zaterdag 10 juni 1905 te Zijpe.
Door den bruidegom is onder eede verklaard dat de naam zijns vaders is Vriendjes en niet Vriendtjes,
zoals abusief in zijne geboorteakte staat vermeld, doch dat in de overgelegde acten dezelfde persoon is bedoeld.
Echtgenoot is Maarten VRIENDTJES, 23 jaar oud (zie VI.25).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria.
Geboren op vrijdag 3 augustus 1906 te Petten, aan de Achterbuurt, A.69.
Overleden op zaterdag 31 maart 1990 te Zaanstad op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op zaterdag 1 juni 1929 te Zijpe.
Echtgenoot is Klaas DEKKER, 28 jaar oud.
Geboren op zaterdag 4 mei 1901 te Winkel.
Molenaar te Graft / bakker / fabrieksarbeider / magazijnmeester te Graft (1929).
Overleden op woensdag 23 februari 1983 te Zaanstad op 81-jarige leeftijd.
Zoon van Johannes DEKKER en Neeltje de GRAAF.
   2.  Adriaantje.
Geboren op zondag 26 januari 1913 te Velsen.
Huishoudster.
Overleden op woensdag 10 februari 1988 te Zaandam op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op vrijdag 19 mei 1933 te Zijpe.
Echtgenoot is Nicolaas VISSER, 24 jaar oud.
Geboren op vrijdag 4 september 1908 te Zijpe.
Taxichauffeur.
Overleden op zaterdag 15 juli 1939 te Zaandam op 30-jarige leeftijd.
Zoon van Klaas VISSER en Neeltje BAKKER.

Ariaantje Vriendtjes x Nicolaas Visser
      Ariaantje Vriendtjes x Nicolaas Visser

Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op zaterdag 8 augustus 1942 te Koog aan de Zaan.
Echtgenoot is Tames BAKKER, 60 jaar oud.
Geboren op maandag 17 april 1882 te Broek in Waterland, wijk 1 nr. 24.
Timmerman (1905).
Overleden op maandag 30 juli 1951 te Zaandam op 69-jarige leeftijd.
Tames Bakker is eerder weduwnaar van Trijntje de Heer.
Zoon van Klaas BAKKER, timmerman (1882-1905), en Anna Petronella de JONG.
   3.  Elisabeth.
Geboren op vrijdag 22 mei 1914 te Velsen.
Overleden op vrijdag 7 augustus 1914 te Velsen, Wijk E, Klaverstraat 53, 77 dagen oud.
   4.  Elisabeth.
Geboren op woensdag 20 september 1916 te Velsen.
Overleden op dinsdag 29 mei 1917 te Velsen, Wijk E, Kalverstraat 53, 251 dagen oud.

V.30    Jan VRIENDJES.
Geboren op vrijdag 13 oktober 1837 te Zijpe.
Smid (1863) / arbeider (1864-1902).
Overleden op zondag 15 april 1923 te Zijpe, in het armenhuis aan de Schagerweg, op 85-jarige leeftijd.
Zoon van Jacob VRIENDJES (zie IV.17) en Elisabeth BAS, dienstmeid.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op zaterdag 16 januari 1864 te Zijpe.
Echtgenote is Maartje KLIEM (Klien, Klein, Kleen / Stuurman), 22 jaar oud.
Geboren op vrijdag 1 oktober 1841 te Zijpe, aan de Kolksluis.
Maartje is volgens overlevering een voorkind van Cornelis Stuurman.
Deze Cornelis Stuurman, was naast de aangever, vroedmeester Cornelis Maats,
getuige in haar geboorteakte. Cornelis, 47 jaar, arbeider, woonachtig aan de Kolksluis.
Overleden op maandag 26 maart 1900 te Zijpe, in de Hazepolder, wijk L, op 58-jarige leeftijd.
Dochter van Cornelis Garmensz. STUURMAN, arbeider (1842-1852), en Trijntje KLEEN (Klein / Kliem).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob (Lombok) (zie VI.12).
   2.  Cornelis.
Geboren op vrijdag 2 maart 1866 te Zijpe, aan de Sint Maartensbrug.
Arbeider (1895) / wegwerker bij het Hoogheemraadschap / landarbeider.
Overleden op donderdag 13 augustus 1936 te Sint Maarten, in het Tehuis voor Ouden van Dagen, op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op zaterdag 12 januari 1895 te Zijpe.
Echtgenote is Trijntje ROOZING, 26 jaar oud.
Geboren op woensdag 7 oktober 1868 te Sint Maarten.
Overleden op donderdag 13 juni 1935 te Sint Maarten op 66-jarige leeftijd.
Dochter van Jan ROOZING en Dieuwertje BOOD.
   3.  Dirk.
Geboren op dinsdag 2 juli 1867 te Zijpe, aan de Sint Maartensbrug.
Overleden op zondag 15 december 1867 te Zijpe, aan de Sint Maartensbrug, 166 dagen oud.
Aangever Dirk Bos (behuwd grootvader), de tweede echtgenoot van Trijntje Kleen, geeft hier als moeder van Dirk, de naam Maartje Stuurman.
   4.  Elisabeth.
Geboren op maandag 28 juni 1869 te Zijpe, in de Hazepolder.
Overleden op maandag 19 mei 1941 te Zijpe op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op zaterdag 7 april 1900 te Zijpe.
Echtgenoot is Jan GROOTES, 31 jaar oud.
Geboren op vrijdag 5 februari 1869 te Schagen, in de Nes nr. 280.
Koopman (1900-1941) / veedrijver / veekoopman.
Overleden op zondag 11 juli 1943 te Zijpe op 74-jarige leeftijd.
Zoon van Meijert GROOTES en Geesje de BREE.
   5.  Dirk VRIENDTJES (zie VI.19).
   6.  Trijntje VRIENDTJES.
Geboren op vrijdag 20 juni 1873 te Zijpe, in de Hazepolder.
Overleden op dinsdag 29 mei 1900 te Schagen, aan de Nieuwstraat, wijk B.17, op 26-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op vrijdag 17 september 1897 te Schagen.
Echtgenoot is Izaäk de VRIES, 26 jaar oud.
Geboren op woensdag 3 mei 1871 te Schagen, Molenstraat, wijk B.122.
Lompenhandelaar / koopman (1897-1901).
Overleden op woensdag 4 september 1901 te Schagen, aan de Nieuwstraat, wijk A.106, op 30-jarige leeftijd.
Izaäk de Vries is later gehuwd met Antje Fijnheer.
Zoon van Gerrit de VRIES en Sophia MEERLO. {Hij is later gehuwd op 29-jarige leeftijd op vrijdag 4 januari 1901 te Winkel met Antje (Anna) FIJNHEER, 21 jaar oud, geboren op zaterdag 18 januari 1879 te Winkel, aan de Dijkbuurt, overleden op woensdag 20 oktober 1937 te Alkmaar, wonende te Heiloo, op 58-jarige leeftijd, dochter van Pieter FIJNHEER, arbeider (1879-1901) / veldarbeider (1904), en Jantje KOOIJ.}
   7.  Maartje VRIENDTJES.
Geboren op donderdag 25 maart 1875 te Zijpe, aan de Hazepolder.
Overleden op donderdag 24 juni 1875 te Zijpe, aan de Hazepolder, wijk L, 91 dagen oud.
   8.  Antje VRIENDTJES.
Geboren op vrijdag 7 september 1877 te Zijpe, wijk L (=Hazepolder).
Overleden op zaterdag 30 april 1881 te Zijpe, aan de Hazepolder, wijk L, op 3-jarige leeftijd.
   9.  Aagje VRIENDTJES.
Geboren op dinsdag 1 april 1879 te Zijpe, wijk L (=Hazepolder).
Overleden op zondag 15 juni 1879 te Zijpe, aan de Hazepolder, wijk L, 75 dagen oud.
   10.  Maarten VRIENDTJES (zie VI.25).
   11.  Jan VRIENDTJES (zie VI.26).

VI.12    Jacob VRIENDJES (Lombok).
Geboren op maandag 6 maart 1865 te Zijpe, aan de Sint Maartensbrug.
Arbeider (1890-1904) / visser / dijkwerker en steenzetter bij het Hoogheemraadschap van de Hondsbossche zeewering en duinen tot Petten (1906-1927).
Overleden op donderdag 2 januari 1947 te Schoorl, aan de Herenweg A.29 te Hargen, op 81-jarige leeftijd.
Zoon van Jan VRIENDJES (zie V.30) en Maartje KLIEM (Klien, Klein, Kleen / Stuurman).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op zondag 28 september 1890 te Petten.
Echtgenote is Geertje HOVELING, 25 jaar oud.
Geboren op zaterdag 1 april 1865 te Petten, nr. 18.
Overleden op donderdag 13 oktober 1938 te Zijpe, Petten op 73-jarige leeftijd.
Geertje Hoveling is eerder weduwe van Philippus de Graaff.
Dochter van Willem HOVELING, arbeider (1863-1890) / landbouwer (1887), en Maria (Marijtje) SNIP.

G - Jacob Vriendjes x Geertje Hoveling
              Jacob Vriendjes x Geertje Hoveling

Uit dit huwelijk:
   1.  Maartje.
Geboren op donderdag 12 februari 1891 te Petten, Vianen B.14.
Overleden op donderdag 14 april 1977 te Alkmaar op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op zondag 22 mei 1910 te Petten.
Echtgenoot is Gerrit BELLIS, 21 jaar oud.
Geboren op zaterdag 4 augustus 1888 te Zijpe, in de Hazepolder, wijk L.
Dijkwerker (1910-1918) bij het Hoogheemraadschap van de Hondsbossche zeewering en duinen tot Petten / landman (1922) / depôthouder voor Vroegop's schoenhandel uit Broek op Langedijk en Sint Pancras.
Overleden op woensdag 1 juni 1966 te Alkmaar op 77-jarige leeftijd.
Zoon van Cornelis BELLIS en Hendrica KORSMAN.
   2.  Geertje (zie VII.5).
   3.  Jan (zie VII.8).
   4.  Marijtje.
Geboren op maandag 28 januari 1895 te Petten, in de buurt Vianen, B.14.
Overleden op zaterdag 6 maart 1897 te Petten, in de buurt Vianen B.14, op 2-jarige leeftijd.
   5.  Willem (zie VII.11).
   6.  Cornelis (zie VII.13).
   7.  Marijtje.
Geboren op maandag 21 mei 1900 te Petten, Vianen B.15.
Overleden op zondag 20 april 1986 te Alphen en Riel op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op zondag 6 augustus 1922 te Petten.
Echtgenoot is Gerrit SEIJSENER, 27 jaar oud.
Geboren op zondag 21 april 1895 te Utrecht, tweede lange Smeestraat 34.
Brievenbesteller (1922) / postbode (1939).
Overleden op vrijdag 4 augustus 1939 te Zijpe, Petten, op 44-jarige leeftijd.
Zoon van Gerrit SEIJSENER en Elisabeth Gerardina REGTER (Rechter).

G - Marijtje Vriendjes x Gerrit Seijsener
                                     Marijtje Vriendjes x Gerrit Seijsener

   8.  Jacob (zie VII.17).
   9.  Dirk.
Geboren op donderdag 12 november 1903 te Petten, in de buurt Vianen B.15.
Overleden op donderdag 26 november 1903 te Petten, in de buurt Vianen B.15, 14 dagen oud.
   10.  Maarten.
Geboren op donderdag 12 november 1903 te Petten, in de buurt Vianen B.15.
Overleden op donderdag 19 november 1903 te Petten, in de buurt Vianen B.15, 7 dagen oud.
   11.  Teetje.
Geboren op dinsdag 29 november 1904 te Petten, Vianen B.15.
Overleden op zondag 22 februari 1998 te Haarlem (Kennemer Gasthuis lokatie 'Deo', op 93-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op zaterdag 15 februari 1930 te Zijpe.
Echtgenoot is Jan ENGELHART, 27 jaar oud.
Geboren op donderdag 19 juni 1902 te Velsen, wijk C, in de Zeestraat te IJmuiden.
Duiker / sluisknecht te Velsen (1930) / sluiswachter te Velsen / dekknecht Velserpont / schipper op de pont Buitenhuizen / schipper op de Velserpont / gezagvoerder.
Overleden op dinsdag 4 januari 1983 te Velsen, Zeeweg Ziekenhuis IJmuiden, op 80-jarige leeftijd.
Zoon van Jacobus ENGELHART en Grietje KAPTEIN.
   12.  Dirk.
Geboren op zaterdag 10 november 1906 te Petten, in de buurt Vianen B.13.
Overleden op zondag 17 mei 1908 te Petten, in de buurt Vianen B.13, op 1-jarige leeftijd.
   13.  Trijntje.
Geboren op woensdag 9 december 1908 te Petten, Vianen B.13.
Overleden op dinsdag 31 juli 1984 te Alkmaar op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op zaterdag 25 mei 1935 te Zijpe.
Echtgenoot is Cornelis Jacob BREED, 30 jaar oud.
Geboren op woensdag 12 april 1905 te Schoorl, Groet nr. 113.
Chauffeur (1935).
Overleden op dinsdag 26 juli 1983 te Schoorl op 78-jarige leeftijd.
Zoon van Jacob BREED en Trijntje KONING.

G - Trijntje Vriendjes x Cornelis Jacob Breed
 Trijntje Vriendjes x Cornelis Jacob Breed

   14.  Jannetje.
Geboren op maandag 13 maart 1911 te Petten, Vianen B.14.
Overleden op maandag 24 juli 1911 te Petten, Vianen B.14, 133 dagen oud.

VII.5    Geertje VRIENDJES.
Geboren op zondag 19 juni 1892 te Petten, Vianen B.14.
Dienstbode (1912).
Overleden op woensdag 4 oktober 1978 te Rotterdam op 86-jarige leeftijd.
Dochter van Jacob VRIENDJES (Lombok) (zie VI.12) en Geertje HOVELING.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op zondag 28 juni 1914 te Petten.
Gescheiden na 22 jaar op donderdag 23 juli 1936 te Zijpe.
Dit bij vonnis der arrondissementsrechtbank te Arnhem van 19-03-1936.
De ouders van Gerardus weigeren toestemming te verlenen voor dit huwelijk. De reden waarom is niet duidelijk.
Echtgenoot is Gerardus LUIKEN.
Geboren op maandag 29 januari 1894 te Zevenbergen, wijk D.55.
Grondwerker (1914-1916) / los werkman (1916) / dijkwerker (1918) / heibaas (1939).
Overleden op woensdag 30 maart 1960 te Nijmegen op 66-jarige leeftijd.
Gerardus Luiken is het derde kind uit het gezin Cornelis Luiken en Cornelia Dingemans met deze voornaam.
Twee eerdere kinderen zijn op jonge leeftijd overleden. De eerste is in 1889 geboren en overleden en de tweede in 1893.
Opmerkelijk is nu dat de Gerardus, geboren in 1894, bewust of onbewust in alle officiële stukken is opgenomen met de
geboortedatum van zijn vooroverleden broertje uit 1893. Dit b.v. bij het huwelijk met Geertje Vriendjes in 1914.
Deze verwisseling gaat door tot zijn overlijden in 1960. In de akte staat namelijk dat hij dan 67 jaar is.
Zoon van Cornelis LUIKEN en Cornelia DINGEMANS. {Hij is later gehuwd op 45-jarige leeftijd op vrijdag 19 mei 1939 te Nijmegen met Maria Dina Johanna GERRITS, 35 jaar oud, geboren op donderdag 11 juni 1903 te Nijmegen, Steenstraat 71, overleden, dochter van Theodorus GERRITS, (los)arbeider (1903-1939), en Geertje van der LINDEN.}
Gehuwd (2) op 56-jarige leeftijd op woensdag 23 juni 1948 te Rotterdam.
Echtgenoot is Willem van der VLIES, 51 jaar oud.
Geboren op donderdag 31 december 1896 te Schiedam, aan de Baan 28.
Loswerkman (1918) / pijpfitter (1958).
Overleden op zondag 25 mei 1958 te Alkmaar op 61-jarige leeftijd.
Zoon van Willem van der VLIES, houtzager (1896-1918), en Krijntje TROUWBORST. {Hij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op woensdag 4 december 1918 te Rotterdam, gescheiden na 19 jaar op zaterdag 16 april 1938 te Rotterdam. Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam van 17-01-1938 is
dit huwelijk door echtscheiding ontbonden verklaard. Echtgenote is Gerardina Cornelia Margaretha KOP, geboren op zaterdag 19 maart 1898 te Rotterdam, Isaäc Hubertstraat, dochter van Wilhelmus Gerardus KOP, varensgezel (1898) / vuurstoker (1918), en Margaretha van ECK.}
Kind:
   1.  Jacob VRIENDJES.
Geboren op zaterdag 25 mei 1912 te Petten, wijk B.14.
Overleden op zondag 5 januari 1913 te Petten, in het huis, gemerkt B.14, 225 dagen oud.

VII.8    Jan VRIENDJES.
Geboren op vrijdag 1 september 1893 te Petten, Vianen B.14.
De vader is door afwezigheid verhinderd zelf aangifte te doen.
Dijkwerker (1918) / tangenbaas bij het Hoogheemraadschap van de Hondsbossche zeewering en duinen tot Petten / steenzetter / herbergier / uitvoerder.
Overleden op zaterdag 13 maart 1976 te Schoorl op 82-jarige leeftijd.
Zoon van Jacob VRIENDJES (Lombok) (zie VI.12) en Geertje HOVELING.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op zondag 21 juli 1918 te Petten.
Echtgenote is Grietje KOOPMAN, 24 jaar oud.
Geboren op dinsdag 26 december 1893 te Zijpe, in de Hazepolder, wijk L.
Overleden op zondag 16 december 1962 te Alkmaar op 68-jarige leeftijd.
Dochter van Pieter KOOPMAN en Grietje TIMMERMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruida.
Geboren op dinsdag 15 april 1924 te Schoorl, Camperduin.
Overleden op dinsdag 25 september 2007 te Zwolle, Sophia Ziekenhuis, op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op zaterdag 16 oktober 1948 te Schoorl.
Echtgenoot is Franciscus DEKKERS, 28 jaar oud.
Geboren op donderdag 1 januari 1920 te Vught, wijk B.233.
Fabrikant van deurbeslag.
Overleden op donderdag 15 maart 2018 te Heino? op 98-jarige leeftijd.
Zoon van Goverdinus (Martinus) DEKKERS, metselaar (1920), en Antonia de GROOT.

VII.11    Willem VRIENDJES.
Geboren op zondag 16 augustus 1896 te Petten, in de wijk Vianen, B.14.
De vader is door afwezigheid verhinderd zelf aangifte te doen.
Timmerman / dijkwerker (1916-1929) / arbeider (1921) / steenzetter (1930-1938) / aannemer en uitvoerder van grond- en waterwerken (1956).
Overleden op woensdag 20 december 1967 te Den Helder, Lombokstraat 17, op 71-jarige leeftijd.
Zoon van Jacob VRIENDJES (Lombok) (zie VI.12) en Geertje HOVELING.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op zondag 14 mei 1916 te Petten.
De bruid verklaart onder ede dat de verblijfplaats van hare moeder niet bekend is en zij niet weet of deze nog in leven is,
derhalve hare moeder niet in staat is toestemming tot het huwelijk te geven.
Echtgenote is Wilhelmina CARLEBUR, 21 jaar oud.
Geboren op woensdag 13 maart 1895 te Nieuwer Amstel, aan de verlengde Helmerstraat J, ongenummerd.
Wilhelmina (een voorkind van Mina Meijer) werd, op 11-07-1901 te Den Helder, bij het huwelijk tussen Mina Meijer en
François Johannes Carlebur, als het hunne erkend.
Overleden op woensdag 19 juli 1967 te Den Helder, Lombokstraat 17, op 72-jarige leeftijd.
Dochter van François Johannes CARLEBUR, stoker-olieman KM (1901-1911) / korperaal stoker KM (1912) / machinedrijver, en Mina MEIJER, dienstbode (1895).

G -1966-05-14 50-jarig huwelijk Willem Vriendjes en Wilhelmina Carlebur
                            50-jarig huwelijk Willem Vriendjes en Wilhelmina Carlebur

Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruida Wilhelmina.
Geboren op zaterdag 16 december 1916 te Petten, wijk A.32.
Werkster / pensionhoudster te Alkmaar.
Overleden op dinsdag 12 december 1989 te Bergen, verpleeghuis 'Oudburgh', op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 17-jarige leeftijd op donderdag 13 december 1934 te Beverwijk.
Gescheiden na 9 jaar op dinsdag 11 juli 1944 te Beverwijk.
Echtgenoot is Hendrik HARMS.
Geboren op zondag 31 januari 1915 te Beverwijk.
Grondwerker / machinist / fabrieksarbeider in een vismeelfabriek.
Overleden op donderdag 27 februari 1986 te Beverwijk op 71-jarige leeftijd.
Hendrik Harms is later nog gehuwd met Siebregje van der Laar.
Zoon van Machiel HARMS en Louisa BRASSER.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op woensdag 24 december 1947 te Alkmaar.
Echtgenoot is Joost Pieter WIT, 27 jaar oud.
Geboren op zondag 28 maart 1920 te Schagen.
Handelaar in ongeregelde goederen / dagblad bezorger.
Overleden op dinsdag 9 juni 1992 te Alkmaar op 72-jarige leeftijd.
Zoon van Willem WIT en Grietje MINK.
   2.  Jacob (zie VIII.16).
   3.  François.
Geboren op woensdag 6 augustus 1919 te Petten, wijk A.40.
De vader is door afwezigheid verhinderd zelf aangifte te doen.
Grondwerker / bloemistarbeider / sjouwer Rijkswerf / steenzetter / betonwerker.
Overleden op woensdag 15 april 1987 te Den Helder op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op vrijdag 11 juni 1954 te Elburg.
Echtgenote is Hanna BROEKHUIZEN, 36 jaar oud.
Geboren op maandag 17 september 1917 te Elburg.
Werkster.
Overleden op donderdag 30 december 1982 te Zwolle, in het ziekenhuis, op 65-jarige leeftijd.
Dochter van Willem BROEKHUIZEN en Driesje BROEKHUIZEN.
   4.  Jan (zie VIII.20).
   5.  Maartje (zie VIII.22).
   6.  Mina.
Geboren op zaterdag 25 juli 1925 te Petten, wijk A.44.
Overleden op zondag 18 april 1926 te Petten, 267 dagen oud.
   7.  Mina.
Geboren op dinsdag 12 juli 1927 te Petten, wijk A.44.
Overleden op dinsdag 7 maart 2000 te Den Helder, verpleeghuis 'Den Koogh', op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op donderdag 8 juni 1950 te Den Helder.
Echtgenoot is Hendrik Albertus MOLENAAR, 24 jaar oud.
Geboren op maandag 10 mei 1926 te Den Helder.
Lasser scheepsbouw op de Rijkswerf (1956) / agent reserve politie / marine bewakings korps / conducteur, tram- en busbestuurder bij de gemeente Amsterdam.
Overleden op donderdag 8 januari 2009 te Den Helder, verpleeghuis 'Den Koogh', op 82-jarige leeftijd.
Zoon van Gerard MOLENAAR en Hendrika Albertina van der MEIJ.
   8.  Marijtje.
Geboren op zondag 3 maart 1929 te Petten, wijk A.44.
Overleden op zondag 30 juni 2013 te Alkmaar, woonzorgcentrum De Nieuwpoort, op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op vrijdag 31 oktober 1952 te Den Helder.
Echtgenoot is Hendrikus Marinus de BRUIN, 22 jaar oud.
Geboren op dinsdag 6 mei 1930 te Arnhem.
Rijksambtenaar K.M.
Overleden op donderdag 19 april 2018 te Alkmaar, woonzorgcentrum De Nieuwpoort, op 87-jarige leeftijd.
Zoon van Hendrikus Marinus de BRUIN en Maria Johanna Carolina BERGMAN.
   9.  Willem Cornelis (zie VIII.30).
   10.  Philippus (zie VIII.32).

VIII.16    Jacob VRIENDJES.
Geboren op donderdag 23 mei 1918 te Zijpe, in de Hazepolder, wijk L.19.
Dijkwerker / steenzetter (1956) / dokwerker Rijkswerf / bouwvakker.
Overleden op zaterdag 23 oktober 2004 te Den Helder, zorgcentrum 'De Lichtboei', op 86-jarige leeftijd.
Zoon van Willem VRIENDJES (zie VII.11) en Wilhelmina CARLEBUR.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op vrijdag 24 oktober 1941 te Zijpe.
Echtgenote is Neeltje BOOD, 22 jaar oud.
Geboren op dinsdag 11 februari 1919 te Oudkarspel, wijk A.2.
Overleden op zaterdag 28 december 1996 te Den Helder, verpleeghuis 'Den Koogh', op 77-jarige leeftijd.
Dochter van Jan BOOD en Dieuwertje KOSSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  [privacy].
   2.  NN.
Geboren op zondag 29 april 1945 te Zijpe.
Overleden op zondag 29 april 1945 te Zijpe, 0 dagen oud.
Doodgeboren.
   3.  [privacy].
   4.  [privacy].

VIII.20    Jan VRIENDJES.
Geboren op zondag 8 mei 1921 te Petten, wijk A.44.
Heftruckchauffeur in de Rotterdamse haven / Pakhuismeesteren / Holland Amerika Lijn.
Overleden op zaterdag 16 november 2002 te Rotterdam op 81-jarige leeftijd.
Zoon van Willem VRIENDJES (zie VII.11) en Wilhelmina CARLEBUR.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op woensdag 12 mei 1943 te Rotterdam.
Echtgenote is Klaasje van DAM, 19 jaar oud.
Geboren op zondag 27 januari 1924 te Rotterdam.
Dienstbode / aardappelschilster / hoofdjuffrouw schoonmaakbedrijf.
Overleden op donderdag 29 maart 1990 te Rotterdam op 66-jarige leeftijd.
Dochter van Jan van DAM en Klaasje BESTMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina.
Geboren op woensdag 12 juli 1944 te Den Helder, Javastraat 50.
Overleden op zondag 11 juni 1995 te Rotterdam op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op woensdag 22 mei 1963 te Rotterdam.
Echtgenoot is Johannes Franciscus BERGMAN, 18 jaar oud.
Geboren op zondag 29 april 1945 te Rotterdam.
Overleden op maandag 6 november 2006 te Rotterdam op 61-jarige leeftijd.
   2.  [privacy] (zie IX.13).

IX.13    [privacy].
 
X.1    [privacy].
 
X.3    [privacy].
 
X.5    [privacy].
 
VIII.22    Maartje VRIENDJES.
Geboren op donderdag 20 december 1923 te Petten, wijk A.44.
Overleden op woensdag 1 maart 2000 te Alkmaar, Medisch Centrum Alkmaar, op 76-jarige leeftijd.
Dochter van Willem VRIENDJES (zie VII.11) en Wilhelmina CARLEBUR.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op vrijdag 18 juli 1947 te Wieringerwaard.
Gescheiden na 3 jaar op zaterdag 4 november 1950 te Wieringerwaard.
Echtgenoot is Albertus de JONGE.
Geboren op donderdag 1 juli 1926 te Anna Paulowna.
Overleden.
Zoon van Wiecher de JONGE en Wilhelmina RAVEN.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op maandag 11 juni 1951 te Alkmaar.
Echtgenoot is Derk de WIT, 38 jaar oud.
Geboren op zondag 16 maart 1913 te Alkmaar, tweede Kabelstraat 21.
Medewerker boekhandel / medewerker bioscoop Cinema / conciërge scholengemeenschap.
Overleden op zaterdag 30 augustus 2008 te Alkmaar, verpleeghuis 'Platanenhof', op 95-jarige leeftijd.
Zoon van Gerrit Willem de WIT, loopknecht (1913), en Femmigje MEIBOOM.
Kind:
   1.  Anna Paulowna VRIENDJES (Van Wees).
Geboren op woensdag 11 oktober 1944 te Anna Paulowna.
Natuurlijk niet erkend kind van Maartje Vriendjes, wonende te Wieringerwaard.

Anna Paulowna kwam als pleegdochter in huis bij de familie Van Wees, Ooievaarstraat 25, Den Helder.
Op 28-11-1945 heeft de Kantonrechter te Amsterdam deze pleegouders benoemd tot voogd en toeziend-voogdes.
Gerardus Jacobus van Wees, geboren 29-04-1911 te Heemstede en zijn echtgenote, Elisabeth Gerarda Groot, geboren 17-08-1914,
hebben toen verzocht tot verandering van de geslachtsnaam VRIENDJES in die van VAN WEES.
Na aankondiging in de Nederlandsche Staatscourant, van donderdag 27-01-1949, is bij Koningklijk Besluit, van 21-02-1950,
toestemming gegeven de geslachtsnaam te veranderen.

Overleden op zondag 18 februari 2018 te Heemstede, Jan van den Bergstraat 27, op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd.
Partner is [privacy].
Zoon van [privacy] en [privacy].

VIII.30    Willem Cornelis VRIENDJES.
Geboren op zondag 27 juli 1930 te Zijpe, Petten, wijk A.44.
Slager bij slagerij Boeder aan de Joubertstraat 40, hoek La Reystraat (1946-1971) / rijksambtenaar (burger bij de marine), bureau aanmaak leermiddelen op marine kazerne Erfprins (1971-1990).
Overleden op zondag 23 augustus 2020 te Den Helder, Woonzorgcentrum Den Koogh, op 90-jarige leeftijd.
Zoon van Willem VRIENDJES (zie VII.11) en Wilhelmina CARLEBUR.
Gehuwd.
Partner is [privacy].
Uit dit huwelijk:
   1.  [privacy] (zie IX.17).
   2.  [privacy].

IX.17    [privacy].
 
VIII.32    Philippus VRIENDJES.
Geboren op dinsdag 23 oktober 1934 te Zijpe, Petten.
Reclameschilder bij Frans Neijts / leerling zeilmaker op de Rijkswerf / matroos op de Rijnvaart / monteur bij garage Manshanden en tevens chauffeur rouw- en trouwauto's / ijzervlechter bij Muis & De Winter / Marine magazijnen Lijsterstraat / bezorger wasserij Aurora / verzekeringsagent bij Victoria Vesta Verzekeringen (dit werd later RVS) / bezorger en stoffeerder bij woninginrichter Zuidweg / bureau aanmaak leermiddelen Marine Kazerne Erfprins.
Overleden op zondag 21 maart 1999 te Den Helder op 64-jarige leeftijd.
Zoon van Willem VRIENDJES (zie VII.11) en Wilhelmina CARLEBUR.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op zaterdag 20 augustus 1955 te Wieringenmeer, Wieringerwerf.
Echtgenote is Jenneke Maria den HOLLANDER, 17 jaar oud.
Geboren op maandag 20 september 1937 te Wieringen.
Overleden op zondag 5 november 2017 te Den Helder op 80-jarige leeftijd.
Dochter van Leendert den HOLLANDER en Neeltje de PEINDER.

G - Gezin Philippus Vriendjes
                                           Gezin Philippus Vriendjes

Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje Jenneke Maria.
Geboren op maandag 18 juni 1956 te Den Helder.
Overleden op dinsdag 2 juli 2019 te Den Helder op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op vrijdag 23 september 1977 te Den Helder.
Gescheiden na 16 jaar op dinsdag 25 januari 1994 te Den Helder.
Echtgenoot is Rens Gooitsche KOEKEBAKKER.
Geboren op dinsdag 5 oktober 1954 te Amsterdam.
Vakman in de mechanische techniek bij pijpleidingfirma Nacap in Den Helder / daarna heeft hij voor meerdere firma's in een aantal landen gewerkt, o.a in Bangladesh, Vietnam en Rusland.
Overleden op woensdag 17 april 2019 te Pataya (Thailand) op 64-jarige leeftijd.
Tijdens een vakantie kwam Rens in Thailand en genoot van alles wat Thailand te bieden had. In 2002 is hij daarom in Thailand neergestreken.
Rens heeft met zijn Thaise partner ook nog een hotel gehad in Jomtien. Vanuit dit hotel (Eagle Guesthouse) in Soi 4 kon je binnendoor naar de Eagle Bar in Soi 5.
Zoon van Johannes KOEKEBAKKER en Aaltje IDEMA.

G - Neeltje Jenneke Maria x Rens Gooitsche Koekebakker
              Neeltje Jenneke Maria x
              Rens Gooitsche Koekebakker


   2.  Willem Leendert.
Geboren op vrijdag 1 januari 1960 te Den Helder.
Overleden op donderdag 27 januari 1983 te Den Helder op 23-jarige leeftijd.

VII.13    Cornelis VRIENDJES.
Geboren op zaterdag 24 september 1898 te Petten, Vianen B.14.
Boerenarbeider / dijkwerker (1927) / caféhouder café 'Du Passage', Schoolvaart 76, Julianadorp (29-10-1927 / 06-08-1928) / steenzetter (1949).
Overleden op woensdag 28 september 1949 te Zijpe, Petten, op 51-jarige leeftijd.
Zoon van Jacob VRIENDJES (Lombok) (zie VI.12) en Geertje HOVELING.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op donderdag 26 februari 1925 te Den Helder.
Echtgenote is Anna ZON, 24 jaar oud.
Geboren op dinsdag 5 februari 1901 te Zijpe, aan de Boschweg, wijk K.
Overleden op woensdag 31 maart 1976 te Alkmaar op 75-jarige leeftijd.
Dochter van Maarten ZON en Antje ROOS.

G - Cornelis Vriendjes x Anna Zon
               Cornelis Vriendjes x Anna Zon

Uit dit huwelijk:
   1.  [privacy].
   2.  [privacy] (zie VIII.36).

VIII.36    [privacy].
 
VII.17    Jacob VRIENDJES.
Geboren op zaterdag 20 juli 1901 te Petten, Vianen B.15.
Dijkwerker / steenzetten bij het Hoogheemraadschap van de Hondsbossche zeewering en duinen tot Petten (1927).
Overleden op woensdag 11 september 1991 te Schoorl, huize 'Westerkimme', Heereweg 66, op 90-jarige leeftijd.
Zoon van Jacob VRIENDJES (Lombok) (zie VI.12) en Geertje HOVELING.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op zondag 19 juni 1927 te Petten.
Echtgenote is Naatje BELLIS, 22 jaar oud.
Geboren op zondag 29 januari 1905 te Zijpe, in de Hazepolder, wijk L.
Overleden op zaterdag 16 mei 1998 te Schoorl, huize 'Westerkimme', Heereweg 66, op 93-jarige leeftijd.
Dochter van Klaas BELLIS en Trijntje JONKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas (zie VIII.38).
   2.  Jacob (zie VIII.40).
   3.  [privacy].
   4.  [privacy] (zie VIII.44).
   5.  Martin (zie VIII.46).

VIII.38    Nicolaas VRIENDJES.
Geboren op maandag 23 december 1929 te Zijpe, Petten.
Dijkwerker / steenzetten / uitvoerder grond- en waterwerken.
Overleden op dinsdag 11 oktober 2011 te Bergen, verpleeghuis 'Oudburgh', op 81-jarige leeftijd.
Zoon van Jacob VRIENDJES (zie VII.17) en Naatje BELLIS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op zaterdag 7 mei 1955.
Gescheiden 1976.
Echtgenote is Engelina Wilhelmina SLOOT.
Geboren op zondag 13 oktober 1935 te Egmond aan Zee.
Overleden op woensdag 17 november 2021 te Hoorn op 86-jarige leeftijd.
Dochter van Engel SLOOT en Maartje PRINS.
Uit dit huwelijk:
   1.  [privacy].
   2.  [privacy].
   3.  Jacob.
Geboren op zaterdag 22 augustus 1959 te Schoorl.
Verwarmingsmonteur / matroos tankvaart.
Overleden op donderdag 26 september 1985 te Schoorl op 26-jarige leeftijd.
   4.  [privacy] (zie IX.32).
   5.  [privacy] (zie IX.34).

IX.32    [privacy].
 
IX.34    [privacy].
 
VIII.40    Jacob VRIENDJES.
Geboren op zondag 1 november 1931 te Zijpe, Petten.
Overleden op vrijdag 30 september 2005 te Zijpe, Petten, Zijperweg 21, op 73-jarige leeftijd.
Zoon van Jacob VRIENDJES (zie VII.17) en Naatje BELLIS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op woensdag 27 februari 1957 te Egmond aan Zee.
Echtgenote is Albertje GROEN, 20 jaar oud.
Geboren op dinsdag 17 maart 1936 te Egmond aan Zee.
Overleden op donderdag 20 september 2007 te Alkmaar, Medisch Centrum Alkmaar, op 71-jarige leeftijd.
Dochter van Hendrik GROEN en Arendje DEKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ronald.
Geboren op donderdag 25 september 1958 te Amsterdam.
Overleden op zondag 26 april 2020 te Petten, Westerdelle 29, op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd.
Partner is [privacy].
   2.  [privacy].
   3.  John.
Geboren op maandag 10 augustus 1964 te Zijpe, Petten.
Overleden op woensdag 12 januari 1966 te Schoorl op 1-jarige leeftijd.
   4.  [privacy].

VIII.44    [privacy].
 
VIII.46    Martin VRIENDJES.
Geboren op dinsdag 23 maart 1943 te Zijpe.
Badman bij het strandpaviljoen te Camperduin van Minkema en Butter / metselaar in de bouw.
Overleden op zaterdag 10 september 2011 te Bergen, Schoorldam, Landenstraat 6, op 68-jarige leeftijd.
Zoon van Jacob VRIENDJES (zie VII.17) en Naatje BELLIS.
Gehuwd.
Partner is [privacy].
Uit dit huwelijk:
   1.  [privacy].
   2.  [privacy] (zie IX.51).

IX.51    [privacy].
 
VI.19    Dirk VRIENDTJES.
Geboren op donderdag 14 september 1871 te Zijpe, in de Hazepolder.
Arbeider (1902-1904) / dijkwerker (1927-1934).
Overleden op zondag 16 maart 1952 te Zijpe op 80-jarige leeftijd.
Zoon van Jan VRIENDJES (zie V.30) en Maartje KLIEM (Klien, Klein, Kleen / Stuurman).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op zaterdag 3 mei 1902 te Zijpe.
Echtgenote is Geertje VRIENDJES, 25 jaar oud (zie VII.1).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder VII.1).
 
VI.25    Maarten VRIENDTJES.
Geboren op maandag 5 september 1881 te Zijpe, in de Hazepolder, wijk L.
Strandwerker (1905) / veldarbeider (1906) / handelaar in vodden en oud ijzer / koopman (1913-1917).
Overleden op maandag 31 januari 1944 te Koog aan de Zaan, Westzaan, op 62-jarige leeftijd.
Zoon van Jan VRIENDJES (zie V.30) en Maartje KLIEM (Klien, Klein, Kleen / Stuurman).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op zaterdag 10 juni 1905 te Zijpe.
Door den bruidegom is onder eede verklaard dat de naam zijns vaders is Vriendjes en niet Vriendtjes,
zoals abusief in zijne geboorteakte staat vermeld, doch dat in de overgelegde acten dezelfde persoon is bedoeld.
Echtgenote is Elisabeth BAKKER, 24 jaar oud (zie VII.2).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder VII.2).
 
VI.26    Jan VRIENDTJES.
Geboren op vrijdag 21 mei 1886 te Zijpe, in de Hazepolder, wijk L.
Steenzetter bij het Hoogheemraadschap van de Hondsbossche zeewering en duinen tot Petten (1919) / arbeider (1921).
Overleden op zondag 6 mei 1962 te Zijpe op 75-jarige leeftijd.
Zoon van Jan VRIENDJES (zie V.30) en Maartje KLIEM (Klien, Klein, Kleen / Stuurman).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op vrijdag 28 februari 1919 te Wieringerwaard.
Echtgenote is Jacoba LIEFHEBBER, 30 jaar oud.
Geboren op zaterdag 23 februari 1889 te Hoogwoud, Aardswoud.
Dienstbode bij Klaas Schoorl in de Wieringerwaard (1919).
Overleden op vrijdag 8 september 1967 te Zijpe op 78-jarige leeftijd.
Dochter van Ariën LIEFHEBBER en Trijntje de GRAAFF.

G - Jan Vriendtjes x Jacoba Liefhebber
                                         Jan Vriendtjes x Jacoba Liefhebber

Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Gerrit (zie VII.27).
   2.  Trijntje.
Geboren op donderdag 1 december 1921 te Alkmaar, Gasthuisstraat 12 ?
Winkelierster.
Overleden op donderdag 5 april 2012 te Hollands Kroon, Wieringerwaard, Zorgcentrum Molenweid, op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op vrijdag 22 december 1939 te Zijpe.
Echtgenoot is Nicolaas BELLIS, 22 jaar oud.
Geboren op zaterdag 16 juni 1917 te Petten, wijk A nr. 34.
Schildersbedrijf.
Overleden op zaterdag 20 januari 1973 te Petten op 55-jarige leeftijd.
Zoon van Jacob BELLIS en Emma VISSER.
   3.  Ariën (zie VII.31).

VII.27    Jan Gerrit VRIENDTJES.
Geboren op donderdag 29 april 1920 te Zijpe, Hazepolder.
Buschauffeur.
Overleden op maandag 22 april 2002 te Alkmaar op 81-jarige leeftijd.
Zoon van Jan VRIENDTJES (zie VI.26) en Jacoba LIEFHEBBER, dienstbode bij Klaas Schoorl in de Wieringerwaard (1919).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op woensdag 19 april 1950 te Zijpe.
Echtgenote is Johanna Maria RAMPEN, 18 jaar oud.
Geboren op woensdag 2 december 1931 te Bergen.
Overleden op zondag 16 april 2006 te Zijpe op 74-jarige leeftijd.
Dochter van Johannes RAMPEN en Johanna ADMIRAAL.
Uit dit huwelijk:
   1.  [privacy].
   2.  [privacy] (zie VIII.49).

VIII.49    [privacy].
 
VII.31    Ariën VRIENDTJES.
Geboren op donderdag 20 mei 1926 te Alkmaar.
Chauffeur / zetbaas kruideniersbedrijf / uitgeverij Spaarnestad / papierfabriek De Hoop / verspreider (depôthouder) kranten en folders.
Overleden op vrijdag 21 december 2007 te Arnhem, Ziekenhuis Rijnstate, op 81-jarige leeftijd.
Zoon van Jan VRIENDTJES (zie VI.26) en Jacoba LIEFHEBBER, dienstbode bij Klaas Schoorl in de Wieringerwaard (1919).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op maandag 16 februari 1953 te Brussel.
Echtgenote is Andrea Denisse Algusta Cornelia BENOUWT, 23 jaar oud.
Geboren op woensdag 16 oktober 1929 te Poperinghe, België.
Overleden op vrijdag 23 oktober 2009 te Eerbeek op 80-jarige leeftijd.
Dochter van Maurice BENOUWT en Maria CLAYES.
Uit dit huwelijk:
   1.  [privacy].
   2.  [privacy].
   3.  [privacy].
   4.  [privacy] (zie VIII.57).
   5.  [privacy].

VIII.57    [privacy].
 

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software